2015-2016. évad

Vasárnapi beszédek

Lk 3, 1-6 – Advent 2. vasárnapja

2015.12.06. vasárnap: ADVENT 2. VASÁRNAPJA Isten megmutatja rajtad fényességét Olvasmány (Bar 5,1-9) Jeruzsálem, vesd le a gyász s az ínség ruháját, s öltsd magadra mindörökre Isten dicsőségének szépségét! Öltsd fel Isten igazságának köntösét, s tedd fejedre az örök dicsőség koronáját, mert az Isten ismertté teszi fényességedet mindenütt az ég alatt. Isten ezt a nevet adja…

Lk 3, 10-18 – Advent 3. vasárnapja

2015.12.13. vasárnap: ADVENT 3. VASÁRNAPJA Veled van Istened, boldogan örül neked, megújít szeretetével Olvasmány (Szof 3,14-18a) Zengedezzél, Sion leánya, ujjongj Izrael; örvendezzél és vigadj teljes szívvel, Jeruzsálem leánya! Az Úr megsemmisítette ítéletedet, eltávolította ellenségeidet; Izrael királya, az Úr, közötted van, nem kell többé félned semmi bajtól. Azon a napon, majd ezt mondják Jeruzsálemnek: ,,Ne félj!…

Lk 1, 39-45 – Advent 4. vasárnapja

2015.12.20. vasárnap: ADVENT 4. VASÁRNAPJA Betlehem, belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen Olvasmány (Mik 5,1-4) De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért átadja őket annyi ideig, amíg a vajúdó asszony szül, és testvéreiknek maradékai…

Jn 1, 1-18 – Karácsony

2015.12.25. péntek: KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását Olvasmány (Iz 52,7-10) Milyen szép a hegyeken annak lába, aki örömhírt hoz, aki békét hirdet, aki jó örömhírt hoz, aki szabadulást hirdet; aki azt mondja Sionnak: ,,Királyként uralkodik Istened!’’ Hallgasd! Őreid felemelték hangjukat, együtt ujjonganak, mert szemtől szemben látják, amikor visszatér az Úr…

Mt 10, 17-22 – Szent István vértanú

2015.12.26. szombat: SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ (ünnep) Uram, kezedbe ajánlom lelkemet Olvasmány (ApCsel 6,8-10; 7,54-59) István pedig, telve kegyelemmel és erővel, csodákat és nagy jeleket művelt a nép között. Felléptek azonban néhányan abból a zsinagógából, amelyet a libertinusokról, a cireneiekről, az alexandriaiakról neveztek el, és azokról, akik Kilíkiából és Ázsiából valók, s vitatkoztak Istvánnal. Nem tudtak…

Lk 2, 41-52 – Szent Család

2015.12.27. vasárnap: SZENT CSALÁD (ünnep) Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet Olvasmány (1Sám 1,20-22.24-28) …és történt napok múltával, hogy Anna fogant és fiút szült. Sámuelnek nevezte el, mert az Úrtól kérte őt. Amikor aztán felment férje, Elkána és egész házanépe, hogy lerója ünnepi áldozatát és fogadalmát az Úrnak, Anna nem ment fel.…

Lk 2, 16-21 – Szűz Mária, Isten anyja

2016.01.01. péntek: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (főünnep) Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg bennünket! Olvasmány (Szám 6,22-27) Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: ,,Szólj Áronhoz és fiaihoz: Így áldjátok meg Izrael fiait és ezt mondjátok nekik: ,,Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád arcát az Úr és kegyelmezzen néked, fordítsa…

Lk 24, 1-12 – Nagyszombat

2016.03.26. szombat: NAGYSZOMBAT Evangélium (Lk 24, 1-12) A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. Úgy találták, hogy a kő el volt a sírtól hengerítve. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem ocsúdtak meglepetésükből, már két férfi jelent meg mellettük ragyogó ruhában. Ijedtükben…

Jn 20, 1-9 – Húsvétvasárnap

2016.03.27. vasárnap: HÚSVÉTVASÁRNAP Jézust megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt Olvasmány (ApCsel 10,34a.37-43) Akkor Péter beszélni kezdett: ,,Valóban azt tapasztalom, hogy Isten nem személyválogató, Ti is tudjátok, hogy mi történt Galileától kezdve egész Júdeában, a János által hirdetett keresztség után; hogy miképpen kente föl Isten Szentlélekkel és erővel a Názáretből való Jézust, aki körüljárt, jót…

Mt 28, 8-15 – Húsvéthétfő

2016.03.28. hétfő: HÚSVÉTHÉTFŐ Jézust feltámasztotta Isten, aminek mi tanúi vagyunk Olvasmány (ApCsel 2,14.22-32) Akkor Péter, aki a tizeneggyel ott állt, felemelte szavát, és beszédet intézett hozzájuk: ,,Zsidó férfiak, és Jeruzsálem összes lakója! Tudjátok meg ezt, s halljátok szavamat! Izraelita férfiak, halljátok ezeket a szavakat: ti a Názáreti Jézust, azt a férfiút, akit Isten igazolt előttetek…

Jn 21, 1-19 – Húsvét 3. vasárnapja

2016.04.10. vasárnap: HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA Inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek Olvasmány (ApCsel 5,27b-32.40b-41) Majd odahozták és a főtanács elé állították őket. A főpap a szemükre vetette: ,,Parancsban hagytuk meg nektek, hogy ne tanítsatok az ő nevében, s lám, ti betöltöttétek Jeruzsálemet tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét.’’ Erre Péter…

Videók a keddi alkalmakról YouTube-on

Fő támogatónk:

További támogatóink