Önfeláldozás séma - ismétlés Elismerés-hajszolás séma 1.

Ismétlés 1. Összefüggések az önfeláldozás sémával kapcsolatban 2. Konfliktuskezelő stratégiák 3. Ismétlés záró akkordja

Önfeláldozás séma 6.

21. Testét értékesnek tartja, kapcsolatban van vele 22. Cselekvőképességét, kreativitását tekintélyszemélyekkel való kapcsolatában is megőrzi 23. Természetességgel viseli, ha valaki nem szereti, valakinek nem szimpatikus. 24. Mer személyes lenni 25. Tudatában van a sebzettségének, sebezhetőségének 26. Ösztönkésztetéseit bűntudat nélkül éli meg, természetesnek tartja azokat 27. Képes magával együttérzőnek lenni 28. Ismeri a saját teherbíró képességét

Önfeláldozás séma 7.

30. Hivatását képes az élete részének tekinteni. 31. Életét jól szervezi, szervezett. 32. Szeret élni, örömét leli a világban. 33. Ismeri a szenvedés értelmét és értékét. Tud szenvedni is, de túl is lát rajta. 34. Az elég jó segítő tud elfogadni, kérni, kapni, elvenni. 35. Természetes a pénzhez való viszonya.

Önfeláldozás séma 8.

35. Természetes a pénzhez való viszonya. Kérdőív. 36. Az elég jó segítő meri megélni, elhordozni az élet drámai mélységét és nehézségét (Milyen módjai vannak az élet mélységének vagy drámaiságának az elkerülésére segítőként, és nem segítőként? Mindig csak az akaratig jutni, sosem a döntésig. Érzés és hiteles érzés. Vágy és a legmélyebb vágy.)

Önfeláldozás séma 9.

Milyen módjai vannak az élet mélységének vagy drámaiságának az elkerülésére segítőként, és nem segítőként? – Folytatás: veszteségek, halálfélelem, bűntudat, jóllét, szükségletek, sebzettségeink, hiányaink, problémáink, időhiány, alkalmazkodás, kommunikáció - mi a felszín, és mi van a mélyben? Kölcsönös neurotikus allergia – megjelenési formája, gyökerei, konfliktuskezelő stratégiák, a hat gondolkozásmód (6 kalap) megjelenítése a témával összefüggésben

Önfeláldozás séma 3. – az elég jó segítő jellegzetességei

5. Nem akar minden elvárásnak megfelelni 6. Mer konfrontálódni 7. Képes az érzéseit, érzelmeit – többek között a haragját - megélni, megfelelő formában kifejezni 8. Otthonos a meghittségben 9. Mer közel és távol lenni valakitől

Önfeláldozás séma 4. – az elég jó segítő jellegzetességei

10. Képes egy rászoruló igényeit, szükségleteit nem kielégíteni (a segítői viszony öt fajtája) 11. Mer szemkontaktusban lenni 12. Elismeri és fölismeri gyöngeségeit, korlátait, felelőssége határait 13. Képes magára is figyelni a kapcsolatban 14. Mer segítséget kérni 15. Fölismeri neurotikus bűntudatát

Önfeláldozás séma 5.

16. Képes kezdeményezni, kapcsolatokat teremteni. 17. Képes non-konform módon cselekedni, reagálni. 18. Képes az agresszióját irányítani és használni. 19. Gazdag kapcsolatrendszerben él, mellérendelő viszonyokkal. 20. Rendelkezik önbecsüléssel, önbizalommal és bátorsággal.

Önfeláldozás séma 2. – Egy elég jó segítő jellegzetességei

1. Az elég jó segítő jól viseli a kritikát, meg a dicséretet is. 2. Képes nemet mondani. 3. Eredményességét segítő mértékben fél a kudarctól, leégéstől, sikertelenségtől. A kudarcait és a vereségeit képes megélni. 4. Tudatában van saját szükségleteinek, vágyainak, hiányainak.

Önfeláldozás séma

1. csoport: amikor a séma diktál. 2. Mikor érzem azt, hogy ha már emberek között vagyok, már állandóan segíthetnékem van. 3. Amikor túlkompenzáljuk a séma belülről minket indító logikáját. A segítő. A segítő szerepei (Az egyenrangú. A nagyszerű segítő. A szakértő.) Papok az önfeláldozás sémában.