A kudarcra ítéltség negatív hiedelemvilága 4.Följogosítottság, grandiozitás hiedelemvilága (bevezető)

Ismétlés - Együttérzés és igazságérzet. Eredményesség és siker. Eredményesség és hatékonyság – siker és kudarc. Kudarc, kudarcélmény. Kudarckerülő és eredményorientált személyiség. Kreativitás fejlesztése (Csináljunk valamit élvezettel! Alakítsuk át a környezetünket! /A szőnyeg. Polcrendszer. 2 fotel./ Tegyük a dolgainkat a nekünk legmegfelelőbb időben! Kidolgozni egy kidolgozatlan részünket. Tudatosítani, hogy mi az, amit szeretek, és mi az, amit nem. A kifelé- és befelé fordulás változatossága. Nézzük meg a világot a másik oldalról is! Sok nézőpontból látni. Mi…

Befejező gondolatok a kudarcra ítéltség negatív hiedelemvilágárólA följogosítottság, grandiozitás hiedelemvilága 1.

Csíkszentmihályi Mihály: Mi segít a kreativitásban? 1. Meglepetés 2. Minden nap 1 konkrét cél 3. Csináljunk vmit élvezettel! 4. Mozgással töltött időtöltések 5. Alakítsuk át közvetlen környezetünket 6. Tudatosítsuk, hogy mi az, amit igazán szeretek, és mi az, amit nagyon utálok 7. Kezdjük el kidolgozni a kidolgozatlan részeinket A nárcisztikus személyiség(zavar) jellemzői. 1. Én egy rendkívüli személy vagyok! / De te nem! 2. El tudja képzelni a sikert, a győzelmet, egy nagyszerű társat / az…

Kudarcra ítéltség negatív hiedelemvilága 1.

Társas intelligencia, érzelmi intelligencia: 1. Saját érzelmi állapotomat képes vagyok fölismerni és megnevezni. 2. Az érzelmeinket képesek vagyunk kezelni. 3. Mások érzelmeit fölismerjük.Kutatás – 10 dollár. Kutatás - vonat. Kutatás – miért nem lőnek a katonák? Milyen az érzelmi intelligenciánk? Brünhilda és Lajos. Rhesus majom kísérlet.

A kudarcra ítéltség negatív hiedelemvilága 2.

A gyümölcsöző (erkölcsi) cselekvéseink hátterében nemcsak belátás, hanem az érzelmi és társas intelligencia áll. Agykutatásból: vannak olyan döntéseink (az erkölcsi döntések között is), amelyeket az idegrendszerünk (önállóan) hoz meg. Az érzelmi intelligencia kapcsolati hátterei: a tükörneuronok, a kötődés, pozitív válaszok a szükségleteinkre. Az együttérzés és az etikai elvek kapcsolata. Fázisok: rögtön kell minden – késleltetem a szükségletet – lemondok valamiről. Az érz. intell. további pontjai: 4. Képes vagyok magamat motiválni. 5. Képes vagyok másokat meghívni,…

A kudarcra ítéltség negatív hiedelemvilága 3.

Hogy álljunk a kudarchoz? 1. Az tud a kudarccal jól megküzdeni, aki sikerorientált. 2. Fontos készség, hogy valamiről be tudjam látni, hogy az kudarc. 3. Kudarc ≠ kudarcélmény (melyik zavar jobban?) 4. Miközben kudarcot szenvedek, nem szűnök meg szeretni magam. 5. Nemcsak a kudarcélményemmel törődöm, hanem a kudarccal is! 6. A kudarcra eleve úgy tekintek, mint egy nagyon gazdag információforrásra. - Mi akadályozza kreativitásunk kibontakozását? (Csíkszentmihályi M.) - Bátorság! Jól-létünket nem szokványos megoldások is támogathatják…

Kudarcra ítéltség séma 3.

A lehetőségek és korlátok szerepe, tisztán látása. Mikor hatékony a (mérsékelt) pesszimizmus/optimizmus? A spirituális életcél mint erőforrás és boldogság-alap, párkapcsolati vonatkozásban is. Tervek, célok. Kimondásuk. Halogatók tanulsága a porcicák terén.

Kudarcra ítéltség séma 4.

Normatív életcél. Optimizmus – pesszimizmus. Krónikus halogató. Mi a cél? Mi az, ami segít? Kik vannak jól? A teljesítmény elemei (Gyorsaság és lassúság. Kreativitás és spontaneitás. Kutatás – gyerekek intelligenciája és eredményessége. Szenvedély és kitartás.) Elisabeth Kübler-Ross: Élet - leckék. Lackfi János: Milyenek a magyarok?

Kudarcra ítéltség séma 5.

A spontaneitás gyors, a kreativitáshoz idő kell. Tudni gyorsnak lenni és lelassulni. Szenvedély és kitartás. A kreatív személyiség jellemzői (paradoxonok): tenni/lenni, okosság/naivitás, fegyelem/ugrabugra, fantázia/földhözragadtság, intro/extroverzió, szerénység/önbecsülés, céltudat/önzetlenség, nem sztereotíp nemiség, hagyománytisztelet/lázadás, munkaszeretet/kívülről látás, szenvedés/öröm képessége

Összeolvadtság, éretlenség séma 4.Kudarcra ítéltség séma 1.

Folytatás: Lelki köldökzsinór; érdemes beszélni a babához; a megszólítási stílus hasonlíthat az imádsághoz Sportpszichológia; a kudarc elengedésének képessége – Hosszú táv, életcélok, jól-lét: szükségleteink életcéljaink! Életcél: személyes legyen, belsőre vonatkozzon, de ne legyen énközpontú.

Kudarcra ítéltség séma 2.

Merjük megengedni legmélyebb vágyainkat, legmélyebb szükségleteinket - s az alapján fölismerhetjük értékeinket, erkölcsiségünket, s így lesznek céljaink. A jól-lét azzal van összefüggésben, hogy van egy belső meggyőződésem, hogy képes vagyok rá, el tudom érni, meg tudom csinálni. (Nem pedig: muszáj, vagy: úgysem)