Bevezetés, mottó Kérdések az előző évad végéről

Mottó: „Hogy a búbánatba’ kerültünk ide?” Bevezetés: A sebzettségeink Mottó2: „Bízzunk magunkban, de ne higgyünk magunknak!”

Bevezető gondolatok Meglátni magunkat a teljesség felől 1.

- Felelősségünk a teremtett világért. - „Hogy a búbánatba’ kerültem ide?” - Van-e elég erőnk a megújuláshoz? - Erkölcsi tartás - Spirituális válasz - Ödipális helyzet - Lépésről lépésre az elakadásokban – sebzettségvezérelt élet 1. Elakadva az édesanyámnál 2. Legyőztem az apámat/anyámat 3. A szülőkön túl nincs senki 4. Néha van, néha nincs 5. Van férfi, de nem megfelelő - Önbecsülés – énbecsülés - „Az igazság szabaddá tesz” - Létezhet-e önazonosság nélküli önbecsülés? - Fölismerések…

Meglátni magunkat a teljesség felől 2.

Ismétlés 1. Találkozás a sebeinkkel. 2. Találkozás hiányokkal. 3. Találkozás vágyakkal. 4. Szükségletek. 5. Sérelmek. Mi az, ami várni fog ránk? 6. Szenvedések. 7. Ellentmondások. 8. Hibáim. 9. A hiányosságaink. 10. Veszteségek. 11. Probléma. A teljesség dimenziói 1. A spirituális dimenzió. 2. A kapcsolataink dimenziója. 3. A folyamat dimenziója

Meglátni magunkat a teljesség felől 3. Társas izoláció, elidegenedettség séma 1.

Ismétlés. Mese a 11 fejű sárkányról. A teljesség dimenziói 1. A személyiség összes rétege. 2. Az összes kapcsolatunk dimenziója. 3. A folyamat dimenziója. 4. Az egyetemes realitások dimenziója A kora gyerekkorban kialakuló negatív sémák. .A sémára adott válasz. Hogyan alakulnak ki a sémák? Hogyan tartjuk fönn a sémákat? Hogyan aktiválódik a séma? Kik a veszélyeztetettek? Az elefántember. További csoportok a társas izoláció sémában. Mi a cél? Hogyan tudunk gyógyulni?

Társas izoláció, elidegenedettség séma 2. Függőség és alkalmatlanság séma 1.

Szükséglet csoportok az egészséges élethez 1. Gondoskodás, elfogadás, biztonság; 2. Érzések, szükségletek szabad kifejezési lehetőségei; 3. Autonómia; 4. Játék; 5. Szabályok, keretek Társas izoláció, elidegenedettség séma. A sémára adott, de nem felülmúló válaszok 1. Belemegyünk a séma logikájába; 2. Visszahúzódunk az emberi kapcsolatoktól; 3. Kaméleonná válunk Mi az, ami segít? Tagjai legyünk csoportoknak és közösségeknek. A gyógyulás két útja. Hasonló emberek csoportja, nem csak én vagyok ilyen. Függőség és alkalmatlanság séma.

Függőség és alkalmatlanság séma 2.

Erickson (történet) - Polcz Alaine (történet) - A gyógyulás két útja - A szenvedélybeteg - Erickson (történet) - Egy kliens története (a négy kép, a kő, a lamantin) - Erickson (történet)

Függőség és alkalmatlanság séma 3.

- A katonai kiképzés útja. - A bizalmi világ útja. - Szenvedélybetegség. - A lelki zavartól a jól létig. - Kedvet csinálni a kötelességekhez. - A szenvedélybeteg nem gyógyul meg, azzal együtt értékes. - Elérni az egészséges részhez. - John Gottman – Megtanulhatunk megoldatlan problémákkal együtt élni. - A stresszre adható válasz (Relaxáció. Imaginálás. Az önbecsülés belső forrása.) - Csak annyit segítsünk, amennyit muszáj.

Függőség és alkalmatlanság séma 4.

- Kidolgozni az egészséges részünket. - A jövőre vonatkozó fantáziák, mint erőforrás. - A rendszeres munka, mint erőforrás. - Felnőttnek lenni, felnőtt életet élni. - Képes vagyok magamat megdicsérni. - Gyűjtőszenvedély. - Történet a felnőtté válásról (Karácsonyi lakoma). - A pénzhez fűződő viszony. - Történet a 99 pontos szabályról. 99-es szabály – miért van ez így? - Felnőttként, megfosztva a saját szükségleteimtől. - Erikson – A szülők leszoktatása gyerekeikről

Függőség és alkalmatlanság séma 5.

Mindenkinek az életét meg tudom oldani, csak a magamét nem. Történet – Mentálhigiénés képzés: ne adjunk tanácsot. Milyen „segítség” nem segít a személyiségfejlődésben? 1. Kedves buzdítás. 2. Okos könyvek olvasása. 3. A problémán való rágódás. 4. A problémámat elmondom. 5. A probléma elemzése. 6. Ha mást se teszek, mint tervezek. 7. Az időnk jobb beosztása. 8. Az összes jó tanács. 9. Pusztán csak a belátás. 10. A negatív visszajelzések. 11. A semmittevés. Mi az, ami…

Függőség és alkalmatlanság séma 6.

Feri síelni tanul. Megtalálni az élet értelmét – a Miért?-re adott válasz. Hogyan tudunk saját magunk számára is megszületni? 1. Nekiindulni. 2. Találkozás a saját árnyékunkkal. • 3. Megsebződés. 4. Rátalálunk a legmélyebb vágyainkra a sötétben. 5. Megkülönböztetés. Mi az igazi dolgom?

Függőség és alkalmatlanság séma 7. Sérülékenység veszélyeztetettség séma 1. Cselekvési formák séma

Alkalmatlanság függőség séma (ismétlés, folytatás) Hogyan tudunk megszületni, kialakulni, felnőtté lenni? 1. A kényelmesből elindulni. 2. Találkozás a saját árnyékunkkal. 3. Megsebződés. 4. A belső fény. 5. Megkülönböztetés. Az igazságainkkal szembeni igazságok igazsága. A szeretetem álságos volta. Mi az, amit éltetni érdemes, és mi az, amit hagyni kell elpusztulni? A kapcsolatainkban kivel törődünk? „Nincs is más választásom. Sérülékenység veszélyeztetettség séma Cselekvési formák a sémában 1. Belemenni a séma logikájába. 2. Beszűkíteni az életet, önkéntes száműzetésbe…

Sérülékenység veszélyeztetettség séma 2.

A séma sebzettségből adott cselekvésmódjai 1. A séma logikája alapján élni. 2. A sebzettség logikájának az elkerülése. 3. Túlkompenzáljuk. Mitől tudunk rettegni és félni? 1. Orvosi katasztrófák. Pánikbetegség. Erikson – a liftfóbia gyógyítása. A betegség csak valaminek a tünete. Erikson történet – a háttér gyógyítása. 2. Érzelmi katasztrófák. Nemes Ödön jezsuita atya. 3. Külső katasztrófák. Yalom – „Velem is megtörténhet?” Miért kérdések, és a rá adható válaszok. Yalom – „Szólok a rendőrnek!”

Folytatás – Oltalom, gondviselés – Viszonyunk a halálhoz Összeolvadtság, éretlenség séma 1. – Anya-magzat-kapcsolat

Köszöntlek benneteket! Isten hozott mindannyiótokat!IsmétlésItt az idő, és elkezdjük.Elvileg úgy van, hogy most már a kép is élőben kimegy. András, ez így van? Szerinted kimegy most a kép? A másik András is itt van, de jó, Szervusz András!Akkor... akkor tehát az azt is mondhatjuk hogy...Most köszöntlek benneteket, meg mindenkit, aki az interneten keresztül néz minket.…

Kiszolgáltatottság, sebezhetőség, elpusztíthatóság hiedelemvilága - Összeolvadtság, éretlenség séma 2.

Összeolvadtság ⊂ éretlenség – Határkijelölés NEMekkel – Nekem nincs saját életem, ezért hadd legyek a tiédben – Szorongás, félelem, bűntudat kikerülhetetlensége – Anyám nem enged – Felnőtt szükségleteket kifejező nevelési elvek ("csak ne zavarj") – Lelki köldökzsinór – idealizált 9 hónap helyett: finom szövésű, bonyolult kapcsolatrendszer – 2 pillér: nem saját tested a gyermeked; légy vele kapcsolatban – A fonográf feltalálása – az anya (nem-fogalmi) képzetei magzatáról, férjéről – Pál-macska ⇒ Duna – gyilkos pillantások…

Összeolvadtság, éretlenség séma 3.

Anya-apa-magzat kapcsolat – Testvéri kapcsolatok, a világ felosztása – Én élek, ő nem – Az abortusz klasszikus kimenetei – Miklós atya

Összeolvadtság, éretlenség séma 4.Kudarcra ítéltség séma 1.

Folytatás: Lelki köldökzsinór; érdemes beszélni a babához; a megszólítási stílus hasonlíthat az imádsághoz Sportpszichológia; a kudarc elengedésének képessége – Hosszú táv, életcélok, jól-lét: szükségleteink életcéljaink! Életcél: személyes legyen, belsőre vonatkozzon, de ne legyen énközpontú.

Kudarcra ítéltség séma 2.

Merjük megengedni legmélyebb vágyainkat, legmélyebb szükségleteinket - s az alapján fölismerhetjük értékeinket, erkölcsiségünket, s így lesznek céljaink. A jól-lét azzal van összefüggésben, hogy van egy belső meggyőződésem, hogy képes vagyok rá, el tudom érni, meg tudom csinálni. (Nem pedig: muszáj, vagy: úgysem)

Kudarcra ítéltség séma 3.

A lehetőségek és korlátok szerepe, tisztán látása. Mikor hatékony a (mérsékelt) pesszimizmus/optimizmus? A spirituális életcél mint erőforrás és boldogság-alap, párkapcsolati vonatkozásban is. Tervek, célok. Kimondásuk. Halogatók tanulsága a porcicák terén.

Kudarcra ítéltség séma 4.

Normatív életcél. Optimizmus – pesszimizmus. Krónikus halogató. Mi a cél? Mi az, ami segít? Kik vannak jól? A teljesítmény elemei (Gyorsaság és lassúság. Kreativitás és spontaneitás. Kutatás – gyerekek intelligenciája és eredményessége. Szenvedély és kitartás.) Elisabeth Kübler-Ross: Élet - leckék. Lackfi János: Milyenek a magyarok?

Kudarcra ítéltség séma 5.

A spontaneitás gyors, a kreativitáshoz idő kell. Tudni gyorsnak lenni és lelassulni. Szenvedély és kitartás. A kreatív személyiség jellemzői (paradoxonok): tenni/lenni, okosság/naivitás, fegyelem/ugrabugra, fantázia/földhözragadtság, intro/extroverzió, szerénység/önbecsülés, céltudat/önzetlenség, nem sztereotíp nemiség, hagyománytisztelet/lázadás, munkaszeretet/kívülről látás, szenvedés/öröm képessége

Kudarcra ítéltség negatív hiedelemvilága 1.

Társas intelligencia, érzelmi intelligencia: 1. Saját érzelmi állapotomat képes vagyok fölismerni és megnevezni. 2. Az érzelmeinket képesek vagyunk kezelni. 3. Mások érzelmeit fölismerjük.Kutatás – 10 dollár. Kutatás - vonat. Kutatás – miért nem lőnek a katonák? Milyen az érzelmi intelligenciánk? Brünhilda és Lajos. Rhesus majom kísérlet.

A kudarcra ítéltség negatív hiedelemvilága 2.

A gyümölcsöző (erkölcsi) cselekvéseink hátterében nemcsak belátás, hanem az érzelmi és társas intelligencia áll. Agykutatásból: vannak olyan döntéseink (az erkölcsi döntések között is), amelyeket az idegrendszerünk (önállóan) hoz meg. Az érzelmi intelligencia kapcsolati hátterei: a tükörneuronok, a kötődés, pozitív válaszok a szükségleteinkre. Az együttérzés és az etikai elvek kapcsolata. Fázisok: rögtön kell minden – késleltetem a szükségletet – lemondok valamiről. Az érz. intell. további pontjai: 4. Képes vagyok magamat motiválni. 5. Képes vagyok másokat meghívni,…

A kudarcra ítéltség negatív hiedelemvilága 3.

Hogy álljunk a kudarchoz? 1. Az tud a kudarccal jól megküzdeni, aki sikerorientált. 2. Fontos készség, hogy valamiről be tudjam látni, hogy az kudarc. 3. Kudarc ≠ kudarcélmény (melyik zavar jobban?) 4. Miközben kudarcot szenvedek, nem szűnök meg szeretni magam. 5. Nemcsak a kudarcélményemmel törődöm, hanem a kudarccal is! 6. A kudarcra eleve úgy tekintek, mint egy nagyon gazdag információforrásra. - Mi akadályozza kreativitásunk kibontakozását? (Csíkszentmihályi M.) - Bátorság! Jól-létünket nem szokványos megoldások is támogathatják…

A kudarcra ítéltség negatív hiedelemvilága 4.Följogosítottság, grandiozitás hiedelemvilága (bevezető)

Ismétlés - Együttérzés és igazságérzet. Eredményesség és siker. Eredményesség és hatékonyság – siker és kudarc. Kudarc, kudarcélmény. Kudarckerülő és eredményorientált személyiség. Kreativitás fejlesztése (Csináljunk valamit élvezettel! Alakítsuk át a környezetünket! /A szőnyeg. Polcrendszer. 2 fotel./ Tegyük a dolgainkat a nekünk legmegfelelőbb időben! Kidolgozni egy kidolgozatlan részünket. Tudatosítani, hogy mi az, amit szeretek, és mi az, amit nem. A kifelé- és befelé fordulás változatossága. Nézzük meg a világot a másik oldalról is! Sok nézőpontból látni. Mi…

Befejező gondolatok a kudarcra ítéltség negatív hiedelemvilágárólA följogosítottság, grandiozitás hiedelemvilága 1.

Csíkszentmihályi Mihály: Mi segít a kreativitásban? 1. Meglepetés 2. Minden nap 1 konkrét cél 3. Csináljunk vmit élvezettel! 4. Mozgással töltött időtöltések 5. Alakítsuk át közvetlen környezetünket 6. Tudatosítsuk, hogy mi az, amit igazán szeretek, és mi az, amit nagyon utálok 7. Kezdjük el kidolgozni a kidolgozatlan részeinket A nárcisztikus személyiség(zavar) jellemzői. 1. Én egy rendkívüli személy vagyok! / De te nem! 2. El tudja képzelni a sikert, a győzelmet, egy nagyszerű társat / az…

Följogosítottság, grandiozitás séma 2.

Akinek előjogai vannak; aki különb, mint a többi; aki megtehet olyasmit is, mint amit más nem. Klasszikus megvalósulások: 1. nagyzolok 2. olyan helyre nem megyek, ahol nem ragyogok 3. túlkompenzálva segítő foglalkozást választok A nárcisztikus személyiségzavar háttere más: a csökkent értékűség, szégyen séma ÉS az érzelmektől való megfosztottság séma egyvelege, túlkompenzálása. Együttérzésre képtelen, bűntudatot se nagyon él át. Miért lehet vonzó? 1. stílusos gazember 2. különlegesnek mutatja magát, és mi hiszünk neki 3. Kérését a…

Följogosítottság, grandiozitás séma 3.

"Hát hiszen én egy emberi lény vagyok!" | A nárcisztikus személy fájdalma | Sématerápia; felolvasás: Dr Young és Carl (a távolságtartó és a kicsi gyermek)

Följogosítottság, grandiozitás séma 4.

Mi az, ami felé a belső indíttatásunk irányul? A (legalapvetőbb biológiai adottságokba mártott) belső motivációs rendszerünk milyen irányba visz minket? Nem a harc, hanem: 1. Kölcsönös elismerés és értékelés. 2. Vegyenek észre, figyeljenek föl ránk, figyeljenek oda ránk. 3. Ami indít bennünket, hogy élni akarjunk: a törődés. 4. Személyként való bánásmód (szeretet). | Kirekesztettség, öngyilkosság. | Használd, különben elvész.

Följogosítottság, grandiozitás séma 5.

Szeretnénk sikeresek és boldogok lenni. Node ez énközpontú életcél (kollektív téveszme), s mint ilyen, ellene hat a boldogságnak. | Inkább: a közös cselekvés (pl. zenélés, ének, ministránsok:csöngetés) ereje segít. Belső motivációs rendszerünk sérültségei(nek elfogadása). Ne bántsunk másokat sem azért, mert ők megsérültek. Az agresszió – Akkor lép föl, amikor a kapcsolatainkat valami fenyegeti. | Az együttműködés (érdekében megjelenő agresszió) vezet a jó irányba. Először a kő (hosszú távú célok), aztán a kavics, s ami homok…

Följogosítottság, grandiozitás, kiváltságosság séma 6.

3. A kapcsolaton belüli erőszak. 4. Közösséget alkotni a közös harc révén. A(z akár önmagunk elleni) agresszió mint a kiközösítésre adott válasz, fájdalomcsillapítás. | Böszörményi Nagy Iván: Az igazságosság rendje azt diktálja, hogy fölismerjük és elismerjük azokat a jogosultságokat, amelyeket a kapcsolatokban szerzünk. | "Most vagyok úgy, hogy sehol se vagyok"

Följogosítottság, grandiozitás, kiváltságosság séma 7.

5. Agresszió az elhanyagoltság hatására Játék: szembefordulva vagy egy irányba nézve tudunk jobban együttműködni? A segítés már egy másfél-két éves gyereknél is önmagát jutalmazó tevékenység. 1. A 18-24 hónapos babák a saját természetükből adódóan segítőkészek. 2. Sem a jutalom, sem a biztatás nem növeli a segítő magatartást. 3. Már a csimpánzok is csinálják. 4. Kultúrközi kutatások. Nem csak, hogy nem szocializáció-, hanem még csak nem is kultúrafüggő. 5. "Aggodalom" a bajbajutottért; információátadás

Följogosítottság, grandiozitás, kiváltságosság séma 8.

Az osztozkodásról. Mi az, ami alapvetően segíti, fenntartja a kapcsolati világunkat és az együttműködésre való készségünket? (6 pont) 1. Közös cselekvés. 2. Látni és látszani.Videók a keddi alkalmakról YouTube-on

Fő támogatónk:

További támogatóink