2021-2022. évad

Vasárnapi beszédek

Mk 9,38-43.45.47-48 - Évközi 26. vasárnap

„Jobb fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni.” Olvasmány (Szám 11,25-29) Mózes az Úr parancsára kiválasztott hetven férfit, hogy a nép kormányzásában segítségére legyenek. Az Úr pedig alászállt a felhőben, szólt Mózeshez, elvett a rajta levő lélekből és a hetven vénnek adta. Mihelyt alászállt rájuk a lélek, prófétai elragadtatásba estek.…

Mk 12,28b-34 - Évközi 31. vasárnap

„Ő az Egyetlen.” Szeretni teljesen az Egyetlen Istent a tökéletlen ember részéről. Olvasmány (MTörv 6,2-6) Az Ígéret földjének határán Mózes ezt a beszédet intézte a néphez: „Féld az Urat, Istenedet egész életedben, tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket meghagyok neked, fiaidnak és unokáidnak is, hogy sokáig élj. Halld hát, Izrael, és legyen gondod rá, hogy…

Lk 5,1-11 - Évközi 5. vasárnap

A csodálatos halfogás – Mi történt Péterrel? Olvasmány (Iz 6,1-2a.3-8) Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és uszálya betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte: mindegyiknek hat-hat szárnya volt. Így kiáltott egyik a másiknak: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet.” Hangjuktól…

Jn 14,23-29 - Húsvét 6. vasárnapja

. Olvasmány (ApCsel 15,1-2.22-29) Abban az időben a pizidiai Antiochiában vita támadt a hívek között: Néhányan, akik Júdeából jöttek, így tanították a testvéreket: „Ha nem metélkedtek körül Mózes törvénye szerint, nem üdvözülhettek.” Mivel emiatt zűrzavar és nagy vita támadt Pál és Barnabás, valamint közöttük, azt határozták, hogy Pál és Barnabás néhányukkal menjen fel Jeruzsálembe, s…

Kövess minket Facebook-on a legújabb bejegyzésekért!

Fő támogatónk:

További támogatóink