Az önmegvalósítás 3 dimenziója – Önfelülmúlás - öntranszcendencia 1.

2010.04.06.

Megosztom
Elküldöm
0000# Isten hozott benneteket - nagyon köszöntök mindenkit!


0009# Egészen úgy tűnik, mintha kipihentétek volna magatokat. Megújultatok volna... Fölfrissültetek.
0012# Péter is csak úgy rohan. Szalad, zsizseg... Fantasztikus. Én is csak a legjobbakat mondhatom.
0030# Elmúlt ez a néhány nap, és bőven kialudtam, kipihentem magam. Nagyszerű... nagyszerű volt.
0035# Tehát, akkor ott tartunk, hogy emlékeztek, arról beszélünk, ez
0040# a nagy kerete a mostani heteknek: ha odaszánom magam arra, hogy egy csoportnak, egy közösségnek, egy
0041# együttességnek
0050# a tagja legyek, akkor mi az, ami visszakapcsolódik énhozzám, visszahat rám, mi az, ami énvelem (mint
0051# individuummal)
0060# ilyenkor aztán történik. Ez a nagy keretünk az utóbbi hónap(ok)ban. Így jutottunk el oda, hogy
0061# szocializáló technikáinkban
0070# erősödünk és növekszünk. Az emberekkel, embertársainkkal való kapcsolatunkban tudunk nagyon nagy
0071# fejlődésre és növekedésre szert tenni.
0080# Interperszonális tanulás, szocializáló technikák fejlődése. Ez volt a nagyobb cím.
0090# A csoportban három klasszikus helyzete van mindennek, ahol
0100# nem egyszerűen csak megértek valamit, felfogok valamit, hanem valami új jelenik meg - a személyiségemben
0114# mégcsak nem is pusztán a gondolataimban, vagy a fölismeréseimben,
0116# hanem a személyiségemben tud vmilyen változás történni! Már csak a közös motívumot akarom összeszedni:
0122# Erős negatív érzelemből kiinduló személyiségfejlődés
0129# Erős poziztív érzelemből kiinduló személyiségfejlődés
0127# Akár pozitív, akár negatív erős érzelemből kiinduló fejlődés, ami egy ottani csoporttagra vagy a közösség
0130# egy tagjára vonatkozik.
0137# Ez volt a három klasszikus csoport, és
0143# mindegyikben közös vonás volt: egyedi, új és szokatlan érzés vagy érzelem átélése.
0150# Vagy ha nem új és nem szokatlan és nem addig "meg nem engedett" érzés vagy érzelem
0157# akkor az benne az új, hogy ki merem fejezni, hogy ki merem mutatni, vagy ki merem mondani, meg merem élni,
0160# adott esetben ki is merem élni, vagy ki merem élni.
0164# Amikor ez is megtörténik, akkor még mindig
0170# az újdonságok sorában az van: hogy klözben pedig nem az a reakció, mint gondolnám
0179# Vagy: ha kapok reakciókat (egy megfelelő közeg van) ennek az új helyzetnek egy értelmezése, megértése és
0182# földolgozása tudjon történni.
0185# Közös motívum: egyedi, új, szokatlan stb.
0191# Miért fontos ezt kiemelni?
0195# Azért, mert amikor arról beszéltünk, hogy valaki elmegy egy csoportba, vagy egy önismereti csoportnak
0209# tagja lesz, vagy egy közösségnek, vagy egy együttességnek,
0216# akkor ebben persze mindig benne van valamiképpen az, hogy szeretné magát megvalósítani. Nyilván való.
0226# Amikor az önmegvalósítás három szintjét mondtuk:
0236# pillanatnyi (élvezet) - pillanatnyi döntéseink, szükségleteink
0242# hosszabb távú képességeinknek, készségeinknek, indíttatásainknak a megvalósítása - tevékenység, munka,
0255# hivatásszerű dolgok, illetve emberi kapcsolatok, hosszabb távú dolgok (öröm)
0258# harmadik szint: önfelülmúlás. Ennek volt nagyon szép esete: önátadás.
0271# Ennek is volt öt pontja. Mindezt azóta is gyakoroljuk és csináljuk.
0283# Csoportba megyek, meg akarom magamat is valósítani.
0292# Eddig a 3. szintről csak az önátadást említettük, mint az önfölülmúlásnak,
0301# az öntranszcencendiának egy formáját.
0310# Azt ígértem, hogy a mai alkalommal kibontjuk, hogy mi mindent jelenthet
0315# az önfelülmúlás.
0320# Akkor is, ha az egy nagyon nagy fejldésből, alakulásból, változásból indul, aztán azt fölülmúlja
0321# Aztán engem is fölülmúl, a pillanatnyi valakit is fölülmúlja.
0335# Vagy azt a valakit, akinek a tudatos képességei, adottságai alapján élettervei és céljai vannak
0340# S aztán azt a valakit is képes fölülmúlni.
0342# És aztán egyszercsak valami olyasmi adatik az ember életében,
0350# Amit úgy élünk meg, hogy ez nem belőlem jött, nem belőlem fakadt.
0354# Itt egyszerűen csak adatott nekem valami, vagy részesedtem valamiben, rájöttem, hogy valamihez tartozom,
0360# Valahogy "megvilágosodtam", de nem azért, mert ez az én munkámnak egy egyértelmű utolsó lépése.
0365# Hogyha azt a pontot odateszem, a tollat lerakom, akkor jön a megvilágosodás...
0369# Hanem az már ADATIK.
0373# Erről a világról szeretnék egy kicsit hosszabban beszélni.
0379# Nem véletlen, hogy ezt a csoporthoz kötöm, sokszor a csoportban tudnak hallatlan mély spirituális
0380# élményeink lenni. Nem is véletlen, ott kockáztatunk, valamit ki merünk fejezni vagy megélni, amit addig
0398# soha, és közben pedig egy nagy elfogadásban részesülünk és tart bennünket a csoport,
0400# Egyszer csak szinte magától lesz egy olyan élményünk, amire a legjobb szó az, hogy ADATIK.
0410# Valamit egyszer csak ott átélünk.
0413# Hejj. Nézzük akkor néhány pontban (kilenc).
0423# Hogyan tudjuk ezt elképzelni? Milyen jó irányaim támadnak?
0430# (1. Ezt mondamán legelőször, mert a múltkori alkalom végéhez kapcsolódik)
0433# 1. Vannak az önmegvalósításban először álmaink, abból fakadnak a tervek, és tervekből fakadnak a célok.
0455# Miért fontos? Azon gondolkodtam ma: milyen érdekes, hogy a legtöbb ember nem tudatosítja magával az
0460# álmait, lekicsinyli őket, lebeszéli magát róluk.
0473# Nevetségesnek tartja éppen a saját álmait. Vagy fél a saját álmaitól! Vagy túlságosan nagy a félelem,
0480# hogy majd nem fogok megfelelni másoknak, hogy ha a saját álmaimat mondjuk
0490# első lépésben: tudatosítom. Egy összefüggés jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hát meg egy élményem.
0499# Az élményem: Tizenkilenc éves voltam, és szerelmes. Ez normális teljesen, és együtt járam egy lánnyal,
0500# egy nővel, H-hmm, és nagyon emlékszem, a
0510# Balatonparton sétálgattunk és elkezdett belőlem folyni a szó. (Még az a jó ha az folyik belőlem és nem
0520# valami más... Most képzeljetek el egy jó kis szalmonellás bulit... De nem, a történet ennél sokkal
0530# ártatlanabb)
0535# Megyünk a Balaton partján, én fogom ennek a nőnek a kezét, akibe szerelmes vagyok,
0544# és ő is belém (egy ilyen egész szép helyzet), s bekapcsol bennem valami, és elkezdem mondani az álmaimat.
0557# Hogy milyen elgondolásaim vannak, hogy mi mindent szeretnék az életemben valahogy... és ahogy
0560# visszagondolok 3-4 életre való álmot sikerült a 20-25 perces séta alatt ismertetnem a kedvesemmel.
0571# Eltelt egy hét, egy hónap, és egy beszélgetés alkalmával azt mondja:
0580# Te Feri, tudod, hogy engem nagyon megrémített, amikor Te a Balatonnál elmesélted az álmaid?
0590# Nem tudtam, hogy mire gondol, de neki nagyon jó érzéke volt valamihez. Azt mondja: Feri,
0592# én rájöttem: neked négy életre is bővel elég álmod van: hogy férek én ebbe bele?
0603# Ez olyan, mint egy testépítő nárcizmusa mellé még egy nőt tenni. (Neki már nőre nem nagyon van szüksége,
0619# épp eléggé szerelmes saját magába).
0625# Látjátok, nem is lett belőle házasság. 🙂 Ugye! Nem is lett!
0632# De nagyon fontos, hogy merjük ezeket az álmokat tudatosítani.
0644# Emlékszem, a pappal fejeztem be, aki azt mondta, hogy az ő álmai között most egy nő szerepel
0645# (Jó, hát szerepeljen, csak egy álom!).
0657# Merje tudatosítani. Akkor ezt az álmot kézbe lehet venni, föl lehet ébredni.
0667# Utánna lehet az ő papi életéhez megfelelő terveket és célokat (keresni), hogy realizálódni tudjon.
0672# Hogy jöjjön rá, hogy ezt az álmát el kell engedni vagy meg kell siratni, és elő kell venni egy másikat.
0681# Csak van neki egy másik is! Nem lehet annyira szegény, hogy EGY álma legyen!
0690# A ma világában micsoda ereje van annak, hogy
0699# kábítószerezzünk, meg füvezzünk, meg internet-rabszolgák legyünk, virtuális világokba bonyolódjunk bele,
0703# szerepjátékokkal bíbelődjünk.
0711# Játszottam én is szerepjátékot annak idején - egy nagyon erős karakter voltam. Azt hozta ki a kocka.
0721# Játszottam egyet-kettőt, lehetett az akármilyen szerepjáték,
0722# Előbb-utóbb mindig rájöttem, hogy az életnél sokkal unalmasabb.
0734# Az élet sokkal jobban izgatott, hogy este 7-kor leüljek és hajnali 4-ig
0736# félkábultan egy ilyen virtuális világban leledzkedjek?!?...
0750# Szinte tönkretesszük magunkat azért, hogy különböző szereknek
0757# meg egyéb dolgoknak a segítségével álmokhoz jussunk, álmokhoz, világhoz... hát hol vannak a sajátjaink?
0765# Hát hogy lehet az, hogy valakinek inni kell, enni kell, vagy gombásznia ahhoz, hogy valahogy szépséges
0774# színes álmokhoz jusson?
0777# Van egy pár zenész ismerősöm.
0778# Egy zenész ismerősöm folyamatosan szívta a marihuánás cigarettát.
0794# Azt mondta: "Tudod, Feri, mikor már egyáltalán nem józanodtam ki, és
0799# egyszer csak elfogyott. Eltelt egy fél nap... Ott ültem a Ferenciek terén, körülnéztem:
0809# Micsoda érdekes világ ez!" Azt a nemjóját!
0817# S rájött, hogy pontosan azt éli meg, ami miatt elkezdett füvezni.
0828# De azért nem gondolom, hogy eddig el kellene jutni...
0829# Volt egy papnövendék társam, aki az alvással csinálta ugyanezt.
0839# Ötöd- v. hatodévesen már lehetett nagyon kevés órára bemenni.
0844# Olvasgatott egyig-kettőig, visszafeküdt aludni délelőtt, s ment előre az idő.
0857# Végül: reggel feküdt le. S aztán tudjátok mi történt? Visszaért.
0870# Este 9-10 óra körül kezdett álmos lenni.
0880# "De érdekes ez, ilyet igazán régen éreztem!"
0885# Egy egyéves történet után visszatért a Napnak meg Holdnak megfelelő életritmusra.
0899# Sokkal jobban járunk, ha a saját álmaink megvannak. Akár több életre is elég, akkor egyre biztos futja.
0911# Az első pont az önfölülmúlással kapcsolatban (amit egy csoportban is
0923# nagyon jól át lehet élni és meg lehet valósítani)
0928# Emlékeztek, milyen alapvető csoportszabály volt az, hogy el kell köteleződni.
0928# A mi egyházközségünkben egy felnőtt csoportra minimum egy évre el kell köteleződni.
0945# Ez miért fontos? Mert akkor egy egy folyamat. És ha egy folyamatban vagyok benne,
0951# a folyamatosság lehetőséget ad arra, hogy a változandóságaimat valahogy kiegyensúlyozzam.
0960# Ez nagyon fontos dolog. Ha az önmegvalósításnak csak az első szintjén vagyok, és ott más sincs
0964# mint mindig a pillanatot élem meg, a pillanatban valósítom meg magam éppen a vágyam, a szükségletem
0967# a késztetésem révén, akkor az életemben rettenetes hullámzások
0980# lehetnek, és sosem történik meg a hullámzásnak a kiegyensúlyozása. Mindig csak a pillanat! Tik-tik-tik!
0989# De amikor azt mondom, hogy minimum egy év. Ha elmégy egy
0995# önismereti csoportba, akkor minimum két év, három év. Ejha! Ott akkor tudnak olyasmik történni, hogy
1001# Látunk téged boldognak és szomorúnak, de a csoport tart.
1009# Néha egészen elviselhetetlen vagy, néha nagyon sokat adsz a csoportnak.
1010# S a csoport tart. Három évig. Még így is.
1017# A pillanatnyi önmagam fölülmúlását teszi lehetővé pusztán az által, hogy elköteleződésem révén
1030# Egy évig, kettőig, háromig. Egy közösség jó esetben még sokkal hosszabb ideig.
1034# A lehető legjobb, ha átéljük a csoport krízisét.
1044# Ha egy csoportban mindenki legalább egyszer jó mélyre jut, s bele akar dögleni és dühös lesz mindenkire,
1047# lehetetlenül viselkedik, kibírhatatlan, olyasmiket mond, amiket később megbán.
1058# Nagyszerű. Ez nagyszerű, nagyszerű.
1060# Mikor lehetetlenné válunk egy csoportban, akkor van lehetőségünk arra, hogy
1063# átéljük, hogy így is elfogadnak bennünket. Míg az életben ilyenkor nagyon könnyen lelépünk, vagy
1068# azt mondjuk, ó itt ez már nem esik jól, odébbállok, vagy "Aaa most mit gondoltok rólam!"
1073# De amikor vissza tudok térni a kölcsönös bizalomnak ugyanarra a szintjére
1087# vagy még mélyebb szintjére...! Az önfelülmúlásnak ez az első zseniális lehetősége és pontja, hogy
1092# képes vagyok saját változandóságaimat fölülmúlni. Hogy egyszer ilyen vagyok, máskor olyan.
1101# hogy egyszer megbízható vagyok, máskor meg megbízhatatlan.
1106# Hogy egyszer tudlak úgy szeretni, ahogy vagy, máskor meg nem tudlak.
1111# Nagyon fontos, hogy legyenek pillanatnyi szükségleteinkből adódó céljaink.
1114# Hogy: "Ó, de jó lenne nem állni, hanem leülni!"
1126# Például: Péter, van melletted egy üres szék? Ott van egy üres szék! Valaki leülhet. És a tónusban levő
1143# farizmaidat elpihentetheted. Nagyon is fontos, hogy legyenek pillanatnyi céljaink.
1150# Látjátok? Az önmegvalósításnak egy szép példája.
1157# Nade... Milyen nagyon fontos, hogy - akár egy csoportban, de azon túl is - meg tudjunk
1172# fogalmazni hosszú távú célokat. Akkor már az önmegvalósítás második szintjén vagyunk.
1177# A hosszútávú célok ha vannak, akkor ahhoz kellenek álmok, álmokhoz tervek, tervekhez célok.
1189# S ha ez megvan, akkor lehetővé válik az, hogy a hullámzás kiegyenlítődésre kerüljön.
1204# Háá! Hogy a kudarcból ne gondoljuk azt, hogy mindennek vége van.
1213# A sport nagyon sokat segít.
1217# Van, hogy egy évben minden összejön.
1228# S a másik évben még többet dolgozol, mint az előzőben, és egyszer se nyersz. Na ilyen azért velem nem volt
1233# De nagyon meg tudtam érteni akik ilyesmiről beszéltek, hogy velük volt ilyen. 🙂
1236# Nagyon nagy jelentősége van annak, hogyha hosszú távú céljaink vannak. Ugyanis, ha vannak hosszú távú
1239# céljaink, akkor teljesen más jelentőssége és értelmezése lesz különböző helyzeteknek.
1252# Megnéztézei ti a... mi volt ennek a filmnek a címe? Mickey Rourke járszott benne,
1259# egy kivénhedt pankrátort játszott. Mi volt a címe?
1269# Egy röpke látlelet a szellemi képességeimről húsvét után.
1283# A pankrátor. Nagyon érdemes megnéznetek. M R egy igazi szép férfi benne,
1299# nézzétek meg.
1304# Ha valamilyen nem szeretnék lenni, az ott másfél óráig a vásznon van.
1318# Miért érdekes? Mert van egy jelenet benne - hát több is, de azok
1318# Összefonódnak egy történetté.
1323# Olyan valakit játszik, aki - amikor beszáll a ringbe - addig az estéig
1338# ott tud lenni. Csak az estékben képes önmagát megvalósítani, egy estének a pillanatára.
1354# Közben pedig van egy lánya, akit nem nevel, akit elhagy, és akihez, amikor pedig ő maga valami stabilitásra
1363# vagy hosszabb távú biztonságra, kapcsolatra, kötődésre
1369# vágyik, akkor fölkeresi a saját lányát.
1378# Mintegy szerepcserében, hogy az ő lánya segítsen neki, mikor ő van egyedül. Van egy döbbenetes jelenet,
1381# Visz virágot meg ajándékot, fogadkozik a lányának, és-és-és... eljön az este,
1387# És a lánya várja őt. Az apja megcsinálta már 25-ször, hogy megigért valamit, és a pillanat mindig
1403# elsodorta. És mi történik? Van egy jó estéje, elkapja a hév. Kimarad reggelig, és becsajozik, beiszik.
1413# A lánya várta. És akkor rájön, és elkezd sírni, és megy, hogy kiengesztelje a lányát.
1418# S a lánya bevágja az ajtót, és azt mondja: "Ez az, amit többet nem tehetsz meg velem.
1426# Az egész életem erről szólt, hogy csak a pillanatban tudtad magad megélni. És ebből most végérvényesen
1438# elegem van." Nézzétek meg, és
1438# a film zárójelenete... szabad ilyet elmondani? Nézzétek meg a keresédes zárójelenetet.
1455# Ez jutott erről eszembe.
1460# Ha a pillanatnak a szükségletei teljesen elborítanak, akkor az, hogy a lányom vár engem
1475# egy helyen, nagyon kicsi a jelentősége.
1480# (Hát jó, most ő vár, de nekem van valami fontosabb, aztán majd lesz valahogy.)
1481# De ez az egész egy folyamatba ágyazódik bele.
1490# És azt mondom: A lányommal már nagyon sokszor megcsináltam már.
1490# Ennek a találkozásnak nem az a jelentése, hogy ott vagyok-e vagy nem.
1500# Kések-e vagy nem.
1500# A jelentősége a pillanaton és az alkalmon messze túlmutat. Ha valakinek vannak hosszú távú
1502# álmai, tervei és céljai,
1505# és ezeknek a megvalósításába is belekezd, és egy csoport - mert hogy elköteleződést igényel
1510# és folyamatosságot hoz - nagyon jó visszajelzéseket és lehetőséget ad arra,
1526# hogy ott megvalósítsuk az önmegértésnek, az önfelülmúlásnak, az önismeretnek egy álmát, vagy egy
1532# hosszú távú célját, akkor egyszer csak
1533# annak, hogy a lányom vár engem egy helyen, a jelentése, a jelentősége és az értelmezése ebbe az
1542# összefüggésbe ágyazottan jelenik meg. És ott van ez a nyomorult M R - aki tudom, hogy egy színész -
1549# de akit alakít, az a sokkal nyomorultabb pankrátor.
1558# Látszik, hogy mivel nincsenek az életében hosszú távú álmok, tervek és célok,
1567# ezért a jelentését és a jelentőséget a pillanatnak nem is képes fölfogni, nem képes érteni,
1576# sem értelmezni és attól megrendülni.
1581# Az életünkben csak pillanatok vannak. De milyen nagy dolog az,
1586# mikor egy pillanat egy összefüggésben van benne. És azt mondom: Ez egy rendkívüli pillanat.
1588# Gyóntató papként hányszor érzem ezt... Hogy jön hozzám valaki,
1596# ott az csak félóra. Ha az illető nagyon profi: 15 perc.
1608# Ha csak egy nagy bűnt követett el: 5 perc. Nem akarok ezzel hülyéskedni. Annak ott micsoda jelentősége van
1608# Szoktam is mondani: időben 20 perc volt, csak épp a jelentősége életre szóló.
1624# Mint az esküvő.
1626# Amikor az a fiatal nő és ifjú úr egymás mellé állnak, és azt mondják, hogy IGEN,
1641# azt ott mindenki komolyan szokta venni.
1649# Csak a kérdés az, hogy az az IGEN beleágyazódik valami hosszú távú álomba, hosszú távú tervekbe,
1662# s hosszú távú életcélokba? Hogy beleágyazódik-e? Mert ha beleágyazódik, olyan jelentősége van, hogy
1663# amikor jön hozzám valaki sírva-zokogva, hogy "nem bírom tovább, elegem van!". Én nem szólok egy szót se.
1675# S azt mondja: "De hát vele esküdtem meg az oltárnál!
1676# Hát, az is csak egy nap volt a sok közül. Azt mondtad, igen, most meg azt, hogy nem. Igaz?"
1685# (Ez egy fontos pillanat!) Látod milyen nagy jelentősége van ennek a pillanatnak!
1691# Az előadás részévé magasztosult a csengőhangod. 🙂
1705# Bárki ki tudja mondani az eskü szövegét.
1713# A kérdés az, hogy az beleágyazódik-e valamibe? Mert akkor ott kap egy jelentést,
1722# ott nyer egy értelmet, amely aztán énbennem életté tud válni.
1730# A második pont az ez volt, hogy hosszútávú életcélok és tervek kellenek.
1730# Mondok egy másik nagyon egyszerű példát. Amikor ott van valaki, akinek a házassága krízisbe jut.
1746# Nézhetem úgy: nem egy krízis! Most derült ki, hogy nem ő az igazi!
1750# Ha ő lenne az igazi, akkor ez nem történhetett volna meg.
1757# (Nem? Ez egy jópofa körkörös okoskodás...)
1770# Jelent is meg egy könyv. Valami nem is tudom mi a címe, de nem is olvastam el, lehet nem is erről szól.
1772# Elég jó a fantáziám, olvastam egy címet és kitaláltam miről szól a könyv.
1774# És miután kitaláltam, minek vegyem meg? Nem, hát ez... 🙂
1782# Így szoktam nagyon sok könyvet elolvasni. Majd beszámolok róla nektek.
1786# Van egy ilyen könyv. Ha valaki olvasta, mondja már meg, hogy erről szól-e vagy nem! Vmi ilyen:
1796# Ha problémák vannak, nem is ő az igazi. Ismeri ezt valaki? dehogynem! Lapítotok mint nyuszi a fúben!
1799# Megvettétek hamar! 🙂
1807# S arra gondoltam, hogy ez egy micsoda marhaság, magunk között szólva!
1820# Hogy mikor egy kapcsolat feneketlen verembe hullik, és mindkét fél kölcsönösen azt gondolja,
1834# hogy ennél rosszabb már nem lehet, és még lesz, mert így szokott lenni...
1839# Csak azt gondoljuk, hogy nem lehet, de mindig így szokott lenni,
1840# akkor nem mindegy, hogy ez a helyzet beleágyazódik-e egy hosszú távú álomba, vagy nem.
1853# Mert ha beleágyazódik, akkor azt mondom:
1854# Na, ez egy csinos kis krízisbe kerültünk! Ez egy csinos kis krízis!
1865# Nem lesz könnyű kiverekednÜNK (halljátok?) magunkat belőle. Hiszen ez egy krízis.
1880# Most vmi olyasmi fog történni, amiről fogalmunk sincs, hogy jutunk rajta túl.
1887# Gőzünk sincs róla, attól krízis. A nemjóját!
1888# Nem gondoltam volna, hogy rögtön a házasság első évében összejön!
1898# Akkor krízis, ha van hosszú távú álom, terv és cél.
1907# Ha nincs, akkor rájövök, hogy rosszul választottam.
1916# "Látnivaló, hogy nem ő az! Hát ilyen marha hogy lehettem!"
1926# A hosszú távú álmok, életr szóló álmok, tervek és célok teszik lehetővé,
1942# hogy olyan jelentést és értelmezért adjunk pillanatoknak és életeseményeknek, amely jelentés segít,
1942# hogy úgy múljunk fölül helyzeteket és úgy növekedjünk, ahogy egyébként az nem lehetséges!
1957# Mert azt mondjuk, hogy "Na, ötödször is kiderült, hogy NEM!"
1957# Nem egy olyan nagy hibaszázalék, valljuk meg! Hogy öt próbálkozásból egy se jött össze. Csak az élet rövid.
1975# Pillanatnyi álmok, tervek, célok -
1980# Node vannak hosszú távú álmok, tervek és célok.
1998# S a harmadik, hogy vannak élethosszig tartó álmaim, terveim és céljaim. Vannak?
2003# Milyen izgalmas lenne: otthon vennétek egy papírt, és felírnátok, hogy (függetlenül
2020# attól, hogy mi fog történni), felírnátok, hogy milyen élethossziglani álmaitok, terveitek, céljaitok vannak
2030# amik élethosszig tartanak attól függetlenül, hogy mi fog történni.
2035# Nagyon kívánom nektek, hogy írjátok szépen, jó kis listátok legyen róla!
2039# Egy: hogy tisztességes ember akarok maradni!
2048# Hogy tudok-e javára lenni másoknak. (Ó-ó, az élet ilyen. Pillanatnyi megvalósulásnak a kényszere egy
2055# hosszabbtávú cél fölött. Van ilyen, ez hozzá tartozik az élethez...)
2056# Hol tartottam? Ja, a lista!
2074# Ha nem is tudok minden helyzetben jót tenni - a halálomig igyekszem nem ártani senkinek!
2089# Papság? Mint halálig tartó álom. Nemcsak cél! (nyögvenyelős) - álom!
2100# Simon Weil - tanuljunk meg vágyakozni arra, ami már a miénk!
2105# Miért ne álmodhatnánk újra és újra mindezt, ami már van. Attól hogy van, az még lehet egy sokkal szebb
2110# álomnak is a része. Mit tudtam én, mikor pappá szenteltek, hogy itt fogok állni 14 év múlva!
2117# Gőzöm se volt! Az, hogy mi most itt vagyunk, ez az álmaimnak messze a fölülmúlása!
2131# Azt gondoltam, leszek egy egyszerű plébános valahol, jó esetbe'.
2138# Hát ez már messze túl van...
2144# Újabb lehetőség, hogy megint továbbálmodjunk.
2153# S miről nem beszéltünk még? Ha vannak hosszú távú és életre szóló álmok, tervek és célok, amelyek
2155# ugyanúgy képesek megújulni és színesedni, akkor azokat össze lehet fűzni!
2171# Léteznek közös álmok. Az még szebb tud lenni: egy közös álom valakivel?
2181# Pap barátom: "Míg nem indul be az élet, nem csinálunk valami tutit holnap?
2192# Feri, tudod mit? Találd ki! És hívj föl ma este vagy holnap reggel!"
2207# Ez nekem való! S már ki is találtam.
2213# Micsoda öröm tud az lenni, ha az életünkben vannak hosszú távú és életre szólók
2220# Akkor már szinte magától értetődik az, hogy érzünk egy késztetést, hogy összefűzzük az álmunkat mások
2225# álmával.
2229# erről még akarok beszélni, de szerintem az jövőre lesz.
2239# Milyen zseniális, egyszerű módszere, lehetősége van annak, hogy összeüljünk többekkel, és
2245# közösen kezdjünk el álmodni!! Hogy az álmaink össze tudjanak kapcsolódni egymással.
2259# Nagyon izgalmas!!! Ami egyikőnknek az álmával sem egyenlő.
2269# Mindenkinek el kell engedni a saját álmát. És lesz belőle egy olyan álom, amely messze sokkal jobb, mint
2282# bármelyikünknek a különvaló álma! Hííí! Élethosszig tartó álmok, tervek és célok.
2287# Most mondom a legszebbet: a halálon túlmutató álmok, tervek, célok!
2300# Na, itt ugrik a majom a vízbe! Hát kell, hogy ilyen legyen!
2309# Amikor hazamentek, és megírjátok a halálig tartó álmok, tervek, célok,
2327# fordítsátok meg a papírt - ez egy más világ, egy túlvilág - és írjátok le a halálon túlmutató álmaitokat,
2342# és céljaitokat és terveiteket! Muszáj, hogy legyen! Mondok egy tenyeres-talpasat.
2348# Egy kedves, idős valaki volt, olyan szép életet élt, idős korában is látszott rajta, hogy fejlődik.
2356# Ez óriási dolog! Hogy csinálod ezt? Mi a titkod? Engem ez nagyon izgat.
2360# (Az a baj, hogy általában nem tudjuk megmondani.)
2370# Tudod, Feri, nekem egyáltalán nem mindegy, hogy halálom után mit gondolnak rólam a gyerekeim!
2386# Gondoljanak rólam szépet!
2394# Hát ez egy halálon túlmutató cél.
2400# A mi keresztény kultúránkban ez az üdvösség: egy halálon túlmuntató álom, terv és cél.
2417# Aminek a fényében még az élethosszig, a hosszú távon és a pillanatnyi álmaink, terveink és céljaink
2420# is egy nagyon mély jelentést tudnak kapni.
2422# Egy önmagukon messze túlmutató jelentéshez tudunk akkor jutni. Ebben ez a gyönyörű.
2431# Nem értjük, hogy valakinek egyszer csak egy olyan világlátása van, ami csak neki van abban a helyzetben.
2444# Honnan a csudából jött neki ez? Nagyon egyszerű.
2450# Egy halálon túlmutató álom, terv és cél
2454# alapján látja ezt a helyzetet. Úgy minden másnak tűnik.
2462# Sokszor éppen a fordítottjára tud fordulni minden.
2470# Amikor Péter azt mondja Jézusnak:
2470# "Ments Uram! Az meg nem történhet veled, hogy téged keresztre feszítsenek!"
2480# Erre Jézusnak van egy elég brutális mondása:
2486# "Távozz tőlem Sátán. Emberi módon gondolkodol és nem Isten tervei szerint."
2498# Az a különbség, hogy Jézusnak van halálon túlmutató álma, Péternek meg éppenséggel nincs.
2516# Ez a különbség. És ha valakinek csak a halálig tartó álmai vannak az életéről, akkor van egy pont, ahol
2517# más döntéseket hoz, mert más jelentését látja az életeseményeknek, mint akinek halálon túlmutató
2518# álmai, tervei, céljai vannak.
2519# Nem nagy dolog ez? Énnekem nagy. És viszonylag egyszerűen leírható. Alig szántunk rá egy félórát.
2539# És de nagy jelentősége van!
2540# Ilyen egyszerű lépésekben ez kimunkálható.
2547# Ha pl. elkezdünk gyakorolni egy közösségben vagy egy csoportban,
2548# és ott átéljük kölcsönösen, hogy esendők, bénák vagyunk.
2557# És a céljainkat egy csomószor nem valósítjuk meg. És a terveink dugába dőlnek.
2564# És vannak, akik ezek után is szeretnek, és tartanak, és elfogadnak.
2572# Akkor egyszer csak rájövünk, hogy realitás élethosszig vagy azon túl tartó álmot szőni.
2585# De ha minden kapcsolatunk, a viszonyaink mindig csak addig vannak, ameddig a vereségek be nem következnek,
2586# akkor megerősödünk abban, hogy ilyen hosszútávú dolgok nincsenek is.
2600# Ismeritek biztos azt a történetet, ahogy faragja a követ a mester. 5 percet farag
2614# és 10 percet pihen. Jön egy vándor. "Mit csinálsz?" "Jaj, ne is mondd, ezt az irgalmatlan kőtömböt
2620# faragom évek óta!"
2626# Van ott egy másik: 55 percet farag, 5 percet pihen.
2646# "Te mit csinálsz?" "Egy falat építünk, és egy nagyon fontos kő lesz ebből."
2657# S a harmadik pedig reggel elkezdi, éppen csak egy rövid ebédidőre áll meg, olyan, mintha nem is fáradna.
2660# "Ne nagyon tartsál föl: katedrálist építek!"
2673# Na ez a különbség. Nem mindegy: az életünkkel katedrálist építünk, vagy valahogy ellőjük az estét.
2696# (Még ez tűnt a legjobb programnak ma este... de már rájöttem, hogy nem... ahogy itt ülök, most már
2699# pontosan tudom, hogy igazából vacsizni kellett volna menni.) 🙂
2700# (Most eszembe jutott... na jó, de eszembe jutott, eszembe jutott csak azt nem tudtam mondjam-e...)
2700# Scott Pecknek van pár jó könyve:
2714# - Járatlan út
2716# - Tovább a járatlan úton
2720# Egyszer elment egy előadásra. Az előadás után beszélgettek: "Na milyen volt, neked tetszett?"
2730# "Ó, nem, elég unalmas volt, volt az a kőfaragós történet, ezt már többször elmondta..."
2749# Scott Peck meg azt mondja: ebben az előadásban volt 3-4 iszonyú izgalmas dolog. Hogy nem vette észre?
2767# "Hogy lehet ez? Rájöttem, hogy én befektettem az előadás hallgatásába az energiát, ő meg nem!"
2781# "Sokkal jobban járok, ha befektetem az energiát. Akkor többet viszek el, többet hallok meg!"
2790# Még a hallgatásom sem ugyanaz, ha vannak hosszabb távú céljaim, vagy csak a pillanatot akarom megélni.
2800# A puszta jelenlétem is más!
2804# Jöjjön a következő: az idő fölülmúlása.
2811# Milyen sokat emlegetem nektek a generativitás című magyar szót. Nemzedékeket átölelő dolgok.
2826# Ül a bölcs arab mester az oázisban. Mennek hozzá a vándorok.
2839# A bölcs muszlim mester ül egy hatalmas, terebélyes fa árnyékában egész nap, kortyolgatja a csészéjéből
2846# a vizet, és dől belőle a bölcsesség.
2853# Jön a vándor, egy ifjú ember. "Mester, mester! Mondd meg a titkot!...
2866# Mikor hetven éves leszek, szeretnék és is ilyen bölcs és tiszteletre méltó mester lenni."
2872# "Jó, jó, tudod, kicsit fáradt vagyok - gyere velem, megmutatom, hogy mi a titok."
2885# Elmennek, és az oázisnak a legszélén ahol már senki sincs, ott van egy picike kis fa.
2892# "Tudod, ezt a fát tavasszal ültettem." "Na de mester, ez a fa 30 év, mire olyan nagy lesz, hogy az ágai
2905# alatt, a lombjai alatt hűsölni lehet... Minek ültettél ide a semmi földjére egy fát?"
2913# "Látod, fiam, amíg ezt meg nem érted, nem leszel olyan nyolcvan évesen, mint én."
2924# Hogy ültetek-e fát, aminek az árnyékában nem hűsölök, a termését nem eszem és már nem élvezek egyetlen
2936# pillanatot se azzal kapcsolatban, csak valaki más -- ott beköszönt a boldogság."
2947# Addig csak élvezetek, örömök.
2952# Nem rossz, de... kevés. (Jó, belehúzok, de azért még ehhez:)
2954# Szoktatok rácsodálkozni?
2964# Szeretek hallgatni igényes interjúkat. Mikor van az illetőnek egy órája, hogy beszéljen.
2975# Meg tudok bolondulni attól, hogy értékes embereket behívnak valami stúdióba és van három percük.
2980# Ez a valóságnak egy oly mértékű eltorzítása pusztán az által, hogy 3 perce van.
2988# Van egy bölcs zsidó mondás:
2993# Egy igazi rabbit onnan ismerünk meg, hogy
3000# az alatt el tudja mondani a lényeget, amíg a tanítvány fél lábon áll.
3013# (azért ezt sokáig nem fogom tudni csinálni.)
3022# Odamennek Jézushoz: Mester, mi a legfőbb parancsolat a törvényben?
3035# Na, ez ez a helyzet. Jézus mond két mondatot.
3039# Az illető még fel se emelte a lábát, már vége.
3040# Ezt lehet emészteni egy életen keresztül.
3047# Ha hallgatunk, vagy még jobb, ha olvasunk.
3054# Mondjuk egy tisztességes önéletrajzot 600 oldalban. Legalább egyet mindenkinek el kéne olvasnia.
3060# Hogy tényleg föltáruljon egy élet, annak minden féléje.
3067# Három perc, s a mondat felénél már megint kérdeznek egyet. Ez egy abszurdum.
3082# Önmagábaan egy olyan kereteket teremteni, amiben a lényeg elő se jöhet.
3080# Mikor hallunk élettörténeteket olyanoktól, akikkel legaláb 1 órán keresztül beszélgettek,
3090# vagy legalább 3 éjszakán keresztül kell olvasni, mert vastag könyvben írták meg, velem az szokott lenni,
3100# hogy a felénél jön egy érzés:
3102# Ez nem igaz. Hogy fért neki ennyi bele? (Már az életébe.) Hogy csinálta?
3117# Van mondjuk 60 évünk, plusz minusz. (Tudom, akinek mínusz, annak nem mindegy.)
3138# Ne lőjünk túl a célon. Férfiak.
3147# Vannak emberek: alig fért vmi az életükbe.
3154# Vannak mások. Mintha öt ember helyett éltek volna, vagy tíz helyett.
3164# Mi a titka? Hogy csinálta? Hogy képes sajátosan fölülmúlni a rendelkezésére álló időt?
3178# Halálon túlmutató álmok, tervek és célok. Különben nagyon kevés fér bele az életbe.
3187# Mert mindig kell egy jót enni, jót inni, jót pisilni, jó cuccot venni. Vagy:
3202# DOOOLGOZNI kell.
3209# S most mondom a teret. A TÉR fölülmúlása. De nem úgy, hogy LSD!
3221# Megjelent 5 kötetben. "Erőleves a léleknek." (szerző: Jack Canfield, Mark Victor Hansen - szerk.)
3236# Az autópályán ott a kis kalitkában álló ember.
3257# 🙂 Ne csináljátok ezt velem!
3267# De annak az írásnak is pont ez a címe? "Ja, hát annak az írásnak...!" Hülyéskedek - na azért nem!
3273# Abban próbáltam segíteni, hogy ha meg akarjátok találni az autópályás történetet...
3300# Mit tudom én, annak mi a címe -- Az autópályás történet. 🙂
3304# Nyolc kis kalitka, iszonyú fáradtan...
3312# Ott van egy néger ürge, a fején fejhallgató, táncol.
3325# Iszonyú boldogan adogatja ki a jegyeket és a pénzt.
3337# Mit csinál? Gyakorlok, táncos vagyok.
3346# Az autópálya mérnökség fizeti a táncórámat.
3355# Nyolc múmia meg egy táncos!
3361# A kalitka meg ugyanaz! Hogy csinálja?!?? -- A térnek a fölülmúlása.
3369# Egy kedves ismerősöm Afrikában dolgozott tizenvalahány évig.
3386# Igazi kalandor természetű valaki.
3391# Egyszer csak abba az országba érkezik II. János Pál pápa. Pápai látogatás.
3404# Viszi a videókamerát.
3408# Ez az emberi jogoknak eléggé fittyet hányó ország volt.
3419# Kamera. Rendőrök. Kattant a bilincs. Berakták a dutyiba. Gyanús európai.
3433# Élete legnagyobb élménye, 90e emberrel együtt énekeljen.
3446# Ő pedig ült egy 3x3-as cellában. Csakhogy ez 900 méterre volt a stadiontól. Onnan minden áthallatszott.
3471# Egyszer csak a rabok elkezdtek énekelni.
3478# 2 órával ezelőtt még egy szabad magyar ember volt.
3490# Azt mondta: rabtársaimmal énekeltem ott. Úgy zengtek a falak...
3503# "Életem legszebb pápalátogatása volt!"
3512# Hősök tere... az semmi. De Afrikában, ott, börtönben
3524# A pontok felülmúlása.
3541# Ti felülmúltátok, én meg nem.
3546# Négyes pont (jól mondtam, ugye?): az önérdek felülmúlása.
3557# Egyes szociálpszichológusok azt mondják, hogy ilyen nincs is.
3567# Ezt a történetet megint csak most hallottam nagyböjt végén. Elmentem lelkigyakorlatra és kérdezgettem az
3577# embereket. Azért jó lelkigyakorlatokat tartani, mert azt én vezetem. Én tehetek fel kérdéseket,
3598# s ők jó történeteket mesélnek.
3604# "Tudod Feri, voltam kb. 5 éves fiú. A barátaimmal le-lejártunk a bányatóhoz, és ott fürödtünk."
3618# Természetesen tudjuk hogy ott tilos fürdeni. Persze a bányató előbb-utóbb halakkal lett tele.
3627# A pecások is ott horgásztak és nagyon utálták a fürdőzőket.
3628# Megvolt az a sajátos magyar életkép.
3636# Mi történik? Az ötéves kisfiú beugrik, görcs, pánikba esik, elkezdett süllyedni lefelé.
3649# Látják a barátai is, meg az a néhány felnőtt is, aki ott van.
3657# Egyvalaki ugrott be, ruhástul, hogy megmentse a fiút, aki nekem most 70 évesen elmondta a történetet.
3668# Ez a valaki a helybéli cukrász volt.
3674# Arról volt nevezetes, hogy csont alkoholista volt.
3686# Reggelenként csak addig nem ivott, amíg 8 - 11 között a sütik nagy részét el nem készítette.
3690# Ebéd előtt elkezdett inni, délután már kész volt. Amit délután csinált sütit, az már olyan eklektikus
3705# formákat öltött. Kis városban vagyunk, mindenki ismer mindenkit. Az egész kisvárosban megvetésnek
3718# örvendett. Nem voltak tisztességes emberi kapcsolatai. A felesége már régen otthagyta.
3726# Ő volt az egyetlen, aki ruhástul beugrott a vízbe, és kimentette az ötéves kisfiút.
3739# Ez az ötéves kisfiú egyetemi tanár lett. Egy megvetett alkoholista cukrásznak köszönheti az életét.
3748# Azt mondta most húsvét előtt nekem:
3752# "Nagyon hálás vagyok az Istennek azért, hogy én 5 évesen megtanulhattam azt, mit jelent
3765# az előítélet, s hogy mennyire semmi értelme nincs."
3770# Az egész emberben van egy végtelen nyitottság, hogy minden ember felé fordul.
3773# Őt egy megvetett alkoholbeteg mentette ki.
3783# Ez az önérdekről való lemondás, önmagam felülmúlása.
3788# Már két éve ígérem, hogy Hellinger...
3800# Kerek perec azt mondja: ha valakit így megmentenek (valóban az életét), az illető családtagnak számít.
3820# Életre szólóan úgy tartozik az életemhez, mintha családtag lenne.
3832# Nem azt jelenti, hogy beköltözhet.
3841# Eszembe jutott az a mondat, ahogy Jézus mondja:
3849# Figyeljetek, ti drága farizeusok.
3857# A vámosok és az utcanők meg fognak előzni titeket Isten országában.
3860# Azt is mondhatta volna: Ide figyeljetek magyar barátaim, az alkoholista cukrászok könnyebben mennek be
3865# Isten országába, mint az egyetemi tanárok. És körülbelül így is van.
3874# Ez lett volna az önérdek felülmúlása című pont.
3885# Egy csoportban az önérdek felülm
3894# úúlására remek sok jó lehetőség van.
3896# (Most már ti tudjátok csak a számokat... 5-ös pont... de jó, most akkor egy közös hullámhosszra kerültünk)
3902# 5. pont: A test fölülmúlása.
3909# Nem leértékelése, lenézése, lebecsülése, lekicsinylése vagy megvetése:
3916# FÖLÜLmúlása.
3920# Mondok példát.
3927# Henry Boulad atya (SJ) írja egy könyvében (Afrikában, Alexandriában él, zseniális valaki) - olvassátok!
3947# Az történik, hogy - miután a katolikus egyháznak a karitász vezetője évtizeden keresztül - eljut
3968# egy lepratelepre. Ott fekszik valaki, akihez odaviszik: nemcsak ujjai, de végtagjai is hiányoznak.
3984# Odahajol hozzá, és egy értelmetlennek tűnő kérdést tesz föl:
3991# Hogy van?
3993# Csillogó szemmel mondja: "Köszönöm, jól!"
4003# Ez a test fölülmúlása. Nem lenézése -- fölülmúlása.
4012# Negyven éves kor fölött ez kezd fontos feladattá válni.
4023# A fejem búbjától a talpamig bármi lehet már.
4030# 40 évesen? Hát az már tuti, volt legalább egyszer vesegörcsöd, legalább egyszer az aranyered...
4038# A gerinced már 40 évesen... a nyakcsigolyáid már biztos meszesek. Ragozzam?
4054# Húsz évesek mosolyognak ezen.
4062# A testünket nem megvetni, lekicsinyelni, hanem rutinból fölülmúlni tudni.
4079# Nem az, hogy a jelzéseket nem veszem figyelembe, dolgozok, mint az állat, és meghalok 50 évesen...
4090# Ez az életlehetőségeim alulmúlása, nem a test fölülmúlása. Eszembe jutott egy párhuzam.
4099# Milyen érdekes, hogy az egyházban, az egyházi gondolkodásban lett egy nagyon TÉVES FŐCSAPÁS
4111# a kultúrkeresztény gondolkodásban, ami a testnek a leértékelését jelentette.
4115# Ahelyett, hogy azt sajátítottuk volna el, hogy hogy lehet a testet nagyon megbecsülni és fölülmúlni.
4120# Nagyon értékelni-tisztelni kellene a testet, és azt fölülmúlni, amikor arra szükség van.
4139# A testnek a felülmúlása helyet a sajátos megvetése történt egyetemes méretekben a kultúrkeresztény
4162# gondolkodásban: ma ugyanezt tesszük az ÉNnel.
4172# A papok hajlamosak ÖNZÉSt kiáltani. Amit a TESTtel végig csináltunk sok száz éven keresztül,
4185# Ma azt gondolom, hogy ugyanez a fajta előítéletesség megy az ÉNre.
4192# Mit mondtunk? (Hát én nem, de...) Szidtuk, mint a bokrot. Ma mintha ugyanez történne az ÉNnel.
4202# Az ÉNt se megvetni kell. Megbecsülni, fölülmúlni. Megbecsülni, fölülmúlni.
4213# A testre mindig azt mondtuk, hogy "börtön", "sár" (??) 🙂 "porhüvely", "bűnös kívánságoknak a lakhelye"
4251# "tisztátalan" (Ki volt az? Álljon föl, megdícsérjük. 🙂 Onnan hallottam, de semmi, csak nyugodtan.)
4260# "tisztátalan kívánságok melegágya" (Ez az, ez az! Megvan! Sikerült azért.)
4270# a melegágya...
4277# s ezt a marhaságot most reprodukáljuk az ÉNnel kapcsolatban. Mikor gyógyulunk már ki ebből?
4285# Megbecsülni, fülölmúlni tudni. ÉNt megbecsülni, fülölmúlni tudni. Ilyen egyszerűen látom.
4295# Van még két perc.
4299# Ezt most fölülmúlom. 🙂 A teret is, mert elhagyom.
4309# Nem, nincs értelme. (Ezt most két percig próbálom mondani.)
4322# Köszönöm a figyelmeteket, ezt a húsvét utáni figyelmet.
4332# Szeretne-e valaki hirdetni?