Jn 21, 1-19 – Húsvét 3. vasárnapja

2016.04.10. vasárnap: HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA Inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek Olvasmány (ApCsel 5,27b-32.40b-41) Majd odahozták és a főtanács elé állították őket. A főpap a szemükre vetette: ,,Parancsban hagytuk meg nektek, hogy ne tanítsatok az ő nevében, s lám, ti betöltöttétek Jeruzsálemet tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét.’’ Erre Péter…

Mt 28, 8-15 – Húsvéthétfő

2016.03.28. hétfő: HÚSVÉTHÉTFŐ Jézust feltámasztotta Isten, aminek mi tanúi vagyunk Olvasmány (ApCsel 2,14.22-32) Akkor Péter, aki a tizeneggyel ott állt, felemelte szavát, és beszédet intézett hozzájuk: ,,Zsidó férfiak, és Jeruzsálem összes lakója! Tudjátok meg ezt, s halljátok szavamat! Izraelita férfiak, halljátok ezeket a szavakat: ti a Názáreti Jézust, azt a férfiút, akit Isten igazolt előttetek…

Jn 20, 1-9 – Húsvétvasárnap

2016.03.27. vasárnap: HÚSVÉTVASÁRNAP Jézust megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt Olvasmány (ApCsel 10,34a.37-43) Akkor Péter beszélni kezdett: ,,Valóban azt tapasztalom, hogy Isten nem személyválogató, Ti is tudjátok, hogy mi történt Galileától kezdve egész Júdeában, a János által hirdetett keresztség után; hogy miképpen kente föl Isten Szentlélekkel és erővel a Názáretből való Jézust, aki körüljárt, jót…

Lk 24, 1-12 – Nagyszombat

2016.03.26. szombat: NAGYSZOMBAT Evangélium (Lk 24, 1-12) A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. Úgy találták, hogy a kő el volt a sírtól hengerítve. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem ocsúdtak meglepetésükből, már két férfi jelent meg mellettük ragyogó ruhában. Ijedtükben…

Lk 2, 16-21 – Szűz Mária, Isten anyja

2016.01.01. péntek: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (főünnep) Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg bennünket! Olvasmány (Szám 6,22-27) Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: ,,Szólj Áronhoz és fiaihoz: Így áldjátok meg Izrael fiait és ezt mondjátok nekik: ,,Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád arcát az Úr és kegyelmezzen néked, fordítsa…