2016-2017. évad

Vasárnapi beszédek

Mt 5,1-12a – Mindenszentek

"A kereszténységünk személyekről és kapcsolatokról szól, nem pedig elsősorban igazságról és bölcsességről."

Jn 20, 1-9 – Húsvétvasárnap délelőtt

Jézust megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt Olvasmány (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: „Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jótetteket vitt végbe,…

Jn 6,51-58 – Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja

Az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital. – Lássuk, és lássunk túl rajta.

Részletek, gondolatok Pálferi előadásaiból minden héten

Te is kéred? Hova küldhetjük őket?