Hanganyagok‎ > ‎

2002-2003
leiratok

 letöltések

 címszavak

 2002.09.17 Lejegyezve
 A Hit fejlődése az egyénben 1.Nem differenciált hit. 2.Intuitív, projektív hit. 3.Mítikus, szó szerinti hit. 4.Szintetikus, konvencionális, konformista hit.

 2002.09.24 Lejegyezve
 A Hit fejlődése az egyénben 4.Szintetikus, konvencionális, konformista hit. 5.Individuális, reflektált hit.

 2002.10.01 Lejegyezve
 A Hit fejlődése az egyénben 6. Összekötő, elkötelező hit. (Az érett hitű ember jellemzőinek 12 pontja)

 2002.10.08 Lejegyezve
 A különböző szintű hit megjelenése a személyiségben. Az éretlen, az individuális és az érett hitű felnőtt ember összehasonlítása a rosszal és a politikával való kapcsolata alapján.

 2002.10.15 Lejegyezve
 Az éretlen, az individuális és az érett hitű felnőtt ember összehasonlítása a Szentmisével, az imádsággal és a Szentírással való kapcsolata alapján.

 2002.10.22 Lejegyezve
 A Hit fejlődése az egyénben 7. Az univerzalizáló (egyetemes) hit (8 pont). Példák Haszid-történeteken keresztül.

 2002.10.29 Lejegyezve
 A vallási ítéletalkotás 6 foka: 1. Isten mindenható, az ember teljesen kiszolgáltatott. 2. Isten és ember kölcsönös (üzleti) viszonyban van egymással.

 2002.11.05 Lejegyezve
 A vallási ítéletalkotás 6 foka: 3. Isten korlátozott, az ember a központ. 4. Az ember szabad, de ezt Istentől kapta. 5. Az ember szabadon dönt, de minden lehetőségét, tettei értelmét Isten adja (Isten és ember között folyamatos a kapcsolat és a kommunikáció.) 6. Isten nemcsak szabadságot ad, hanem elköteleződik az ember felé – kinyilatkoztatás. A mély hit jellemzői Mt.15,21-28 alapján: 1. Mer közeledni. 2. Kitartó és rugalmas.

 2002.11.12 Lejegyezve
 A mély hit jellemzői Mt.15,21-28 alapján: 3. Nem kérdőjelez meg. Magára vonatkoztat. 4. Képes összpontosítani. A mély hit hindu megközelítése: az embert három beállítódás jellemzi (összhang vagy jóság, szenvedély, sötétség vagy tudatlanság).

 2002.11.19 Lejegyezve
 Az erkölcsi cselekvés motívumai: 1. Prekonvencionális szint(1/1. heteronóm erkölcs; 1/2. individuális erkölcs), 2. Konvencionális szint(2/1. interperszonális konformitás; 2/2. szociális rendszer és lelkiismeret)

 2002.11.26 Lejegyezve
 Az erkölcsi cselekvés motívumai: 3. Posztkonvencionális szint(3/1. társadalmi hasznosság, egyéni jogok és szerződések szintje; 3/2. egyetemes etikai elvek fölismerése)

 2002.12.03 Lejegyezve
 A hitetlenség szívünk mélyén élő jellemzői (önkontroll/énhatár elvesztésétől való félelem; Isten nélküli léttől való félelem)

 2002.12.10 Lejegyezve
 A különböző lelkialkatú ember hite és Istenkapcsolata (skizoid, depresszív, kényszeres, hiszteroid típus)

 2002.12.17 Lejegyezve
 A hit és az értelem ütközése.

 2003.01.07 Lejegyezve
 A hitetlenség/a hit ellen ható tényezők kulturális gyökereinek bemutatása az újjászületés (papi magatartás) és a születés (orvosi magatartás) párhuzamba állításával

 2003.01.14 Lejegyezve
 A hitetlenség/a hit ellen ható tényezők kulturális gyökereinek bemutatása az újjászületés (papi magatartás) és a születés (orvosi magatartás) párhuzamba állításával folyt.

 2003.01.21 Lejegyezve
 A hitetlenség/a hit ellen ható tényezők kulturális gyökereinek bemutatása az újjászületés (papi magatartás) és a születés (orvosi magatartás) párhuzamba állításával folyt. Milyen hatással van az anya érzelmi világa, tudatalattija a magzatra?

 2003.01.28 Lejegyezve
 A nemkívántság hatásai az emberre. A hit intézményei. A vallásos kétely pszichodinamikája: 1.Reaktív és negatív kétely. 2.Személyes jogok sértése által kiváltott kétely.

 2003.02.04 Lejegyezve
 A vallásos kétely pszichodinamikája: 3. A vallásos intézmények elutasításaként kialakult kétely. 4. Lélektani kétely. 5. A vallás természetéből, annak intézményes jellegéből adódó kétely. 6. Tudományos szemléletmódból fakadó kétely. 7. Rituális kétely. A kételkedés hitre vezető folyamata 1. Tudatosítás 2. A kétely nem hitetlenség!

 2003.02.11 Lejegyezve
 A kételkedés hitre vezető folyamata 3. Keresd a döntést! 4. Nézőpont váltás: probléma vagy misztérium? 5. A kétely kialakulásának okai

 2003.02.18 Lejegyezve
 A kételkedés hitre vezető folyamata 6. Merre vezet a kétely? Mi lesz a következménye, ha a kételyem alapján fogok élni? Akarok-e erre menni? 7. Mit nyerek a kétellyel és mit veszítek a hittel?

 2003.02.25 Lejegyezve
 A kételkedés hitre vezető folyamata 8. Hogyan lehet erőforrás a kétely? (pl.: másokért való élet, értelmes célok megtalálása, átértelmezés)

 2003.03.04 Lejegyezve
 A kételkedés hitre vezető folyamata – A krízis idején kitűzött cél legyen: 1. konkrét, egyértelmű; 2. mérhető, megfigyelhető; 3. elfogadható (minden érintett számára)

 2003.03.11 Lejegyezve
 A kételkedés hitre vezető folyamata – A krízis idején kitűzött cél legyen: 4. reális vagyis megvalósítható (kell hozzá idő, feltétel, tárgyak, kompetencia; lényeges, hogy ne másra vonatkozzon, hanem rám!)

 2003.03.18 Lejegyezve
 A kételkedés hitre vezető folyamata – A krízis idején kitűzött cél: 5. Tartalmazzon időbeli határokat! Az életválság folyamata (okozhatja örömteli dolog is), s az abból kivezető út Jónás könyve alapján. I. racionális, idegen irányítású szakasz: 1. pont: tagadás, bizonytalanság; 2. pont: bizonyosság érzelmi reakció nélkül; II. érzelmi, irányíthatatlan szakasz: 3. pont: indulatok elszabadulása, agresszió; 4. pont: alkudozás;

 2003.03.25 Lejegyezve
 Az életválság folyamata s az abból kivezető út Jónás könyve alapján. II. érzelmi, irányíthatatlan szakasz: 5. pont: depresszió; – A neurotikus depresszió folyamata.

 2003.04.01 Lejegyezve
 Az életválság folyamata s az abból kivezető út Jónás könyve alapján. III. cselekvő, önmaga által irányított szakasz: 6. pont: elfogadás; 7. pont: cselekvés; 8. pont: együttérzés. A válság paradoxonjai és jelentőségük a hit szempontjából.

 2003.04.08 Lejegyezve
 A válság paradoxonjai és jelentőségük a hit szempontjából folyt.

 2003.04.15 Lejegyezve
 A válság paradoxonjai és jelentőségük a hit szempontjából folyt. A mélypontok, mint a hit megerősödésének pillanatai. Gyakorlati közelítés.

 2003.04.29 Lejegyezve
 Istenre hagyatkozás a gyakorlatban

 2003.05.13 Lejegyezve
 A másik emberbe vetett bizalom megerősítése

 2003.05.20 Lejegyezve
 A másik emberbe vetett bizalom megerősítése

 2003.05.27 Lejegyezve
 Az év előadásainak összefoglalása. A felmerült kérdések megválaszolása.