Viktor Emmanuel Frankl a hitről - Viktor Emmanuel Frankl a tízparancsolatról 1.

2005.10.11.

Megosztom
Elküldöm

Viktor Emil Frankl véleménye a hitről

A vallásosságban az értelemben vetett átfogó hit jelenik meg. Paul Tillich: vallásosság: szenvedélyesen rákérdezünk életünk értelmére. Einstein: vallásosnak lenni azt jelenti, hogy választ találni arra a kérdésre, hogy mi az élet értelme. Wittgenstein filozófus: Istenben hinni azt jelenti, látom, az életnek van értelme.

Viktor E. Frankl (Emil bácsi): Az élet értelmének a keresése a lelkiismereten keresztül történik. Amely egy konkrét helyzetben itt és most mondja meg énnekem, hogy mit kell tennem.

 1. Az embereknek arra lenne szüksége, hogy a lelkiismeretüket érzékennyé tegyék és a tízezernyi belső parancsra képesek legyenek figyelni, amely az ő életüknek tízezer nagyon sajátos és személyes élethelyzetében hangzik föl.
 2. A szeretet parancsa: föltárja az embernek az ember belső természetét.
 3. Amikor az ember azt kérdi, mi helyes mi nem, mi jó és mi nem, az jelenti: mi az, ami értelmes és mi nem?
 4. Az élet értelme nem elvolt és általános, hanem személyes és konkrét. Van egy felszólító és egy kihívás jellege.
 5. Az értelem lehetőségéhez három út vezet el:
  1. cselekedet által, az alkotás által
  2. hogy valamit átélek: értelmes munka, ha valakit megtapasztalok
  3. egy megváltozhatatlan helyzetben a beállítódásom megváltoztatásával, önmagunk felülmúlásával
 6. Az élet értelme feltétel nélküli
 7. A hit egyenlő mindazzal, amit megértettem plusz én. Bele kell dobnom magam az egyik serpenyőbe
 8. Isten a legbensőbb monológjaink partnere.
 9. Az Istenhit vagy föltétlen, vagy nincs meg.

Viktor Emil Frankl a tízparancsolatról

 1. Én vagyok a te Urad Istened, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! Ne veszítsd el kapcsolatodat a transzcendens világgal! A hitet nem lehet akarni, folyamatos odafordulás által alakul ki. Az ember akkor hívő, ha Istenre való kapcsolatára vonatkoztatva él.
 2. Istennek nevét hiába ne vedd! Őrizd meg nyitottságodat az értékek iránt! Egyetlen folyó sem építette meg saját erőművét.
 3. Megemlékezzél arról, hogy az Úr napját szenteld meg! Időnként állj meg beszélgetni a lelkiismerettel. A lelkiismeret a szubjektivitáson felülmutat. Vasárnap pihen a szervezet és dolgozik a lelkiismeret.
 4. Atyádat és anyádat tiszteld! Bocsásd meg szüleidnek azokat a hibákat, amelyeket elkövettek ellened, és hosszú életű leszel a Földön. Kérj bocsánatot tőlük azokért a hibákért, amelyeket elkövettél ellenük. Az ember vagy békességgel válik el valakitől, vagy sehogy.

Részletek, gondolatok Pálferi előadásaiból minden héten

Te is kéred? Hova küldhetjük őket?

Viktor Emil Frankl véleménye a hitről

A vallásosságban az értelemben vetett átfogó hit jelenik meg. Paul Tillich: vallásosság: szenvedélyesen rákérdezünk életünk értelmére. Einstein: vallásosnak lenni azt jelenti, hogy választ találni arra a kérdésre, hogy mi az élet értelme. Wittgenstein filozófus: Istenben hinni azt jelenti, látom, az életnek van értelme.

Viktor E. Frankl (Emil bácsi): Az élet értelmének a keresése a lelkiismereten keresztül történik. Amely egy konkrét helyzetben itt és most mondja meg énnekem, hogy mit kell tennem.

 1. Az embereknek arra lenne szüksége, hogy a lelkiismeretüket érzékennyé tegyék és a tízezernyi belső parancsra képesek legyenek figyelni, amely az ő életüknek tízezer nagyon sajátos és személyes élethelyzetében hangzik föl.
 2. A szeretet parancsa: föltárja az embernek az ember belső természetét.
 3. Amikor az ember azt kérdi, mi helyes mi nem, mi jó és mi nem, az jelenti: mi az, ami értelmes és mi nem?
 4. Az élet értelme nem elvolt és általános, hanem személyes és konkrét. Van egy felszólító és egy kihívás jellege.
 5. Az értelem lehetőségéhez három út vezet el:
  1. cselekedet által, az alkotás által
  2. hogy valamit átélek: értelmes munka, ha valakit megtapasztalok
  3. egy megváltozhatatlan helyzetben a beállítódásom megváltoztatásával, önmagunk felülmúlásával
 6. Az élet értelme feltétel nélküli
 7. A hit egyenlő mindazzal, amit megértettem plusz én. Bele kell dobnom magam az egyik serpenyőbe
 8. Isten a legbensőbb monológjaink partnere.
 9. Az Istenhit vagy föltétlen, vagy nincs meg.

Viktor Emil Frankl a tízparancsolatról

 1. Én vagyok a te Urad Istened, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! Ne veszítsd el kapcsolatodat a transzcendens világgal! A hitet nem lehet akarni, folyamatos odafordulás által alakul ki. Az ember akkor hívő, ha Istenre való kapcsolatára vonatkoztatva él.
 2. Istennek nevét hiába ne vedd! Őrizd meg nyitottságodat az értékek iránt! Egyetlen folyó sem építette meg saját erőművét.
 3. Megemlékezzél arról, hogy az Úr napját szenteld meg! Időnként állj meg beszélgetni a lelkiismerettel. A lelkiismeret a szubjektivitáson felülmutat. Vasárnap pihen a szervezet és dolgozik a lelkiismeret.
 4. Atyádat és anyádat tiszteld! Bocsásd meg szüleidnek azokat a hibákat, amelyeket elkövettek ellened, és hosszú életű leszel a Földön. Kérj bocsánatot tőlük azokért a hibákért, amelyeket elkövettél ellenük. Az ember vagy békességgel válik el valakitől, vagy sehogy.