2011-2012. évad

Vasárnapi beszédek

Mt 16,21-27 - Évközi 22. vasárnap, A év.

Hogyan tud megmaradni a hitünk a realitás talaján; ugyanakkor hogy tud az úgy növekedni, hogy egészen az égig érjen

Mt 18,21-35 - Évközi 24. vasárnap, A év.

Mikor vagyok az Isten szőlőjében? Az értékek, amelyekre hivatkozunk, el tudnak bennünket kápráztatni.

Mt 21,28-32 - Évközi 26. vasárnap, A év.

Mikor vagyok az Isten szőlőjében? Az értékek, amelyekre hivatkozunk, el tudnak bennünket kápráztatni.

Mt 25,31-46 - Krisztus Király

Jót adni, cselekedni egy másik emberért. „Én se vagyok rendben, te sem vagy rendben, és ez így van rendben.”

Mk 1,1-8 - ADVENT 2. Vasárnapja - B év

"Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit" Alámerülni a Jordán folyóba, és fölemeltetni.

Mt 2,1-12 - VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE

Isten megjelenik a természetben, kapcsolatainkban, a történelemben, az apró részletekben és személyeken keresztül is.

Mk 1,29-39 - Évközi 5. Vasárnap – B év

Megállni, csöndet tartani, elmélyülni akkor is, amikor az a legkevésbé tűnik logikusnak, vagy magától értetődőnek

Mk 1,40-45 - Évközi 6. Vasárnap - B év

Az érzéseknek megvan a maguknak való helye. Szabadok vagyunk arra, hogy megtartsuk a törvényt. Egy emberért... Kölcsönösen egymásnak engedelmeskedni. Távol lenni egymástól, de közel lenni egymáshoz.

Mk 9,2-10 -Nagyböjt 2. vasárnapja - B év

"Hol akkor a megváltás, az üdvösség, a dicsőség, a megdicsőülés? Hol van akkor ez, mutassátok meg!”

Lk 24,35-48

2012. április 22. – Húsvét 3. vasárnapjaAngyalföldi Szent Mihály templom – Pál Ferenc atya Olvasmány (ApCsel 3,13-15.17-19) Ábrahám Istene és Izsák Istene, Jákob Istene [Kiv 3,6] és a mi atyáink Istene megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok ugyan és megtagadtatok Pilátus színe előtt, bár az úgy döntött, hogy szabadon bocsátja őt. Ti azonban megtagadtátok a…

Jn 15,9-17 Húsvét 6. vasárnapja

"...bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek: szeressétek egymást!"

Mk 16,15-20

Evangélium (Mk 16,15-20) Azután ezt mondta nekik: ,,Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják kísérni: a nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak, nem árt…