Hanganyagok‎ > ‎

Vasárnapi beszédek 2014-2015


leiratok

 letöltések

 címszavak
 2014.08.31 Lejegyezve          Mt 16,21-27 – Évközi 22. vasárnap (A év)
...Ez nem történhet meg!
 2014.09.07 Lejegyezve          Mt 18,15-20 – Évközi 23. vasárnap (A év)
Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.
 2014.09.14 Lejegyezve          Jn 3,13-17 – A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA (A év)
Nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot...
 2014.09.21 Lejegyezve          Mt 20, 1-16a – Évközi 25. vasárnap (A év)
Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és egyformán kezelted őket velünk...
 2014.09.28 Lejegyezve          Mt 21, 28-32 – Évközi 26. vasárnap (A év)
Nem megyek! – de később meggondolta magát és kiment...
 2014.10.05 Lejegyezve          Mt 21, 33-43 – Évközi 27. vasárnap (A év)
Rábízta a szőlőt a munkásokra, és messze földre utazott.
 2014.10.12 Örökbe fogadva          Mt 22, 1-4 – Évközi 28. vasárnap (A év)
Jöjjetek a menyegzőre! – De azok nem törődtek vele...
 2014.10.19 Lejegyezve          Mt 22, 15-21 – Évközi 29. vasárnap (A év)
Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené.
 2014.10.26 Lejegyezve          Mt 22, 34-40 – Évközi 30. vasárnap (A év)
Szeresd...
 2014.11.02 Lejegyezve          Jn 6, 37-40 – Halottak napja (A év)
...én feltámasztom őt az utolsó napon.
 2014.11.09 Lejegyezve          Jn 2, 13-22 – A Lateráni Bazilika felszentelése (A év)
...asztalaikat fölforgatta.
 2014.11.16 Lejegyezve          Mt 25, 14-30 – Évközi 33. vasárnap (A év)
Ekkor rögtön elindult az, aki öt talentumot kapott...
 2014.11.23 Lejegyezve          Mt 25, 31-46 – Krisztus király vasárnapja (A év)
...amikor megtettétek ezt egynek e legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek.
 2014.11.30 Lejegyezve          Mk 13, 33-37 – Advent 1. vasárnapja (A év)
...legyetek éberek és imádkozzatok.
 2014.12.07 Lejegyezve          Mk 1, 1-8 – Advent 2. vasárnapja (A év)
Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!
 2014.12.14 Lejegyezve          Jn 1, 6-8.19-28 – Advent 3. vasárnapja (A év)
A pusztában kiáltó szava vagyok...
 2014.12.24 Lejegyezve          Lk 1, 67-79 – Karácsonyi éjféli mise
...s hogy lépteinket a békesség útjára igazítsa
 2014.12.25          Jn 1, 1-18 – Karácsony: Jézus Krisztus születése
Az Ige testté lett, és köztünk lakott
a teljes mise
 2014.12.26 Lejegyezve          Mt 10, 17-22 – Szent István vértanú
Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke az, aki beszél általatok.
 2015.01.04 Lejegyezve          Jn 1, 1-18 – Karácsony 2. vasárnapja
Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.
 2015.01.06 Lejegyezve          Mt 2, 1-12 – Vízkereszt
Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.
 2015.01.11 Lejegyezve          Mk 1, 6b-11 – Urunk megkeresztelkedése
"Te vagy az én szeretett fiam, benned kedvem telik"
 2015.01.18 Lejegyezve          Jn 1, 35-42 – Évközi 2. vasárnap
"Jézus ráemelte tekintetét, s így szólt hozzá..."
 2015.01.25 Lejegyezve          Mk 1, 14-20 – Évközi 3. vasárnap
"Jöjjetek utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket!"
 2015.01.31 Lejegyezve          Mk 1, 21-28 – Évközi 4. vasárnap
"Egyszerre elterjedt a híre Galilea egész vidékén."
 2015.02.01 Lejegyezve          Mk 1, 21-28 – Évközi 4. vasárnap
"Egyszerre elterjedt a híre Galilea egész vidékén."
 2015.02.08 Lejegyezve          Mk 1, 29-39 – Évközi 5. vasárnap
"Mindenki téged keres."
 2015.02.15 Lejegyezve          Mk 1, 40-45 – Évközi 6. vasárnap
"Akarom, tisztulj meg!"
 2015.02.22 Lejegyezve          Mk 1, 12-15 – Nagyböjt 1. vasárnapja
"Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban."
 2015.03.01 Lejegyezve          Mk 9, 2-10 – Nagyböjt 2. vasárnapja
"Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok"
 2015.03.08 Lejegyezve          Jn 2, 13-25 – Nagyböjt 3. vasárnapja
"Bontsátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem azt!"
 2015.03.15 Lejegyezve          Jn 3, 14-21 – Nagyböjt 4. vasárnapja
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
 2015.03.22 Lejegyezve          Jn 12, 20-33 – Nagyböjt 5. vasárnapja
"De hiszen ezért jöttem, ezért az óráért."
 2015.04.05 Lejegyezve          Lk 24,13-35 
"...ketten közülük egy Emmausz nevű faluba mentek..." 
 2015.04.06 Lejegyezve          Mt 28, 8-15 – Húsvéthétfő
"Ne féljetek!"
 2015.04.12 Lejegyezve          Jn 20, 19-31 – Húsvét 2. vasárnapja
"Hacsak nem látom... én nem hiszem!"
 2015.04.19 Lejegyezve          Lk 24, 35-48 – Húsvét 3. vasárnapja
"Ti tanúi vagytok ezeknek"
 2015.04.26 Lejegyezve          Jn 10, 11-18 – Húsvét 4. vasárnapja
"A jó pásztor életét adja a juhokért"
 2015.05.03 Lejegyezve          Jn 15, 1-8 – Húsvét 5. vasárnapja
"Maradjatok bennem, és én tibennetek"
 2015.05.10 Lejegyezve          Jn 15, 9-17 – Húsvét 6. vasárnapja
"Azt parancsolom nektek: szeressétek egymást!"
 2015.05.17 Lejegyezve          Mk 16, 15-20 – Urunk mennybemenetele
"Azok pedig elmentek és prédikáltak mindenütt"
 2015.05.24 Lejegyezve          Jn 20, 19-23 – Pünkösdvasárnap
"Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket."
 2015.05.31 Lejegyezve          Mt 28, 16-20 – Szentháromság vasárnapja
"...én veletek vagyok minden nap a világ végéig!"
 2015.06.07 Lejegyezve          Mk 14, 12-16.22-26 – Úrnapja
"Vegyétek, ez az én testem."
 2015.06.14 Lejegyezve          Mk 4, 26-34 – Évközi 11. vasárnap
"Az Isten országa olyan, mint amikor az ember magot szór a földbe."
 2015.06.21 Lejegyezve          Mk 4, 35-41/a> – Évközi 12. vasárnap
"Miért vagytok gyávák? Még mindig nincs hitetek?"
 2015.07.05 Lejegyezve          Mk 6, 1-6 – Évközi 14. vasárnap
"Nem vetik meg a prófétát, csak a maga hazájában, a rokonságában és a házában."
 2015.07.12 Lejegyezve          Mk 6, 7-13 – Évközi 15. vasárnap
"Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett."
 2015.07.19 Lejegyezve          Mk 6, 30-34 – Évközi 16. vasárnap
"...meglátta a hatalmas tömeget, és megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok"
 2015.07.26 Lejegyezve          Jn 6, 1-15 – Évközi 17. vasárnap
"Bizonyára ez az a próféta, aki eljön a világra!"