2019-2020. évad

Vasárnapi beszédek

Lk 15,1-32 - Évközi 24. vasárnap

Olvasmány (Kiv 32,7-11.13-14) A Sínai-hegyen, a pusztai vándorlás idején így szólt az Úr Mózeshez: „Siess, menj le, mert vétkezett a nép, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek az útról, amelyet előírtam nekik. Öntött borjút csináltak maguknak, azt imádták, áldozatot mutattak be előtte, és így beszéltek: »Izrael, ez a te istened, aki kihozott Egyiptomból.«” Az Úr még…

Lk 17,5-10 - Évközi 27. vasárnap

„Növeld bennünk a hitet.” Olvasmány (Hab 1,2-3;2,2-4) Meddig kell még, Uram, segítségért folyamodnom anélkül, hogy meghallgatnál? Hozzád kiáltanom: „Erőszak!” anélkül, hogy megszabadítanál? Miért feded fel előttem a gonoszságot, és mutatod meg a nyomorúságot? Csupa fosztogatást, csupa rablást látok magam előtt; a vádaskodás és civakodás egyre fokozódik. Az Úr is megszólalt, és ezt mondta: „Írd le…

Lk 17,11-19 - Évközi 28. vasárnap

„Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki.”

Lk 20,27-38 - Évközi 32. vasárnap

„A legtöbb ember a saját korlátait a világ határainak tartja.” Olvasmány (2Mak 7,1-2.9-14) A pogány Antiokhosz Epifánész uralkodása idején történt, hogy elfogtak hét testvért, anyjukkal együtt. A király arra akarta őket kényszeríteni, hogy egyenek a sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték őket. Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: „Mit akarsz tőlünk…

Jn 10,1-10 - Húsvét 4. vasárnapja

„Én vagyok az ajtó.” Olvasmány (ApCsel 2,14a.36-41) Pünkösd napján Péter a tizenegy (apostol) kíséretében előlépett és hangos szóval így beszélt: „Tudja meg Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette!” E szavak hallatára fájdalom járta át a szívüket, és megkérdezték Pétert meg a többi apostolt:…

Jn 20,19-23 - Pünkösdvasárnap

Mi adhat nekünk kapaszkodót, hogy föltáruljon a Szentlélek Istennek a szépsége, és az ő életünket átalakító lehetősége, hogyha az emberi lélekből indulunk ki?

Jn 6,51-58 - Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja

„Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.” Olvasmány (MTörv 8,2-3.14b-16a) A negyvenéves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez: Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened negyven éven át vezetett a…

Kövess minket Facebook-on a legújabb bejegyzésekért!

Fő támogatónk:

További támogatóink