Hanganyagok‎ > ‎

2007-2008
leiratok

 letöltések

 címszavak

 2007.09.18
 A családtörténet hatása az egyéni sors alakulására.  Virginia Satir: A Satir- modell
 Hogyan határozunk meg egy - kapcsolatot, - embert,- eseményt, - változást, a hierarchikus (alá-fölérendelő) gondolkodásmódban. Virginia Satir, Verena Kast, Hellinger (Bert)

 2007.09.25
 A Satir-modell, hogyan határozunk meg egy - eseményt, - változást, a hierarchikus (alá-fölérendelő) gondolkodásmódban. Igény, vágy, elvárás, ok-okozati összefüggések. A családon belüli szexuális erőszak. A család, mint rendszer. „Valaki mondja meg a tutit”.

 2007.10.02
 Virginia Satir: A Satir-modell. Satir terápiás alapelvei, pozitív megközelítések. John M. Gottman: Szeretet-labor. „Az apokalipszis lovasai.” Gyakorlati útmutató pároknak.

 2007.10.09
 Satir terápiás alapelvei, folytatás. Gyönge önértékelés. Túlélési pozíciók: engesztelő, vádló, elkerülő. A hiteles pozíció. ÉN, TE, a HELYZET.

 2007.10.16 Lejegyezve
 Satir-féle túlélési pozíciók - folytatás. A vádló/érzelmi zsarolás. Az elkerülő (zavarodott). A hiteles pozíció (kommunikáció). Helyes önértékelés. Milton H. Erickson. Ízelítő Az ericksoni pszichoterápia rejtelmeiből.

 2007.10.30
 Satir. A hiteles kommunikáció főbb ismérvei. A bennünk kialakult védekezési pozíciók felismerése.

 2007.11.06 Lejegyezve
 A nem hiteles kommunikáció okai, mélyebb értelmezése, a Satir- modell alapján. Hogyan határozza meg a családi élet a jelen életünket. Családi "hiedelmek". A hitelesség szintjei: érzések, észlelés, spiritualitás. Önazonosság. Alice Miller nevelés kritikája 1-10., Robert David Laing gondolatival fűszerezve.

 2007.11.13 Lejegyezve
 Alice Miller neveléskritikája a "Kezdetben volt a nevelés" c. könyve nyomán. Folytatás 11-17. ; "Nevelni, vagy növelni?" Robert David Laing gondolatai.

 2007.11.20 Lejegyezve
 Alice Miller gondolatai a nevelésről, ismétlés (1.-17.) "Sajátos felnőtt szükségletek."

 2007.11.27 Lejegyezve
 Feri atya gondolatai: Felnőtként milyen válaszokat adhatunk, a bennünket ért igazságtaslanságokra. (1-12.)

 2007.12.04 Lejegyezve
 Az igazságtalanságokra, veszteségeinkre adot válaszok: öngyilkosság, őrület, stb... Feri atya gondolatai, folyt. Mi az egészséges önbecsülést megalapozó háttér? "Fehérpedagógia" (1.-6.). Mit tehetünk, milyen válaszokat adhatunk a bennünket ért igazságtalanságokra, "fekete pedagógiára"? Alice Miller nyomán.(1-3)

 2007.12.11 Lejegyezve
 Mi az egészséges önbecsülést megalapozó háttér? "Fehérpedagógia" (1.-6.). Mit tehetünk, milyen  válaszokat adhatunk a bennünket ért igazságtalanságokra, "fekete pedagógiára"? Alice Miller nyomán.(4-14)

 2007.12.18 Lejegyezve
 Mit tehetünk, milyen válaszokat adhatunk a bennünket ért igazságtalanságokra, "fekete pedagógiára"? Alice Miller nyomán folyt.(15-22)

 2008.01.08
 Mit tehetünk, milyen válaszokat adhatunk a bennünket ért igazságtalanságokra, "fekete pedagógiára"? Alice Miller nyomán(23). Leplezzük le a hamis vélekedéseinket! Álbölcsességek 23./1-16 alpont.

 2008.01.15 Lejegyezve
 Leplezzük le a hamis vélekedéseinket! Álbölcsességek, folyt. 23./16-25 alpont.

 2008.01.22
 Álbölcsességek - Az igazság ruhájába bújt hamisságok-, kapcsolódásai a spiritualitáshoz. Hamis istenképzetek.

 2008.01.29
 V.Satir: A helyes önbecsülés építőkövei, jellemzői és a hozzá vezető út. Virginia Satir: " A család együttélésének művészete" c. könyve alapján.

 2008.02.05
 V.Satir: A helyes önbecsülés építőkövei. Folyt.

 2008.02.12
 V.Satir: A helyes önbecsülés építőkövei. Folyt. Hogyan legyek még teljesebb önmagam. Az önbecsülés nyilatkozata: "Én, én vagyok."

 2008.02.19
 Átvezető témák: A helyes önbecsülés építőkövei Virginia Satir szerint (ism.). Értéktípusok és viszonyaik szerkezete a lélektan sajátos irányzatából. Az önbecsülés összefüggései a spiritualitással, kultúrkereszténységgel.

 2008.02.26
 Az önbecsülés összefüggései a spiritualitással, kultúrkereszténységgel. Új téma: Hamis Istenképzetek (1-100.p.)

 2008.03.04
 Hamis Istenképek (pl.: a betegség Isten büntetése, Isten csak a jókat szereti, Isten nem ver bottal).

 2008.03.11
 Hamis Istenképek (megcsalás, megbocsájtás, bizalomvesztés, igazságosság helyreállítása).

 2008.03.18
 Hamis Istenképek: rosszul értelmezett ószövetségi istenkép (haragvó, bosszúálló, nyugtalan). Tudni kellene újszövetségi szemmel olvasni az Ószövetséget. Pozitív istenképzetek negatív vonatkozással (pl. jótündér, aranyhal-szerű Istenkép).

 2008.03.25
 Hamis Istenképzetek: pozitív istenképzetek negatív vonatkozással (pl.: a megbocsátó Isten a bűnön keresztül érhető el).

 2008.04.08
 Hamis Istenképzetek (pl.: példák Hitler gyerekkorából, klasszikus dilemma-szituációk)

 2008.04.15
 Hamis Istenképzetek 

 2008.04.22
 Hamis Istenképek összefoglalás
 "kóros" család általános jellemzői és ezek összevetése a Szent családdal: 1. összeolvadás (nincsenek határok), 2. túloltalmazás (elkényeztetés)

 2008.04.29
 "kóros" család általános jellemzői és ezek összevetése a Szent családdal: 3. rugalmatlanság, 4. konfliktuskerülés
"kóros" család kommunikációja: pl.: hibahárítás, felelősség nem vállalása. A komplexusok.

 2008.05.06 Lejegyezve
 A komplexuselmélet alapjai: komplexusok fajtái, kialakulása, serdülőkor

 2008.05.13 Lejegyezve
 Komplexusok, leválás a szülőkről

 2008.05.20 Lejegyezve
 Az eredetileg pozitív komplexusok hatása az életünkre
 VIII Henrik esete. Háromszögkapcsolatok

 2008.05.27
 A nő szülőkomplexusa.
 Kérdések és feleletek (komplexusok az életünkben; komplexus és attitűd; nudizmus; újszövetség-értelmezés; a liturgia nehéz részei – Istenhez való viszonyunk sokkal evidensebb, mintsem pusztán "a bűnös ráutaltsága a megbocsátóra"; sátán-élmények; kísértések; lelki vezetés; + az örök kérdés: Miért rúgtak ki a szemináriumból?)