Jn 6,51-58 - Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja

„Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.” Olvasmány (MTörv 8,2-3.14b-16a) A negyvenéves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez: Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened negyven éven át vezetett a…

Jn 20,19-23 - Pünkösdvasárnap

Mi adhat nekünk kapaszkodót, hogy föltáruljon a Szentlélek Istennek a szépsége, és az ő életünket átalakító lehetősége, hogyha az emberi lélekből indulunk ki?

Jn 10,1-10 - Húsvét 4. vasárnapja

„Én vagyok az ajtó.” Olvasmány (ApCsel 2,14a.36-41) Pünkösd napján Péter a tizenegy (apostol) kíséretében előlépett és hangos szóval így beszélt: „Tudja meg Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette!” E szavak hallatára fájdalom járta át a szívüket, és megkérdezték Pétert meg a többi apostolt:…