A különböző szintű hit megjelenése a személyiségben

Az éretlen, az individuális és az érett hitű felnőtt ember összehasonlítása a rosszal és a politikával való kapcsolata alapján.
Múltkor hallhattatok sok haszid történetet, erről még csak annyit - visszautalva - hogy ha nehéz időszakomban vagyok, engem kizárólag a történetek tudnak életben tartani, többek között ezek haszid történetek. Elég piszkosra olvastam már ezeket a könyveket, nagyon örülök hogy megvannak. Nektek is ajánlom, ha a szentek élete túl komoly olvasmány, akkor a haszid történeteket lehet…

A vallási ítéletalkotás 6 foka 2. - A mély hit jellemzői Mt.15,21-28 alapján 1.

3. Isten korlátozott, az ember a központ. 4. Az ember szabad, de ezt Istentől kapta. 5. Az ember szabadon dönt, de minden lehetőségét, tettei értelmét Isten adja (Isten és ember között folyamatos a kapcsolat és a kommunikáció.) 6. Isten nemcsak szabadságot ad, hanem elköteleződik az ember felé – kinyilatkoztatás. A mély hit jellemzői Mt.15,21-28 alapján: 1. Mer közeledni. 2. Kitartó és rugalmas.

A mély hit jellemzői Mt.15,21-28 alapján 2.

3. Nem kérdőjelez meg. Magára vonatkoztat. 4. Képes összpontosítani. A mély hit hindu megközelítése: az embert három beállítódás jellemzi (összhang vagy jóság, szenvedély, sötétség vagy tudatlanság).

Az erkölcsi cselekvés motívumai 1.

1. Prekonvencionális szint(1/1. heteronóm erkölcs; 1/2. individuális erkölcs), 2. Konvencionális szint(2/1. interperszonális konformitás; 2/2. szociális rendszer és lelkiismeret)

Az erkölcsi cselekvés motívumai 2.

3. Posztkonvencionális szint(3/1. társadalmi hasznosság, egyéni jogok és szerződések szintje; 3/2. egyetemes etikai elvek fölismerése)

A hit és az értelem ütközése.

Isten hozott Benneteket, köszöntök mindenkit! De furcsa így! El vagyunk egymástól szakítva... Szörnyű! Tényleg, teljesen abszurd ez nekem, hogy ott hátul ültök, itt meg elöl senki nincs. Na mindegy, valahogy majd csak megszokom. Minden tiszteletem a Tiétek, hogy a hó, meg a hideg, meg nem tudom mi ellenére itt vagytok, a karácsony közeledtéről nem is…

A hitetlenség/a hit ellen ható tényezők 1.

A hitetlenség/a hit ellen ható tényezők kulturális gyökereinek bemutatása az újjászületés (papi magatartás) és a születés (orvosi magatartás) párhuzamba állításával.

A hitetlenség/a hit ellen ható tényezők 2.

A hitetlenség/a hit ellen ható tényezők kulturális gyökereinek bemutatása az újjászületés (papi magatartás) és a születés (orvosi magatartás) párhuzamba állításával.

A hitetlenség/a hit ellen ható tényezők 3.

A hitetlenség/a hit ellen ható tényezők kulturális gyökereinek bemutatása az újjászületés (papi magatartás) és a születés (orvosi magatartás) párhuzamba állításával folyt. Milyen hatással van az anya érzelmi világa, tudatalattija a magzatra?

A vallásos kétely pszichodinamikája 1.

A nemkívántság hatásai az emberre. A hit intézményei. A vallásos kétely pszichodinamikája: 1.Reaktív és negatív kétely. 2.Személyes jogok sértése által kiváltott kétely.

A vallásos kétely pszichodinamikája 2. - A kételkedés hitre vezető folyamata 1.

3. A vallásos intézmények elutasításaként kialakult kétely. 4. Lélektani kétely. 5. A vallás természetéből, annak intézményes jellegéből adódó kétely. 6. Tudományos szemléletmódból fakadó kétely. 7. Rituális kétely. A kételkedés hitre vezető folyamata 1. Tudatosítás 2. A kétely nem hitetlenség!

A kételkedés hitre vezető folyamata 3.

6. Merre vezet a kétely? Mi lesz a következménye, ha a kételyem alapján fogok élni? Akarok-e erre menni? 7. Mit nyerek a kétellyel és mit veszítek a hittel?

A kételkedés hitre vezető folyamata 5.

A krízis idején kitűzött cél legyen: 1. konkrét, egyértelmű; 2. mérhető, megfigyelhető; 3. elfogadható (minden érintett számára)

A kételkedés hitre vezető folyamata 6.

A krízis idején kitűzött cél legyen: 4. reális vagyis megvalósítható (kell hozzá idő, feltétel, tárgyak, kompetencia; lényeges, hogy ne másra vonatkozzon, hanem rám!)

A kételkedés hitre vezető folyamata 7. - Az életválság folyamata, s az abból kivezető út Jónás könyve alapján 1.

A krízis idején kitűzött cél: 5. Tartalmazzon időbeli határokat! Az életválság folyamata (okozhatja örömteli dolog is), s az abból kivezető út Jónás könyve alapján. I. racionális, idegen irányítású szakasz: 1. pont: tagadás, bizonytalanság; 2. pont: bizonyosság érzelmi reakció nélkül; II. érzelmi, irányíthatatlan szakasz: 3. pont: indulatok elszabadulása, agresszió; 4. pont: alkudozás;

Az életválság folyamata s az abból kivezető út Jónás könyve alapján 2.

II. érzelmi, irányíthatatlan szakasz: 5. pont: depresszió; – A neurotikus depresszió folyamata.

Az életválság folyamata s az abból kivezető út Jónás könyve alapján 3. - A válság paradoxonjai és jelentőségük a hit szempontjából 1.

III. cselekvő, önmaga által irányított szakasz: 6. pont: elfogadás; 7. pont: cselekvés; 8. pont: együttérzés. A válság paradoxonjai és jelentőségük a hit szempontjából.

A válság paradoxonjai és jelentőségük a hit szempontjából 2.

Isten hozott benneteket! Köszöntök mindenkit! Arról töprengünk, vívódunk, beszélgetünk, hogyan lehetne a mélypontjainkat ünnepéllyé tenni, a megpróbáltatásainkat, pedig kalanddá, vagy pedig valami nagyon fontos életeseménnyé. A múltkor gyorsan elmondtam talán tíz olyan paradoxonban leginkább megragadható jelenséget, amelyek akkor érnek el bennünket, amikor valamiféle nehézségben vagy krízisben, vagy számunkra nagyon megpróbáltató helyzetben vagyunk. Ilyenkor akarva-akaratlanul eljutunk…

Istenre hagyatkozás a gyakorlatban

2. pont.: Tudom, hogy Isten üdvözíteni akar, és én hozzá tartozom. Akkor is, ha nem úgy érzek. 3. pont: Megnyílok előtte, és elfogadom, amit kapok tőle, még ha én másra vágytam is. 4. Tudom, hogy üdvözíteni... Ugye, ti még nem tértetek el a tárgytól? Tehát ti még tudjátok, hogy ezt miért mondtam el? Még képben vagytok, ugye? Tehát: tudom, hogy üdvözíteni akar, és gondja van rám. Akkor is, ha én ezt nem gondolom, sőt azt…

A másik emberbe vetett bizalom megerősítése 1.

1. Elfogadlak olyannak, amilyen vagy. 2. Megosztom veled az érzéseimet, és kimutatom az érzelmeimet és a gondolataimat. 3. A társad érzéseit és érzelmeit fogadd el tényként. 4. Elmondhatom neked a véleményem, a megfelelő formában, akkor is, ha ez fáj neked. 5. Minden tőlem telhetőt meg akarok tenni érted, még ha ez áldozattal is jár. 6. Nem azért teszek érted valamit, adott esetben hozok áldozatot, mert várom a viszonzást. 7. Hajlandó vagyok kockázatot vállalni érted, értünk,…

A másik emberbe vetett bizalom megerősítése 2.

8. Gyöngeségeidet, korlátaidat nem a te bajodnak tartom, hanem segítek együtt élni vele, vagy velük. 9. Együtt dolgozunk másokért, de nem a mi kapcsolatunk rovására. 10. Valamiképpen még maradunk ennél a témánál. 11. A kapcsolatból adódó megpróbáltatásokat értéknek tekintem, -ez még csak az első fele- tehát, hogy a kapcsolatból adódó megpróbáltatásokat értéknek tekintem, -a második fele- még ha szívesen elkerültem is volna azokat, vagy úgy gondolom, hogy el lehetett volna kerülni. 12. Tapasztalom és törekszem…

Az év előadásainak összefoglalása. A felmerült kérdések megválaszolása.

Isten hozott benneteket ezen a hűvös, tavaszi estén! Azt hittem, hogy ma alig leszünk! Azt hittem, hogy csak az a 20 ember jön el, aki feltette a kérdéseit. Próbálok jól gazdálkodni az időmmel. Szeretném egy tíz percben körülbelül összefoglalni, az idei évet. Ezt eddig mindig megtettem. Nem azért, mert ilyen kényszeresen hagyománytisztelő vagyok, hogy ne…Videók a keddi alkalmakról YouTube-on

Fő támogatónk:

További támogatóink