2011-2012. évad

Vasárnapi beszédek

Mk 1,40-45 - Évközi 6. Vasárnap - B év

Az érzéseknek megvan a maguknak való helye. Szabadok vagyunk arra, hogy megtartsuk a törvényt. Egy emberért... Kölcsönösen egymásnak engedelmeskedni. Távol lenni egymástól, de közel lenni egymáshoz.

Lk 24,35-48

2012. április 22. – Húsvét 3. vasárnapjaAngyalföldi Szent Mihály templom – Pál Ferenc atya Olvasmány (ApCsel 3,13-15.17-19) Ábrahám Istene és Izsák Istene, Jákob Istene [Kiv 3,6] és a mi atyáink Istene megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok ugyan és megtagadtatok Pilátus színe előtt, bár az úgy döntött, hogy szabadon bocsátja őt. Ti azonban megtagadtátok a…

Jn 15,1-8 – Húsvét 5. vasárnapja

Olvasmány (ApCsel 9,26-31) Amikor (megtérése után) Saul Jeruzsálembe ért, a tanítványokhoz akart csatlakozni, de mind féltek tőle. Nem hitték el, hogy tanítvánnyá lett. Végül Barnabás mégis maga mellé vette, és elvitte az apostolokhoz. Elmondta nekik, hogy (Pál) látta az úton az Urat, hogy (az Úr) mit mondott neki, és hogy ő milyen bátran kiállt Damaszkuszban…

Mk 16,15-20

Evangélium (Mk 16,15-20) Azután ezt mondta nekik: ,,Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják kísérni: a nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak, nem árt…

Részletek, gondolatok Pálferi előadásaiból minden héten

Te is kéred? Hova küldhetjük őket?

Fő támogatónk:

További támogatóink