Lk 20,27-38 - Évközi 32. vasárnap

„A legtöbb ember a saját korlátait a világ határainak tartja.” Olvasmány (2Mak 7,1-2.9-14) A pogány Antiokhosz Epifánész uralkodása idején történt, hogy elfogtak hét testvért, anyjukkal együtt. A király arra akarta őket kényszeríteni, hogy egyenek a sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték őket. Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: „Mit akarsz tőlünk…

Lk 17,11-19 - Évközi 28. vasárnap

„Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki.”

Lk 17,5-10 - Évközi 27. vasárnap

„Növeld bennünk a hitet.” Olvasmány (Hab 1,2-3;2,2-4) Meddig kell még, Uram, segítségért folyamodnom anélkül, hogy meghallgatnál? Hozzád kiáltanom: „Erőszak!” anélkül, hogy megszabadítanál? Miért feded fel előttem a gonoszságot, és mutatod meg a nyomorúságot? Csupa fosztogatást, csupa rablást látok magam előtt; a vádaskodás és civakodás egyre fokozódik. Az Úr is megszólalt, és ezt mondta: „Írd le…

Lk 15,1-32 - Évközi 24. vasárnap

Olvasmány (Kiv 32,7-11.13-14) A Sínai-hegyen, a pusztai vándorlás idején így szólt az Úr Mózeshez: „Siess, menj le, mert vétkezett a nép, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek az útról, amelyet előírtam nekik. Öntött borjút csináltak maguknak, azt imádták, áldozatot mutattak be előtte, és így beszéltek: »Izrael, ez a te istened, aki kihozott Egyiptomból.«” Az Úr még…

Lk 11,1-13 – Évközi 17. vasárnap

Mi az, ami akadályozhat bennünket az Istenhez fűződő kapcsolatban, alapvetően az imádságos életünkben? Olvasmány (Ter 18,20-32) Ábrahámnak megjelent az Úr, és így szólt hozzá: „Szodoma és Gomorra bűne már égbe kiált, és igen súlyossá lett. Lemegyek hát, és megnézem, hogy valóban úgy viselkedtek-e, ahogyan hozzám szállt az ellenük szóló panasz szava, vagy sem; tudni akarom.”…

Lk 9,51-62 - Évközi 13. vasárnap

Olvasmány (1Kir 19,16b.19-21) Illés próféta élete vége felé parancsot kapott az Úrtól: „Kend fel magad helyett prófétává Elizeust, Safát fiát (Ábel-Melochából). Akkor elment Illés, találkozott Safát fiával, Elizeussal. Éppen szántott, tizenkét pár ökör haladt előtte, maga pedig a tizenkettedik pár mögött haladt. Illés odament hozzá és rávetette köntösét. Elizeus otthagyta az ökröket, Illés után szaladt,…