Hanganyagok‎ > ‎

2012-2013
leiratok

 letöltések

 címszavak

 2012.09.25
 Bevezetés, Mottó. Kérdések az előző évad végéről. (00:01:44-ig csak atmoszféra hang.)

 2012.10.02
 Bevezető gondolatok. Meglátni magunkat a teljesség felől. (1. A személyiségem összes rétege.)

 2012.10.09

 Ismétlés (1. Találkozás a sebeinkkel. 2. Találkozás hiányokkal. 3. Találkozás vágyakkal. 4. Szükségletek. 5. Sérelmek.)
Mi az, ami várni fog ránk? (további 6 pont - 6. Szenvedések. 7. Ellentmondások. 8. Hibáim. 9. A hiányosságaink. 10. Veszteségek. 11. Probléma.)
A teljesség dimenziói (1. A spirituális dimenzió. 2. A kapcsolataink dimenziója. 3. A folyamat dimenziója)

 2012.10.16


 Köszönjük szépen Gál Zsoltnak a hanganyagot! (zajos: 51:13-52:34)
Ismétlés. Mese a 11 fejű sárkányról. A teljesség dimenziói (1. A személyiség összes rétege. 2. Az összes kapcsolatunk dimenziója. 3. A folyamat dimenziója.) A teljesség dimenziói (folytatás) (4. Az egyetemes realitások dimenziója); A kora gyerekkorban kialakuló negatív sémák.
Társas izoláció, elidegenedettség séma. (A sémára adott válasz. Hogyan alakulnak ki a sémák? Hogyan tartjuk fönn a sémákat? Hogyan aktiválódik a séma? Kik a veszélyeztetettek?) Az elefántember. További csoportok a társas izoláció sémában. Mi a cél? Hogyan tudunk gyógyulni?

 2012.10.30


 Szükséglet csoportok az egészséges élethez (1. Gondoskodás, elfogadás, biztonság; 2. Érzések, szükségletek szabad kifejezési lehetőségei; 3. Autonómia; 4. Játék; 5. Szabályok, keretek)
Társas izoláció, elidegenedettség séma. A sémára adott, de nem felülmúló válaszok (1. Belemegyünk a séma logikájába; 2. Visszahúzódunk az emberi kapcsolatoktól; 3. Kaméleonná válunk) Mi az, ami segít? Tagjai legyünk csoportoknak és közösségeknek. A gyógyulás két útja. Hasonló emberek csoportja, nem csak én vagyok ilyen.
Függőség és alkalmatlanság séma.

 2012.11.06
 Függőség és alkalmatlanság séma

 Erickson (történet) - Polcz Alaine (történet) - A gyógyulás két útja - A szenvedélybeteg - Erickson (történet) - Egy kliens története (a négy kép, a kő, a lamantin) - Erickson (történet)

 2012.11.13

 Függőség és alkalmatlanság séma

A katonai kiképzés útja. A bizalmi világ útja. Szenvedélybetegség. A lelki zavartól a jól létig. Kedvet csinálni a kötelességekhez. A szenvedélybeteg nem gyógyul meg, azzal együtt értékes. Elérni az egészséges részhez. John Gottman – Megtanulhatunk megoldatlan problémákkal együtt élni. A stresszre adható válasz (Relaxáció. Imaginálás. Az önbecsülés belső forrása.) Csak annyit segítsünk, amennyit muszáj.

 2012.11.20

 Alkalmatlanság, függőség séma (folyt.)

 Kidolgozni az egészséges részünket. A jövőre vonatkozó fantáziák, mint erőforrás. A rendszeres munka, mint erőforrás. Felnőttnek lenni, felnőtt életet élni. Képes vagyok magamat megdicsérni. Gyűjtőszenvedély. Történet a felnőtté válásról (Karácsonyi lakoma). A pénzhez fűződő viszony. Történet a 99 pontos szabályról. 99-es szabály – miért van ez így? Felnőttként, megfosztva a saját szükségleteimtől. Erikson – A szülők leszoktatása gyerekeikről

 2012.11.27 Alkalmatlanság függőség séma (folyt.)
Mindenkinek az életét meg tudom oldani, csak a magamét nem. Történet – Mentálhigiénés képzés: ne adjunk tanácsot.

Milyen „segítség” nem segít a személyiségfejlődésben? (1. Kedves buzdítás. 2. Okos könyvek olvasása. 3. A problémán való rágódás. 4. A problémámat elmondom. 5. A probléma elemzése. 6. Ha mást se teszek, mint tervezek. 7. Az időnk jobb beosztása. 8 8. Az összes jó tanács. 9. Pusztán csak a belátás. 10. A negatív visszajelzések. 11. A semmittevés.)
Mi az, ami segít? (1. A belső szakértő. 2. Az értékre fölhívni a figyelmet. 3. Reagálás a jó hírre. 4. Új készséget tanulunk meg - rajzolás. 5. Nem kérdezünk.)

Az élet értelme személyes, felszólítás és kihívás jellegű. Miért hagyja Isten a betegséget?
Hogyan juthatunk el ehhez a felnőtt részünkhöz? (1. Mindig valami kényelmesből kell elindulni. 2. Elkezdünk találkozni a saját árnyékunkkal, a saját gyöngeségünkkel. 3. Megsebződünk. 4. Kikerülünk a sárkány gyomrából, a belső fény.)

 2012.12.04

 Alkalmatlanság függőség séma (ismétlés, folytatás)

Feri síelni tanul. Megtalálni az élet értelmét – a Miért?-re adott válasz.

Hogyan tudunk saját magunk számára is megszületni? (1. Nekiindulni. 2. Találkozás a saját árnyékunkkal. 3. Megsebződés. 4. Rátalálunk a legmélyebb vágyainkra a sötétben. 5. Megkülönböztetés.)

Mi az igazi dolgom?

 2012.12.11


 Alkalmatlanság függőség séma (ismétlés, folytatás)

Hogyan tudunk megszületni, kialakulni, felnőtté lenni? (1. A kényelmesből elindulni. 2. Találkozás a saját árnyékunkkal. 3. Megsebződés. 4. A belső fény. 5. Megkülönböztetés.)

Az igazságainkkal szembeni igazságok igazsága. A szeretetem álságos volta. Mi az, amit éltetni érdemes, és mi az, amit hagyni kell elpusztulni? A kapcsolatainkban kivel törődünk? „Nincs is más választásom.

”Sérülékenység veszélyeztetettség séma

Cselekvési formák a sémában (1. Belemenni a séma logikájába. 2. Beszűkíteni az életet, önkéntes száműzetésbe vonulni. 3. Fütyülni erre az egészre.)

Mitől tudunk rettegni és félni, veszélyeztetettnek, kiszolgáltatottnak élni meg magunkat? (1. Orvosi katasztrófák, pánikroham. 2. Érzelmi katasztrófák. 3. Külső katasztrófától való félelem.)

 2012.12.18
 Sérülékenység veszélyeztetettség séma

A séma sebzettségből adott cselekvésmódjai (1. A séma logikája alapján élni. 2. A sebzettség logikájának az elkerülése. 3. Túlkompenzáljuk.)

Mitől tudunk rettegni és félni? (1. Orvosi katasztrófák. Pánikbetegség. Erikson – a liftfóbia gyógyítása. A betegség csak valaminek a tünete. Erikson történet – a háttér gyógyítása. 2. Érzelmi katasztrófák. Nemes Ödön jezsuita atya. 3. Külső katasztrófák.)

Yalom – „Velem is megtörténhet?” Miért kérdések, és a rá adható válaszok. Yalom – „Szólok a rendőrnek!”

 2013.01.08
 Folytatás – Oltalom, gondviselés – Viszonyunk a halálhoz

Összeolvadtság, éretlenség séma – Anya-magzat-kapcsolat

 2013.01.15


 Kiszolgáltatottság, sebezhetőség, elpusztíthatóság hiedelemvilága - Összeolvadtság, éretlenség séma

Összeolvadtság ⊂ éretlenség – Határkijelölés NEMekkel – Nekem nincs saját életem, ezért hadd legyek a tiédben – Szorongás, félelem, bűntudat kikerülhetetlensége – Anyám nem enged – Felnőtt szükségleteket kifejező nevelési elvek ("csak ne zavarj") – Lelki köldökzsinór – idealizált 9 hónap helyett: finom szövésű, bonyolult kapcsolatrendszer – 2 pillér: nem saját tested a gyermeked; légy vele kapcsolatban – A fonográf feltalálása – az anya (nem-fogalmi) képzetei magzatáról, férjéről – Pál-macska ⇒ Duna – gyilkos pillantások ⇐ bűntudatérzés

 2013.01.22
 Összeolvadtság, éretlenség séma

Anya-apa-magzat kapcsolat – Testvéri kapcsolatok, a világ felosztása – Én élek, ő nem – Az abortusz klasszikus kimenetei – Miklós atya

 2013.01.29


 Folytatás: Lelki köldökzsinór; érdemes beszélni a babához; a megszólítási stílus hasonlíthat az imádsághoz

Kudarcra ítéltség séma

Sportpszichológia; a kudarc elengedésének képessége – Hosszú táv, életcélok, jól-lét: szükségleteink  életcéljaink! Életcél: személyes legyen, belsőre vonatkozzon, de ne legyen énközpontú.

 2013.02.05

 Folytatás: kudarcra ítéltség séma. Merjük megengedni legmélyebb vágyainkat, legmélyebb szükségleteinket - s az alapján fölismerhetjük értékeinket, erkölcsiségünket, s így lesznek céljaink.

A jól-lét azzal van összefüggésben, hogy van egy belső meggyőződésem, hogy képes vagyok rá, el tudom érni, meg tudom csinálni. (Nem pedig: muszáj, vagy: úgysem)

 2013.02.12
 Folytatás: kudarcra ítéltség séma. A lehetőségek és korlátok szerepe, tisztán látása. Mikor hatékony a (mérsékelt) pesszimizmus/optimizmus?

A spirituális életcél mint erőforrás és boldogság-alap, párkapcsolati vonatkozásban is. Tervek, célok. Kimondásuk. Halogatók tanulsága a porcicák terén.

 2013.02.19


 Ismétlés – kudarcra ítéltség séma.

Normatív életcél. Optimizmus – pesszimizmus. Krónikus halogató. Mi a cél? Mi az, ami segít? Kik vannak jól?

A teljesítmény elemei (Gyorsaság és lassúság. Kreativitás és spontaneitás. Kutatás – gyerekek intelligenciája és eredményessége. Szenvedély és kitartás.) Elisabeth Kübler-Ross: Élet - leckék. Lackfi János: Milyenek a magyarok?

 2013.02.26


 További gondolatok a kudarcra ítéltség sémáról. A spontaneitás gyors, a kreativitáshoz idő kell. Tudni gyorsnak lenni és lelassulni. Szenvedély és kitartás.

A kreatív személyiség jellemzői (paradoxonok): tenni/lenni, okosság/naivitás, fegyelem/ugrabugra, fantázia/földhözragadtság, intro/extroverzió, szerénység/önbecsülés, céltudat/önzetlenség, nem sztereotíp nemiség, hagyománytisztelet/lázadás, munkaszeretet/kívülről látás, szenvedés/öröm képessége

 2013.03.05


 9. séma - kudarcra ítéltség negatív hiedelemvilága

Társas intelligencia, érzelmi intelligencia: 1. Saját érzelmi állapotomat képes vagyok fölismerni és megnevezni. 2. Az érzelmeinket képesek vagyunk kezelni. 3. Mások érzelmeit fölismerjük.Kutatás – 10 dollár.

Kutatás - vonat. Kutatás – miért nem lőnek a katonák? Milyen az érzelmi intelligenciánk? Brünhilda és Lajos. Rhesus majom kísérlet.

 2013.03.12

 Folytatás: A kudarcra ítéltség negatív hiedelemvilága
A gyümölcsöző (erkölcsi) cselekvéseink hátterében nemcsak belátás, hanem az érzelmi és társas intelligencia áll. Agykutatásból: vannak olyan döntéseink (az erkölcsi döntések között is), amelyeket az idegrendszerünk (önállóan) hoz meg. Az érzelmi intelligencia kapcsolati hátterei: a tükörneuronok, a kötődés, pozitív válaszok a szükségleteinkre. Az együttérzés és az etikai elvek kapcsolata. Fázisok: rögtön kell minden – késleltetem a szükségletet – lemondok valamiről. Az érz. intell. további pontjai:
4. Képes vagyok magamat motiválni. 5. Képes vagyok másokat meghívni, együttműködésre kérni a saját céljaim elérése érdekében.
Fejlődési lehetőségek az érzések világában. A kötődés problematikája miatti helyettesítő érzések: düh/puffogás, szomorúság/önsajnálat, egészséges_sikerélmény/másik_fölötti_diadal, bűntudat/szégyenkezés, félelem/féltékenység, együttérzés/lenézés.
Feladat- vagy problémaközpontú megoldásmódok. Felolvasás: Hogyan döntünk... és hogyan kellene? Egy pilóta nehéz pillanatai és jó döntéseinek háttere.

 2013.03.19 Folytatás: A kudarcra ítéltség negatív hiedelemvilága

Hogy álljunk a kudarchoz? 1. Az tud a kudarccal jól megküzdeni, aki sikerorientált. 2. Fontos készség, hogy valamiről be tudjam látni, hogy az kudarc. 3. Kudarc ≠ kudarcélmény (melyik zavar jobban?) 4. Miközben kudarcot szenvedek, nem szűnök meg szeretni magam. 5. Nemcsak a kudarcélményemmel törődöm, hanem a kudarccal is! 6. A kudarcra eleve úgy tekintek, mint egy nagyon gazdag információforrásra. - Mi akadályozza kreativitásunk kibontakozását? (Csíkszentmihályi M.) - Bátorság! Jól-létünket nem szokványos megoldások is támogathatják (pl. kólahűtő, dobogó, fürdőszobai olvasólámpa).

 2013.03.26 Kudarcra ítéltség (Ismétlés - Együttérzés és igazságérzet. Eredményesség és siker. Eredményesség és hatékonyság – siker és kudarc. Kudarc, kudarcélmény. Kudarckerülő és eredményorientált személyiség)
Kreativitás fejlesztése (Csináljunk valamit élvezettel! Alakítsuk át a környezetünket! /A szőnyeg. Polcrendszer. 2 fotel./ Tegyük a dolgainkat a nekünk legmegfelelőbb időben! Kidolgozni egy kidolgozatlan részünket. Tudatosítani, hogy mi az, amit szeretek, és mi az, amit nem. A kifelé- és befelé fordulás változatossága. Nézzük meg a világot a másik oldalról is! Sok nézőpontból látni. Mi érdekel és mi mozgat? Ötleteljünk, és oldjunk meg valamit sokféleképpen. Fedezzünk föl különböző tartományokat.
Feljogosítottság, grandiozitás séma (bevezető)

 2013.04.02 Befejező gondolatok a kudarcra ítéltség negatív hiedelemvilágáról.

Csíkszentmihályi Mihály: Mi segít a kreativitásban? 1. Meglepetés - 2. Minden nap 1 konkrét cél - 3. Csináljunk vmit élvezettel! - 4. Mozgással töltött időtöltések - 5. Alakítsuk át közvetlen környezetünket - 6. Tudatosítsuk, hogy mi az, amit igazán szeretek, és mi az, amit nagyon utálok - 7. Kezdjük el kidolgozni a kidolgozatlan részeinket

A nárcisztikus személyiség(zavar) jellemzői. 1 Én egy rendkívüli személy vagyok! / De te nem! - 2 El tudja képzelni a sikert, a győzelmet, egy nagyszerű társat / az a te kötelességed! Az a te dolgod, hogy engem éljenezz - 3 Tudja, hogy nem mindenki tudja őt megérteni. / Hát nem csoda! Ő annyira rendkívüli és más. - 4 Nekem van emberi méltóságom, és ti ezt tiszteljétek / A tiédet azonban én nem tisztelem. - 6 Céljait hatékonyan képes elérni / gátlástalanul, másokon keresztül. - 5 El tudja fogadni, ha megbecsülik, szeretik és elismerik. / El is várja! - 7 Célratörő, asszertív, magabiztos / együttérzés nélkül - 8 Ösztönöznek a kihívások; újabb és újabb célokat tűzök ki magam elé. S mások irigylik is. / Irigy mindenki másra, aki nem őt isteníti - 9 Fölfokozottan pozitív énképe / irreálisan pozitív önértékelése, gigantikus önbizalma – és nulla önbecsülése.

10. séma: a Följogosítottság, grandiozitás hiedelemvilága

Akinek nem szabtak határokat a szülei. Cool = nagyjában, egészében a nárcisztikus személy. Sokkal fontosabb kúlnak lenni, mint rendesnek vagy erkölcsösnek? Miért? Edvard de Bono.
A problematikus gondolkodás gyökerei: 1. Énközpontúság - 2. Szűklátókörűség - 3. Rövid távú gondolkodásmód

Miért lehet vonzó a nárcisztikus személy?

 2013.04.09 Följogosítottság, grandiozitás séma

Akinek előjogai vannak; aki különb, mint a többi; aki megtehet olyasmit is, mint amit más nem.

Klasszikus megvalósulások: 1. nagyzolok - 2. olyan helyre nem megyek, ahol nem ragyogok - 3. túlkompenzálva segítő foglalkozást választok

A nárcisztikus személyiségzavar háttere más: a csökkent értékűség, szégyen séma ÉS az érzelmektől való megfosztottság séma egyvelege, túlkompenzálása. Együttérzésre képtelen, bűntudatot se nagyon él át.

Miért lehet vonzó? - 1. stílusos gazember - 2. különlegesnek mutatja magát, és mi hiszünk neki - 3. Kérését a mi megbecsülésünkként értelmezzük - 4. Elsőre romantikusnak hat és tűnik - 5. Tud szenvedélyes, kreatív, független lenni - 6. Saját nárcizmusunkat, nárcisztikus sérülésünket, hiúságunkat szólítja meg - 7. Mellette különlegesnek érezhetjük magunkat - 8. Ő megteszi azt, amire mi csak vágyunk - 9. Izgalmasnak, eredetinek tűnik – elsőre.

Kapcsolataik - 1. Olyan személyeket keres (és arra tartja őket), hogy csodálják őt. - 2. Azért tart fönn kapcsolatokat (akár a házastársával való kapcsolatát is), hogy valakiket lenézhessen. - 3. Keres valakit, akiben a maga negatív tulajdonságait utálhatja. - 4. Akiknek az általa idealizált nagyságában részt vehet. - 5. Akiket céljai érdekében eszközként használhat.

Ne vedd magadra - a nárcizmus szólt belőle. | DSM-IV-TR Esettanulmányok - felolvasás. Mr. R, az elviselhetetlen seggfej

 2013.04.16
 Följogosítottság, grandiozitás séma

"Hát hiszen én egy emberi lény vagyok!" | A nárcisztikus személy fájdalma | Sématerápia; felolvasás: Dr Young és Carl (a távolságtartó és a kicsi gyermek)

 2013.04.23


 Följogosítottság, grandiozitás séma

Mi az, ami felé a belső indíttatásunk irányul? A (legalapvetőbb biológiai adottságokba mártott) belső motivációs rendszerünk milyen irányba visz minket? Nem a harc, hanem:

1. Kölcsönös elismerés és értékelés. 2. Vegyenek észre, figyeljenek föl ránk, figyeljenek oda ránk. 3. Ami indít bennünket, hogy élni akarjunk: a törődés. 4. Személyként való bánásmód (szeretet). | Kirekesztettség, öngyilkosság. | Használd, különben elvész.

 2013.04.30 Följogosítottság, grandiozitás séma

Szeretnénk sikeresek és boldogok lenni. Node ez énközpontú életcél (kollektív téveszme), s mint ilyen, ellene hat a boldogságnak. | Inkább: a közös cselekvés (pl. zenélés, ének, ministránsok:csöngetés) ereje segít.

Belső motivációs rendszerünk sérültségei(nek elfogadása). Ne bántsunk másokat sem azért, mert ők megsérültek.

Az agresszió – Akkor lép föl, amikor a kapcsolatainkat valami fenyegeti. | Az együttműködés (érdekében megjelenő agresszió) vezet a jó irányba.

Először a kő (hosszú távú célok), aztán a kavics, s ami homok (pl. agresszió) még belefér. De ha a homokkal kezdjük...

1. Hol jelenik meg az agresszió? 2. A szeretet, gondoskodás, törődés vagy figyelem elismeréséért folytatott küzdelem vagy harc.

 2013.05.07


 Följogosítottság, grandiozitás, kiváltságosság séma

3. A kapcsolaton belüli erőszak. 4. Közösséget alkotni a közös harc révén.

A(z akár önmagunk elleni) agresszió mint a kiközösítésre adott válasz, fájdalomcsillapítás. | Böszörményi Nagy Iván: Az igazságosság rendje azt diktálja, hogy fölismerjük és elismerjük azokat a jogosultságokat, amelyeket a kapcsolatokban szerzünk. | "Most vagyok úgy, hogy sehol se vagyok"

 2013.05.14 Följogosítottság, grandiozitás, kiváltságosság séma

5. Agresszió az elhanyagoltság hatására

Játék: szembefordulva vagy egy irányba nézve tudunk jobban együttműködni?

A segítés már egy másfél-két éves gyereknél is önmagát jutalmazó tevékenység. | 1. A 18-24 hónapos babák a saját természetükből adódóan segítőkészek. 2. Sem a jutalom, sem a biztatás nem növeli a segítő magatartást. 3. Már a csimpánzok is csinálják. 4. Kultúrközi kutatások. Nem csak, hogy nem szocializáció-, hanem még csak nem is kultúrafüggő. 5. "Aggodalom" a bajbajutottért; információátadás

 2013.05.21

 Följogosítottság, grandiozitás, kiváltságosság séma

Az osztozkodásról.

Mi az, ami alapvetően segíti, fenntartja a kapcsolati világunkat és az együttműködésre való készségünket? (6 pont) | 1. Közös cselekvés. 2. Látni és látszani.

 2013.05.28
 Kérdések. A végén (a taps után) könyvajánló – Joachim Bauer: Az együttműködő ember. Michael Tomasello: Mi haszna az együttműködésnek?