2014-2015. évad

Vasárnapi beszédek

Jn 3, 14-21 – Nagyböjt 4. vasárnapja

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

Mk 6, 30-34 – Évközi 16. vasárnap

"...meglátta a hatalmas tömeget, és megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok"