Mt 1,18-24 - Advent 4. vasárnapja, A év.

2010.12.19.

Megosztom
Elküldöm
2010. december 19. – Advent 4. vasárnapja – A év Kövi Szűz Mária templom – Pál Ferenc atya

Olvasmány (Iz 7,10-14)

Szólt továbbá az Úr Ácházhoz, e szavakkal: ,,Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélyéből, akár fentről, a magasból!' De Ácház azt mondta: ,,Nem kérek, és nem kísértem az Urat.' Erre a próféta így szólt: ,,Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy embereknek vagytok terhére, és azért terhére vagytok az én Istenemnek is? Ezért az Úr maga ad majd nektek jelet. Íme, a szűz fogan, és fiút szül, s nevét Emmánuelnek fogja hívni.

Szentlecke (Róm 1,1-7)

Pál, Jézus Krisztus szolgája, meghívott apostol, akit Isten kiválasztott evangéliuma számára -- amelyet Isten előre megígért a szent iratokban prófétái által Fiáról, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról, aki testileg Dávid nemzetségéből született, de akit a szentség Lelke szerint, a halálból való föltámadás által Isten hatalmas Fiául rendelt; s aki által kegyelmet és apostoli megbízást kaptunk minden néphez, hogy engedelmeskedjenek a hit által az ő nevének dicsőségére -- ezek közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus meghívottjai --, Isten összes szeretteinek, akik Rómában vannak, a meghívott szenteknek. Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!

Evangélium (Mt 1,18-24)

Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitudódott, hogy méhében fogant a Szentlélektől. József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el őt. Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt: ,,József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott: ,,Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, és a nevét Emmánuelnek fogják hívni' [Iz 7,14]. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét.

Szentbeszéd

(1) „József magához vette feleségét.” Ezen az estén erről az egyetlen mondatról, vagy ennek a szentírási kijelentésnek a világáról szeretnék elmélkedni veletek együtt. Milyen szíven ütő az, ahogyan a ma embere újból és újból a társára tekint, vagy a barátjára néz, vagy a szerelmére, vagy a házastársára, vagy valakire, és kimondja, vagy kimondjuk az, hogy „Arra van szükségem, hogy fogadj el engem.” Egészen világos meggyőződéssé vált az, hogy igen, erre mindannyiunknak szükségünk van. Szükségünk van arra, hogy elfogadjuk egymást, és főleg, ahogy aztán hozzá szoktuk tenni azt, hogy szükségünk van arra, hogy föltétel nélkül elfogadásban tudjunk legalább 1-2 ember részéről részesülni. Hogy legalább 1-2 ember legyen a világon, akikkel kapcsolatosan ez a tapasztalatunk, hogy ő föltétel nélkül el tudott engem fogadni.A Szentírás azonban rögtön 1-2 lépéssel tovább is megy. Mert hiszen József álmában nem azt hallja az angyaltól: „József, én pedig azt mondom most neked, fogadd el Máriát!”, hanem azt mondja: „Vedd magadhoz Máriát! fogadd magadhoz a te feleségedet!” Ezért lehetne először azt mondani, hogy történik az elfogadás, de az elfogadás nem elég. Az elfogadás után történik az, vagy történhet az, hogy valaki, akit elfogadok, őt magamhoz is tudom fogadni. És amikor valakit magamhoz tudtam fogadni, akkor teremtődik meg annak a föltétele, hogy be is tudom őt fogadni. Hát valamiképpen ezt az ívet tudjuk végigjárni, amikor egy emberi kapcsolatnak igazán a nagyságát, a szépségét akarjuk megélni, hogy elfogadom, azután magamhoz fogadom, és végül pedig befogadom őt. És mindegyik egy újabb, nagyobb tartalmat és többletet hoz az előzőhöz képest.Az első gondolat tehát nagyon egyszerűen így szól: tudjuk azt nagyon jól, az emberi kapcsolataimból, hogyha nem tudjuk egymást elfogadni, magunkhoz fogadni és befogadni, akkor hiába várunk és vágyunk valamit attól a kapcsolattól, a másik személyének az el nem, és magunkhoz és be nem fogadása akadálya lesz annak, hogy abból a kapcsolatból, annak a kapcsolatnak az értékei megfelelő módon ki tudjanak bontakozni. Az első gondolat így szól: a Szentírás sokkal bátrabban szól valamiről, amiről a ma embere is egyébként nagyon nyíltan beszél, hogy a föltétel nélküli elfogadás az embernek nem elég. Hogy Máriának nem arra volt szüksége, hogy József azt mondja: „Nézd Mária, én téged föltétel nélkül elfogadlak, így, ahogy vagy. Na, de azért nem akarok veled élni. Hát attól én még egészen el tudlak téged fogadni, föltétel nélkül, de ezt a kapcsolatot hagyjuk, mert hát történt, ami történt. Azért ez nekem így mégse tiszta.” Az embernek nem elég, hogy őt elfogadják, arra van szükségünk, hogy magunkhoz fogadjanak bennünket, és aztán elfogadjanak, és aztán befogadjanak. Ez az első gondolat.(2) Elkezdtem játszani azzal a gondolattal, ahogyan mondjuk az angyal azt kérdezi Józseftől álmában: „Mondd csak, József, akarod-e befogadni Istent? Akarsz-e találkozni Istennel?” József helyében én biztos azt mondtam volna, hogy „Az már biztos, hogy akarok. Nagyon is szeretnék vele találkozni. Szeretném Istent elfogadni, és magamhoz fogadni, és befogatni – hát ez nem is kérdés. Egy angyal hogy kérdezhet ilyet?” S akkor az a bizonyos angyal azt kérdezte volna Józseftől: „Te József, magadhoz akarod fogadni te Istent?” S József olyan könnyen azt…: „Persze, hogy így van.”, akkor a válasz nem úgy hangzott volna, hogy „Hát, akkor ez néhány hónap múlva megtörténhet.”, hanem úgy: „Akkor fogadd magadhoz Máriát! Ja, József, ha neked Istenre van szükséged, fogadd magadhoz Máriát! Hogyha te Istennel akarsz találkozni, fogadd magadhoz a feleségedet! Ha te Istent be akarod fogadni az életedbe, fogadd ismét magadhoz a férjedet!”A második gondolat tulajdonképpen inkább egy kérdés: Ki az, akit énnekem magamhoz kellene fogadnom ahhoz, hogy Istent is be tudjam fogadni azután az életembe ismét, vagy újból, vagy pedig úgy, ahogyan eddig ez még nem is történt meg? Hogy a karácsonyi történetnek van egy nagyon sajátos üzenete, ez pedig az: „Na hát ember, ha te Istent be akarod fogadni az életedbe, akkor keresd meg azokat az embereket, akik a te életedben nagyon személyesen és nagyon sajátosan a te Istened hordozó emberei, mert a te életedben ők hordozzák a te Istenedet.” De nagy dolog az, van még öt napunk, legalábbis ötöt kell aludni, a gyerekek ezt mondták nekem a sekrestyében reggel. „Ötöt kell még aludni, Feri atya!” Az elég sok. A gyerekeknek nem ezt mondom. A gyerekeknek azt mondom: „Már csak öt!” De a felnőtteknek lehet azt mondani: Na, az elég sok még ahhoz, hogy valahogy el-eltűnődjünk azon, hogy kiket kell nekem még magamhoz fogadni ez alatt az 5-6 nap alatt ahhoz, hogy Karácsonykor akár át is élhessem azt, rajtuk keresztül a bennük lévő Isten az én Istenem, és ehhez az Istenhez én rajtuk keresztül tudok közel kerülni. Ez akkor a második gondolat, inkább egy kérdés.(3) Mikor itt áll egy férfi és egy nő az oltár előtt, és azt mondják egymásnak: „Igen, én téged feleségül veszlek. – Én téged szeretlek, és ezért hozzád megyek feleségül.” Hát nagyon szűkös látásmód az, hogy ha az a férfi azt gondolja, hogy amikor a feleségére tekint, csak a feleség jön a házasságba, és más senki. Amikor a feleségre igent mond az a férfi, jön vele az egész rokonság, meg még ki tudja, mi mindenki. És a férfit is árnyékként követi az egész múltja, az öröksége. És mindig, amikor én valakit magamhoz fogadok, akkor nem csak őt fogadom magamhoz, hanem magamhoz fogadom az egész élettörténetét, magamhoz fogadom a sebeit, az elakadásait. Akkor magamhoz fogadom az ő hiányait. Akármilyen furcsán is hangzik, magamhoz fogadom a bűneit, magamhoz fogadom a gyöngeségeit, magamhoz fogadom a megoldásra váró problémáit. És azután magamhoz fogadom a soha megoldásra nem találó problémáit is.Mikor én valakire igent mondok, és azt mondom: „Tudod mit, nekem álmomban megjelent egy angyal. Én téged magamhoz fogadlak.” Hát szó sincs róla, hogy csak azt az egy valakit fogadnám magamhoz, abban az összefüggésben, ahogyan én arra olyan könnyen igent tudok mondani. Mert jön az egész élettörténete, jönnek az emberi kapcsolatai, jön az egész múltja, minden jön. Ha én komolyan mondom azt, hogy téged magamhoz fogadlak, ez két dolgot jelent. Az egyik, hogy ettől kezdve úgy képzelem el az életet, hogy az valamiképpen veled együtt történik. De nagy dolog az, hogy el tudjuk képzelni az életet valakivel. Az egyik, hogy elképzelem, ettől kezdve nem akarom másképpen elképzelni az életet, csak veled együtt. A másik pedig, hogy igent tudok mondani mindarra, ami veled együtt jön. Azokat nem biztos, hogy kérném. Ha választani lehetne, azt mondanám: „Drágám, most, hogy ölembe, karomba tartva elhoztalak, itt a nászéjszaka előtt a küszöbnél lerakhatnál ezt-azt.” De ilyen nem nagyon van, jön vele együtt minden más is.Ezért a harmadik gondolat így szól: Ha én tényleg komolyan veszem azt, hogy valakinek valaha is azt mondtam, „Igen, magamhoz fogadlak téged.” – s ez természetesen nem csak a férj és a feleség esetében van így – akkor igent mondok mindarra, ami ennek – most talán mondjuk így – a holdudvara, mert az is jön vele együtt.(4) Aztán azon is elgondolkodtam, mikor József azt mondja: „Igen, angyal mondta, én magamhoz fogadom Máriát.” Hát nem csak mindazt fogadta magához, amit most olyan könnyűszerrel meg tudtunk nevezni, hanem amikor azt mondta, hogy „Magamhoz fogadlak téged, Mária.”, akkor tulajdonképpen igent mondott nagyon sok megpróbáltatásra is. Hát ő Máriára mondott igent, de a Mária nem jön, csak a megpróbáltatással együtt jön. Hát hiába mondott csak Máriára igent, „Magamhoz fogadlak, Mária.”, hát jött a menekülés is, jött a titok is, jött a kiszámíthatatlanság is, jött a bizonytalanság is. Hát József Máriával együtt ezt is magához kellett, hogy fogadja. Ha nem fogadta volna magához, előbb-utóbb Mária mehetett volna.De sokszor szeretnénk mindezeket nem magunkhoz fogadni. És itt a kulcsgondolat tulajdonképpen az, hogy amikor valakit én magamhoz fogadok, befogadásról már nem is beszéltem, akkor ez azt is jelenti, hogy valamiképpen magamba fogadok minden olyan erőt, ami őt, az én társamat, az én barátomat, az én fiamat, lányomat, édesapámat, testvéremet irányítja. Azokat az erőket is magamhoz kell fogadnom, és közel engednem magamhoz, amik erősebbek az én társamnál. Hát Máriánál, a szó legnemesebb értelmében Isten ereje jóval erősebb. Mária igent tud mondani Istenre, de nyilván azt látjuk, hogy Isten az a valaki, aki erősebb, mint Mária. Legföljebb engedi Máriát szabadon dönteni. De hát Mária az, akit lenyűgöz Istennek az ereje. Ez miért olyan jelentős?Azért, mert képzeljük el megint csak azt a férfit, és azt a nőt. Egymás szemébe néznek az oltár előtt, és azt mondják: „Hát akkor igent mondunk egymásra, és mindarra, hogy én ezt akarom, te ezt akarod, és ezt meg fogjuk valósítani, mert ezt közösen is tudjuk akarni.” Hát kinek az élete alakul úgy, ahogyan ő azt akarja? Olyan ember ezen a földön még nem élt, aki azt az életet élhette volna végig, amit ő akart végigélni. Hát nagyon egyszerű lenne, fogok egy lapot, fölírom: én ezt akarom. A másik is fölírja, ő meg ezt akarja. Kicsit húzogatunk, hozzáírunk, megvan, s végigéljük. Hát ilyen emberi élet nincsen, hanem olyan van, hogy én ezt akarom, te ezt akarod, mi ezt akarjuk, és magunkhoz fogadjuk azokat az erőket is, amelyek erősebbnek bizonyulnak majd az akaratunknál.Ezzel beléptünk bizonyos szempontból a spiritualitás világába. Más szempontból akár azt is mondhatnám, hogy a misztika világába. Mikor meg tudom hajtani a fejemet azok előtt az erők előtt, amelyek erősebbek lesznek nálad, és nálam, sőt még nálunk is. Ha nem tudom magamhoz is fogadni valamiképpen ezeket az erőket, akkor hogy tudlak magamnál tartani téged? Akkor azok az erők bennünket szét fognak vetni, nem pedig nagyon sajátosan megerősíteni. Mikor valakiben nagyon sajátosan megszületik az az alázat, ahogyan Máriában megszületett ez az alázat, „Legyen nekem a te szavad szerint.”, akkor azt mondta: „Magamhoz engedek olyan erőket is, amelyek minden bizonnyal hatalmasabbak nálam, és bízom abban, hogy az a József nevű férfi el tudja fogadni azokat az erőket, amelyek minden bizonnyal erősebbek nálam.”(5) Az utolsó, piciny zárógondolat. Az is nagyon szíven ütött, ahogyan azt mondja a szent író: „…és akkor József magához fogadta feleségét.” Hát de nagy dolog az, hogy valaki már öt éve, meg ötven éve a feleségem, és őt megint magamhoz fogadom. A férjem, és őt megint magamhoz fogadom. Az apám, és én őt megint magamhoz fogadom. És a gyermekem, és őt megint magamhoz fogadom. Szó sincs róla, hogy ez egyszeri gesztusa volna az embernek, hogy valakit egyszer magához fogadott, és kész van. Dehogy is! Ma magamhoz fogadtalak téged, és holnap fölkelek, és holnap megint megszólít az élet, hogy magamhoz fogadom-e őt. Ebben a történetben végül a szent író egyetlen mondatot mondott: „…és azután József magához fogadta feleségét”, s hát egy egész világ van ebben.