Mk 1,40-45 - Évközi 6. Vasárnap - B év

Az érzéseknek megvan a maguknak való helye. Szabadok vagyunk arra, hogy megtartsuk a törvényt. Egy emberért... Kölcsönösen egymásnak engedelmeskedni. Távol lenni egymástól, de közel lenni egymáshoz.