Hanganyagok‎ > ‎

Vasárnapi beszédek 2013-2014
leiratok

 letöltések

 címszavak

 2013.09.08

Lk 14,25-33 - Évközi 23. vasárnap (C év)
"...ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb..."  

 2013.09.15

  Lk 15,1-32 - Évközi 24. vasárnap (C év)
"...egy megtérő bűnös / kilencvenkilenc igaz..." 

 2013.09.22 Szerkesztés alatt

 Lk 16,1-13 - Évközi 25. vasárnap (C év)
"Aki kicsiben hű, a nagyban is hű..." 

 2013.09.29 Legépelve

 Jn 1,47-51 - Évközi 26. vasárnap (C év)
"Hiszel, mert ... láttalak a fügefa alatt." 

 2013.10.06 Legépelve

 Lk 17,5-10 - Évközi 27. vasárnap (C év)
"Növeld bennünk a hitet!" 

 2013.10.13 Legépelve

  Lk 17,11-19 - Évközi 28. vasárnap (C év)
"Nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc?" 

 2013.10.20

 Lk 18,1-8 - Évközi 29. vasárnap (C év)
"...amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?" 

 2013.10.27 Legépelve

  Lk 18,9-14 - Évközi 30. vasárnap (C év)
"...nem vagyok olyan, mint a többi ember..." 

 2013.11.03 Legépelve

 Lk 19,1-10 - Évközi 31. vasárnap (C év)
"...az sietve lemászott, és örömmel befogadta." 

 2013.11.10

 Lk 20,27-38 - Évközi 32. vasárnap (C év)
"Isten pedig nem a holtaké, hanem az élőké." 

 2013.11.17

 Lk 21,5-19 - Évközi 33. vasárnap (C év)
"Állhatatossággal fogjátok megőrizni lelketeket." 

 2013.11.24 Legépelve

 Lk 23,35-43 - Krisztus Király ünnepe (C év)
"...még ma velem leszel a paradicsomban." 

 2013.12.01

 Mt 24,37-44 - Advent 1. vasárnapja (A év)
"Legyetek tehát készen ti is..." 

 2013.12.08

 Mt 3,1-12 - Advent 2. vasárnapja (A év)
"Térjetek meg, mert elközelgett Isten országa!" 

 2013.12.15

 Mt 11,2-11 - Advent 3. vasárnapja (A év)
"Bizony, mondom nektek: asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál." 

 2013.12.22

 Mt 1,18-24 - Advent 4. vasárnapja (A év)
"József fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki." 

 2013.12.25 Legépelve

 Jn 1,1-18 - Karácsony, Jézus Krisztus születése (A év)
"Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött." 

 2013.12.26

 Mt 10,17-22 - Karácsony után: Szent István vértanú ünnepe (A év)
"...ne aggódjatok előre, hogy hogyan vagy mit beszéljetek." 

 2013.12.29 Legépelve

 Mt 2,13-23 - Karácsony után: A Szent Család ünnepe (A év)
"...fölkelt, éjjel magához vette a gyermeket és anyját, és eltávozott Egyiptomba." 

 2014.01.01 Legépelve

 Lk 2,16-21 - Szűz Mária, Isten anyja (főünnep) (A év)
"Mária megjegyezte mindezeket a dolgokat, és el-elgondolkodott rajtuk szívében." 

 2014.01.05 Legépelve

 Jn 1,1-18 - Karácsony utáni 2. vasárnap (A év)
"Mindazoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek." 

 2014.01.06 Legépelve

 Mt 2,1-12 - Vízkereszt, Urunk megjelenése (A év)
"...belőled jő majd a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek." 

 2014.01.12 Legépelve

  Mt 3,13-17 - Urunk megkeresztelkedése (A év)
"Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik." 

 2014.01.19 Legépelve

 Jn 1,29-34 - Évközi 2. vasárnap (A év)
"Akire látod a Lelket leszállni és rajta maradni, ő az, aki Szentlélekkel keresztel." 

 2014.01.26 Legépelve

 Mt 4,12-23 - Évközi 3. vasárnap (A év)
"...emberek halászává teszlek titeket!" 

 2014.02.02 Legépelve

 Lk 2,22-40 - Urunk bemutatásának ünnepe (A év)
"...felvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak." 

 2014.02.09 Legépelve

  Mt 5,13-16 - Évközi 5. vasárnap (A év)
"Ti vagytok a világ világossága." 

 2014.02.16 Legépelve

  Mt 5,17-37 - Évközi 6. vasárnap (A év)
"A beszédetek legyen: igen, igen; nem, nem!" 

 2014.02.23 Legépelve

 Mt 5,38-48 - Évközi 7. vasárnap (A év)
"Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, hogy fiai legyetek mennyei Atyátoknak..."

 2014.03.02 Legépelve

  Mt 6,24-34 - Évközi 8. vasárnap (A év)
"Nem több-e az élet az ételnél, a test pedig a ruhánál?" 

 2014.03.09 Legépelve

 Mt 4,1-11 - Nagyböjt 1. vasárnapja (A év)
"...a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy megkísértse az ördög." 

 2014.03.16 Legépelve

 Mt 17,1-9 - Nagyböjt 2. vasárnapja (A év)
"Keljetek föl, és ne féljetek!" 

 2014.03.23 Legépelve

 Jn 4,5-42 - Nagyböjt 3. vasárnapja (A év)
"Én vagyok az, aki veled beszélek." 

 2014.03.30 Legépelve

  Jn 9,1-41 - Nagyböjt 4. vasárnapja (A év)
"Jézus látott egy vakon született embert..." 

 2014.04.06 Legépelve

  Jn 11,1-45 - Nagyböjt 5. vasárnapja (A év)
"Lázár, jöjj ki!" 

 2014.04.20 Legépelve

 Lk 24,13-35 - Húsvét vasárnapja (A év) – A teljes szentmise hanganyaga
"...kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük s felismerték..." 

 2014.04.21 Legépelve

  Mt 28,8-15 - Húsvét hétfő (A év) – A teljes szentmise hanganyaga
"Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül a testvéreimnek, hogy menjenek el Galileába..." 

 2014.04.27 Legépelve

 Jn 20,19-31 - Húsvét 2. vasárnapja (A év)
"Tamás azt felelte: Én Uram és én Istenem!" 

 2014.05.04 Legépelve

 Lk 24,13-35 - Húsvét 3. vasárnapja (A év)
"...ketten közülük egy Emmausz nevű faluba mentek..." 

 2014.05.11 Szerkesztés alatt

 Jn 10,1-10 - Húsvét 4. vasárnapja (A év)
"...azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen." 

 2014.05.18 Legépelve

 Jn 14,1-12 - Húsvét 5. vasárnapja (A év)
"Én vagyok az út." 

 2014.05.25

 Jn 14,15-21 - Húsvét 6. vasárnapja (A év)
"...ti megismeritek őt, mert nálatok marad és bennetek lesz." 

 2014.06.01 Lejegyezve
 
 Mt 28,16-20 - Urunk mennybemenetele (A év) "
...én veletek vagyok minden nap a világ végéig."

2014.06.08 Legépelve

 Jn 7, 37-39 - Pünkösdvasárnap (A év)
"Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!"

 2014.06.15 Szerkesztés alatt

 
Jn 3,16-18 - Szentháromságvasárnap (A év)
"...egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

 2014.06.22 Lejegyezve
 
 Jn 6,51-58 - Úrnapja (A év)
"...aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van."

 2014.06.29 Lejegyezve

 
Mt 16,13-19 - SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK (A év)
"...Kinek tartják az emberek az Emberfiát?"
 
2014.07.06 Lejegyezve
        
          
Mt 11,25-30 - Évközi 14. vasárnap (A év)
"... kinyilatkoztattad a kicsinyeknek..."

 2014.07.13 Lejegyezve
 
 Mt 13,1-23 - Évközi 15. vasárnap (A év)
"... termést hoztak: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, ismét másik harmincszorosat."

 2014.07.20 Legépelve
 
 Mt 13,24-43 - Évközi 16. vasárnap (A év)
"...Hagyjátok együtt felnőni mindkettőt az aratásig..."