A család mentálhigiénés funkciói 5.

2010.05.18.

Megosztom
Elküldöm
0000# Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit!

0005# Úgy vagyunk, hogy ez az utolsó előtti alkalom.
0014# A témánkat nem fejezzük be egyáltalán, hanem inkább csak "le fogjuk most zárni",
0028# aztán folytatjuk szeptemberben.
0034# Viszont a következő alkalomra írhattok kérdéseket.
0044# Abból fogok készülni. Nem muszáj a témánkra vonatkozó kérdéseket írni,
0056# azok bármire vonatkozhatnak, csak fontosak legyenek nektek.
0060# Ott tartunk, hogy "A család mentálhigiénés funkciói", 8. pont.
0075# 1) A világra vonatkozó információkat történelmi összegyűjti és továbbadja
0076# 2) Visszajelzést és útmutatást ad.
0083# 3) Világképet és életfilozófiát közvetít.
0084# 4) A család eligazít, segít a problémák megoldásában
0089# 5) Konkrét segítségnyújtás tapasztalatát adja
0095# 6) Pihenés és regenerálódás helye a család.
0101# 7) Referencia és kontrollcsoport
0107# 8) Az önazonosságunk forrása
0112# Ezt bontjuk ki itt jó bőségesen.
0118# A család mint egység, a család mint élő rendszer - erről hosszan beszéltünk.
0132# Hogy mennyire nem is tudatosul bennünk, hogy mindannyian már 2-3 éves korunktól kezdve érzékeljük, hogy
0135# valaminek a részei vagyunk, hogy van itt egy család,
0141# 2-3 évesen már a "mi" tudat megjelenik bennünk.
0151# Történet: az ötéves kisfiú azt mondja a kersztapjának, mikor el akarja vinni a testvérét aludni,
0155# hogy "nem viheti el, mert más a szaga, mint nekünk". Még nem is jár iskolába, de nagyon pontosan érzékeli
0160# hogy van olyan, hogy "mi". 7-8 éves kortól kezdve milyen világosan döntünk arról, hogy a külvilág felé
0172# mit mondunk el és mit nem. Pontosan érzékeljük, hogy a családnak vannak belső dolgai,
0182# amit a tanító néninek/bácsinak sem mondjuk el. Ez azért nagyon izgalmas nekünk, mert
0189# mi magyarok (a kutatások szerint) még a környező országok lakóihoz képest is individuálisak vagyunk.
0192# Ebben az összefüggésben olyan megdöbbentő, hogy 2-3 éves kortól kezdve elemi tapasztalatunk van arról
0200# hogy egyáltalán nem vagyunk egyedül - ha akarnánk se tudnánk csak saját magunkhoz tartozni, hogy milyen
0208# sokféleképpen él bennünk a másokhoz tartozás elemi tapasztalata.
0219# Ehhez képest milyen sajátos realitásvesztés az, hogy ha belenézünk a tükörbe, csak magunkat látjuk...
0237# Ha valaki belenéz a tükörbe, ott áll a mögötte az egész család! Ezt érdemes látni.
0230# Úgy tűnik, hogy teljesen meg vakultunk. A tükörbe nézve csak saját magunkat látjuk.
0242# 2) A családban paradigmák alakulnak ki. Pl. a család és a külvilág közti viszonyról.
0245# erről hosszan beszéltünk: a család milyen életfilozófiát ad, milyen életképet közvetít...
0252# 3) Határok a család és a világ között.
0261# Említésszerűen: már aznap este szétblogolom a világnak, hogy mit csinált a férjem/feleségem,
0273# tehát egyáltalán nincsenek határok.
0289# A másik véglet, amikor hihetetlen erős falakkal... Semmi nem jöhet ki.
0307# A falakon belül minden szétrohad, minden darabjaira hullik, büntetőjogi felelősségű dolgok történnek,
0323# de semmi és semmi nem jön ki. Ez a másik véglet.
0328# Egy ilyen családban a tagok azt az elemi segítségnyújtást sem érzékelik valódi lehetőségnek ami pedig
0335# minden család számára ott van.
0348# Milyen nehéz helyzete van a segítőknek (szociális munkásoknak) a roma családokkal szemben.
0350# A szociális munkás akkor tud segíteni, hogyha a családnak bizonyos belső életéről valami információt kap.
0355# A rendőrről már ne is beszéljünk. Sokszor azért nem tud segítségnyújtás történni, mondják az ismerőseim,
0365# akik cigánypasztorációval foglalkoznak, mert nagyon hosszú időnek kell ahhoz eltelnie, hogy
0379# hogy egy roma család egy kívülről jövő segítőt egyáltalán segítőnek tudjon elfogadni.
0380# Olyan fontosnak tartják a belső határokat. Inkább sokkal nagyobb nehézségeket hurcolnak, mint hogy
0385# valakinek beszéljenek magukról, és aztán ezáltal segítséget lehessen kapni.
0393# Ezt csak fölvillantottam.
0400# Nem olyan egyszerű ezzel kapcsolatban sok kérdés, mint ahogy mi gondoljuk. Dehogy működik az úgy!
0413# Érdemes megemlíteni, hogy belső határok is vannak.
0418# Pl. generációs határok. És milyen fontos, hogy legyenek belső határok!
0427# Ezek fontosak! Ha egy családban nincsenek határok, attól nem a szabadság növekszik, hanem a szorongás.
0448# A sejtnek is vannak határai. A kérdés azonban az, hogy milyen határok vannak?
0460# A családon belül vannak rugalmas határok. A gyereknek is, a szülőknek is van szobája,
0474# és ki-ki a saját szobájában alszik.
0483# De ha nagy szél fúj, és a gyerekek félnek, akkor ezeket a határokat át lehet lépni,
0496# és két éjszaka ott aludhatnak a szülőkkel. A határ az élethez igazodó rugalmas határ.
0502# Amikor már nem fúj a szél, akkor minden vissza tud rendeződni.
0511# Vannak merev határok. "Édes fiam, ott a szobád, menj be, aludj ott." - "Legalább a villanyat...!" -
0523# "Éjszaka sötétben kell lenni. Attól éjszaka!" - ezt nevezhetjük merev határnak. Elég rettenetes.
0541# Aztán léteznek diffúz határok. A gyerekeknek gyerekszobája, a szülőknek "szülőszobája",
0564# de a gyerekek ott alszanak, ahol akarnak, kimásznak, bemásznak.
0565# Ha túl sok diffúz határ van egy családban, nem tesz jót az egészségnek.
0576# A határok olyanok, mint az ajtók.
0582# "Nálatok hogy működnek az ajtók?"
0593# Ki zárhat be ajtót és ki nem?
0599# Ki léphet be és ki nem? Van-e olyan, hogy egy ajtón nem lehet belépni?
0603# A szülő kopog-e, amikor a gyereke fürdik? Egy szülő szabadon bemehet-e a fürdőszobába, amikor a gyereke fürdik?
0613# Vagy nem mehet be szabadon. Kopog, és úgy lép be, hogy meg se várja a választ?
0623# Vagy megvárja?
0626# A szülő mikor kezd el kopogni a fürdőszoba ajtaján? Ha elkezd egyáltalán kopogni...
0635# Az apa hány éves korig megy be a fürdőszobába ahol a lánya fürdik? Hány éves kor után zed kopogni?
0645# Történhet-e olyan, hogy nem kopog, hanem beront a fürdőszoba ajtaján?
0656# Ezek döbbenetes információk.
0664# Családtörténet az ajtók szemszögéből.
0672# S akkor még nem is beszéltünk arról, hogy egyáltalán van-e olyan, hogy az ajtókban kulcs?
0685# Zárhat-e be valaki kulccsal egy ajtót, vagy nem zárhat be?
0694# "Amíg itt laksz nálam, nem zárhatod be az ajtód!" Kinek van joga bezárni egy ajtót?
0704# Egész univerzum: csak az ajtók.
0712# Meg az ablakok. A nyílászárók. Ez egy végtelenül érdekes téma.
0719# Hogyan áll be egy zavar egy kapcsolatban, ha egy lány azt gondolja, hogy már az apjának kopognia kéne,
0739# de az apja nem gondolja ezt. S valószínű nem tudja egy 10-14 éves lány szóvá tenni.
0768# Mit tesz egy szülő, ha a serdülő gyereke rákap arra, hogy folyton folyvást bezárja az ajtót?
0783# Pl. a szülő meg akar valamit beszélni, de folyton zárva találja az ajtót?
0798# 4. volt: közös problémakezelési mód.
0805# "A gyerek előtt ne."
0809# Miért nem tanultam meg németül? (Merthogy ez németül hangzik el)
0822# Na, ez a nyelv nekem nem kell, amin kirekesztettek engem a szülők az életükből!
0833# Más biztos azt mondaná, hogy juszt is megtanulok, titokban is megtanulok.
0844# Mindenesetre én nem ezt a választ adtam.
0852# Aztán, amikor jegyespárok jönnek (csoportban szoktam velük találkozni).
0861# Kérdés: Hogyan születnek a döntések a családban? Ha van egy probléma, az hogyan oldódik meg nálatok?
0876# Ez a kérdés volt sok közül a legizgalmasabb.
0884# Miért így történtek? Nagy rácsodálkozások.
0891# Olyan is van, hogy tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy hogy születtek a nagy döntések? Ki döntötte el?
0910# Egészen a titok fátyla tudja beborítani ezt a kérdést, hogy hogyan születtek a döntések?
0924# A férfi hozza a döntést? A nő hozza a döntést?
0934# "Demokratikus" döntés volt? Ki gondolja azt, hogy az volt, és ki nem?
0946# A férj azt gondolja, hogy ő hozta a döntést, a nő meg elmondja a barátnőinek, hogy
0961# há-há-há...
0962# Ezért könnyű az én férjemmel. Ügyesen elkezdem neki mondani, csak úgy fölröppentem a témát, aztán el is ejtem
0963# mintha nem volna fontos.
0964# Közben be van írva a naptárba, hogy hogy vannak a fázisok,
0974# s végül a férj kimondja a "döntő szót", amit a nő már régen elhatározott. Ez hihetetlenül izgalmas.
0987# Miért jó az, ha demokratikus döntés születik, és miért nem jó, ha nem?
0998# Mi van akkor, ha van egy domináns nő, és egy nem domináns férfi?
1011# Ismerünk ilyeneket, ugye? Léteznek nem domináns férfiak és domináns nők.
1016# Ha összetalálkoznak, akkor a kiegészülés okán ők könnyen összekapcsolódnak.
1031# Egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy ha egy nem dominanciára törekvő férfinak nem jó ez.
1053# Az egyházi közgondolkodásunkban
1055# kifejezetten kártékonynak tartom, hogy Pál apostolra hivatkozva
1066# ütjük-vágjuk azokat a párokat, ahol (nem kell nagyító hozzá, hogy) lássuk, hogy ki hordja a gatyát!
1086# Valamilyen vallási ideológia alapján elkezdjük őt móresre tanítani.
1097# Önmagában egy paradoxon, rászólni egy férfira, hogy szedje össze magát.
1110# Ők pl. úgy tudnak működni, és ha megfeszülnek, se tudnak másképp működni.
1123# Legfeljebb tudják a helyzetet árnyalni.
1129# Ezt kifejezetten akartam mondani.
1134# KÁRTÉKONYNAK tartom, ha egy vallási ideológiától gőzölten őket rá akarunk valamire szorítani.
1145# Hogy rosszul érezzék magukat attól, ahogy ők egyáltalán képesek működni és döntéseket hozni.
1152# Nem jobb nekünk, ha olyan dinamika alapján élnek, ami alapján tudnak? Hát persze hogy jobb.
1165# Az megint egy más kérdés, hogy ezzel elégedettek-e?
1173# Volt-e nálatok olyan, hogy családi kupaktanács? Áhh, nem.
1185# A konyhaasztalnál összeülünk, és megbeszélünk valamit? Hogy együtt nézünk meg egy kérdést.
1197# Nem biztos, hogy annak kell lennie, amit a gyerek mond, de hogy elmondhatja!
1213# Végtelen mennyiségű történetet lehetne mesélni.
1223# Egy döntéshelyzetről, egy probléma és egy kofliktus karácsonyról.
1231# Ilyenkor a gyerekek érzékenyebbek, mert nagyon várják az ajándékot.
1244# A tesómmal karácsony előtt egy hónappal elkezdtünk felfedező
1251# útra menni és az eldugott ajándékokat kikutatni.
1256# Apukám pilóta volt, anyukám pedig stewardess. Majdnem mindig volt valaki otthon.
1265# Néha megtörtént, hogy magunkra maradtunk.
1271# Elkezdtük cserkészni az ajándékokat.
1278# Általános iskola vége felé kezdtünk rájönni arra, hogy nagyobb öröm nem tudni előre.
1293# Emlékszem egy karácsonyra. 12-13 évesen.
1321# Életbevágó kérdés volt, hogy ABBÁsok vagyunk, vagy Boney'M-esek?
1341# Ez döntő kérdés volt. Magyar együttesekkel is.
1358# Egyáltalán nem volt mindegy, hogy valaki Omegás vagy LGT-s volt!
1370# Ezt el kellett dönteni, nem lehetett elmismásolni!
1379# De azzal ki is jelölted az osztályban a helyedet.
1387# 66-ban születtem. Akkor volt divat a csövesnadrág. Univerzum választott el a trapézgatyásoktól.
1408# Úgy néztünk rájuk, mint a bolondokra. Nem vagyunk biztosak abban, hogy emberek lesznek.
1427# A szüleim nem voltak hajlandóak csövesíteni a nadrágokat.
1440# A lány osztálytársaim csövesítették a nadrágokat.
1451# Megvettük a Trapper farmert. Levi's gatyám persze sosem volt. Farmerkabátról ne is beszéljük, elérhetetlen volt.
1466# Szóval, a lányok (12-13 évesen) úgy tanulhatták meg a varrás alapjait, hogy szét kellett fejteni a Trapper
1485# farmereinket, és csövesítették őket.
1492# Micsoda izgalom volt az, ahogy azok a szép csajok a mi gatyánkat varrogatták - ez a fantáziálásra bő teret adott.
1493# A fiú wc-ben hogyan próbáltuk fel ra eggel átadott csövesített nadrágot. És sosem jött fel.
1514# Hogyan kellett aztán elmagyarázni annak a lánynak, hogy vastagabb a vádlim, meg a combom,
1529# és följebb is kell hely... Hogyan húztuk föl a csöves gatyát? Azt centinként kell fölnyomatni.
1537# A bokánál nagyon durva.
1557# Most is egy kicsit nehezen értem meg, hogy hogy lehet azt az együttest...
1578# Szóval, ez az a világ. Emlékeztek, MK27 a magyar híradástechnikai ipar terméke!
1597# Keki színű, használhatatlan hangminőség, de azt lehet kapni!
1609# A szüleim gondolták: 13 évesek a fiúk, adunk nekik magnót!
1622# Azt történt, hogy szenteste, bontogatom, és ott egy magnó. ITT magnó volt. Nagyon egyszerű...
1642# A testvérem is kibontja, és neki egy Blaupunkt rádiós magnó.
1657# Most ehhez leülök. Most is elfogott egy remegés. Az emlékezés szívbe-gyomorba markoló fájdalma.
1676# Magnó / RÁDIÓS MAGNÓ!
1683# Hát, hogy mondjam. Az önfeledt örömnek nem nagyon látszottak a redői az arcomon.
1699# Bár kaptunk 4 db Polimer kazettát is.
1709# Kialakult egy konfliktus.
1716# Nem tudom, a szüleim mit gondoltak, hogy ez átcsúszik.
1727# A szüleim zavarba jöttek. Néztük egymásét. Az enyémen alig volt gomb!
1750# A testvéremé meg tele volt gombokkal!
1762# Az enyém meg fölfelé nyomta a hangot. Hát ki van ott fölfelé?
1774# Elsötétült a világ. Lehet, hogy azt gondolták, hogy fordítva a tesóm akkora balhét csap.
1798# A szüleim ott, ad hoc, a problémamegoldásnak a következő módját találták ki: döntsétek el ti.
1825# Hát hogy? Ott, szenteste? Most verekedjünk érte meg? Látjátok, hogy milyen elevenen él most is bennem...
1830# A felelősség sajátos átruházása, hogy a gyerekek verekedjenek meg a jobb cuccért.
1839# Végül mi lett? Mit gondoltok?
1847# A Feri belement. Enyém lett a magnó, a tesómé meg a rádiós magnó.
1861# A szüleim hogyan slisszannak ki egy helyzet nem rendezéséből. Azóta túl vagyok ezen... Vagy nem?!
1873# 5. Egy közös (érték)rend(szer) alakul ki.
1900# A közös értékrendszer része pl. a politikai beállítódás.
1911# Ezért egy hihetetlen darázsfészek az, hogy ki jobbos és ki balos!
1926# Micsoda ereje van egy családtörténetnek ahhoz, hogy mi aztán egy politikai meggyőződéshez jussunk.
1935# Ezért a politikai meggyőződés soha nem pusztán a politikai meggyőződésről szól.
1954# Egy egész családtörténet feszül mögötte.
1962# Egy emberből nem vezethető le a politikai hovatartozás, nagyon sok összetevője van.
1979# Érdemes fölülmúlni azt az álláspontot, hogy "te miért vagy ilyen".
1994# A családtagjainkhoz való lojalitás, bizonyos családtagok élettörténete, az azzal való azonosulás,
2001# mint ami a gyökereinkhez tartozik.
2008# Meg tud határozni sok nemzedéken keresztül politikai hovatartozást.
2019# Egy aktuális politikai beállítódásnak is micsoda több generáción átívelő családtörténeti háttere van.
2030# Mert nagyon van neki.
2033# A legérthetetlenebbnek tűnő politikai hovatartozás mögött néha nagyon egyszerű családtörténet áll.
2055# Hogyan keressük ösztönösen is azt, ami valamiképpen össze tud kötni bennünket a többi családtaggal.
2061# Szüleim kapcsolata már a születésünkkor sem volt harmonikusnak nevezhető.
2079# Nálunk például A KÖNYV egy közös szál volt.
2082# Az első markáns összekötő kapocs négyőnk között tulajdonképpen a KÖNYV volt.
2099# Apukám is nagyon szeretett olvasni. Science fictiont, háborús regényeket. Édesanyám pedig szépirodalmat és
2117# Agatha Christie regényeket. Minden londoni útjáról megajándékozta magát
2135# egy A.C. regénnyel. A polcon ott egy hosszú sorozat angol könyvekből.
2153# Egy alapélményem: Nagyon nehezen tanultam meg olvasni. Egy valami segített.
2180# A kényszer: anyukám egy ponton túl nem volt hajlandó mesét olvasni. Mennyit szenvedtem ezzel.
2196# Alapélményem. Megyek ki éjszaka pisilni.
2204# Apukámnak pedig volt egy fotele, és látom, hogy 2-kor, 3-kor, 5-kor, 6-kor ott olvas.
2223# Apukám nem volt egy értelmiségi karakter. Pilóta volt.
2232# Viszont rengeteget olvasott.
2238# Serdülő koromban hogyan kezdtem a polcról levenni az általa szeretett irodalmat.
2255# Hogyan szerettem meg Stanislav Lemet, meg Isaac Asimovot.
2265# Édesanyám pedig nappal olvasott. Anyukám nem szeretett főzni, ezt a nagymamára bízta.
2273# Alapélményem, hogy édesanyám nappal olvasott. Nálunk mindig olvasott valaki.
2288# Hihetetlen irigységgel láttam, hogy a tesóm feleannyi idő alatt olvasott el egy könyvet, mint én.
2308# Megvan pl. a Delfin könyvsorozat. Ott áll a polcon; nincs szívem eladni.
2323# A családban tehát nálunk mindig olvasott valaki. Amikor kezembe veszek egy könyvet, akkor ez összeköt az
2339# anyámmal, apámmal, testvéremmel.
2347# A könyv mint a közös értékrend egy szimbóluma.
2355# Mi anyai ágon svábok vagyunk, és 45-ben sikerült belefutnunk egy vagyonelkobzásba.
2375# Az összes könyvünket a budaörsi könyvtár alapjává tették.
2390# Kérdeztem: van-e esély arra, hogy az ott lévő több ezer Ex Libris könyvünk van a nagyapám nevével...
2413# Kiderült, hogy semmi esélyem. S a könyv téma a nagyszüleimmel is összekötött.
2428# Érzékeny lettem a könyv támára. A mi könyveink... Nahát, milyen sajátosan...
2432# A könyvek gyűjtése.
2439# Amikor gimnazista voltam, már nem matchboxot gyűjtöttem, hanem könyveket. Ezeket adtam el, amikor utazni akartam.
2460# A közös értékrend. Azért hoztam a könyv témát, mert lehet, hogy búvópatakként a miénk.
2474# Hogy itt van egy közös életszemléletünk, életmódunk.
2485# A kutatások szerint az értékrend átadása szoros összefüggésben van az érzelmi kapcsolatokkal.
2490# Minél szorosabb a szülő-gyerek, szülő-nagyszülő közötti érzelmi kapcsolat, annál biztosabban adják át.
2504# A szoros érzelmi kapcsolatból fakad, hogy az értékrend is átérkezik a következő nemzedékhez.
2521# Egy nagy családban ugyanazt a történetet másképpen látják a különböző generációk.
2537# Serdülő korunkban inkább a különbségeket hagsúlyozzuk, mert le kell válni.
2549# A nagyszülők viszont nem a különbözőségeket tartják fontosnak, hanem az egységet.
2565# Ahogy nagyszülővé váltok, egyre inkább egységben szeretnénk látni a szüleink, nagyszüleink, gyerekeink
2570# és az unokáink világát.
2580# 6) Családtörténet.
2586# Mekkora téma!
2590# Azt gondoljuk, hogy csak valami egyéni élettörténetünk van, aminek a családunk tagjai csak szereplői.
2607# Hát ez sosincs így! Ahogy elmondjuk... már a családtörténet része.
2608# A legtöbb és legfontosabb elemek a szüleimtől, nagyszüleimtől, rokonoktól származó családtörténet elemeiként
2610# érkeznek hozzánk.
2622# Micsoda vakság azt gondolni, hogy én látom és megírom a saját történetemet.
2638# Losonczy Ágnesnek hoztam egy könyvét.
2647# "Sorsba fordult történelem - Budapesti családtörténetek elemzése"
2662# Ha valaki szívesen kezdi mások történetével -- ez a lightos kezdés.
2673# Egy költő: "Nálunk mindenki a másik élettörténetét meséli el." Azt sokka könnyebb, hogy te mit csináltál...
2687# Az első felismerésünk az lehet, hogy amit a magunk élettörténetének gondolunk, valójában
2708# az rengeteg elemében a család története.
2714# Nemcsak az tartozik a családtörténethez, amit elmondunk, hanem az is amit nem mondunk el.
2715# A családtörténetnek legalább annyira fontos része az el nem mondott családtörténet.
2723# Több oka lehet annak, hogy a családunk történetének bizonyos részeit miért nem mondjuk el.
2739# Nem mondjuk el azokat az elemeket, amelyeket szégyellünk.
2747# Sokszor nem azért szégyenlek valamit, mert az nekem szégyenletes. Nem azért nem mondunk el dolgokat, mert
2748# mert az a mi szégyenünk.
2758# Sokszor magunkat csak individuumnak látjuk, és a nagyapánk történetét szégyelljük.
2784# Lebuktál! Hát hogy lennél csak egy individuum!
2795# Milyen gyakran történik az meg, hogy ők is szégyelltek dolgokat, és mi ezeket átvesszük,
2812# és nem mondjuk el! Hogy komcsi volt, hogy 19-ben lobogtatta a zászlót.
2831# Vagy a Horthysta katonatisztet. Vagy a zsidó származást. Vagy a sváb származást.
2849# Az elmondott családtörténetünknek sokszor a nagyobbik része az el nem mondott dolgok története.
2867# Szerintem ma lehetetlen olyan 3-4 generációs családtörténetet látni, amiben ne volnának olyan elemek,
2868# amit a társadalmi összefüggések miatt szégyenlünk, vagy nem mondunk el.
2881# Ma ki mesél olyat, hogy "Ja, az apám ÁVÓs volt".
2892# Ilyen történetet '89 óta soha nem hallottam.
2897# "Az az én nagy szenvedésem, hogy az apám ÁVÓs volt, megvert embereket az Andrássy út 60-ban." Ilyet még nem hallottam.
2916# Egy csendőr nagyapa úgy kezd elő-előjönni.
2923# Azért is rettenetesen nehéz Magyarországon, mert ahogy a rendszerek (meg a fél decik) jöttek-mentek,
2945# akkor hol ezt, hol azt kellett szégyellni.
2953# Mit tett, mit nem tett a nagyapám?
2959# Meg kinek-kinek a neve? Magyarországon ez is hihetetlenül nagy téma, pusztán a név.
2975# Dédnagymamám, ő Gerényi.
2980# De ő nem úgy született, hanem felvidéki volt. Gerlach.
2991# Magyarosítás. Erről megint érdemes volna nagyon tudni.
2993# Nagyapám: Paál. Eljön Erdélyből, Csíkból jön, Csíkszépvíz. A Paálból csinált Pált.
3017# Apámmal előkerült a név (temetőben járva). Te tudod, hogy mi tulajdonképp Paálok vagyunk?
3034# Én még gondolkodtam rajta, hogy visszacsináljam - aztán gondoltam, hogy jó lesz ez így.
3048# Miért változtat valaki nevet Magyarországon?
3055# Nagyon sokszor muszájból, kell-ből.
3059# Ha a sváb történeteket halljuk, hogy milyen a kitelepítések után, hogy valakinek azt mondják:
3066# Na itt van 3 név. Ezekből válasszon egyet. Tudjátok, hogy ilyenek voltak?
3075# Van, aki magától magyarosít; van, akinek megmondják.
3089# Ott vannak az egyéni élet
3098# útnak a történetei.
3102# Alig van olyan család Magyarországon, ahol ne történt volna erőszakos halál.
3119# Ezekről nemigen szoktunk beszélni.
3127# Öngyilkosság. Rettenetes tabu.
3130# Vagy akit megöltek.
3133# Vagy a pici gyerekről, aki szülés közben halt meg!
3147# Nem egyszer felnőtt korban derül ki, hogy volt kettőnk között egy harmadik. Nem mondtuk...
3152# Hát az egy testvér!
3155# De sokszor azért nem mondjuk el, mert félünk, hogy ha elmondjuk, abból baj lesz. A családtagok védik egymást.
3169# De olyan is van, hogy a trauma miatt nem mondjuk el.
3177# Az a gyanúm, hogy édesapám traumatizálódott.
3189# '28-ban született. '44-45: Beállt leventének. Fapuskával kellett a gépekre lőni.
3204# Beállt a magyar hadseregbe. Végigment Németországon, majd végigszökött Németországon, csak visszafelé.
3229# 18 évesen már visszatért a háborúból. Nagy dolog, hogy nem halt meg.
3237# Vissza kellett ülnie az iskolapadba, érettségire készülnie.
3251# "Ülök ott, érettségire kell készülni, és olyan idegen volt nekem az, hogy én most érettségizzek...
3255# Kihúztam az Odüsszeiát. Ebből kellett érettségiznem."
3265# Ithaka így, meg Thélemakhosz úgy, meg valami kutya is volt.
3283# Odüsszeusz bolyongásai.
3290# Értitek ezt? Kihúzza apukám ezt a görög drámát. Most ezzel mit csináljak?
3308# Voltam huszon éves. "Öltél te embert?"
3321# Nem volt hajlandó erről beszélni.
3328# De arról sem, hogy Németország - észak, Németország - dél. Soha semmit nem mondott róla.
3339# Nem azért, mert szégyellte vagy védeni akart -- hanem mert nem tudott.
3351# Jól bezárta, jól lelakatolta. Így élte végig az életet.
3354# Az ilyen ember nehezen tud mély emberi kapcsolatokban lenni.
3368# Eltelik az életben huszonegynéhány év, és soha nem ültem le az apámmal komolyan beszélgetni.
3384# Hát mert traumatizálódott a II. vh-ban.
3396# Felnőtt fejjel jöttem rá, hogy az apám pánikbeteg volt.
3408# Nem volt hajlandó velem eljönni a moziba, sötét, zárt térbe. Akkor ki tudta, hogy az mi. Ma már divatos dolog.
3422# A családtörténetnek hihetetlenül fontos része, amit nem mondunk el.
3435# Sokszor a fontosabbik része.
3439# Ha sikerülne megtudni, vagy kimondani, akkor kerülnének a kockák a helyükre.
3444# Akkor értenénk meg, hogy mi is volt.
3448# Nagyon hálás vagyok.
3456# Hogy miért kezdtem el a családtörténettel foglalkozni?
3469# Fakultációt kellett választani.
3475# Biológiát választottam. Emellett történelmet kellett választani.
3484# Olyan tanár tartotta a történelmet, aki teljesen testidegen volt. Anarkia, Monarkia.
3510# Erről nem lehetett lebeszélni.
3516# 17 évesen: most pedig, mindenkinek van egy hete, és egy egyszerű családfát el kell hozni
3533# a következő órára. Menj oda és kérdezd meg.
3544# Akkor kezdett el az anyukám és az apukám beszélni.
3558# (Hívjunk-e mentőt? Van köztetek orvos?
3569# Nem könnyű folytatni ilyenkor.)
3694# Ott tartottunk, hogy a családtörténetnek van az a része, amit elmondunk, és amit nem mondunk el.
3713# Nem biztos, hogy az alkalomszerű kérdéseken túl kérdeztétek-e a nagyszüleiteket? Nagyon érdemes.
3720# Családterápiát tanultam, és része volt, hogy elég árnyalt családtörténetet kellett földolgozni.
3734# Sok olyan információhoz lehetett jutni, amit -- ha nem kérdezek -- sose mondják. Nagyon érdemes kérdezni.
3758# Van ebben egy nagyon szép dolog. Ha nem teljesen harmonikus szülő-gyerek, vagy nagyszülő-gyerek
3776# kapcsolat áll fenn, egy-egy ilyen kérdésre kapcsolatok be tudnak indulni.
3795# Régóta nem látott valakihez odamenni, és megkérni: beszélj erről! Hogy minket érdekel hogy mi volt velük.
3816# Még olyannal nem találkoztam, hogy amikor valakihez odament egy családtagja, akkor
3838# elutasításban lett volna része. Lehet, hogy van ilyen. Meg tud valami fordulni egy család életében.
3855# Bizonyos szálak újra tudnak épülni. De fontos ez, hogy tudatosan kezdjünk ezzel valamit!
3866# A családtörténetnek fontos része a dokumentumok! Képek, okmányok. De fontos az.
3883# Kezedbe veszed a nagyapád érettségi bizonyítványát.
3894# Azt még töltőtollal íródott, cirkalmas, "Jeles".
3904# Melyek azok a papírok, amelyeket eldugtak?
3913# Melyeknek kellett elöl lenni, és melyeknek nem?
3925# Miért oda dugták? Hol volt a helyük évtizedeken keresztül?
3930# Papírok, fényképek.
3936# Mondok itt akkor egy picit...
3943# Megyek édesapámmal a temetőbe. Egyszer megállunk egy sírnál. 17 éves voltam. Név, évszám...
3956# "Tudod, itt fekszik a nagymamád."
3962# A nagymamám pedig még élt.
3971# Akit a nagymamámnak hittem, az az apukámnak nevelőanyja volt.
3984# Elég hülye formája az információátadásnak. Ott állsz egy sír előtt és azt mondják, hogy ott a nagymamád.
3997# Látsze gy vadidegen nevet két évszámmal... Elmentünk, zúg a fejem. Nagymama, nem nagymama?
4027# De akkor itt vagyok 17 évesen, és egyetlen mondatom nincs a nagymamámról!
4043# Akkor egyszer csak az apám tudott beszélni arról, hogy mi volt az ő édesanyjával.
4060# Nem mondhat el történeteket olyasvalakiről, akivel ez nem történt meg.
4077# 17 éves koromig az anyai nagymamámnak a nevét sem ismertem.
4088# Akkor derült ki, hogy hogyan halt meg a nagymamám. Ez a történet belehajlik a családi mítoszba.
4103# Például egy ilyen történet. Az apukám egészen kicsi még. A kertünkben labdázik.
4123# A labda begurul a rózsabokrok közé.
4131# Ő pici volt. Nagyon buja rózsabokrok voltak. Emlékszem én is rá.
4146# Anya, anya, vedd ki légyszíves a lasztit onnan.
4159# A nagymamám bemászott, és csúnyán megsértette magát. Vérmérgezést kapott, és meghalt.
4178# Apukám, aki egy kisfiú, mit gondoltok, mit gondolt erről a helyzetről?
4194# Legfinomabban azt, hogy "megöltem az anyámat". Két elemet összeteszek.
4203# Most már értem, hogy 17 évesen miért megy el Németországba harcolni.
4220# Lehetnek különböző hipotézisek.
4231# Más épeszű gyerek féltette az életét. Az én apám pont másképpen.
4242# Van a két esemény között összefüggés? Nyilvánvalóan van.
4248# Ez a családtörténetnek hihetetlen fontos eleme.
4257# Az is nagyon fontos, hogy KI mondja el a történetet.
4266# Sosem tudjuk pontosan, hogy hogy történt.
4274# Az a személy is fontos, aki a történetet mondja.
4282# Ej-haj. (Na, miért nem beszélek? Most arra vártok.)
4285# Most be kell fejezni.
4298# Egy-két pontot még a következő alkalommal elmondok, hogy ezt a történetet be tudjuk fejezni.
4318# Köszönöm a figyelmeteket.