Önismereti-Közösségi Napok

Közösség - találkozni önmagammal, Veled, a környezetemmel

Szeptember 24-25.

A program megvalósulását a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. Köszönjük!
Az előadások felvételeit hamarosan küldjük a résztvevőknek.

Célunk, hogy a program segítségével megismerjük a jól működő közösségek jellegzetességeit, azok jelentőségét mai világunkban, és az itt szerzett ismereteket, felismeréseket felhasználva, saját életünkben jobban tudjunk kapcsolódni közösségeink tagjaihoz, barátainkhoz, munkatársainkhoz, szeretteinkhez, és jobban tudjuk szervezni közösségeinket.

A témát interaktív előadások segítségével tárjuk fel, amelyben lehetőség lesz arra, hogy az előadást követő online vagy helyszíni kiscsoportos beszélgetések révén még jobban megértsük az elhangzott gondolatokat, majd a beszélgetést követően feltegyük kérdéseinket az előadónak. Az előadások mellett önismereti workshopokon is részt lehet venni a helyszínen, amely lehetőséget ad arra, hogy a kognitív megközelítés mellett saját élményű tapasztalatokat szerezzünk.

Szeretnénk, ha a program során a résztvevők egymáshoz is tudnának kapcsolódni a beszélgetések, megosztások által, valamint a vasárnapi közös kirándulás és a Szövetkezzünk a jóra! programelem segítségével.

A programon helyszíni (Szent Margit Gimnázium; Budapest, Villányi út 5-7, 1114) vagy online részvétel lehetséges. Az előadásokat online közvetítjük és a program után visszanézhetőek. A kiscsoportos beszélgetéseket és a workshopokat nem közvetítjük.

előadók

Vágvölgyi Gusztáv – Pabló

Bevezető előadás a valódi közösségek világába

Az összetartozástól a közösségig

Pálferi abban a közösségfejlesztésről szóló előadásában – ami a program keretében szeptember 24-én este le lesz vetítve – azt mondja:
„Az egyházainkban kevés közösség van, inkább tömeg, csoportok és hálózat. Mi azt mondjuk közösség, de az vallásszociológiai szempontból nem közösség, hanem csoport jó esetben. Mert ahhoz, hogy közösség legyen bizonyos feltételeknek meg kellene felelni.”  Ugyanez igaz a teljes társadalmunkra is, pedig a valódi közösségek lehetnének egy emberhez méltó, fenntartható társadalom alapintézményei.

Ezért szeretnék nektek arról beszélni:
Mit jelent a mai világban a valódi közösség? Mi a jelentősége a társadalmi fejlődésünkben a valódi közösségeknek? De legfőképp szeretnék nektek arról beszélni, hogy mik lehetnek a sikerkritériumai egy közösségalkotási folyamatnak.

Pálferi előadásainak egyik nagy érdeme, hogy lefektette azokat az alapokat, hogy mit kell tennünk egyénileg, hogy alkalmassá váljunk egészséges kapcsolatokat kiépíteni a világban. Ez a tudás döntő jelentőségű a közösségalkotás szempontjából, hiszen közösségfejlesztőként tapasztalom, hogy sokszor alapvető pszichológiai készségek hiányoznak ehhez. Ezért választottam az előadás alcímének Pálferi aznap megtartásra kerülő, “A magánytól az összetartozásig” című előadásának egyfajta folytatásaként értelmezhető címet. Azaz, ha már képesek vagyunk legalább alapszinten kapcsolódni, elköteleződni, tehát képessé válunk az összetartozásra, akkor innen hogyan juthatunk el a valódi közösségig.
Az előadásomban arra is ki szeretnék térni, hogy a közösségeknek mi a jelentősége a jó, tartós párkapcsolatok kialakulásában és mi lehet a jelentősége a közösségalkotás folyamatában, ha a munkában (önkéntességben), megélhetésben összekapcsoljuk az életünket.

"Barátok közt - a párommal"
Közösség és párkapcsolat

A barátaimnak választok párt, vagy magamnak – ha magamnak, hogyan alakul, hogy hallgatok a „jótanácsaikra”? Mi történik ha olyasvalaki tetszik meg, aki más életstílusban él, mint választott közösségem? Hogyan válik feszültté a pillanat, amikor bemutatom egymásnak páromat és barátaimat? Szükséges-e egy jó párkapcsolathoz, hogy társam a legteljesebb mértékig illeszkedjen a számomra fontos közösségbe? Ki legyen inkább tanúja elköteleződésünknek – családunk, barátaink vagy közösségünk?

Kitüntetett kapcsolataink, önazonos elköteleződéseink harmóniája meghatározó mértékben fontos számunkra. Sok erőfeszítést teszünk, hogy családunk, párunk, barátaink és közösségeink összeilljenek. Mi járul hozzá az összhanghoz és mi nehezíti azt? Ezeket a kérdéseket járjuk körül egy párbeszédekkel tarkított előadásban, amit két évtizedes tapasztalattal bíró pár- és család-pszichoterapeuta vezet.

Kozma-Vízkeleti Dániel

KIKÉPZŐ CSALÁD-PSZICHOTERAPEUTA KLINIKAI SZAKPSZICHOLÓGUS

Dr. Török Gábor Pál

lelkigondozó, egyetemi adjunktus, általános igazgatóhelyettes Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet

A konfliktusokban rejlő erő - csoportdinamikai folyamatok a családban és közösségekben

A társas helyzetek élménye mindannyiunk számára egyszerre lehet megerősítő, támogató és biztonságot adó, de gyakran megterhelő vagy éppen bántó és sebző is, hiszen gyakran váratlan és számunkra érthetetlen helyzetekben találjuk magunkat. A csoporthoz tartozás vágya éppen ezért ambivalens bennünk: egyszerre vonzó és félelmetes is. A családok, csoportok, közösségek rendszerszintű, összetett működéséből fakad mindez. Mondhatjuk, hogy természetes velejárója az emberi együttélésnek, mégis néha nehéz ezt elfogadni és lehetőséget nem pedig veszélyt látni benne. Előadásomban Raul Schindler rangdinamikai modelljét bemutatva, konkrét példákon keresztül arra szeretnék rámutatni, hogy egy csoport konfliktusait értékelhetjük pozitívan is, mint hajtóerőt, mint az élő kapcsolatok jelét, mint sajátos fejlesztő és fejlődésre lehetőséget nyújtó értéket. Valamint szeretnék arra is lehetőséget adni, hogy a hallgatóság reflektáljon és saját tapasztalataival kösse össze az ismertetett modellt.

Munkahely mint közösség – Veszélyes üzemből közös, teremtő tér

Vágyunk arra, hogy biztonságos és barátságos közegben dolgozzunk, de legalábbis olyanban, ahol a jó teljesítményünk gyümölcsözőnek bizonyul. Sokan sokféleképpen gondolkodunk a munkahelyünkről, és egymásnak ellentmondó nézeteink lehetnek arról, mennyire kell “jóban lennünk” egymással ahhoz, hogy pénzt keressünk.
Lehet-e közösség az egy munkahelyen dolgozók csoportja? Kell-e, hogy a munkahelyen közösségben legyünk? Hogyan hat a közösséggé válásra az egzisztenciális függés a munkahelytől, vezetőktől? Hogyan hat a közösség az egyéni érvényesülésemre? Ha van munkahelyen közösség, létrejöttének és fennmaradásának mik a feltételei? Milyen ismert, valós példákat látunk erre? Van-e recept, amit bárki használhat?

Toldi Zsuzsanna

szervezetfejlesztő, az Aquilone Training Kft. vezetője és résztulajdonosa

Választható workshopok

A helyszíni résztvevők saját élményű workshopokon is részt vehetnek az előadásokkal párhuzamosan (az előadások visszanézhetőek a résztvevők számára). Jelentkezés a workshopokra a jelentkezési lapon limitált létszámban! A workshopok személyes jelenlétet igényelnek és nincsenek online közvetítve!

BETELT - pénteki workshop
19:00-21:00
Bibliodráma - Kapcsolataink, találkozásaink
Tatai Klára

Kapcsolataink, találkozásaink alapjaiban határozzák meg mindennapjainkat. Amikor egyoldalúvá, ambivalenssé válnak, megnehezítik életünket. Ezen a workshopon egy konkrét bibliai történet és a bibliodráma műfajának segítségével nézhetünk rá kapcsolatainkra, találkozásainkra.

BETELT - szombati workshop
9:30-11:30
Hangműhely: Közösség és kapcsolódás
Nacsa Jánosné Ildikó

Hangom, mint ujjlenyomat megjelenik a közösség hálózatában, maradandó nyomot hagyva a lelkekben. Önmagam és társaim benső világában egyaránt. Meghallhatom a szabadság, szorongás, öröm, bánat hangjait, mely válaszra hív. Miként kapcsolódok önmagamhoz és társamhoz, ha érzékelem a remegő-gombócos-halk vagy épp erőteljes-áradó-zengő hangot? Megmozdítja-e személyiségemben az együttérzés és támogatás tetteit? A Hangműhely erre a cselekvésre hív. Kapcsolódni saját testünkhöz, mint egyedi hangszerünkhöz a játékos hangjátékok által, hogy hangadásunk szívtől szívig kapcsolódva táplálja az Életet közösségeinkben és önmagunkban.

szombati workshop
12:00-15:00
Széthúzás helyett megismerés, avagy intrika helyett puszika😊
Beke Csilla

Mi nők, nagyon kritikusak tudunk lenni egymással. Sőt! Egymásnak vagyunk tulajdonképpen a legnagyobb kritikusai… Ahol több nő összegyűlik, előbb – utóbb „baj” lesz. Pedig mekkora, de mekkora erő – ‘GIRL POWER’ – van abban, amikor egy női közösség, egy csoport egymást támogatva, megértve fogadja el, hogy nagyon különbözünk és/de együtt hihetetlen erősek tudunk lenni. Hogy ezt át-, és meg tudjuk élni, szükségünk van arra, hogy kicsit bepillantsunk a női archetípusok mozgatórugóiba, mert ha már értjük a működésüket, sokkal könnyebb lesz nekünk – nőknek – kapcsolódni egymáshoz. És mennyivel jobb kapcsolódni, mint harcolni!!!

BETELT - szombati workshop
16:00-18:30
„Üljünk le, és játsszunk egy jót!” - Közösségépítő játékgyakorlatok
Csőke Barbara

Mit játsszunk a táborokban és osztálykiránduláson? A családi összejöveteleken. A csapatépítés címén szervezett céges tivornyák alkalmával. A közösségeinkben. Mit kezdjünk egymással? Hogyan kapcsolódjunk? Nem az a kérdés, hogy érdemes-e közösségépítő alkalmat szervezni, hanem az, hogy hogyan és milyen programok, játékok segítségével hozhatjuk ki belőle a legtöbbet. A workshop alkalmával – sajátélmény szintjén – próbálhatsz ki olyan gyakorlatokat, amelyek nem csupán a szórakozást garantálják, hanem segítik az összetartozás, a csapatszellem alakulását, a bizalom fejlődését, a másokkal és önmagunkkal való találkozást, és amelyeket aztán továbbvihetsz magaddal a saját közösségeidbe. 

PÉNTEK ESTI PÁRHUZAMOS PROGRAMOK

Pénteken 19:30-21:00 között két fő program lesz párhuzamosan.

Kerekasztal-beszélgetés: A karantén gyümölcsei: jó gyakorlatok az elzártságban
(online közvetítés)

A kerekasztal beszélgetésen jó gyakorlatokat ismerhettek meg azoktól, akik a COVID karantén alatt valami olyat kezdtek el csinálni, amely újfajta és mély kapcsolódási lehetőséget adott nekik másokkal. A jó gyakorlatokat tovább vitték korlátozások utáni időszakra is. Ha neked is van hasonló élményed, hogy az elzártság idején sikerült valami új csatornán tartalmas kapcsolódás(oka)t kiépíteni, akkor szívesen vesszük, ha megosztod ezt velünk: kommunikacio@palferi.hu.

Pálferi: A közösségfejlesztésről c. előadásának levetítése, azt követően kiscsoportos beszélgetés
(nincs közvetítve)

Pálferi 20 perces előadását vetítjük le, amelyet követően kiscsoportokban tudtok beszélgetni az elhangzottakról. A videó eredetileg egy 2017-es egyházi közösségfejlesztésről szóló konferencián hangzott el, és a YouTube-on szabadon visszanézhető ITT. A kiscsoportos beszélgetéseket a pálferis csoportszabályok segítik. Igény esetén online kiscsoportokat is szervezünk erre a beszélgetésre ebben az idősávban.

SZÖVETKEZZÜNK A JÓRA!

Ha van benned vágy, hogy a környezetedben látott nehézségeken segíts és picit hozzátegyél ezek gyógyításához, akkor bátorítunk, hogy szövetkezz velünk a jóra! Szeretnénk, ha mi Pálferit szerető és hallgató közönség, összefognánk jó célok érdekében, ki-ki azon a területen, ami a szívéhez legközelebb áll.

Ha azt érzed, hogy szeretnél valamit tenni nehézségben élő embertársaidért, de jó lenne ebbe nem egyedül belevágni, és úgy gondolod, hogy mások jelenléte, elkötelezettsége, tapasztalata, esetleg szakértelme segítene, akkor segítünk összekapcsolni Titeket. Talán együtt könnyebb feltérképezni, hogy milyen szervezetek foglalkoznak az adott témával, együtt könnyebb felkeresni egy ilyen szervezetet és bekapcsolódni a segítésbe. A program jelentkezési lapján lehet jelezni, ha részt vennél ebben. Akik azonos területet jelölnek meg, ők személyesen a Szent Margit Gimnáziumban vagy online tudnak találkozni szeptember 25-én szombaton 18:00-19:30 között és/vagy e-mail-en keresztül összekapcsolódni.

A Szövetkezzünk a jóra! programelem célja, hogy összekapcsolja valamilyen jó ügy mentén a hasonló érdeklődésű Pálferit kedvelő embereket, hogy ők együtt, egymásnak erőt és ötleteket adva tenni tudjanak egy bizonyos területen embertársaikért illetve környezetünkért.

KIRÁNDULÁS

Szeptember 26-án, vasárnap egy közös kirándulással zárjuk a programot. A Budai-hegység déli részére tervezett utunkkal felkeressük a környék legszebb kilátópontjait és emlékhelyeit. A teljes túra 10:00-kor kezdődik, kb. 16:30-kor ér véget, táv: kb. 11 km, szintkülönbség: 250 m. Igény esetén rövidített útvonalú túra is lesz (kb. 4 km, szintkülönbség 150 m). További részletek a jelentkezőknek e-mailben!

Részletes program

Szeptember 24. (péntek)

17:00-19:00
Vágvölgyi Gusztáv Pabló: Bevezető előadás a valódi közösségek világába – Az összetartozástól a közösségig
Interaktív előadás 
(helyszíni és online)

19:00-19:30
szünet

19:30-21:00
Kerekasztal-beszélgetés:
A karantén gyümölcsei: új kapcsolódási lehetőségek – jó gyakorlatok bemutatása
(helyszíni és online)

19:30-21:00
Pálferi: a közösségekről videó levetítése és utána kiscsoportos beszélgetés róla – A videó ide kattintva érhető el.
(helyszíni és igény esetén online)

19:00-21:00
workshop: Bibliodráma – Kapcsolataink, találkozásaink
(csak helyszíni)

Szeptember 25. (szombat)

9:00-11:30
Előadás: Török Gábor:
A konfliktusokban rejlő erő – csoportdinamikai folyamatok a családban és közösségekben – Interaktív előadás
(helyszíni és online)

  
  

9:30-11:30
Hangműhely: Közösség és kapcsolódás
(csak helyszíni)

 
  
  

11:30-13:00
Ebédszünet

  


11:30-12:00
Ebédszünet

  

12:00-15:00
Workshop: Széthúzás helyett megismerés, avagy intrika helyett puszika😊
(csak helyszíni)

  

13:00-15:00
Előadás: Kozma-Vízkeleti Dániel:
„Barátok közt – a párommal”
Közösség és párkapcsolat
(helyszíni és online)

  
  
  
  

15:00-15:30
szünet

  

15:30-17:30
Előadás: Toldi Zsuzsanna: Munkahely mint közösség – Veszélyes üzemből közös, teremtő tér – Interaktív előadás
(helyszíni és online)

15:00-16:00
szünet

  

16:00-18:30
Workshop: „Üljünk le, és játsszunk egy jót!” – Közösségépítő játékgyakorlatok
(csak helyszíni) 

  
  
  

17:30-18:00
szünet

  

18:00-19:30
Szövetkezzünk a jóra: kiscsoportokban találkoznak élőben vagy online az azonos érdeklődésű körűek
(helyszíni és online)

  
   
   

jegyEK

Helyszíni részvétel

Szent Margit Gimnázium (Budapest, Villányi út 5-7, 1114)
3000 Ft
  • személyes részvétel az előadásokon
  • személyes kiscsoportos beszélgetések
  • helyszíni workshopokon részvétel
  • visszanézhető előadások
  • kirándulás
Limitált számú

Online részvétel

2500 Ft
  • online részvétel az előadásokon
  • online kiscsoportos beszélgetések
  • visszanézhető előadások
  • kirándulás

Támogasd a rendezvény megvalósulását és a Pálferi Alapítvány munkáját átutalással vagy bankkártyás adományozással! Köszönjük!

Inspirálódj és gyarapítsd a tudásod szeptember 24-25-én
az önismereti - közösségi napon!

Biztosítsd a helyed még ma!

Fő támogatónk:

További támogatóink

Szeretnél értesítést a legújabb hanganyagokról? Iratkozz fel a pálferis levelezőlistára!