Szeptember 11.-ről - rosszul feltett kérdések

Akkor ott folytatjuk, ahol abbahagytuk. Bevezetés De azért egy picike kis bevezetőt kell mondanom. Először is szeretnék nektek egy történetet elmondani, miután a hitről töprengünk. A hitről most elsősorban abból a megközelítésből, hogy mit jelent a hit, mint természetes adottság. Tehát nem annyira teológiai szempontokat hozunk, sokkal inkább másfajta szempontokat. „Ez a kert hatalmas –…

Hogyan tesszük fel a kérdéseket 1., A férfi és a női gondolkodásmód különbségei

1. Ismétlés – Hogyan tesszük fel a kérdéseket? (A férfi és a női gondolkozásmód) 2. A nőket az arcok, a férfiakat a tárgyak érdeklik jobban 3.Miért vonzódnak a nők a játékmackókhoz? “Két pötty vagy néhány vonal” 4. A női és a férfi gondolkozásmód különbségei 4.1 A beszéd 4.2 Mit vár a férfi és a nő egymástól? “Tegyél engem boldoggá” 4.3 Férfi agy – női agy 4.4 Az érzelemközpontok 4.5 Másképpen érdemes hazudni egy féfinek meg…

Hogyan tesszük fel a kérdéseket 2.

Arról kezdtünk el beszélgetni ebben az esztendőben, hogyha azt az egész folyamatot nézzük és rendszerben szemléljük önmagunkat, a biológiai adottságunkkal kezdve egészen a hitünkkel bezárólagosan, akkor ezt a rendszert hogyan határozza meg a gondolkozásmódunk és ezeken belül azok a kérdések, amelyeket felteszünk. Ezzel kapcsolatosan egy mestertanítvány párbeszédet vagy történetet bevezetőül elmondok, ami azt érzékelteti, hogy…

Hogyan tesszük fel a kérdéseket 3.

Kérdésünk módja és a rendszer korlátai amiben feltesszük; "Ha ... volna" típusú kérdések hozzáállás megváltoztatása; "miért" kérdésre okkal/céllal felelni; meggyőződés mint vonatkoztatási keret, szept.11.-re hivatkozás - terroristakérdés-e?

A hitről 2.

Kijelentések a hitről. A meggyőződés, azaz a hit az értelmezési rendszer központja és mindent meghatároz. Vak hit-nyereség. A hit a múlt tapasztalataiból fakadó általánosított munkahipotézis. Archaikus népek-mágikus gyakorlatok.

A meggyőződés és a tapasztalat viszonya

A mai alkalommal a legnagyobb témánk az volna, hogy a meggyőződésünk, a hitünk, az elsősorban tudattalanul hat ránk. Leszáll a tudattalanunkba, és onnan határozza meg az életünket. De mielőtt ebbe belekezdenék, még van egy szempont, amit megemlítettem múltkor. Mégpedig az, hogy a meggyőződésnek és a tapasztalatnak nagyon érdekes viszonya van egymással. Valahogy úgy, ahogyan az…

A tudattalan működésmódja 1.

Nem ismeri a 1. a kérdőjelet, 2. a tagadást, 3. a személyes névmásokat, 4. a múlt és jövő időt, 5. nem tesz különbséget a más-más állapotban.

A tudattalan működésmódja 2.

A tudat és a tudattalan kapcsolata. Az álmok. 5 kategória: 1. megerősít 2. hozzászól, kiegészít 3. korrigál, módosít 4. változásra szólít fel, 5. nagyon mély üzenettel bíró, ún. "NAGY" álom.

A tudattalan működésmódja 3.

    Eljutottunk oda, hogy össze tudjuk hasonlítani a két nézőpontot és a levont következtetéseket. Ezt a két nagy csoportot, és a következtetéseinket, picit elemezzük és értelmezzük. És ehhez a kettős nézőponthoz még ma, reményem szerint, hozzá tudjuk venni a harmadikat is. Mégpedig, hogy (nem az egyén szintjén) hogyan működik mindez. És ehhez nagyon jól fogjuk…

Test és lélek kölcsönhatása

"Gyógyíthatatlan" mítosz. Orvosi ellátórendszer működése. Nem krónikussá válik, hanem krónikussá tesszük a betegséget. Példák az egyházi rendszerből.

A módosult (alternatív) tudatállapot 1.

I. Fő formái: 1.Álom, 2.Félálom, 3.Meditációs áll., ima, 4.Művészi élmény, 5.Élsportolók versenyhelyzete, 6.Krízis, 7.Gyász, 8.Baleset, 9.Betegség, 10.Hipnotikus állapot, 11.() 12.Drog, 13.Mély relaxáció, 14.Erősen koncentrált állapot, 15."autópálya-hipnózis", 16.Vallási élményekkel kapcsolatos állapot: zene, tánc, 17.Halálközeli élmény, 18.Szexuális élmény, 19.Tömeg élmény, 20.Szülő nő tudatállapota, 21.Szerelem. II: Előidézése: 1.Ingerek megvonása, drasztikus csökkentése (pl.:Böjt, virrasztás, gyász, stb.)

A módosult (alternatív) tudatállapot 2.

2.Érzékek ingerekkel való elárasztása, 3.A figyelem erős megterhelése, 4.Biológiai egyensúly komoly felborulása, 5.Drog, 6. Légzésszabályozás, 7.alvás elhagyása, 8.Fokozott mentális igénybevétel, 9.Nagyon megerőltető élethelyzet, 10.Krízis, 11.Extra teljesítmény, 12.Nagyon erős érzelmek, 13.Csökkent éberség. III. Általános jellemzői: 1.Gondolkozás megváltozása, 2.Időérzék módosulása, 3.Realitásérzék csökken, 4.Érzelmek kifejezésének megváltozása, 5.Testérzék megv., 6.Belső logika, 7.átélt valóság, 8.Újjászületés élmény, 9.Fokozott befolyásolhatóság, 10.Modellkövetés.

A módosult (alternatív) tudatállapot 3.

Módosult (alternatív) tudatállapot jellemzői. Módosult (alternatív) tudatállapot működésmódjai. Lélektani modell. Az én határai.

A módosult (alternatív) tudatállapot 4.

Tudatos én ; személyiség centruma (centrum= Jézus Krisztus); éntudat és én-határ; akarat és az én-funkció kapcsolata; meggyőződés és hiszékenység >> nincs teljes érzelemmentesség; a következtetés fontossága; megismerés és hit összefüggései: belátás>föld; hit> ég; igazság és szeretet: - megismerés - krízis: fordulópont, döntés, választás; hit és ítélet, megtérés és krízis, meggyőződés és krízis;vallás: 1. erkölcsös élet: azonosulás az élettel, 2. fegyelmezettség: figyelem fegyelmezettsége, 3. érzelmi átalakulás: derű, harmónia, 4. helyes motiváció: élet helyes szolgálata

A módosult (alternatív) tudatállapot 5.

I. érzelmi érintettség fontossága; II. vallás, mint pótolhatatlan, nagy lehetőség az ember életében; Integrálódás: hit az emberbe; ember a közösségbe; III. vallás szempontjainak folytatása: 5. fejlődő tudatosság: hit, meggyőződés kordában tartása, jelenben való élés, reflexió, 6. életbölcsesség növekedése (bölcsesség: praktikus ész nagy távlatokban); IV. módosult tudatállapot: befolyásolhatóság nő >> (kómás) betegekkel való foglalkozás helyessége; Kómás beteg: érzékenyek > élőként kezelni, komplex ingerek adása, életritmusba helyezni; Beteg: hit keretébe helyezett pozitív információközlés fontossága; gyógyulás és otthon…

Gyógyulásunkat szolgáló stratégiák

1. "igen" stratégia, 2. követés és vezetés (Mr Lee), 3. kettős kötés (fej vagy gyomor?), 4. átkeretezés (terhesség kontra áldott állapot), 5. képzelőerő aktiválása (műfordítóverseny a börtönben), 6. anekdóták, történetek, metafórák (azonosulunk a sztorik szereplőivel), 7. hitelesség (érintéssel is átmegy a hit vagy annak hiánya)

Világos célok - visszajelzések 1.

Hogyan tudnánk magunkat olyan állapotba hozni, hogy olyan pozitív hit alakuljon ki bennünk, mely azután kihat egész életünkre? "Jó élni érzés". 1. kihívás - a.) megtalálni, b.) azzá tenni, 2. önfeledtség - cselekvés és figyelem összeolvad, 3. világos célok - folyamatos visszajelzéssel

Világos célok - visszajelzések 2.

A visszajelzés rendkívül fontos, akár azonnal, akár később történik. Lehet egészen aprócska; egyetlen mondat, mosoly, stb. a visszajelzéseket tudni kell értelmezni. Bármit teszünk is, kell, hogy legyen célja (tanítás - nevelési és oktatási cél, biciklizés - úticél , sebesség, ...) Azonosulás a társadalmi célokkal - nem azonos a saját céljainkkal. 4. feladatra való összpontosítás Kontroll paradoxonok: én uralom a helyzetet - a helyzet ural engem. Az életben számtalanszor a helyzet ural bennünket. Pl. játék során…

Önfeledtség - az én (önmagam) elvesztése

Akadálya a túlzottan magunkra figyelés és, ha nincs mit elveszíteni, mert még el sem jutottunk önmagunkhoz. A játék. A lényeg a játék, és nem a játékos. A játék tőlünk függetlenül létezik.
Milyen az a család, mely megteremti a gyermek számára azokat a feltételeket, melyek következtében átélhet egy érzelem gazdag pozitív élettudatot? 1. világosság - tiszta szabályok, elvárások, célok 2. középpontban levés, 3. választási lehetőség, 4. elkötelezettség, 5. lehetőségek adása - újabbnál újabb, eddig ismeretlen lehetőségek folyamatos biztosítása

Érzelmek/érzések 1.

Hogyan határozzák meg hitünket, meggyőződésünket az érzelmek/érzések. Az érzések célja, funkciója. A cselekvések, melyek az érzésekből következnek. 1. Boldogság/öröm - folytatom az utamat a cél felé, újabb célokat tudok találni és keresek, segít az együttműködésben, segít a szeretetem kifejezésében 2. Szomorúság/gyász - tétlenség, visszavonulás, segítségkeresés

Érzelmek/érzések 2.

3. Düh/harag - veresége az agresszió, mely lehet biofil és nekrofil. Az elfojtás is agresszió, csak befelé irányul. Fontos a harag egészséges megélése, kifejezése. 4. Félelem - jelenlegi terv leállítása, környezet éber figyelése, megdermedés vagy menekülés 5. Undor - célja a rosszullét elkerülése, ösztönös visszautasítása

Érzelmek/érzések 3.

6. Szeretet (mint érzés) 2 fajtája: a.) kötődési- és b.) gondoskodó szeretet A kötődési esetében kiváltó a gondozó személy, a gondoskodó esetében a gondozott személy. 7. Szerelmi vágy - nem egyenlő az ösztönnel, hanem ösztön és erkölcs ütköztetése, a kettő dinamikus kölcsönhatása. Ösztönösség / moralizálás. Létezik szerelmi vágy Isten felé is. Assisi Szent Ferenc és Szent Klára

Érzelmek/érzések 4.

A szeretet- és a szerelem-érzés megkülönböztetése. Szeretet: az énhatárok kitágulnak; szerelem: az énhatárok föloldódnak. Megvetés (figyelmen kívül hagyás, elutasítás). Negatív irány: az előítélet érzelmi alapja. Pozitív irány: értékeink védelme, összefogás.

Érzelmek/érzések 5.

9. Megvetés - hatására el tudunk ítélni bennünket veszélyeztető eszméket vagy személyeket. Az érzések hatása a cselekedeteinkre. Pl. a boldogság rugalmasabbá tesz, segít leküzdeni a nehézségeket, jótékonyabbá tesz, a boldog ember hatékonyabban köt üzletet, ... Az ítélet és az érzés kapcsolata (egyezés, ütközés). Ezek ellentmondásainak feloldása: 1. átértékelés, 2. védelmezés, 3. kétségbevonás.

A szeretet hatásai

A szeretet gondolkodást, ítéletet, meggyőződést, hitet alakító hatása -(Ha szeretem, jónak tartom, ha jónak tartom, szeretem.)1. Annak mondunk igent, akit szeretünk (pl. értékesítés ismerősi hálózatban) Módszerek a megnyerésre: fizikai vonzerő, azonos politikai meggyőződés, hasonlóság, dohányzás, vallás. 2. Bókok (férfiakra, nőkre egyaránt hat) 3. Kapcsolat 4. Együttműködés (összefogás) 5. Kondicionálás és asszociáció (Negatív példa: rossz idő, utált meteorológus; pozitív példa: ha szép a nő, jó az autó)

A helyettesítő érzés

Az eredeti érzelmeket felülírja a helyettesítő érzés. Fontos a 4 alapérzés (öröm, félelem, szomorúság, düh) helyes megélése! Mindenkinek van 1-2 helyettesítő érzése. Ez(ek) jellemzői: nem továbblépésre, hanem belenyugvásra ösztönöz; túl heves az adott élethelyzethez képest; megszállva tart, hasonló szituációban újra és újra visszatér; annak látszatát kelti, hogy hozzánk tartozik, ránk jellemző. Tipikus helyettesítő érzések: szorongás, zavar, tehetetlenség, háborgás, szörnyülködés, sértődés, önsajnálat, irreális bűntudat. Alapvető érzések kicserélése helyettesítő/parazita érzésekre: 1. Tilos bármit érezni, átélni. 2. Az…

Érzelmi nevelés az iskolában

Érzelmi nevelés az iskolában: "jelzőlámpás" rendszer; érzelmi dobókocka. Helyettesítő érzelmek eredményezte játszmák. Játszmák megoldása: Férfiaknak: 1. Ne térj ki a konfliktus elől! 2. A nő részéről fölfakadó negatív érzés, nem a személyed elleni támadás! 3. Ne akard rövidre zárni a beszélgetést tanáccsal, megoldás adásával! 4. Hallgasd meg! 5. Fogadd el a nő érzéseit, magatartását! Nőknek: 1. Ne támadd, ne bíráld, ne vesd meg a férfit! 2. Ha hevesek az érzéseid, előbb gondolkodj, s igyekezz pontosan…

Téves érzések: mit kezdjünk velük? Évad végi kérdések

Téves érzés is vezethet helyes megoldáshoz, ha visszafelé fölfejtjük azt, mivel minden érzés, gondolat stb. a jó érdekében, helyes céllal alakul ki bennünk. A bennünk lévő rosszal szemben sem szabad erőszakkal fellépnünk, mert elnyomjuk egy részünket, nem figyelünk figyelmeztetésére és előbb-utóbb fellázad, felszínre jut. Alapvetően minden külső célunk belső vágyra (a létezés öröme, belső béke megélése, feltétlen szeretet, jóság élmény, egység megélése) vezethető vissza. - Az év során összegyűlt kérdések megválaszolása.Részletek, gondolatok Pálferi előadásaiból minden héten

Te is kéred? Hova küldhetjük őket?

Fő támogatónk:

További támogatóink