A hit és a kultúra kapcsolata

Társas viselkedés négy klasszikus alapformája: 1. Közösségi megosztás alapján, 2. Tekintély, rangsorolás alapján, 3. Egyenlőség, összemérés szerint, 4. Piaci árszámítás szerint. Nyugati és keleti emberkép és értékrend összehasonlítása: 1. Euró-Amerikai társasforma, 2. Keleti társasforma.

A keleti és a nyugati emberkép és értékrend összehasonlítása

A KELETI ÉS NYUGATI EMBERKÉP ÉS ÉRTÉKREND ÖSSZEHASONLÍTÁSA. Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit! / Egész tehetetlennek érzem magam. Mit csináljak? Ti csak mozogjatok nyugodtan az jót tesz az egészségnek és én meg beszélek. / A személyiség és a kultúra kölcsönösen összefüggése  - ismétlés A múltkori alkalommal belekezdtünk nagyon a témánkba amely abból az alap... ez…

Az új vallási kultúrformák és ezek erősségei

Az új vallási kultúrformák és ezek erősségei.   Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit! Kibírtátok az előző két alkalmat, és jótett helyébe, jót várj, és akkor ma már talán tudok olyan megközelítésből is beszélni, aminek az aktualitása vagy a ránk vonatkoztatottsága egyértelműbb vagy a hasznossága nyilvánvalóbb.   Hat olyan pontot ígértem, amelyekről Maria Widl beszél, aki…

Az emberek és az egyház kapcsolata 1.

Az emberek és az egyház kapcsolata: A hit és a kultúra viszonya.   Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit!   Reményem szerint a mai nap valami világosság azért már derengeni fog, nálam legalábbis remélem, vagyis, hogy az elmúlt alkalmaknak a mondanivalója valahogy célba fog jutni, és kezd majd kivilágosodni az, hogy miért volt fontos szerintem, ezeket…

Az emberek és az egyház kapcsolata 2.

Az emberek és az egyház kapcsolata: A hit és a kultúra viszonya – kultúrkereszténység.   Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit!   Egy rövid utalást tennék az előző öt pontra, amelyben igyekszünk valamit megfogalmazni a hit, az Egyház és a kultúra egymáshoz való viszonyáról, és mindezzel az a célunk, hogy megtaláljuk a személyes hitünket, és a…

Az emberek és az egyház kapcsolata 3.

Az emberek és az egyház kapcsolata: A hit és a kultúra viszonya - kultúrkereszténység.   Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit!   Egy gyors ismétlést tartanék, de most átfutnánk csak a témákon, amelyeket érintettünk, és nem kezdeném el az elejétől, csak onnan, ahol a múltkori alkalmat elkezdtük. Ez pedig az volt, hogy a kereszténység sok eleme…

Az emberek és az egyház kapcsolata 4.

Az emberek és az egyház kapcsolata: A hit és a kultúra viszonya - kultúrkereszténység.   Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit!   A mai napon, nem biztos, hogy fogom bírni hangerővel, mert eléggé dögrováson vagyok. Úgyhogy a kijáratnál majd nem adok puszit senkinek. J Ott hagytuk abba a múltkor, és ez volt az utolsó új pont,…

Az emberek és az egyház kapcsolata 5. - Teendők a jelen helyzet megváltoztatása érdekében 1.

Az emberek és az egyház kapcsolata: A hit és a kultúra viszonya - kultúrkereszténység. Teendők a helyzet megváltoztatása érdekében.   Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit, az első téli alkalmon! Mert eddig jól volt dolgunk. De most bejött a hideg! Aki a hideg ellenére is eljött, annak minden megbecsülésem!   Ma egészen biztos, hogy végigérünk, vagyis…

Teendők a jelen helyzet megváltoztatása érdekében 2.

Teendők a helyzet megváltoztatása érdekében (a hit és a kultúra egymásra hatása negatívumainak kiküszöbölése)- tanult hit.   Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit!   Úgy vagyok most itt, hogy olyan szívesen beülnék oda, és hallgatnék most egy jó előadást, csak ne kelljen most semmit se csinálnom! J De most azért mégiscsak… Vágytam erre a találkozásra, mert…

Teendők a jelen helyzet megváltoztatása érdekében 3.

Teendők a jelen helyzet megváltoztatása érdekében - tanult hit.   Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit!   Belecsapunk, és ma, reményem szerint be is fogjuk fejezni ezt a nagyobb egységet, és akkor majd utána egészen biztos, hogy egy teljesen más témába fogunk kezdeni, valami olyasmibe, ami sokaknak érdekes lesz és tetszeni fog. De akkor előtte, ezt…

Teendők a jelen helyzet megváltoztatása érdekében 4.

Teendők a jelen helyzet megváltoztatása érdekében - tanult hit.   Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt vagytok. Nem hagytatok el a múltkori alkalom után. Mondanék egy ismétlést attól a ponttól, ahol múltkor elkezdtük és utána még lenne egy néhány. Valahol a középtájon, a közepe után egy kicsivel kezdenénk egy új témát.…

Tanult hitetlenség 1.

Tanult hitetlenség: tanult tehetetlenség.   Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit!    A múltkor lezártunk egy nagy témát, így most tudunk belekezdeni egy újba, ami azonban reményem szerint jól ki fogja egészíteni azt, amiről eddig beszéltünk. Mert hiszen tavaly azzal a fölütéssel kezdtük, hogy hogyan tudnánk a hitünket személyessé tenni, hogyan tudnánk magunkat, itt belül jól…

Tanult hitetlenség 2.

2004.12.14 Tanult hitetlenség: Tanult tehetetlenség   Köszöntök mindenkit! Belecsapok most egy rövid ismétlés után. Az ismétlés arra vonatkozik csak, hogy rámelegedjünk arra, amit múltkor kezdtünk el. És úgy neveztük, nyilván a szakirodalom alapján, hogy kimutatható egy tanult tehetetlenség, amelyet hogyha egy tágabb összefüggésbe helyezünk, akkor bátran mondhatjuk azt: a tanult tehetetlenség valamiképpen a tanult hitetlenségnek…

Tanult hitetlenség 3.

Tanult hitetlenség: tanult tehetetlenség.   Isten hozott benneteket!   Már ennél tovább nem tudom a bűneimet tetézni: kések, utána még elkólázgatok, a ti időtökből, jó fej vagyok nagyon! Elnézést kérek, hogy elkéstem, és akkor most nem is nagyon szaporítanám a szót az ismétlésre. Különben is, ma egy témát be szeretnék fejezni, főként azért is, mert…

A tanult tehetetlenség irodalmi ábrázolása 1.

Kaffka. Megküzdési stratégiák: I. indirekt (érzelem központú) mód: 1. menekülés; 2. (figyelem)elterelés; 3. fenyegetettség leértékelése; 4. én kifejezés (kibeszélés, megbeszélés); II. direkt (probléma központú) megküzdés: 1. átértékelés; Példák a különböző megküzdési stratégiákra: betegség, emberi kapcsolatok/párkapcsolat, Istenkapcsolat vonatkozásában.

A tanult tehetetlenség irodalmi ábrázolása 2.

Megküzdési stratégiák: II. direkt (probléma központú) megküzdés: 2. kifogások keresése; 3. a probléma ellenőrzés alá vonása, konkrét erőfeszítés a megoldásra. A megküzdési stratégiák összefoglalása Placid Atya élettörténetén keresztül: a túlélés 4 szabálya. A személyiségtípusokra jellemző betegségek.

Az egészséges "szívós" személyiség jellemzői 1.

Az egészséges "szívós" személyiség jellemzői: elköteleződés, kontrolláltság, kihívás.   Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit!   Milyen jó társaságba kerültem ma este! Ez annyira jó! Ti csak nyugodtan rendeződjetek el, én meg majd dumálok! J A múltkor ott hagytuk abba, hogy le lehetett írni egy olyan személyiségjegyekkel rendelkező személyiségtípust, amely inkább jellemző azokra, akik kimutatható módon…

Az egészséges "szívós" személyiség jellemzői 2.

Az egészséges "szívós" személyiség jellemzői: elköteleződés, kontrolláltság, kihívás. Az egészséghez vezető segítő kapcsolat jellemzői   Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit!   A szívós személyiségről beszéltünk. Egy 1980-as alapos kutatásnak végül is az eredménye az lett, hogy le tudták írni, hogy az egészség szempontjából, az egészség fönntartása, megőrzése, vagy a betegséges elkerülése vagy a betegség gyors…

Tranzakció analízis: passzív magatartásformák

Tranzakció analízis: passzív magatartásformák (4 féle)   Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit!   Akkor mondhatom bátran azt, hogy új témába kezdtünk bele a múltkor, és éppen, hogy csak néhány mondatig jutottunk. Most egy egészen másfajta rendszeren belül gondolkozunk, de ez a rendszer nagyon sok tapasztalattal, klassz fölismeréssel szolgálhat, és ennek a rendszernek a neve, a…

A szeretetéhség és a szeretetmohóság közti különbség

A szeretetéhség és szeretetmohóság közti különbség. Isten hozott benneteket! Beszéltünk a passzív magatartásformákról, és elhatároztam, hogy ma nagyon komoly leszek. Nagyon komoly, nagyon rendes. Múltkor kinevettük magunkat, legyen annyi elég. Szóval a passzív magatartásformáknak, amelyeknek a leírását a tranzakció-analízisből vettük, négy alaptípusa van. Csak gyors ismétlés: a semmittevés, a túlalkalmazkodás, a zaklatottság és izgalmi állapot,…

A szeretetmohóság. A feltétel nélküli szeretet értelmezései.

Vázlat Szeretetéhség és mohóság A szeretetéhség és a szeretetmohóság közti különbség kifejtése: (első három pont az előző előadásban volt) A szeretettől nem idegen: 4. hogy magamat is fontosnak és értékesnek tartom. A mohó ember nem tartja magát fontosnak és értékesnek, ezért a másiknak kell betöltenie a benne levő űrt. Ennek következménye lehet, hogy nem is…

A szeretetmohóság 2.

A szeretetmohóság. A szeretetmohó ember klasszikus működési módszerei.   Szervusztok! Köszöntök mindenkit!   Olyan jó, mert ha körbenézek, akkor csupa ismerős arcot látok! Ez pedig kifejezetten enyhíti a szorongásaimat, amelyek mindig megvannak, amikor elkezdek beszélni. Talán még emlékeztek arra, hogy az elmúlt két alkalommal, a szeretetmohóságról beszéltünk, a szeretetéhséggel vagy a szeretetvággyal szemben, és a…

A sebzettségről és a sebzett emberről Jung nyomán 3.

Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit e nagyheti pangásban! Elnézést kérek, hogy a múltkor én egészen természetesnek vettem, hogy március 15-én nem leszünk, és hogyha ezt valaki máként gondolta természetesnek, akkor őneki is igaza van, és akkor meg tőle bocsánatot kérek, hogy ezt nem hirdettem, mert ez nyilván az én felelősségem lett volna. Most azonban előre…

A sebzettségről 4.

Isten hozott benneteket! Nem ismétlem el mindazt, amiről a múltkor beszéltünk, majd csak egy-egy címszóban. Nagyjából két-három mondattal össze lehet foglalni azt, hogy minek vagyunk a kellős közepén. Arra a fölismerésre vezetett el bennünket a tapasztalat és Jung apó, hogy bizonyos ellentétek, és az ellentétekkel kapcsolatos birkózásunk, az azokkal való megküzdésünk, majd annak valamiféle meghaladása…

A sebzettségről és a sebzett emberről Jung nyomán 5.

Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit! Utolsó előtti hónap. Tavasz van! Remélem, jól vagytok! A sebzettségről és a sebzett emberről 18. A sebzett ember az, aki túllépett az árnyékán (ismétlés) Most eszem ágában sincs elismételni azt a csomó pontot Jung apótól amit eddig elismételgettem, mert annál már többet mondtunk, hogy ez egyáltalán érdekes legyen már. Az…

A sebzettségről és a sebzett emberről Jung nyomán 6.

Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit! Ugye, szól a mikrofon? Csak hangosak voltunk! Ma, majdnem biztos vagyok benne, hogy be fogjuk fejezni az ellentéteknek a boncolgatását, illetve azt, hogy az ellentétek hogyan fejezik ki, hogyan jelenítik meg, és hogyan hordozzák, adott esetben a sebzettségeinket, és a sebzettségeinken keresztül, hogyan mutatják meg éppen mindazt, ami a sebzettség…

A sebzettségről és a sebzett emberről Jung nyomán 7.

Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit! Ma egészen biztos, hogy befejezzük a sebzettségről, az ellentétek kapcsán való beszélgetéseinket. Aztán pedig majd áttérünk, de nem egy nagy lépést téve arra, hogy hogyan foghatunk neki azért a munkának, mert amiről most beszélünk, azért az talán eléggé elméleti, meg leíró, viszont hogyha egy kicsit gyakorlatiasabbak leszünk, az lehet, hogy…

Hogyan tudjuk felszabadítani az életerőnket? 1.

Zsákutca típusok: 1)Belső konfliktusok 2)Igaz, emberi vágyaink, szükségleteink kontra szülői tilalmak. Tilalmak típusai

Hogyan tudjuk felszabadítani az életerőnket? 2.

HOGYAN TUDJUK FELSZABADÍTANI AZ ÉLETERŐINKET? Zsákutcák: Szülői tilalmak folyt.   Nagyon sajátos élethelyzetre utal, hogy ti ilyen gyönyörű időben, ti itt ültök. Én ezt nem nagyon értem! Mindig eszembe jut az egyik gonosz tanárom, aki természetesen névsorolvasásokat tartott, és talán emlékeztek erre a történetre, és amikor bejött a szép idő, akkor azt mondta, hogy: „Kedves…

Hogyan tudjuk felszabadítani az életerőnket? 3.

HOGYAN TUDJUK FELSZABADÍTANI AZ ÉLETERŐINKET? Zsákutcák: Szülői parancsok   Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit! Kissé elment a hangom, a normálishoz képest, úgyhogy be kell érnetek ennyivel. Abban viszont nagy reményem van, hogy végig bírom majd hanggal, és nem fog teljesen elmenni.  Úgy gondolom, hogy a múltkori két alkalom elégséges volt ahhoz, hogy arról beszéljünk, hogy…

Hogyan tudjuk felszabadítani az életerőnket? 4.

HOGYAN TUDJUK FELSZABADÍTANI AZ ÉLETERŐINKET? Zsákutcák: Szülői tiltások, parancsok párkapcsolatra (társválasztásra) gyakorolt hatása   Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit!   Belevágok! Most, még amíg a fejemben van, addig mondom, hogy májusban vagyunk még. Megnéztem a naptárat is, és nem május 31-re esik az utolsó alkalmunk! Nehogy már legyen négy nap pihenésem vagy valami! Jól kihasználjátok…

Hogyan tudjuk felszabadítani az életerőnket? 5.

HOGYAN TUDJUK FELSZABADÍTANI AZ ÉLETERŐINKET? A kivetítő azonosulásról, Zsákutcák: 3)Bennünk élő gyerek hasonul meg önmagával. Szülői engedélyek   Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit!   A mai alkalom az utolsó előtti. Ez azt jelenti, hogy ha hoztatok kérdéseket, akkor majd tegyétek ide az asztalra az előadás után. Az előadás közben is ide lehet tenni, de az…

Hogyan tudjuk felszabadítani az életerőnket? 6.

HOGYAN TUDJUK FELSZABADÍTANI AZ ÉLETERŐINKET? Szülői engedélyek folyt. Zárókérdések   Isten hozott titeket, köszöntök mindenkit! De jól összejöttünk! Most megjegyezlek benneteket, hogy kitartson őszig! Jajj, most gyorsan! Jött kb.40 kérdés. Nem sok egy órácskára. És plusz még be kellene fejezni a befejezni valókat. Úgyhogy sitty-sutty nekilátok. E miatt ez nem lesz túl elmélyült befejezés. Csakhogy…Videók a keddi alkalmakról YouTube-on

Fő támogatónk:

További támogatóink