Jn 1,6-8;19-28 - Advent 3. vasárnapja

„A pusztában kiáltó hangja vagyok: Egyengessétek az Úr útját” Olvasmány (Iz 61,1-2a.10-11) A próféta így beszél: Az Úr Lelke nyugszik rajtam. Azért kent föl az Úr és küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.…

Mt 5,1-12a - Mindenszentek

A boldogság: maradandó, átfogó, társas természetű, mutatja a vágyakozást, mélysége van, és tartalmas. A boldogság mindig több, mint a boldogtalanságnak a hiánya.

Mt 22,1-10 - Évközi 28. vasárnap

A szentmise online közvetítésében technikai problémák voltak, a hanganyag a komplett szentmisét tartalmazza. http://mail.palferi.hu/hang/egyeb/p20201011_teljes.mp3   „Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre!” Olvasmány (Iz 25,6-10a) A Seregek Ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat, és erős színbor. És ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden…

Mt 21,33-43 - Évközi 27. vasárnap

„Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.” Olvasmány (Iz 5,1-7) Hadd zengjem el barátomnak az ő szőlője iránt érzett szerelmes énekét. A barátomnak volt egy szőlőskertje, termékeny domboldalon. Felásta földjét, a köveket kiszedte belőle és nemes szőlőfajtákkal ültette be. A középre tornyot épített, sajtót is vágott benne. Aztán…

Jn 6,51-58 - Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja

„Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.” Olvasmány (MTörv 8,2-3.14b-16a) A negyvenéves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez: Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened negyven éven át vezetett a…