Lk 5,1-11 - Évközi 5. vasárnap

A csodálatos halfogás – Mi történt Péterrel? Olvasmány (Iz 6,1-2a.3-8) Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és uszálya betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte: mindegyiknek hat-hat szárnya volt. Így kiáltott egyik a másiknak: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet.” Hangjuktól…

Mk 12,28b-34 - Évközi 31. vasárnap

„Ő az Egyetlen.” Szeretni teljesen az Egyetlen Istent a tökéletlen ember részéről. Olvasmány (MTörv 6,2-6) Az Ígéret földjének határán Mózes ezt a beszédet intézte a néphez: „Féld az Urat, Istenedet egész életedben, tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket meghagyok neked, fiaidnak és unokáidnak is, hogy sokáig élj. Halld hát, Izrael, és legyen gondod rá, hogy…

Mk 9,38-43.45.47-48 - Évközi 26. vasárnap

„Jobb fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni.” Olvasmány (Szám 11,25-29) Mózes az Úr parancsára kiválasztott hetven férfit, hogy a nép kormányzásában segítségére legyenek. Az Úr pedig alászállt a felhőben, szólt Mózeshez, elvett a rajta levő lélekből és a hetven vénnek adta. Mihelyt alászállt rájuk a lélek, prófétai elragadtatásba estek.…