Az istenkapcsolat kialakulásának három szintje

Az élet értelmezésének lehetőségei a hit szempontjábólTapasztalat szintje (realitás)Értelem szintje-ahogy a tapasztalatainkat értelmezzük (racionalitás)Hit szintje –ahogy az átélt tapasztalataink, milyen viszonyban vannak a hittel és a hitünkön keresztül Istennel (spiritualitás)Életünk minden eseményét megvilágíthatjuk a három szint szempontjából. Példa: Alaphelyzet: Egy Mónika nevű kislány panaszkodik az apjának, hogy csúfolják a vörös haja miatt, és összeköti Istennel,…

Tapasztalat, értelem és hit egységének lehetséges elakadása és annak a következménye

A három szint: tapasztalat, értelem és hit egységének lehetséges elakadása és annak a következményeSúlyosan negatív élmények érnek engem, amelyekhez nem kapok segítséget, hogy ezeket értelmezzem. A tapasztalatainkat nem tudjuk összekötni Isten személyével. Ha a gyermek nem kap segítséget ahhoz, hogy őt segítő módon értelmezni tudja azokat a tapasztalatait, amelyet átélt, bennragad a sérelmeiben, akkor lakik benne…

Viktor Emmanuel Frankl az emberről

Korrelatív teológiaAz Istennel kapcsolatban fölteszünk kérdéseket, és ha a kérdéseinkkel mind a három szintet meg tudjuk érinteni, a válaszok nem hagynak érintetlenül, és ezek nyomán változunk. Így olyan kérdések és válaszok is megszülethetnek, amelyeket az első két szint alapján eszünkbe sem jutottak volna.Istenismeretem azon az alapon áll, hogy ki vagyok, mi vagyok én. Ezért önmagunkra…

Viktor Emmanuel Frankl a hitről - Viktor Emmanuel Frankl a tízparancsolatról 1.

Viktor Emil Frankl véleménye a hitrőlA vallásosságban az értelemben vetett átfogó hit jelenik meg. Paul Tillich: vallásosság: szenvedélyesen rákérdezünk életünk értelmére. Einstein: vallásosnak lenni azt jelenti, hogy választ találni arra a kérdésre, hogy mi az élet értelme. Wittgenstein filozófus: Istenben hinni azt jelenti, látom, az életnek van értelme.Viktor E. Frankl (Emil bácsi): Az élet értelmének a keresése a lelkiismereten…
Viktor Emil Frankl a tízparancsolatról-a logóterápia tükrébenKiegészítése és folytatása az előző előadásnakAz emberi egzisztencia lényege az, hogy valamire irányul. Hogy valaki megtalálja az élete értelmét, a kegyelem világához tartozik. Ha az embernek az Isten felé tett kérdésére nincs válasz, az jó jel, mert a célhoz jutott: a végtelenbe. Nem az izgalmak hiánya okoz neurózist, hanem…

Viktor Emmanuel Frankl a tízparancsolatról 2.

Viktor Emil Frankl a tízparancsolatról-a logóterápia tükrébenKiegészítése és folytatása az előző előadásnakAz emberi egzisztencia lényege az, hogy valamire irányul. Hogy valaki megtalálja az élete értelmét, a kegyelem világához tartozik. Ha az embernek az Isten felé tett kérdésére nincs válasz, az jó jel, mert a célhoz jutott: a végtelenbe. Nem az izgalmak hiánya okoz neurózist, hanem…

A csúcsélmény 1.

A csúcsélmény Abraham Maslow (1908-1970) szemszögébőlA csúcsélmény azt az asszociációt keltheti, hogy valami rendkívüli, csak rendkívüli emberek élik meg, a csúcsélmény: valami olyasmi, mint amikor felülről rálátunk valamire, aminek addig szenvedő vagy örömteli részesei voltunk. S egyszer csak megpillantunk valamit a maga teljességében, meglátunk valakit úgy, ahogy van.Idézetek Hamvas Béla: Patmosz II művéből„… emberről, műről,…

A csúcsélmény 2.

A csúcsélmény (folytatás)Nagy kérdés az, hogy milyen tapasztalatokból indulunk ki? Maslow: A lét pszichológiája felé, c könyv. Mindannyiunknak van néhány életünket meghatározó tapasztalatunk. Ha ezeket ki tudjuk emelni, azt, ami most is hat rám, ami alapvetően befolyásolja az értékrendemet, amiképpen látom a világot, ahogyan a dolgokat jónak, igaznak, értékesnek látok. Jó kiigazítási pontként hat, ha…

A csúcsélmény 3.

A csúcsélmény᠑(folytatás)8. A csúcsélmények pozitívak és kívánatosak, „jó volt nekünk”, lenyűgöz, ha átéltük, jól jövünk ki belőlük, „szent rettenet”, ezekben az élményekben minél fennebb jutunk, annál inkább nem ütközünk meg a dolgokon, a másikon. „a hittel szemben nem a kétely áll, hanem botránkozás” Kierkegaard. A csúcsélményekben nem botránkozunk. Ilyenkor megjelennek a lét arcai.9. A csúcsélmények…

A csúcsélmények, mint önazonosság tapasztalatok 1.

Önazonosságunkat részben megismerjük, részben mi alkotjuk. Ezekben az élményekben leginkább vagyunk önmagunkkal azonosak. Ha valaki egy érett személyiség, akkor a látásmódja azonos a csúcsélményben átélttel. Az, amit valaki depresszióban gondolunk, az téves. 1. Integráltnak érezzük magunkat. Az ilyen emberek külső szemlélőnek keményeknek tűnhetnek. 2. Egységben vagyunk másokkal. A Miatyánkot akkor szabad imádkozni, ha tapasztaljuk a „mi”-t, az egységet, vagy legalább vágyat érzünk eziránt 3. Ilyenkor kompetensek vagyunk, az erőnk teljében érezzük magunkat, csúcsformában vagyunk, nem…

A csúcsélmények, mint önazonosság tapasztalatok 2.

8. Moreno - (a pszichodráma atyja): a kreativitás a spontaneitásból fakad, ezt a rögtönzés segíti. A spontaneitást és a kreativitást három dolog segíti: képzelőerő, a cselekvés és a találkozások. Mindazok a tényezők, mik az emberi létnek értelmet adnak. Ilyenkor önmagunkat meg a tetteinket nem eltervezettnek és rutinszerűnek éljük meg. Kreativitás az, amikor egy megszokott helyzetet másképpen oldunk meg, vagy amikor egy új helyzetet megfelelő választ adunk. A megsebzett ember a régi helyzetre ugyanazt a régi…

A csúcsélmények, mint önazonosság tapasztalatok 3.

1.Ha valaki nagyon ebben a létmódban él, akkor ennek az a veszélye, hogy ez a cselekvést adott esetben határozatlanná, nehezebbé teszi, mert ez egy szemlélődő létforma, nem annyira cselekvő. Az embernek néha rendőrnek is kell lenni 2.Kevésbé leszünk felelősségteljesek a mások megsegítésében. 3.Adott esetben fatalizmushoz vezethet. „Minden jól van, ahogy van” 4.A szenvedők, a bajbajutottak félreérthetnek minket, ha éppen ebben időzünk, a szeretet hiányának tűnhet, ha a gondoskodást elmulasztjuk, mintha nem volna bennünk részvét 5.A…

Csúcsélmény és erkölcsiség

Mit kezdjünk azzal, hogy igen sok csúcsélményünk akkor történik meg velünk, amikor erkölcsileg kifogásolható helyzetben vagyunk? Ilyenkor megkülönböztetésre van szükségünk, arra, hogy mi az amit tovább tudunk vinni és mi az, amit lerakhatunk, mert nem a csúcsélmények eredeti és legfontosabb része, mint például a morálisan kifogásolható helyzet. Kettős feladatunk van ebben a helyzetben: megvilágítsuk önazonosságunkat a transzcendens által így hűségesek legyünk önmagunkhoz, ugyanakkor az erkölcsi részét beemeljük a saját életünkbe. •Ilyenkor jobb, ha lemondok arról,…

A hiánymotiváció és a fejlődésmotiváció 1.

1. ha az alapszükségleteink megvalósulnak, akkor se leszünk önmagában boldogok, 2. létezik növekedési, önmegvalósítási vágy illetve szükséglet, 3. a növekedési szükséglet és a hiány-szükséglet más-más jellegzetességekkel bír, 4. a hiány-szükségletek kielégítése az emberben a motiváltságot megszünteti, 5. ha valaki hiánymotivált, akkor képes elkerülni a betegséget, 6. a hiánymotivált ember öröme, 7. az elérhetőség, 8. a kielégíthetőség

A hiánymotiváció és a fejlődésmotiváció 2.

9. A környezethez való függő viszony jellemzi a hiánymotivált embert, 10. Kapcsolatok, 11. A hiánymotivált ember én-központú lesz, 12. A problémamegoldás, 13. A hiánymotivált ember az életében állandóan csak részeket cserél ki, 14. Észlelés, 15. Szeretet.

A hiánymotivált életút 1.

Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit! Milyen megtisztelő, hogy itt vagytok! Gyors ismétlés. Hadd tegyem meg azért egyrészt, hogy rámelegedjünk arra, ami ezután következik, meg azért is, mert ennek az ismétlésnek van a most elmondandókhoz kapcsolódóan is kifejezetten sok haszna. Mert ha látjuk jól, hogy a hiánymotiváció és növekedési motiváció hogyan és miben különböznek egymástól, akkor…

A hiánymotivált életút 2.

Isten hozott benneteket! Szervusztok. Nagyon megtisztelő, hogy mínusz 5 fokban is nekivágtatok, hogy eljöjjetek! Ez nagyon megtisztelő. Emlékeztek talán - nem akarok nagyon messzire nyúlni, épp csak a múlt alkalmat idehozni -, hogy Maslownak a gondolatából indultunk ki - amit a lélektan, mint tudomány eléggé elfogad és nagyon tud használni -, hogy kétfajta klasszikus motiváltsággal…

A hiánymotiváltság tünetei 1.

1. Olyan életesemények, amelyeket most is, utólag is szégyellünk. 2. Amikor azt mondjuk valamire, hogy ez nem normális. 3. Amikor valamire úgy gondolunk, hogy: ezt legszívesebben kitörölném az életemből! - Ez is tünete. 4. Amikor nem akarok valamire visszaemlékezni, nem akarom visszaidézni. 5. Amikor elkezdünk félni valamitől, hogy az, ha kiderül, akkor majd abba belepusztulunk. 6. Amikor azt mondom: hogyha más megtudná, akkor nagyon megalázva érezném magam, ezért ezt nem tudhatja meg senki! 7. Amikor…

A hiánymotiváltság tünetei 2.

12. Vannak negatív érzések, indokolatlan események nélkül. 13. Idealizált gyerekkor. 14. Túlzott felelősségvállalás a szüleinkért, másokért. 15. Megszakítjuk a szüleinkkel való kapcsolatot. 16. Folyamatos, állandó gyönge önértékelés. 17. Indokolatlanul negatív viszony a hatalomhoz. 18. Helyzeteknek, kapcsolatoknak nem megfelelő tettek, érzések, indulatok. 19. Most jön a spirituális szál.

A hiánymotiváltság tünetei 3.

20. Isten igazságtalanul büntet engem. 21. Amit még külön pontba hoztam, de azért még az Isten kapcsolatunkra vonatkozhat, már amennyire az Istennel való kapcsolat: Félelem Isten haragjától, bosszúállásától, akkor, ha nem vagyok jó. 22. Függő helyzetek. 23. Aki a kapcsolatokat nem tudja lezárni, nem tud belőlük kilépni. 24. Nem együttérző magával. 25. Az a meggyőződés, hogy a jelenben kell élni, és nem kell vájkálni a múltban. 26. Nem képes az egyedüllétben örömöt találni. 27. Vágyik…

A hiánymotiváltság tünetei 4.

Isten hozott Benneteket! Sziasztok! Ma a múltkoritól eltérően, egy nagyon gyors ismétlés. Elmondom az eddig elhangzott 35 pontot. Telefonkönyvszerűen, hogy visszajöjjön, miről beszéltünk.  36. A hiányéletút, így fejeztük ki, a hiánymotivált ember életútjának tüneteit, egy feldolgozatlan hiányéletút tünetei, erről van itt szó. Események, amelyeket utólag, most is szégyellünk, azt mondjuk rá nem volt normális, szívesen…

Téveszmék 1.

Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit! Befejeztünk egy nagy részt. Amikor azt a negyven valahány pontot gondoltuk át, hogy egy hiánymotivált életútnak milyen tünetei lehetnek, illetve, hogy egy hiánymotivált életút földolgozatlanságának milyen tünetei vannak. Erről most nem akarok már szólni, és csak egy picit mennénk tovább, mert mondjuk, szánnék 10-15 percet arra, hogy ennek egy sajátos…

A szülősítés

Isten hozott Benneteket! Köszöntök mindenkit! Egy kissé meg vagyok nyugodva amiatt, hogy ilyen sokan vagytok, mert múltkor nagyon belehúztunk a lecsóba és arra gondoltam, hogy mint valami nem tudom milyen továbbképzés olyanná lettünk egy kicsit, de ezek szerint nem annyira durva, hogy ne jöttetek volna el, vagy, hogy elbátortalanodjatok. Azt ígérhetem a mai alkalommal, hogy…

A szülőiesített/szülősített felnőtt jellemzői

Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit! Két héttel ezelőtt ott hagytuk abba, hogy egy hosszabb gondolatfüzér eredményeként eljutottunk oda, hogy ha a szüleink hiánymotiváltak, akkor szükségszerűen bennünket, a saját szükségleteik kielégítésére fognak fölhasználni. Ez a mi életünkre vonatkozóan sok terhet fog jelenteni, többek között azt, – és most ennek a jelenségnek a mélyére próbálunk tekinteni –…

A szülősített létből kivezető út 1.

1. Bevezető. 2. Szüleinktől kapott értékek tudatos átvételével és továbbadásával jogosultságokhoz jutunk. 3. Jogosultságainkból fakadó szükségleteink kielégítetlensége elgyászolásának szükségessége. 4. Mások hozzájárulhatnak az én jólétemhez. 5. Az élettől kapott ajándékok kreatív felhasználása. 6. Képességünk, tehetségünk fejlesztése. 7. Saját igényeink figyelembevétele. 8. Az önzés és az áldozatszerep között hidat kellene építeni. 9. Az örökségeink és a jövő iránti felelősség egybekapcsolása és integrálása.

A szülősített létből kivezető út 2.

10. Mások jóindulatát ne tekintsük a gyöngeség jelének. 11. Járuljunk hozzá mások jólétéhez! 12. Új, arra érdemes kapcsolatokba bizalmat fektetni. 13. Romboló jogosultságainkat nem beváltani. 14. Gyerekeink, illetve a következő generáció jogos igényeinek figyelembe vétele és méltánylása. 15. Gyerekek hozzájárulásának elismerése a családhoz. 16. A szüleink általi delegálás fölismerése és átdolgozása. 17. Nem összeillő partnerek eltérő hozzájárulásának jogosultságának föltárása és annak elfogadása. 18. Teljesíthetetlen szülői elvárások fölismerése és átírása. 19. A két család örökségének összekapcsolása.

A szülősített létből kivezető út 3. - A szülősítés speciális változata 1.

20. Gyerekeink reális látása. 21. A tudatosság növelése. 22. Az élvezetek felelőtlen kiéléséről való lemondás. 23. Kihasználatlan erőforrások föltárása. 24. Szülői kompetenciák elsajátítása.

A szülősítés speciális változata 2.

Isten Hozott benneteket!  Arról beszéltünk, és a mai nap be szeretném ezt fejezni, ez a vágyam. Ezt ma befejezzük és a következő héten megbocsátás. Szóval, ma befejeznénk azt, hogy házastársi szerepbe vitt felnőtt milyen jellemzőkkel bír, utána megnéznénk azt, hogy van még egy sajátos eset, az infantilizált gyerek. Az a gyerek, akit nem engednek felnőni,…

Az elhanyagolt gyerek - A megbocsátás folyamata 1.

Ismétlés - az elhanyagolt gyerek, a szülősítés “A nem létező lábunkra próbálunk zoknit húzni” Az elhanyagolt gyerekként fölnőtt felnőtt jellemzői 1. Találgatják, hogy mi a normális. 2. Nehezen visznek végig egy tervet elejétől a végéig. 3. Akkor is hazudnak, amikor könnyű lenne igazat mondani. 4. Kíméletlenül ítélik meg önmagukat. 5. Nagyon komolyan veszik önmagukat, és nehezen szórakoznak. 6. Nehézségek a meghitt kapcsolatok terén. 7. Túlzott reakciók olyan változásokra, amelyeket nem tudnak irányítani. 8. Állandóan elismerésre…

A megbocsátás folyamata 2.

Isten hozott benneteket! Sziasztok! Belecsapok. Még egy hónapunk van, és ahogy ígértem, a megbocsátásról lesz szó. Nekem úgy tűnik, hogy négy alkalommal. És az utolsó alkalom meg olyan kérdezz-felelek lehetne. De majd meglátjuk, lehet, hogy hamarabb is végzek a témával. Tudjátok, gondolkodtam azon, hogy vajon ma hányan leszünk? Merthogy előre mondtam, hogy a megbocsátás a…

A megbocsátás folyamata 3.

Isten Hozott Titeket! Szerbusztok! A megbocsájtás folyamatában vagyunk benne, körülbelül a feléig jutottunk el. Engedjétek meg, hogy átszaladjak azokon a pontokon, amelyekről már szó volt, azért is mert, ha valaki esetleg nem volt itt múlt alkalommal, akkor ő tudja, hogy miről beszélünk ma. Négy nagy pont, ez a folyamat leírása, illetve 4 nagy pontban foglalható…

A megbocsátás az Én-Te kapcsolatok viszonylatában

Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit! Még háromszor találkozunk, két alkalom a megbocsátásé, az utolsó pedig a kérdéseké, meg reményem szerint a válaszoké. Eljutottunk oda a megbocsátással kapcsolatban, hogy egyrészt leírtuk a megbocsátás folyamatát - elsősorban a megbántott fél szemszögéből -, és megpróbáltuk megnézni azt, hogy milyen fázisokon, milyen lépéseken keresztül történhet meg a megbocsátás. Ebben…

A megbocsátás elősegítői, akadályai. Megbocsátás és vallásosság. Megbocsátás és gyógyulás.

Isten hozott Benneteket! Köszöntök mindenkit! A megbocsájtásról. Utolsó előtti alkalom, ami azt jelenti, hogy a mai alkalommal befejezzük a megbocsájtás témáját. Rengeteg morzsát hoztam, sok mindent, amit még muszáj elmondani ahhoz, hogy valamiféle befejezettség érzésem legyen, és azután pedig a következő alkalommal lehet mindenféle kérdéseket föltenni, mégpedig abban a formában, ahogy szoktuk. Tehát, hogy most…

Éves kérdések megválaszolása

Ez az utolsó alkalom. Kaptam néhány kérdést, 14-et, úgyhogy a mai alkalom 14 kérdéssel fog telni, az is lehet, hogy előbb befejezzük és én hazamegyek. De majd meglátjuk. 1. Honnan tudom, hogy valóban megbocsátottam, és nem csak elnyomtam a haragomat? Vagyis, hogy évek múltán egy vita veszekedés során, nem fog e előkerülni a probléma. Több…

Kövess minket Facebook-on a legújabb bejegyzésekért!