Jn 1,1-18 - SZILVESZTER.

2010.12.31.

Megosztom
Elküldöm
2010. december 31. – Szilveszter – A év Kövi Szűz Mária templom – Pál Ferenc atya

Szentlecke (1Jn 2,18-21)

Fiacskáim, itt az utolsó óra! És amint hallottátok, hogy jön az Antikrisztus, már most is sok antikrisztus támadt, amiből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk jöttek elő, de nem voltak közülünk valók. Ha közülünk valók lettek volna, bizonyára velünk maradtak volna; de ki kellett derülnie annak, hogy nem mindnyájan közülünk valók. Ti azonban fel vagytok kenve a Szent által, és mindent tudtok. Nem is azért írtam nektek, mintha nem ismernétek az igazságot, hanem mint olyanoknak, akik ismerik, és azt is, hogy semmi hazugság nem származik az igazságból.

Evangélium (Jn 1,1-18)

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt föl nem fogta. Volt egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Tanúskodni jött, hogy tanúskodjék a világosságról, s mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt, a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. Az Ige testté lett, és köztünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tesz róla, és hirdeti: ,,Ő az, akiről ezt mondtam: Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én.' Mi mindnyájan az ő teljességéből merítettünk kegyelemből kegyelmet. Mert a törvényt Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta: az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

Szentbeszéd

Valamit lezárunk, s azután valamit elkezdünk, s egész nyilvánvaló, hogy hálaadó szándékkal érkeztünk meg és közben pedig nagyon is foglalkoztathat bennünket az, hogy mi Istennek az akarata, talán még inkább mondhatjuk így, mi Istennek a terve? S mikor elhangzik ez a kérdés, „Mi lehet Isten terve?”, elkezdődik egy új év, „Mi az Isten szándéka énvelem? Mi az Isten szándéka z én életemmel?” vagy „Mi az Isten terve az én életemben? Hogyan akar Isten megnyilatkozni az én életemen keresztül?”Akkor olyan természetszerűen rögtön a jövő felé irányítjuk a tekintetünket, s a gondolataink elkezdik valamiképpen fürkészni azt a kikutathatatlant, és bizonyos szempontból hát leírhatatlant, amit így szoktunk megnevezni, hogy a „jövő”. S tulajdonképpen ezelőtt van még egy nagyon fontos dolgunk, és lehetőségünk. Ez pedig az, hogy még van néhány óra ebből az évből, és ezért rácsodálkozhatunk arra, hogy Istennek nem csak a jövőre vonatkozóan van terve, hanem Istennek van terve a múltunkkal is. Hogy a múltunkra vonatkozóan is van Istennek sokféle szándéka, terve és akarata. És milyen nagy dolog, hogyha mi az Isten szándékát nem csak előrefelé, hanem visszafelé is kutatjuk, és erre rákérdezünk. „Mondd meg, Istenem, mi a szándékod a múltammal? Mondd meg, Istenem, mit akarsz, mit tegyek azzal, ami már elmúlt? Mondd meg, Istenem, hogy akar beépülni az Isten országába és a Te megváltó művedbe az, ami már elmúlt ebben az esztendőben? Mondd meg, mi a szándékod a múltammal?” Semmiképpen nem szeretnék most ötleteket adni nektek, hogy milyen szándéka lehet Istennek a múltunkra vonatkozóan, mert van még néhány óránk, hogy ezen egy picit elgondolkodjunk, mielőtt átadjuk magunkat a következő évnek. Minden esetre hogyha meg tudok magam számára valamit fogalmazni abból… „Igen, azt gondolom, a múltamban Istennek ez a terve, ez a szándéka, ez az akarata a múlt már lezárt eseményeinek.” Akkor lehetőségem lesz arra, hogy a múlt dolgait a helyükre tegyem. Egész biztos vagyok benne, hogy Istennek van egy olyan egyetemes szándéka mindegyikünkkel és mindegyikünk múltjára vonatkozóan, hogy azt a helyére tegyük. Mármost aztán nagy kérdés, hogy az ember múltja hogyan és hol kerül igazán jól a helyére? Minden esetre egy gondolatot ehhez hadd mondjak.Minden esetre de nagy dolog az, amikor fölismerjük, hogy a múltunk egyszerre lezáródott, végérvényes, és maradandó. De attól, hogy lezáródott, végérvényes, és maradandó, még annyi szabadságunk van vele, hogy azt a helyére rakjuk. Hiába maradandó és végérvényes, még a megfelelő helyét keresi Isten országában is, talán a mi életünkben is, meg a kapcsolatainkban is. De nagy dolog az, hogyha megtaláljuk Isten szándékát a múltunkra vonatkozóan, ez azt jelenti, hogy a helyére tudjuk tenni, és végül abban, hogy ez már maradandó, és végérvényes, mert elmúlt, de mégis van annyi szabadságunk, hogy azt a helyére tudjuk tenni, két dolgot fölismerhetünk. Az egyik, hogy az egész múltat, a múltunkat Isten kezébe ajánlhatjuk. Azért, mert végérvényes és maradandó. Azért, mert a maga természete szerint lezáródott, ezért eljuthatunk oda: „Istenem, kérlek téged, ne csak engem tartsál a tenyereden, hanem hadd adjam oda neked ezt az esztendőt is. A múltamat hadd bízzam rád, mert a múltam a te kezedben van a legjobb helyen. A részleteknek pedig majd én igyekszem megtalálni a maga helyét.” És hogyha ez így tud történni, akkor nagyon sajátosan, valami felé meg is tudunk nyílni. Ez pedig az, hogyha a múltunk végérvényes és maradandó, márpedig így van, akkor tulajdonképpen minden pillanatunk végérvényes és maradandó, mert éppen ez a pillanat is, amit megélünk, a következő pillanatban múlt lesz, végérvényes, és maradandó. De nagy dolog az, hogy a múlt megtanít bennünket arra, hogy az életünk maradandó, hogy az életben amit teszünk, és ahogyan egymás felé fordulunk, annak óriási jelentősége van.Isten segítsen bennünket abban, hogy az ő tenyerébe tudjuk helyezni magunkat, és most különösen is a múltunkat, és ezáltal valamit megsejtsünk abból, hogy mi az ő terve a jövőre vonatkozóan.