A helyes önbecsülés építőkövei 4. - Az önbecsülés összefüggései a spiritualitással, kultúrkereszténységgel 1.

2008.02.19.

Megosztom
Elküldöm
Isten hozott benneteket, szervusztok, nagyon köszöntök mindenkit.

0007# Tulajdonképpen a múlt alkalommal végigvettük a helyes önbecsülésnek, a helyes önértékelésnek az
0017# építőköveit, Virginia Satir alapján, de szeretném ezeket egy rövid ismétlésben még egyszer elmondani, mert
0028# fontos, hogy onnan tudjunk továbbmenni, és hogy a kettő között, ami a múlt alkalommal volt, és ami most lesz,
0040# megtaláljuk az összefüggést. Eleve arról beszéltünk, hogy az önbecsülésről mindenképpen egy olyan
0051# összefüggésben gondolkodunk, hogy az önbecsülés az Én, a Te és a Kontextus viszonyában nyeri el a maga
0062# tartalmát. (De melegem van! Nektek is? Két perc alatt belángolt a fülem! Jövő keddre hozom a pántos trikómat a
0074# lyukacsokkal. Tudjátok, a kamionvezetőset.) Az önbecsülésről az Én, Te, Kontextus, és hozzátehetjük nyugodtan,
0086# a Kapcsolat viszonylatában, összefüggésében beszélünk, és hogy innen is adódik az, hogy a helyes
0096# önbecsülésnek az alapja, az leginkább paradoxonokban fejezhető ki, látszólagos ellentmondásokban, de amikor ezek
0108# a látszólagos ellentmondások egyszerre tudnak jelen lenni az életünkben, és mi jelen tudunk ezeknek az
0119# ellentmondásokban maradni, na, akkor az önbecsülésünk már egész jól áll. Hallgassátok csak most meg gyorsan
0131# ezeket az ellentmondásnak tűnő, de valójában harmóniában lévő értékeket:
0139# Értékes vagyok, számítok, és a világ jobbá válik általam, miközben képes vagyok meglátni a hibáimat,
0150# gyengéimet. (Élvezetes ez így? Remélem, igen)
0155# Bízom a saját alkalmasságomban, de tudom: másokra is szükségem van
0162# Tudok segítséget kérni, miközben bízok a döntéseimben
0168# Becsülöm a saját értékeimet, ugyanakkor tisztelem másokét
0174# nem korlátozom az érzelmeimet szabályokkal, de tudom, hogy nem kell az érzelmeim alapján cselekednem
0185# Tudok és merek dönteni, de tekintetbe veszem a Másikat, a Kontextust és a Kapcsolatot is
0194# Néha teljesen kimerülök, és tehetetlennek érzem magam, de tudom, hogy ezek átmeneti krízisek
0204# Belátom, ha hibáztam, de mindezt arra használom, hogy tanuljak belőle (ez a jó kis amerikais, könyves,
0215# pszichológusos izé)
0217# Vannak szabályok, amelyeket használok, de rugalmasan kezelem őket (pl. most kitűröm a… legalább kijöjjön a
0229# meleg, nem? Legyen nektek rossz, most 37 fokot nyomok rátok. Antilégkondícionáló. Hogy bírjátok pulóverben?
0240# Döbbenetes. Egyeseket pulóverben, kötött kardigánban, jó… sálak… Sapka van valakin?)
0250# Nem hibáztatom magam helytelen tetteimért, de felelősséget vállalok a következményekért, és a változásért
0261# Tudom, hogy idősödve egyre nehezebben tanulok, de azt is, hogy van rá lehetőségem
0270# Egyszerre méltányolom az egyediségemet, és a hasonlóságomat, azonosságomat másokkal
0279# És végül: naprakész vagyok magammal, szemben azzal, hogy nem vagyok naprakész magammal (mert oda nem írtam mást!
0291# Micsoda trehány munka! Élvezted, mi, hogy vége van, azért hagytad le a másik felét!)
0300# 
0300# Ezek voltak tehát ezek a látszólagos ellentmondások, valójában egymást kiegészítő értékek.
0310# 
0310# És hogy miért akartam ezeket gyorsan elmondani? Azért, mert nagyon izgalmas kutatásokra leltem pár évvel ezelőtt:
0322# ,,Értéktípusok, és viszonyaik szerkezete”, a lélektannak egy sajátos irányzatából: kultúrlélektan,
0333# evolúciós lélektan, összehasonlító kultúrevolúciós pszichológia, tehát valahogy ezek a könnyebb témák.
0344# Tehát: ,,Értéktípusok, és viszonyaik szerkezete”. Azért izgalmas, mert több kontinensen végezték el ezeket a
0356# kutatásokat, rengeteg embert megkérdeztek, ezért most érdemes azt megnézni, hogy milyen értéktípusokat vettek
0367# föl ezek a kutatók, és aztán mit mondtak, hogy ezek az értéktípusok egymással milyen viszonyban vannak. És az
0379# fog kiderülni, hogy az értéktípusok alapján is valamiféleképpen önmagunkat beazonosíthatjuk, de ezt csak azért
0391# akarom mondani, mert ki fog az derülni, hogy minden értéktípusnak van bizonyos szempontból egy ellentéte, ami
0403# szintén egy fontos értéktípus. És hogy most nézzük azt meg, hogy a hívő embernek, az elsősorban a mi
0414# kultúránkban vallásos, vagy keresztény, vagy kultúrkeresztény embernek mely értéktípusok az erősségei, és
0425# ebből adódóan hol lesznek a gyöngeségeink, bejósolható módon. Ezt nagyon érdemlegesnek tartom, ezt az
0436# előadást éppen három évvel ezelőtt írtam meg, és azóta sem mondtam el. De most eljött a nagy pillanat!
0447# 
0447# Az értékeket a biológia szükségletek, a társas kapcsolatoknak megfelelő szükségletek és elvárások, a csoport
0459# működéséhez és túléléséhez szükséges föltételek alapján állapították meg. Tehát egyéni
0468# szükségletek, biológiai szükségletek, társas kapcsolatok csoport. Tehát igyekeztek minden mikro-, mezo és
0480# makroszintű dolgot belefoglalni, és tíz értéktípust állapítottak meg. Gyorsan át fogunk ezen menni, mert van
0492# ennek érdekes része, csak valami anyag azért kell a kezünkbe. Csak mondom őket:
0500# 
0500# 1.hatalom, státusz, presztízs, kontroll, dominancia
0506# 2.teljesítmény, társas elvárásoknak megfelelő siker
0511# 3.hedonizmus, élvezetek, érzéki kielégülés
0516# 4.stimuláció, izgalom, újdonság, kihívás, kaland
0521# 5.önvezérlés, függetlenség, független gondolkodás, cselekvés, választás, alkotás, fölfedezés
0531# 6.egyetemesség, megértés, tolerancia, törődés minden ember jólétével, stb.
0539# 7.jóakarat, azok jólétének előmozdítása, akikkel személyes kapcsolatom van
0547# 8.(most kezdünk a kultúrkereszténység felé eljutni) hagyomány, hagyományos kultúra, vallás szokásai,
0558# élményei, ezek iránti tisztelet és elkötelezettség
0563# 9.konformitás, azon késztetések korlátozása, amelyek zavarnák, sértenék a társas elvárásokat és normákat
0575# 10.biztonság, Társadalom, Kapcsolatok és az Én kapcsolódása és harmóniája
0583# 
0583# Ez a tíz értéktípus, erről szólt a kutatás, és ugye nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy számunkra
0594# evidencia az, hogy a hagyomány, konformitás számunkra elsősorban társítható a kultúrkereszténységhez. Az az
0605# izgalmas, hogy ha - ezt a kutatások messzemenően megerősítették - ha a hagyomány és konformitás a mi
0616# erősségünk, akkor mi van a gyöngeségeinkkel? Mert ahol a gyöngeségeink vannak, ott az önbecsülés, és az
0627# önbecsülés kapcsán mindaz, amiről eddig beszéltünk, nagyon könnyen meggyengül, vagy nem erősödik meg. Ezért
0639# izgalmas szerintem ez nekünk. Most először nézzük meg, hogy a hagyománytisztelet, a konformitás, és aztán a
0651# biztonság és jóakarat, amik mellette való értékek, olyan értelemben, hogy nagyon könnyen összeegyeztethetők
0662# ezek az értékek egymással és nem ütköznek más értékekkel, hogy ezek mivel vannak pozitív viszonyban. Itt is
0674# csak úgy eresszétek el magatokat, és hallgassátok ezt a listát. Tehát a hagyománytisztelet és a konformitás,
0686# és még a mellette lévő alapértékek jó viszonyban vannak a
0692# - mértékletességgel,
0694# - áhítattal,
0695# - elfogadásával annak, amit az élet ad,
0699# - szenvedélymentesség,
0702# - alázat,
0703# - engedelmesség, idősek tisztelete, udvariasság, önfegyelem, normák, szabályok, jogrend, tekintély tisztelete,
0715# maradandóság, múlt öröksége, spórolás, hűség és elkötelezettség.
0722# Ezekkel jó viszonyban vagyunk úgy általában mi, kultúrkeresztények. Ennyit a jó részről.
0731# 
0731# Most máris áttérünk a nehezére.
0735# Tíz pont. Itt jó pát kutatásnak az összegzett eredményét fogom hozni. Nagyon tanulságos szerintem. Hol van akkor
0747# a gyöngéink? És a gyöngéink nyomán hol van az önbecsülésünknek a gyöngesége? Adott esetben ez mire
0757# vezethető vissza? Hol van a kereszténységünk gyöngesége? A kereszténységünk egyoldalúsága? Erre most akkor
0769# ránézhetnénk.
0770# 
0770# 1. A hagyománytisztelet és konformitás negatív viszonyban van a kapcsolati készséggel. Kedves keresztény bálozó
0782# lányok! Mennyire ismerős ez nektek! Úgy is mondhatnám, mindegyik után tegyétek ezt hozzá: ha a kapcsolati
0794# készségünk gyönge, és emögött nyilván akkor vannak félelmek, szorongások, vannak előítéletek, egy csomó
0805# minden van, ez kihat az önbecsülésünkre. Mert nem tudunk harmóniában lenni, az egység nem jön létre az
0816# értékek között.
0818# 
0818# - Na, szóval: kapcsolati készség, stresszhelyzetben való helytállás. Tehát ha most nagyon sarkítani akarom,
0829# akkor a kultúrkeresztény embernek gyöngéje, hogy a stresszhelyzetekben helyt tudjon állni. Mert a konformitás, a
0842# hagyománytisztelet, az elvárásoknak való megfelelés, a tekintélytisztelet és minden nem abba az irányba segít
0853# minket, hogy ezekben a helyzetekben helyt tudjunk állni. Eszembe jutott az, ahogyan a papnövendékeket
0864# ,,stresszírozták”. Ezt a szót találtam ki! Nem dresszírozták őket, stresszírozták! A következőképpen!
0875# Esztergomi szeminárium, papnövendékek, vagyis mi, megyünk az ebédlőbe. Délelőtti előadások után. És az volt
0887# a feladat, hogy amikor az ebédlő felé vezető úton az ebédlőnek az ajtajához értünk, akkor ott áll a prefektus
0899# atya, és mond egyetlen szót, ez a prédikáció témája. És az illető, akit kipécéz, van legalább 15
0909# másodperce, míg az ebédlőben megteszi azt a 8 lépést, és mialatt a többiek békésen falatoznak, ő ezalatt egy
0921# rögtönzött beszédet mond, annak a szónak a kapcsán, amit éppen 26 másodperce tudott meg. Ez jó, nem? Nem merem
0933# ennek a továbbfejlesztett változatát elárulni nektek, ahogyan én szoktam ezt gyakorolni, látom, van aki
0944# kitalálta, komolyan, jó párszor kipróbáltam azt, egyszerűen a helyzet miatt, hogy milyen az, amikor úgy megyek
0956# föl beszélni – vasárnap nem, hétközben –, hogy aközben találom ki a beszédet, hogy az evangéliumot olvasom.
0968# Olyan jó dolgokat tudok ilyenkor mondani! Nagyon jó gyakorlat! Hihetetlen intenzívvé teszi azt, és ahogy beszélek,
0980# rájövök, hogy nahát, erre sose gondoltam, hogy ezt gondolom! Nagyon izgalmas! Ajánlom nektek, szóljatok, és akkor
0992# lehet próbálni. Persze azért én jó edzésben voltam, mert azért a gimis időszakomat sok buli közt töltöttem
1004# el. A nehézség csak az volt, hogy 10 buliból 9-re nem voltam meghívva. De sokat edzettem arra nézve, hogy hogyan
1016# lehet bemenni egy olyan buliba, ahol nem ismernek engem. Ez a kisebbik poén, a nagyobbik az az, hogy hogyan lehet bent
1029# is maradni! Tehát: hogyan kell dumálni? Sose lehet tudni, hogy a következő pillanatban mi történik. Nagyon
1040# izgalmas. Csak végül ezt is megszoktam. Már nem volt elég izgalmas. Meg fölnőttem egy kicsit.
1050# Tehát: kapcsolati készség, stresszhelyzetben való helytállás, mint gyöngénk.
1059# Van ennek komolyabb változata is: ájult el már mellettetek valaki? Volt részetek balesetben? Volt olyan, hogy valaki
1071# epilepsziás rohamot kapott? Ugye, hogy élünk 20-30 évet, biztos, hogy egyszer-kétszer megtörténik velünk. És az
1083# összes keresztény jóakaratunkkal állunk ott, mint a faszentek. Pont úgy, tehát a templomba be lehetne minket
1095# vinni, kicsit bearanyozni, és akkor évekig lehetne a virágot hozni, amíg föl nem engedünk. Azért nem megrázó
1107# ez? Hogy elvileg ez, hogy segíteni, meg ott lenni, és akkor jön egy helyzet, amit nem gondoltál jól át, eléggé
1119# alaposan, és akkor se kép, se hang, lehúzzák a rolót.
1125# 
1125# - Második (a kapcsolati készségen belül): konfliktustűrés és –kezelés. Gyöngénk, úgy általában. Jött
1135# hozzám valaki, egy férfi ember, 10 éve volt házas, azt mondta, hogy ő tulajdonképpen egy pszichológustól jön,
1147# ott már hallott sok mindent, és most le akarja ellenőrizni egy papnál. És a házassági kapcsolatáról beszélt.
1159# Úgy volt katasztrófa, ahogy volt. És a következőt mondja ezzel kapcsolatban: hát a pszichológus azt mondta nekem,
1171# hogy azzal a problémával, amivel te most idejössz, ezzel a házasságkötés után fél évvel kellett volna jönni.
1183# Tehát értitek ezt? Hogy kilenc és fél évig ő még kibírta. Na, ez a konfliktuskerülés. Tehát, hogy hogy tud
1194# – most persze, hogy sarkos, amiket mondok, de ti sokkal jobb fejek vagytok annál, hogy félreértsetek –, hogy
1206# képesek vagyunk még tíz évig valamiben benne lenni, ameddig az aztán tényleg annyira tönkre nem megy, tényleg
1218# olyan totálisan sok sebet nem kapunk már, akkor már, amikor ott belekezdenénk, már úgy reménytelen, ahogy van.
1230# Emögött nagyon gyakran a kóros konfliktuskerülésünk, a konfliktustűrésnek a hallatlan gyöngesége van. Utána,
1242# amikor a válásig elérkezünk, aztán persze az önbecsülésünk totál szerteszét foszlik. És egy ilyen egyszerű,
1253# vagy hogy egyszerű-e, azt nem tudom, egy ilyen inkább egyszerűen kimondható készségnek a gyakorlásával sokkal
1265# előrébb lehetne jutni.
1268# Egy zseniális könyv jelent meg: A pszichoszomatikus betegségekre hajlamos családok rendszerszemlélete. Egy ilyen
1280# kifejezetten a Micimackó mellé odaállítható könyv. Van ebben egy zseniális összefoglalás, hogy ,,A
1290# pszichoszomatikus betegségekre hajlamos családok általános jellemzői”. Érthető még, amit mondok? Jó.
1301# Tehát az első pont: Konfliktuskerülés. Tehát ha azt akarjuk, hogy a gyerekeink ötévesen asztmásak legyenek,
1313# nyolc évesen cukorbetegek, tizenkétévesen gyöngébben látók, tizennégyévesen hipertóniások, kerüljük a
1324# konfliktust! Ez a jó tanács hozzá. Négy általános jellemzője van az ilyen családoknak, az első, és ekkora
1335# betűkkel: KONFLIKTUSKERÜLÉS.
1338# Papnövendékek között végeztek nagy fölmérést, illetve lelki gondozók között. Sok százat mértek, és
1349# kiderült, hogy a papnövendékek, és a lelki gondozók az átlagnál jóval konfliktuskerülőbbek, és kevésbé
1360# konfliktustűrők. Akkor hogy fogják csinálni? Mert azt nem nevezném mondjuk konfliktustűrésnek, hogy állok a
1372# szószéken, és szidlak titeket. Ebben nem sok konfliktus van, ugye, mert ti nem szólhattok. Na, jó. Olyan érdekes
1384# ez, nekem nagyon-nagyon-nagyon sok időmbe került, amíg a konfliktustűrést valamennyire, mondjuk a második
1395# lépcsőre ráléptem, vagy a harmadikra. Én tipikus vagyok. Ha lehet, elkerülöm a konfliktust. Aztán leülünk
1407# valakivel beszélgetni – most magamról beszélek –, előjön egy nehéz helyzet, régen páni félelemmel rohantam
1418# volna ki belőle. Aztán szép lassan meg lehet valamennyire tanulni. Épp most egy héttel ezelőtt volt nálam valaki,
1430# és azt mondja: képzeld, Feri, ez és ez és ez történt az iskolában. És hallgatom tíz percig, én ezt egyszerűen
1442# nem tudom elképzelni, mondtam neki. Még beszélünk róla, végül eljutottunk oda, hogy azt mondtam neki: te, ne is
1454# haragudj, most 50 perce beszélünk valami olyasvalamiről, amiről én azt gondolom, ez nem történt meg. És végül
1466# kiderült, hogy tényleg nem történt meg. De hogy ha nem merem kimondani az illető előtt azt, hogy szerintem ez nem
1478# történt meg, tehát minél többet beszélsz róla, én azt gondolom, hogy ez nem történt meg, végül azt mondta:
1490# végülis igen, lehet, hogy rosszul fogalmaztam, nem is a férfi volt, hanem a nő, és nem jobbról volt, hanem balra,
1502# és nem piros, hanem kék, értitek… Öt évvel ezelőtt végiggondoztam volna a semmit. Az tuti, iszonyú megértő
1514# lettem volna: nahát, hogy az iskolában mik történnek, tutira lett volna egy csomó ötletem a semmire. És az
1525# illető biztosan nagyon boldogan távozott volna.
1530# 
1530# - És akkor a kapcsolati készségnek a harmadik, igazán szomorú része: a kommunikációban igen gyöngék vagyok,
1542# sajna-bajna. Azért is beszélek ilyen hosszan, és mondjátok nyugodtan, hogy hagyjam már abba, már lerágott
1553# csont… Hát ha ez volna az erősségünk, már abbahagytam volna. De a gyöngénk.
1562# Erre nézve egy számomra megrendítő összefüggést hadd mondjak el.
1569# A vallásosság, az elmélyült hit hatásait nézték azokra az emberekre, akik ezzel rendelkeztek, azokra a
1580# kapcsolatokra, amelyekre a vallásosság és az elmélyült hit jellemző volt. A következő derült ki: a 1.
1591# vallásosság és az elmélyült hit pozitív viszonyban van az etikailag nehéz döntések meghozatalával. Bírják,
1602# bírjuk keményen. 2. veszteségben, szenvedésben való kitartás, abban az értelmet megtalálni. 3. Alkalmazkodás,
1614# és megbocsátás. Valamint a (4) felelősségvállalás. Most ebből a négyből, amire a vallásosság és az
1625# elmélyült hit egyértelműen pozitív hatással van, éppen az a fajta családi dinamika jön ki, amiről az előbb
1636# beszéltem. Hadd mondjam el még egyszer, milyen emberekről beszélünk! Etikaliga elkötelezettek, veszteségben,
1648# szenvedésben kitartanak, alkalmazkodnak, megbocsátanak, és továbbra is felelősséget vállalnak. Iszonyú szép,
1660# ugye? Csak nem kommunikálnak. Csak nem konfrontálódnak. Azt hiszem, hogy ez a dinamika nagyon sok keresztény
1671# házasságra érvényes. Rengetegre. És akkor megnézték a kutatók (ezek teljesen friss kutatások), hogy vajon a
1683# vallásosság és az elmélyült hit mutat-e valamilyen összefüggést a kommunikáció minőségével. Eredmény: az
1694# elmélyült hit és a vallásosság, semmilyen pozitív összefüggést nem mutat a kommunikáció minőségével.
1705# Legföljebb a kommunikáció stílusával. Tehát, hogy kicsit szebben anyázok, ha már teljesen kész vagyok. Nem
1717# elgondolkodtató ez? Vagyis, amikor valaki abban leledzkedik, hogy ő azért, mert hívő, mert hisz, mert az Isten őt
1729# segíti, mert elköteleződött, és szentségi házasság, és ő erkölcsileg, és ő összeszorított foggal, és
1740# erény, és ő most böjtöl, és most imádkozik, és most misét mutat be, ettől a kommunikáció meg sem nyekken. A
1751# kapcsolat önmagában ettől lehet, hogy tartósabb lesz, ezzel egyenes arányban néha élhetetlenebb is.
1762# Elviselhetetlenebb és kibírhatatlanabb. Tehát egy hatalmas illúzió azt gondolni, hogy az elmélyült hit és a
1774# vallásosság rögvest pozitív viszonyba hoz minket a kommunikációs készséggel. Mert nem hoz. Ez tehát azt
1785# jelenteni, hogy külön meg kellene tanulni, de a külön megtanulás nem technika kérdése, mert erre már régen
1796# rájöttünk, hanem személyiség kérdése. Vagyis munkát igényel, belső munkát.
1804# Hát ez volt az első pont.
1807# 
1807# 2. A hagyománytisztelet és konformitás negatív viszonyban van a más kultúrákkal, normákkal való viszonyra, a
1819# kisebbségek elfogadására. Teljesen logikus egyébként. Nyitottságra, a tapasztalást illetően. Mert ugyanis hogy
1831# ha egy más kultúrájú, más normájú, más világú, más szellemiségű valakivel kapcsolatba bocsátkozom, az
1842# kihívást fog intézni saját normáim, szellemiségem, örökségem stb. felé. Már eleve az, hogy én elkezdek
1853# valakivel dialogizálni, már az kihívást intéz. Ezért tehát inkább arra vagyunk hajlamosak, hogy elzárkózzunk,
1865# bezárkózzunk a saját világunkba. A házastársi kapcsolatokban – de erről már olyan sok szó esett – mindenki
1876# bezárkózik a maga hozta örökségbe. Vagyis, hogy hogy kell mosogatni. Hm. Van egy gyönyörű történet az
1887# Ószövetségben, éppen nem olyan rég olvastuk: mikor Isten megszólítja ebben a történetben Ábrámot (még akkor
1899# nem Ábrahám), azt mondja neki: - Ábrám, hagyd el a szülői házat, hagyd el a földedet, hagyd el a kultúrádat,
1911# és menj abba az irányba, amit mutatok neked. Hű. És Ábrahámra azt mondjuk mi, a hagyományban, hogy ő a hit
1922# ősatyja. De szép ez! Vagyis egy afféle hit, amely teljesen reflektálatlanul, egy olyan vallásosság, amely másról
1934# nem szól, mint hogy ezer gyökérrel mélyedtem a saját hagyományomba, a saját kultúrámba, a saját rendszerembe,
1946# hát… Az inkább a kultúráról, hagyományról, saját szokásokról és rendszerekről szól. A hagyományunkban, a
1957# kultúránkban ott van Isten. De ennél van egy sokkal fontosabb mondat, mert hogy azon túl is ott van. A
1968# hagyományunkon túl is ott van, a kultúránkon túl is, a földünkön, a családunkon túl is, a szokásainkon túl
1980# is, mind-mind ott van. Hihetetlen, hogy milyen konfliktusokat élek meg a saját egyházközségemben, a magyarságra
1992# vonatkozóan. Nagyon izgalmas. Van, aki olyan mértékben ágyazódik bele abba, hogy ő keresztény magyar, hogy csak
2004# ebben az összefüggésben képes a kereszténységet látni. Nem tudom, halljátok-e, hogy mit mondok ezzel:
2015# „keresztény magyar”. Valaki egy keresztény magyar, akkor ott a súlypont a magyarságon van, Csak éppen ő egy
2027# „keresztény-fajta” magyar. Én pedig, ha lehet, kicsit a másik oldalon vagyok. Én szeretnék magyar keresztény
2038# lenni. Az önazonosságomnak az első része, hogy keresztény, és ezen belül magyarként. Elsősorban vagyok
2049# keresztény, másodsorban katolikus. Elsősorban hívő, másodsorban keresztény. A szónak vallási értelmében.
2061# Elsősorban hívő, másodsorban vallásos. Ezek persze együtt, együtt, együtt. Hát, nem tudom, hogy ezt most át
2072# tudtam-e adni. Remélem, remélem. Olyan sokat emlegetem nektek a verbita atyákat. A verbita rend missziós rend, a
2085# szónak legjobb értelmében. Az egyetlen rend, ami 1945 óta a taglétszámában bővül. A tíz legnagyobb rend
2096# körül. A jezsuiták csökkenek, bencések csökkennek, egyre kevesebben vagyunk. Ez a rend meg nő, Úgy hívják,
2107# hogy verbiták, jelenleg a hetedikek, de olimpiai pontszerzők lehetnek egy-két éven belül. Tudjátok, hogy hogy
2119# engedik el őket? Fogadalmat kell tenniük arra nézve, hogy képesek elhagyni a földet, szülőföldet, anyanyelvet,
2131# és a saját kultúrájukat. Ha ezt a hármat valaki képes elhagyni, és úgy is keresztény, akkor az már egy hívő
2143# ember. Az akkor ott tényleg kereszténység! Kivéve, hogy úgy csinálják, mint ahogy csináltuk nagyon sokáig, hogy
2155# nem a kereszténységet vittük, hanem a kultúránkat. Fölháborító. Afrikában elsősorban, de Dél-Amerikában is,
2166# föllázadtak ellenünk. Joggal. Mert ráadásul rá se láttunk arra, hogy nem is a kereszténységet visszük. Hanem
2178# az európai kultúrát. És az európai kereszténységet vittük. Felháborító. És nem voltunk elég fogékonyak
2189# arra, hogy egyáltalán elemi szinten lássuk a kettő közti különbséget! Nagyon igazuk volt azoknak, akik azt
2201# mondták, hogy ez tűrhetetlen, és elegük van, és menjünk haza! Hogy ebből a kereszténységből nem kérnek.
2212# Ameddig mi nem tudjuk egyben is látni és külön is látni a kultúránkat, nyelvünket, földünket,
2222# hagyományainkat, szokásainkat a kereszténységtől. Együtt is, külön is. Ugye át tudjuk ezt tenni egy
2233# párkapcsolatra? Hát ugyanarról beszélek. Képes vagyok a saját örökségemben lenni, és képes vagyok azon túl
2244# lenni. Szeretek úgy mosogatni, ahogy az anyám mosogatott, de tudok úgy mosogatni, ahogy a férjem mosogat. Szeretem
2257# az anyám főztjét, de úgy főzök, ahogy a férjem szereti. Hm? Na jó.
2264# Jaj, mondok egy nagyon fölháborítót! Bár a Jelenits tanár úr annyira a lelkemre kötötte: nem kell ilyeneket
2275# csinálni. De nem bírom ki! Valaki a következőt mondta egy beszélgetésben, de hihetetlenül fölháborodott volt,
2287# annyira, hogy sütött belőle, és amit mondott, ez volt a végső nagy szólam, tehát a TUTTI, azt mondja: ,,és
2299# képzeld el, hallgatok egy kerekasztal-beszélgetést, ott ül a keresztény, ott ül a zsidó rabbi, ott ül a
2310# nemtudoménmicsoda, és az a zsidó rabbi, az a zsidó rabbi, hogy az mit volt képes mondani! És ezt a tévében!
2322# Érdekel mi? Na, mindjárt mondom! A zsidó rabbi a következő egyszerű logikai láncolatot hozta elő a
2332# televízióban, ezt mondta: végülis talán egyet tudunk érteni abban, hogy Mária zsidó volt. Hát egyeseknek már
2344# ez is sok. Hát… Lehet, hogy egyeseknek már ez is sok… Igen, igen egyetértek, de legalább nem ismerem be! Ugye az
2356# embernek mégis legyen tartása, ne adja olyan olcsón a bőrét! De ez még csak a kezdet volt. Tiszta szillogizmus.
2368# Tehát, Mária zsidó volt. Első, hogy mondják ezt, premissza? Mikre emlékszem! Második premissza: a magyarok
2380# Máriát, mint magyarok nagyasszonyát tisztelik. Na erre: az úgy is van! Na, most a két premisszát, hm? Jön a
2391# konklúzió: vagyis a magyarok nagyasszonya zsidó. És ez a kedves valaki, ez totál elszállt ettől. Volt képe ilyen
2404# mondani! Ilyen mondott! Oké ez? Megvan? Erről beszélek! Vagyis a hit Máriája totál elvesztette a kapcsolatot a
2415# földi Máriával. Totál. Tehát hogy a kettő között már semmi összefüggés nincs. Hát erről beszélek.
2426# 
2426# 3. A hagyománytiszteletünk és a konformitás negatív viszonyban van az egyenlőséggel. Satir asszony! Ne keseríts!
2438# Hát éppen arról beszél szegény, hogy az alá-fölé rendelő világból ki kéne gyógyulni. Hogy tudni kéne úgy
2449# is látni, meg mellérendelten is. De hát pont ez a gyöngénk! Hm. Izgalmas kérdés az, hogy miben vagyunk egyek.
2461# Hogy az egymással való azonosságunknak milyen alapjait tudjuk megtalálni. Szerintem ezen érdemes elgondolkozni.
2473# Amit most mondok, én is olvastam, gyönyörű szépnek találom. Azt mondja ez a pszichológus, francia
2484# pszichológusnő, nő, azt mondja: az emberek legősibb nyelve, amin egymással beszélnek,az érzések. De szép ez!
2496# Hogy akármilyen lehet a vallásunk, a kultúránk, a szokásaink, a hagyományunk, a hitünk, az öröm,az öröm.
2507# Képzeljétek el, egy muzulmán asszon úgy örül, mint te. A zsidó rabbi úgy szomorú, ahogy te. Mondjam még?
2518# Megérint ez titeket? Engem nagyon megérint. Hogy olyan egyetemesek vagyunk ebben! Az össze többi már, mikor
2530# okoskodunk… Hm.
2531# Jó, nem is folytatom.
2534# 
2534# 4. A belső harmónia. Tehát a kultúrkereszténység negatív viszonyban van a belső harmóniával.
2544# Elég szomorú, nem? Ezt bőven látjuk abban, hogy ha a belső a harmóniát kereső emberek, akiknek nincsen
2555# megfogalmazott, megragadható gyökere, hát, ritkán keresik azt a kereszténységben. Elmennek buddhistának. Vagy ha
2567# nem, akkor valami buddhista-szerű valamibe. De a kereszténység eszükbe sem jut! Egy vizsgálat azt mutatja, az
2579# olyanfajta emberek, mint mi, a belső folyamataikat nem értik, lebecsülik. Ez az, amiről olyan sokat beszélek: mit
2591# érzek, mi megy a testemben, stb., mire lenne szükségem, fáradt vagyok-e vagy nem. Inkább élek egy felettes-én
2603# diktatúrában. Hamvas Béla azt mondja erről, ezt érdemes elolvasnotok: ,,A keresztények szentjeivel kapcsolatban
2615# szkeptikus vagyok, …”. Bár a kereszténységet nagyon nagyra értékelte, de mégis azt mondta: ,,A keresztények
2627# szentjeivel kapcsolatban szkeptikus vagyok, mert szinte minden keresztény szenten ott van az üdvgörcs.” Hát én
2639# ezt nem tudom, hogy az üdvgörcs, vagy a lelki harmónia milyen viszonyban vannak egymással, nem hiszem, hogy
2650# puszipajtások. Itt aztán igazán van, mondjuk, fejlődnivalónk, de közben gyönyörű örökségünk is van, csak
2661# közben elvesztettük. Elvesztettük az örökségünket. El, el, el. Föl kéne tárni. Úgyhogy már csak ezért is
2673# egy keleti történetet mondok. Így szól:
2677# Ott ül a belső harmóniától, hát mit mondjak, sugárzó? fetrengő? mester. És hát mennek a tanítványok, csak
2688# úgy óvatosan, nehogy megzavarják ezt a nagy belső harmóniát, mennek, azt kérdik: - Mester, mondd meg nekünk,
2700# hogy jutottál el a megvilágosodás adta belső harmóniára? A mester tulajdonképpen gondolkodás nélkül a
2711# következőt mondja: - Hát úgy, hogy amikor ülök, akkor ülök, mikor állok, akkor álok, és mikor megyek, akkor
2723# megyek. A tanítványok először azt hiszik, nem hallják jól, és visszakérdeznek: - Hogy mondod, mester? A belső
2735# harmóniáról kérdeztünk. – Igen, igen, hát amikor ülök, akkor ülök, mikor állok, akkor álok, és mikor
2745# megyek, akkor megyek. – Ó, nagyon szép, mester, akkor mondanád még egyszer? – Nagyon szívesen. Amikor ülök,
2757# akkor ülök, mikor állok, akkor álok, és mikor megyek, akkor megyek. És erre a tanítványoknak elfogy az össze
2769# mosoly az arcukról, a tekintélytisztelet is kezd egy kissé gyomorgörcsbe fordulni: - De mester, hát mi is amikor
2781# ülünk, akkor ülünk, mikor állunk, akkor állunk, és mikor megyünk, akkor megyünk! Hát! Mire a mester azt
2792# mondja: -De jó is lenne! Régóta figyellek titeket, és látom, hogy mikor ültök, már fölálltatok, mikor még
2804# álltok, már el is indultatok, és mikor mentek, már leültetek. Ez tehát a belső harmónia.
2813# 
2813# 5. A hagyománytiszteletünk, konformitásunk negatív viszonyban van a szabadsággal, függetlenséggel,
2824# autonómiával. Belső szabadság, elsősorban belső szabadság, belső függetlenség, negatív viszonyban vagyunk
2835# vele. Jelenits tanár urat tudjátok, hogy vették föl az egyetemre? 50-es évek. Bölcsészkar. Magyar szak. Piarista
2847# diák. 50-es évek. Ez egy elég rossz konstelláció volna egy asztrológiai képletben, de hát ugye, Jelenits tanár
2859# úrnak mit számít az, elment fölvételizni. Hát ugye nyilvánvalóan lehet látni, hogy piarista gimnázium, stb.,
2871# és akkor kérdezik tőle, hogy… na, hát így volt, mert hogy ő mondta, írta. Azt mondja: ,,hát először is
2882# arról kérdezett a fölvételiztető: - Mondja, István, tanultak maguk Marxról és Leninről? – Igen, tanultunk. -
2894# És mit tanultak maguk Marxról és Leninről? – Hát, ő, sokfélét. – Na, akkor: hányféle embertípus létezik
2905# Marx és Lenin szerint? – Hát azt tanultuk róla, hogy vannak a szocialista embertípusba tartozóak és a nem
2916# szocialista embertípusba tartozóak. – És mit mondott Marx és Lenin az egyikről és a másikról? Jelenits tanár
2928# úr azt mondja, na jó, akkor még nem volttanár úr, de ezt mondja: - Hát hogy a szocialista embertípusba tartozó
2940# emberek haladóak és modernek, a nem szocialista embertípusba tartozó emberek pedig hát… minden csúnyaság. Erre
2952# a tanár, a végső nagy kérdés: - És ön, kedves István, mit gondol erről? Mire Jelenits tanár úr 18 évesen a
2964# következőt mondja: - Nem értek egyet a felosztással. … Ő maga azt mondja erről: ,,én nem tudom,miért vettek
2975# föl? De fölvettek”.
2977# Tehát: autonómia, szabadság, és függetlenség. Jó. Tudjátok, a múltkor már teljesen elszálltam, fő témává
2989# tettem az önkielégítést, mi volt még fő témánk? A női fenék, nagyon előtérbe került. Most azért hoztam ezt
3000# vissza, lehet, hogy ezt már tudjátok rólam, hogy mikor először arra gondoltam, hogy mikor a százhuszonnyolcadik
3012# gyónó jött, hogy az önkielégítés, ilyen bűn-olyan bűn, volt egy pont, mikor betelt a pohár. Tehát amikor a
3024# tízéves kisfiú ilyen eszeveszett szorongásoktól, és ilyen neurotikus felhőben próbált erről valamit mondani,
3035# hát én rosszul ettem. Egyszerűen rosszul lettem ettől. Na, és akkor, mikor kiütötte nálam ez a biztosítékot,
3047# akkor én elhatároztam, hogy nyíltan fogok erről beszélni. Hát hadd szóljon! És képzeljétek el, hogy (ez már
3059# sok évvel ezelőtt volt) az előadás vázlata le volt írva, hogy itt jön az önkielégítésről szóló példa. És
3070# ahogy kezdtem a témához, a ponthoz közel kerülni, és most kellene erről beszélni, akkor így görcsbe rándult a
3082# gyomrom, és egyszer csak egy olyan gondolat kúszott a fejembe, amiről sosem gondoltam volna, hogy bennem van.
3094# Márpedig nem kívülről jött! A gondolat a következő volt: ,,Na, Feri, ha ezt most elmondod, mit fognak rólad
3105# gondolni?” És rájöttem, hogy ettől vagyok feszült. Hogy mikor ezen gondolkodom, hogy beszélni fogok róla, mert
3117# ez nagyon fontos, és egyszer csak úgy közel kerültünk… na? És az volt a jó, hogy mertem! Viszont ennek kapcsán
3129# rájöttem valamire. Hogy milyen hihetetlen önvédelemben vagyunk mi, papok. Hogy egy csomó fontos dologról azért
3141# nem beszélünk egyértelműen, mer magunkat féltjük. A szónak sokféle értelmében: Meg fogtok szólni, mit fogtok
3153# gondolni, föl fognak jelenteni, nem fog egy-két ember egyetérteni velünk, lesz két néni, aki megbotránkozik
3165# rajtunk, nem lesz jó a renoménk a püspök atyánál, az esperes úr fülébe jut, hogy miket beszélek, paptársaim
3176# nem adnak zsíroskenyeret vasárnap este… mit tudom én? Tehát ilyen rémületes félelmek keríthetnek hatalmukba.
3188# Azt gondolom, féltjük magunkat, igen, magunkat féltjük. Ez nagy felelőtlenség veletek szemben. Jó.
3199# 
3199# 6. Kreativitás és spontaneitás.
3202# Mi történt velem a múlt héten? Az történt, hogy 17 éves gimiseknek is tartok órát. Külön csoportokban vannak
3214# a gimisek, mert egy 15 és egy 17 éves gimis, az külön tészta. Na és a bűntudat fajtáiról beszéltem. És az
3225# első megvolt, és a másodikba kezdek bele, hogy na és a bűntudatnak van a második fajtája, és egyszer csak
3236# fölpattant egy 17 éves fiú, a padból, és azt mondja: folytathatom? És képzeljétek el, elkezdte folytatnia az
3248# órát. Ugye régóta ismer engem, hallja már, hogy mit meg hogyan, elkezdte folytatni, ,,a bűntudat második
3259# fajtája”, és akkor ,,kérem a jegyzetet”, elkérte tőlem a jegyzetet, hihetetlen profi volt,zseniálisan
3270# utánzott. ,,Na, kinek van példája? Jó, nagyon jó, nagyon jó!” Mindig rátett egy lapáttal, hát kicsit vörös
3282# voltam. Zseniálisan csinálta! ,,Jó, nagyon jó, nagyon jó, és akkor a példa?” És akkor rám nézett. Hát
3293# annyira ügyes volt, tudta, hogy én tudom, hogy mi a példa. Na, ez egy jó ötlet, és akkor én szerepet cseréltem
3305# vele, és én voltam ő. És akkor elkezdtem mondani, hogy a ferences gimiben, ahol járok, ott történt velem valami
3317# és stb., és elkezdtem az ő nevében beszélni, és próbáltam úgy csinálni, ahogy ő szokott. Hát ez a legjobb
3328# óránk volt az évben! Ez a srác, 17 éves volt, simán leadta az anyagot. Úgy, hogy nem is tudta, hogy mit ad le.
3340# Egyszerűen zseniális volt! ,,Jó, most még várjunk, mindjárt fogunk játszani, ezt még fölírom, kinek van még
3352# egy másik példája” stb. Hát annyira hálás voltam ennek a srácnak. Hát hol van ilyen, hogy egy órán egy 17
3363# éves srác föláll, és minden megbeszélés nélkül leadja az órát? Zseniális!
3371# Oké. Ugye itt megint előjön a nagy-nagy téma: kreativitás, spontaneitás, alkotó készség. Azt hiszem,
3382# kultúrkeresztényként nagyon tele van a nadrág. Inkább ne nagyon menjünk bele új dolgokba, mert még a bűn
3393# útjára lépünk. Egyszerűen nem hiszem el, hogy lehetne fejlődni tévedések nélkül. Vagy növekedni bűnök
3404# nélkül. Azt hiszem, hogy egy fiatalember pláne nem tud növekedni némi bűnelkövetés nélkül. Szerintem nem tud,
3416# és ezért ezt nekünk nagyon tiszteletben kéne tartani. Nem a bűnért, amit elkövet, hanem, hogy lehet, hogy éppen
3428# azon az úton jár, amiből aztán valami sokkal több jó fog kijönni. Ha most elkerüli ezt az egy-két stiklit, hát
3440# nem biztos, hogy jól jár vele. Ez húzósan hangozhat. Én nem akarok senkit sem bűnre csábítani! Tényleg nem,
3452# hát mi örömöm volna benne! De, hát… Hát ha valaki fejlődik, új utakat keres, hát lehetetlen, hogy néha ne
3463# tévedjen el! Hát lehetséges az? Hát az az ember nem téved el, aki 25 túravezető mögött megy. De oda van kötve
3475# mind a huszonöthöz. Hát az tényleg valamiféle biztonságban van, de pont az ilyen embert szokta megmarni a kígyó.
3487# Gyóntató papként ezt is nagyon-nagyon kéne mérlegelni. Hogy egy-egy bűn mögött mi minden van, hát egy egész
3499# világ van, egy egész ember, egy egész univerzum! Ettől a bűn bűn. Az és kész. Jó, hogy megbánja, föl kell őt
3511# oldozni. De hogy lássam, hogy mi van a másik oldalon! Hm.
3517# Bérmálkozóknak szoktam ezt mondani, mer ők még fiatalok: nézzétek, azt gondolom, hogy most kéne
3527# szélsőségesnek lennetek. Később sokkal nehezebb lesz, és sokkal több pofont fogtok kapni érte. Hát ki
3538# próbálja ki azt, hogy itt is elveszti kicsit a fejét, ott is túllő a célon, ha nem egy fiatal. Nem? Ha én
3550# fiatalemberként is mindig 5 lépéssel minden norma mögött maradok! Jaj! Néha egy picit! Enélkül nem hiszem, hogy
3562# lehet fejlődni! Ettől a bűn még bűn a fejlődés meg fejlődés. Nem tudom ezt jobban átadni már. Kéne valami
3573# példát mondani? Na: olyan drága volt egy néni, azt én sosem felejtem el! Főleg, hogy ide van írva: példa,
3584# néni… Nem, nincs ideírva egyébként. Tényleg nincs. De ez a néni jutott eszembe. Ez annyira drága volt, ez a
3596# néni! 70 éves elmúlt, és kb. 20 éve özvegy. Jött gyónni. Nagyon aranyos. Azt mondja: Feri atya, hát tudod, én
3608# egy régi jó ismerős férfit fölhívtam magamhoz. Hát tudod, Feri, én ezzel a régi jó ismerős férfivel de
3619# szerettem volna lefeküdni! De bőrbetegséget kapott… S akkor az utolsó mondat az: hát tudod, Feri, a régi jó
3631# ismerős férfivel, ha rajtam múlik, én lefeküdtem volna. Értitek ezt? Hogy egy 70 éves néni, 20 éve nem volt
3642# senkivel, és 70 évesen, ezt a bátorságot! Azt, hogy de hát nő vagyok még! Az árgyélusát! Én nem azt mondom,
3654# hogy ez volt a legjobb módszer rá, nem kell okvetlenül lefeküdni a régi jó ismerős pasival, hogy tudja, hogy az,
3666# de mindegy, ő ott tartott, benne most ez állt össze. De hogy ne lássam meg mögötte ezt a hihetetlenül mélyen
3678# emberit, amiben semmi bűn és szégyellnivaló nincs. Hogy 70 évesen, na… Nem szép ez? Hogy nő! Ezt át akarta
3689# élni. Nem csak gondolni rá, meg nézni romantikus filmeket, addig, amíg megcsókolják egymást, ’36-ból. Már
3701# mint 1936-ból. Nem a 36 férfiból egyet. Hanem hát hogy ő, neki még van ajka, vannak mellei, van dereka, hát hogy
3713# a fenébe ne lehetne ezt megérteni? Nagyon is meg lehet. Tudta ő is jól, hogy mi van a másik oldalon. Hát de, hát
3725# ott gyón, ott pironkodik előttem. Hát ehhez is kell egy bátorság! Egy 70 éves néni jön egy nyikhaj paphoz. Nem?
3737# És akkor ezeket mondja! Nőként! De egy belevaló nő! Na. Példának jó? Na, hát egy ilyen néni fölött akkor
3748# nekiállni moralizálni? Dehogy is!
3752# Jó.
3752# 
3752# 7. A hagyománytiszteletünk és konformitásunk negatív viszonyban van az életörömmel és élvezettel, az izgalmas
3764# élettel, a stimulációval.
3767# Legedzettebbnek mondható barátaimat is sikerült megbotránkoztatni, ami persze nem tudom,miről szól, gyorsulási
3779# versenyekre járok! Nagyon ász! Elmentem kettőre, nézni, a harmadikon biztosan indulok! Iszonyú jó! Ajánlom
3790# nektek! Hungaroring, Tököli Reptér. Havonta egy biztos, hogy van. A Tököli Reptér jobb, mert ott az amerikai táv
3802# van. 400 m. Úh, de baró! Már indul a szezon, márciusban már évadnyitó van!
3810# Mennyit piszkoskodtak ezzel a szegény nagy szent Terézzel. Avillai nagy szent Terézzel. Hogy kiközösítették,
3822# megverték, bebörtönözték, saját rendtársai szégyenítették meg. Meghívták egy lakomára, és ez a szent
3833# életűnek tartott valaki, aki tényleg szent életű volt, két pofára ette a foglyot! Már a madarat. És persze,
3845# hogy csúnyán belekötöttek. Na, Teréz! Szép kis szent vagy te, szép kis misztikus, biztos elhiszik, hogy Jézussal
3857# beszélgetsz! Persze! Itt tömöd magadba a madarat! Persze! És akkor szent Teréz csak annyit mondott: Hát ha
3868# fogolypecsenye, akkor legyen fogolypecsenye!
3873# Ő az én tanítóm, a mesterem.
3876# Legújabb Isten-élményemet bowlingozás közben szereztem. Nagyon jó a bowling. Mikor életemben másodszor
3887# bowlingoztam, akkor utána – ez így, ahogy mondom – három hónapig nem tudtam fölemelni a kezem. Az izmokat úgy
3899# megrángattam, már attól féltem, hogy sose jövök rendbe. Ez mit jelent? Azt, hogy olyan diszharmóniában volt a
3911# testem, miközben azt a nevetséges golyót gurítottam (nehéz mozgás, nem? kifejezetten nehéz…), és három
3922# hónapig nem bírtam fölemelni a kezem! És ráadásul a golyón lyuk is van, tehát nem az, hogy egyensúlyoznod kell,
3934# hanem belerakod a kezed, ki sem bír belőle esni. Az volt bennem: ha meggyógyulok, nincs az a pénz, hogy ezt ne
3946# tudjam jól csinálni! Eljött a nagy nap. Meg akartam tanulni úgy elgurítani azt a nyomorult golyót, hogy utána
3958# nincs izomlázam. Hogy a hihetetlenül sokirányú mozgásban valahogy sikerüljön harmóniában lenni. És volt
3969# egy-két olyan gurítás (ez Isten-élmény. Ez misztikus tapasztalat. Nem marháskodok, az az!), amikor az egész
3981# testem egy mozgásban harmóniában van. De ennél még szebb, mer nem csak a tested van harmóniában: a tested, meg a
3993# golyó! És aztán ahogy elgurítod, akkor egyszer csak te vagy a golyó. Ezt egyszer éljétek át! Te vagy a golyó,
4005# te vagy a pálya, te vagy a gurító. És amikor odaérsz  a bábukhoz, 10 db van belőle, akkor a bábuk is te vagy.
4017# Fantasztikus! Az idei évnek az egyik legszebb napja.
4022# Na. Olvasok én nektek egy bencés atyától. Hallgassatok valami jobbat! Azt mondja:
4031# Kézdezz-felelek. Kérdezi a bencés atyát (német) Willigis Jäger. A szerzetes beszél: „- Gondoljon csak a
4042# jelenkori wellness-divatra, vagy az általános, sport iránti lelkesedésre. Legyen szó bár gördeszkázásról,
4054# siklóernyőzésről, vagy snowboardozásról, mindezek a tevékenységek a testi élmények olyan tág terét nyitják
4065# meg az ember előtt, amelyek jóval lenyűgözőbbek, mint amivel az egyházak szolgálhatnak számukra.” De nem ezzel
4077# van vége a jó bencés atya gondolatának, mert itt levegőhöz jut a kérdező, és a következőt kérdezi: „-Ez
4088# azt jelentené, hogy a sport egyfajta valláspótlék?” „– Miért pótlék?” A jó bencés atyának helyén van
4099# az esze! ,,- Miért valláspótlék?  A gördeszkázásban, vagy a siklóernyőzésben potenciálisan éppen annyira
4110# vallásosság rejtőzik, mint egy istentiszteletben. Szívesen elismétlem egyik mondásomat, mely az általam követett
4123# spiritualitás hátterét igyekszik megvilágítani. A vallás maga az életünk. És az élet kiteljesítése a
4133# tulajdonképpeni vallás. Isten nem azt akarja, hogy tiszteljék, hanem, hogy megéljék.” A bencés atyának a
4145# mondanivalójának a legszebb része az, amikor visszakérdez: ,,Miért valláspótlék?” Vagyis a jó bencés atya
4156# kevésbé előítéletes, mint a kérdező.
4160# 
4160# 8. Ambíciók, sikeresség, saját célok.
4164# Milyen sokaktól hallottam azt, hogy ellentmondás van a saját akaratom, a saját céljaim, és Isten akarata és Isten
4176# céljai között.
4178# Akiben egy helyzet így fogalmazódik meg, nem bántani akarok senkit, az nincs egészen tisztában sem magával, sem
4190# Istennel. Milyen sokan szokták azt hangsúlyozni: Isten közel van hozzánk, Istent keressük. Valójában a
4201# keresztény kinyilatkoztatás egy nagyon fontos dolgot állít: Isten bennünk van. Isten nem közel van az emberhez,
4213# hanem benne van. Ez nem azt jelenti, hogy nincs fölötte, nincsen hozzá közel. Ezek mind igazak. De épp a
4224# legfontosabb talán az, hogy Isten bennünk van. Ezért igaz az, hogy minden ember legmélyebb vágya Isten akarata.
4236# Mindannyiunk szívének a legmélyebb vágya éppen egybeesik Isten akaratával. A nehézség az az, hogy nem vagyunk
4248# eléggé azonosak önmagunkkal. Ezért azt sem tudjuk, mi a legmélyebb vágyunk. És az Istennel sem vagyunk
4259# túlságosan egyben, ezért nem tudjuk, mi az akarata. Ezért amikor azt gondoljuk, hogy énnekem ez a legfontosabb,
4271# Istennek meg az az akarata, akkor általában két tévedésünk van, pontosan ez a kettő.
4280# 
4280# 9. Esztétikum és szépség világa.
4284# Pl. a test esztétikuma. Hogy keresztényként mit kell ezen szégyenkezni? Hogy miért nem tudunk önfeledten
4295# gyönyörködni benne? Hát szerintem érdemes lenne ezt megtanulni. Nagyon. Tegnap lakást szenteltem. És négy gyerek
4307# van. Van egy négy és fél éves kisfiú, és van egy 3 éves kisfiú. És már nem tudom, hogy jött elő, a gyerekek
4319# már lefeküdtek, és a szülőkel beszélgettünk, úgy 12 felé voltunk, valahogy előkerül az, hogy ,,képzeld,
4330# Feri, azt mondja a nagyfiú, a négy és fél éves a kicsinek: te Peti, te tudod, hogy anyunak nincsen fütyije? Erre a
4343# kicsi: azt nem hiszem! Szemét! Be akarsz csapni! Az lehetetlen, hogy anyunak nincs! Tuti, hogy van!” És ez lett az
4355# óriási téma. És aztán végül odaállt a kisebbik, és azt mondta: „- Anyu! Laci azt mondta, hogy neked nincs is
4367# fütyid!” Erre a Laci: „-Anya, mutasd meg neki, hogy neked nincs!” Ennek már a fele se tréfa. Erre az anya azt
4379# mondja: „-Petikém, tudod nekem, mint az összes nőnek, nincs fütyim.” „-Anya, mutasd meg!” Erre az anyuka: Le
4390# a nadrág, le a bugyi, tessék. Kisfiú nézte… Tényleg nincs. Bugyi föl, gatya föl, ment tovább az élet. Nem
4402# szép ez?
4403# Tehát az esztétikum és szépség világa. Nem csak mondjuk a katolikus szobrokról akarok beszélni. Mondjuk van egy
4415# két szép darabunk. Egy két olyan dizájnos Lourdes-i barlang. Igazából egy hajszálválaszt el minket attól, hogy
4427# egy Fábry show-ba bekerüljön a Lourdes-i barlang, erről egy külön show-t lehetne szerintem.
4436# Na, szóval befejezésül mondok egy viccet. Mert a humor is az esztétikum világába tartozik, nálam legalábbis,
4448# mert valamit teljesen másképpen láttat. Képzeljétek, jött hozzám valaki, aki a következőket mondta: Hát, Feri,
4460# nehéz az életem, 50 éves vagyok, féléve kirúgtak az állásomból, feleségem elvált tőlem, kiderült, hogy
4471# mittudomén petefészek-rákom van… Teljesen nullán vagyok anyagilag, a gyerekeim már elmentek, hallani sem akarnak
4483# rólam… Tehát olyanokat mondott, hogy fél óráig csak ott ültem, és hallgattam, hogy na, ebből most mi fog
4495# kijönni? S egyszer csak megállt úgy a 48. perc körül, és azt mondta: tudod mit, Feri, megállok, és most elmondok
4507# egy viccet. Kihúzott a bajból!
4510# Pista bácsiról szól. Pista bácsihoz odamegy a jóakarója, és azt mondja: Pista bácsi! Hát emeld már fel a
4521# fejed! Hát ne lógasd az orrod! Mire Pista bácsi megkérdezi a jóakaróját: Na, ide figyelj! Mondj nekem egyetlen
4533# indokot, hogy én ne lógassam az orrom, és emeljem fel a fejem! Mire a jóakarója a következőket mondja: Nyakig
4545# szarban vagy!
4547# Ez nekem nagyon bejön! Egy év terápiával ér föl. Úgy zseniális, ahogy van. Néha egyszerűen erre van szükség,
4558# terapizálhatjuk akármeddig, így izé, úgy izé, elmondasz egy viccet, és kész.
4571# Van-e valaki, aki szeretne hirdetni?
Lejegyezte: Bíró Tamás