2020-2021. évad

Vasárnapi beszédek

Mt 21,33-43 - Évközi 27. vasárnap

„Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.” Olvasmány (Iz 5,1-7) Hadd zengjem el barátomnak az ő szőlője iránt érzett szerelmes énekét. A barátomnak volt egy szőlőskertje, termékeny domboldalon. Felásta földjét, a köveket kiszedte belőle és nemes szőlőfajtákkal ültette be. A középre tornyot épített, sajtót is vágott benne. Aztán…

Mt 22,1-10 - Évközi 28. vasárnap

A szentmise online közvetítésében technikai problémák voltak, a hanganyag a komplett szentmisét tartalmazza. http://mail.palferi.hu/hang/egyeb/p20201011_teljes.mp3   „Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre!” Olvasmány (Iz 25,6-10a) A Seregek Ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat, és erős színbor. És ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden…

Mt 5,1-12a - Mindenszentek

A boldogság: maradandó, átfogó, társas természetű, mutatja a vágyakozást, mélysége van, és tartalmas. A boldogság mindig több, mint a boldogtalanságnak a hiánya.

Jn 1,6-8;19-28 - Advent 3. vasárnapja

„A pusztában kiáltó hangja vagyok: Egyengessétek az Úr útját” Olvasmány (Iz 61,1-2a.10-11) A próféta így beszél: Az Úr Lelke nyugszik rajtam. Azért kent föl az Úr és küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.…

Mk 1,7-11 - Urunk megkeresztelkedése – Évközi 1. vasárnap

Milyen lehetőségeink vannak, hogy „lemenjünk a Jordán folyóhoz”? Olvasmány (Iz 42,1-4.6-7) Ezt mondja az Úr: Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló…

Lk 24,35-48 - Húsvét 3. vasárnapja

COVID-19 izoláció Olvasmány (ApCsel 3,13-15.17-19) Azokban a napokban Péter így beszélt a néphez: Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, atyáink Istene megdicsőítette Szolgáját, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, noha ő úgy határozott, hogy szabadon bocsátja. Ti azonban megtagadtátok a Szentet és az Igazat, és (Pilátust) arra kértétek, hogy a gyilkosnak kegyelmezzen, az…

Videók a keddi alkalmakról YouTube-on

Fő támogatónk:

További támogatóink