Kérdések az előző évad végéről

Köszöntelek benneteket! …meg a megelőlegezett bizalmat. Egy picit körbenézek. Csilla virága. Ezért érdemes volt körbenézni. Megérkeztem hozzátok. …egy jó hír, otthon vagyok, nagyon jó. Áhh. Most eszembe jut ahogy nézlek titeket, a záró buli, ami itt volt. Az a… hogy volt a rendes neve? Gála. Gála. Ja, hát a Főszervező Asszony… Igen, hát a gála,…

További kérdések az előző évad végéről

Szervusztok, köszöntlek benneteket! A mai alkalommal szeretném lezárni a kérdésekre adott reakcióimnak, gondolataimnak a sorolását, és akkor egy hét múlva megint visszatérünk a nagy témánkhoz, a sémákhoz. Nézzük akkor a kérdéseket. Egy egész nemzedéknek  jó része nem tanul, lehetőleg nem is dolgozik, legfeljebb a számítógép mellett ül, és üres, virtuális játékokat játszik. Majdnem semmi iránt…

Önfeláldozás séma

1. csoport: amikor a séma diktál. 2. Mikor érzem azt, hogy ha már emberek között vagyok, már állandóan segíthetnékem van. 3. Amikor túlkompenzáljuk a séma belülről minket indító logikáját. A segítő. A segítő szerepei (Az egyenrangú. A nagyszerű segítő. A szakértő.) Papok az önfeláldozás sémában.

Önfeláldozás séma 2. – Egy elég jó segítő jellegzetességei

1. Az elég jó segítő jól viseli a kritikát, meg a dicséretet is. 2. Képes nemet mondani. 3. Eredményességét segítő mértékben fél a kudarctól, leégéstől, sikertelenségtől. A kudarcait és a vereségeit képes megélni. 4. Tudatában van saját szükségleteinek, vágyainak, hiányainak.

Önfeláldozás séma 3. – az elég jó segítő jellegzetességei

5. Nem akar minden elvárásnak megfelelni 6. Mer konfrontálódni 7. Képes az érzéseit, érzelmeit – többek között a haragját - megélni, megfelelő formában kifejezni 8. Otthonos a meghittségben 9. Mer közel és távol lenni valakitől

Önfeláldozás séma 4. – az elég jó segítő jellegzetességei

10. Képes egy rászoruló igényeit, szükségleteit nem kielégíteni (a segítői viszony öt fajtája) 11. Mer szemkontaktusban lenni 12. Elismeri és fölismeri gyöngeségeit, korlátait, felelőssége határait 13. Képes magára is figyelni a kapcsolatban 14. Mer segítséget kérni 15. Fölismeri neurotikus bűntudatát

Önfeláldozás séma 5.

16. Képes kezdeményezni, kapcsolatokat teremteni. 17. Képes non-konform módon cselekedni, reagálni. 18. Képes az agresszióját irányítani és használni. 19. Gazdag kapcsolatrendszerben él, mellérendelő viszonyokkal. 20. Rendelkezik önbecsüléssel, önbizalommal és bátorsággal.

Önfeláldozás séma 6.

21. Testét értékesnek tartja, kapcsolatban van vele 22. Cselekvőképességét, kreativitását tekintélyszemélyekkel való kapcsolatában is megőrzi 23. Természetességgel viseli, ha valaki nem szereti, valakinek nem szimpatikus. 24. Mer személyes lenni 25. Tudatában van a sebzettségének, sebezhetőségének 26. Ösztönkésztetéseit bűntudat nélkül éli meg, természetesnek tartja azokat 27. Képes magával együttérzőnek lenni 28. Ismeri a saját teherbíró képességét

Önfeláldozás séma 7.

30. Hivatását képes az élete részének tekinteni. 31. Életét jól szervezi, szervezett. 32. Szeret élni, örömét leli a világban. 33. Ismeri a szenvedés értelmét és értékét. Tud szenvedni is, de túl is lát rajta. 34. Az elég jó segítő tud elfogadni, kérni, kapni, elvenni. 35. Természetes a pénzhez való viszonya.

Önfeláldozás séma 8.

35. Természetes a pénzhez való viszonya. Kérdőív. 36. Az elég jó segítő meri megélni, elhordozni az élet drámai mélységét és nehézségét (Milyen módjai vannak az élet mélységének vagy drámaiságának az elkerülésére segítőként, és nem segítőként? Mindig csak az akaratig jutni, sosem a döntésig. Érzés és hiteles érzés. Vágy és a legmélyebb vágy.)

Önfeláldozás séma 9.

Milyen módjai vannak az élet mélységének vagy drámaiságának az elkerülésére segítőként, és nem segítőként? – Folytatás: veszteségek, halálfélelem, bűntudat, jóllét, szükségletek, sebzettségeink, hiányaink, problémáink, időhiány, alkalmazkodás, kommunikáció - mi a felszín, és mi van a mélyben? Kölcsönös neurotikus allergia – megjelenési formája, gyökerei, konfliktuskezelő stratégiák, a hat gondolkozásmód (6 kalap) megjelenítése a témával összefüggésben

Önfeláldozás séma - ismétlés Elismerés-hajszolás séma 1.

Ismétlés 1. Összefüggések az önfeláldozás sémával kapcsolatban 2. Konfliktuskezelő stratégiák 3. Ismétlés záró akkordja

Elismerés-hajszolás séma 2.

Köszöntelek benneteket! Isten hozott mindannyiótokat! Idén még ha jól számolom, két alkalmunk van: ez, meg egy következő. Most már mondom nektek, nehogy véletlenül valami baj történjen, hogy december 23-ra jön ki a kedd, de december 23-án már nem leszünk. Hát csak van más dolgunk is. Nem, december 23-án nem leszünk. Tehát van ez a mai…

Elismerés-hajszolás séma 3.

Egy sémáról beszélünk, és egy séma kapcsán próbálunk fontos dolgokat érinteni és említeni, ez pedig az elismerés-hajszolás vagy elismerés-hajhászás. És emlékeztek, két iránya van, amit érdemes megkülönböztetni egymástól, mert nem pont ugyanarra a célra irányulunk ilyenkor. Az egyik, hogy elfogadás, megbecsülés, tisztelet, szeretet, erre vágyunk, ezt hajhásszuk, nem vagyunk szabadok evvel összefüggésben, hanem nagyon is…

Elismerés-hajszolás séma 4.

1. Ismétlés - Elismerés-hajszolás séma 2. Mielőtt éjfélt üt az óra 3. Mi segít az elismerés-hajszolás sémában? 4. Lépések az elismerés-hajszolás sémában 5. Vízkereszt, vagy amit akartok 6. Amíg a séma világában vagyok, félelem és bezártság van.

Elismerés-hajszolás séma 5.

1. Fölfedezhetnénk azt a jót, illetve fölfedezhetnénk azt, hogy az, amit rossznak tartunk, az lehet valami nagyobb jónak a része. Tehát amit rossznak tartok, az egy nagyobb jó része lehet. 2. Fölismerem azt, amit eddig csak rossznak tudtam tartani, hogy ez a rossz valami jónak a föltétele. 3. Személyes döntésen alapuló jó. Az általunk megvalósuló jó. 4. Az a jó, ami több, mint mi, és ami átjár minket, és mi részesülünk belőle. 5. Az a…

Elismerés-hajszolás séma 6.

Carl Rogers – Valakivé válni 1. Átéli az érzelmeit. 2. Benne van a tetteiben. 3. Pontosan használja az érzékszerveit. 4. Az információkat a teljes szervezetével fölfogja, nem csak a tudatával. 5. A helyzet összetettségét figyelembe véve cselekszik az adott pillanatban, ott az adott pillanatnak megfelelő módon, de nem csak az adott pillanatra vonatkozóan. 6. Megbízik a szervezetében, és alkalmasnak tartja és látja és tudja magát a változásra.

Elismerés-hajszolás séma 7.

Carl Rogers 7. Nem fél az érzéseitől, bármi érzés legyen is az. 8. Bárhonnan képes meríteni. 9. A hatékony személy társas lény. 10. Tudatosan tanul a tapasztalataiból. A hatékony személy képes a jelenben lenni – hiedelmek Feri atya keresztel

Elismerés-hajszolás séma 8.

Köszöntlek benneteket! Isten hozott mindannyiótokat! Belecsapunk. Köszönöm a tapsot. Ó, hát, nem tudom, hogy (mutatja az ingét – szerk.) mire véljem, de valószínű, hogy az ingemet tapsoltátok. Látjátok, ezzel a lehangoló kapcsolati üzenettel kell elkezdenem a mai alkalmat, hogy megtapsoljátok az ingem. De mi van azzal, aki benne van? Most vettem fel először, így. Többen…

Elismerés-hajszolás séma 9.

Alap képlet: Ha szeretsz, akkor boldog vagyok. 2. képlet: Ha szeretlek téged, akkor boldog vagyok. 3. képlet: Nem szeretsz, és én ettől még boldog vagyok. 4. Nem szeretsz, nem vagyok boldog, de ettől még jól vagyok.

Mit jelent önmagunkra találni, a bennünk megjelenő jó irányok – 11 pont Rogers nyomán

1. távolodok a látszattól, és közeledek valami belsőbb tartalomig 2. távolodok a muszájtól, és közeledek a belső szabadságomhoz 3. távolodok az elvárásoknak való megfeleléstől és közeledek a belsőbb értékeimhez, az általuk való élethez 4. távolodok a félelmeimtől, és közeledek önmagam vállalásának az élményéhez 5. távolodok az önalávetéstől, és közeledek a cselekvőképességhez 6. távolodok a negatív önértékelésemtől, és közeledek a pozitív önbecsülésemhez 7. távolodok a megrögzött, hiányolt, számomra megfelelő állapottól 8. távolodok a görcsös cél-eléréstől, és…

A negativizmus-pesszimizmus séma 1.

1. Negatívizmus-pesszimizmus séma 2. Meseterápia (Boldizsár Ildikó) 3. Derék Jankó, meg a kemény kenyér 4. A fiú három tudománya

A negativizmus-pesszimizmus séma 2.

Köszöntlek benneteket! A hangom javul. Azt nem mondanám, hogy jó, de azért működik, működik. Emlékeztek, hogy belekezdtünk nagy örömötökre egy új sémába, ami azonban nem sok örömet tartogat a számunkra. Negatívizmus-pesszimizmus séma világa. Ami azt jelenti, hogy ide kapcsolódó gondolatok, érzések, emlékek, testi-fizikai állapotok mind-mind arról győznek meg bennünket, hogy a valóság bőségesen okot ad…

A negativizmus-pesszimizmus séma 3.

Transzgenerációs örökségek, kultúra 1. Vicc, ölumenikus lelkigyakorlat 2. Szülés kapcsán előjövő élményvilág 3. Az igazságosság dimenziója A sors, meg a szegény ember

A negativizmus-pesszimizmus séma 4.

Köszöntelek benneteket! Isten hozott mindannyiótokat! Talán egy kicsit jobb a hangom. Legalább az legyen jobb, ha a gazdája nem az. Szóval, negativizmus-pesszimizmus séma, erről beszélünk. Valaki egy nagyon határozott, nagyon elkötelezett figyelemmel fordul az élet negatív fele felé. Na, tehát a negatív fele felé fordulunk, s a negatív fele felé fordulva azt gondoljuk, hogy ez…

A negativizmus-pesszimizmus séma 5.

Mi segít engem abban, hogy ne a romboló jogosultságok révén állítsam helyre az igazságosság rendjét? - Jézus az áldozat - föláldozza magát. - Én vagyok a jó, te vagy a rossz. Lehetőségek a pozitív jogosultságokra (23 pont) 1. Ha valaki bízik bennünk, megbízhatóak leszünk. 2. Ha én magam megbízhatatlannak bizonyulok, akkor azt elismerem. 3. A romboló és negatív jogosultságokat a környezetemben hajlandó vagyok elismerni, azoknak az igazságtartalmát elfogadni. 4. Amikor a saját romboló jogosultságaimat fölismerem,…

A negativizmus-pesszimizmus séma 6.

Romboló jogosultságok. Beszélgetés Törőcsik Marival. Milyen lehetőségeink vannak a pozitív jogosultságok szerzésére? (további pontok) 9. Méltányos igazságosságra törekedve pozitív jogosultságokat szerezhetünk. 10. A gyerekeink másik szülőhöz, testvérhez, nagyszülőhöz való lojalitását elfogadjuk és támogatjuk. 11. Bosszú általi igazságosságról lemondani. 12. Mások bizalmával nem visszaélni, hanem azt megbecsülni. 13. Pozitív jogosultságokat szerezhetünk, ha hozzájárulunk mások jólétéhez, jóllétéhez. 14. A jövő nemzedék jogosultságainak elsőbbséget adunk. 15. Elismerni mások pozitív jogosultságait. 16. Bizalmat adok másoknak. 17. Elérhető szülői célokat…

Az 500. alkalom

Köszönöm szépen! De nehéz most megszólalni! Jaj! Hát ezt várjuk ki! Szóval… látjátok, a legszebb cuccaimba öltöztem, arra gondoltam, hogy szeretném a tiszteletemet kifejezni felétek. Tényleg, ez a legjobb nadrágom, a legjobb cipőm és a legjobb ingem, a többit fedje homály. Töprengtem ma, hogy kellene akkor az 500. alkalom… Az jutott eszembe, hát nyilván valamit…

A negativizmus-pesszimizmus séma 7.

Romboló jogosultságok feloldása Böszörményi-Nagy Iván nyomán, pozitív jogosultságok szerzése által (folytatás) 18. Bízzunk a gyerekeinkben. 19. Az élettől kapott értékeinket fölismerjük, elismerjük és élünk azokkal. 20. Delegálás jelenségét ismerjem el, fel, és állítsam meg. 21. Gyerekeink kiszolgáltatottságát ha nem használjuk ki szülőként. Fordulat a romboló jogosultságokból a pozitív jogosultságok felé. A fordulatok világa. 1. Ha az igazság el is hagy, az ő dolga. Én el nem hagyom az igazságot, mert az meg az én dolgom.…

A negativizmus-pesszimizmus séma 8.

 Köszöntlek benneteket! Isten hozott mindannyiótokat! Éppen szügyig taposunk a negatívizmus-pesszimizmus világában. De tulajdonképpen már túllendültünk rajta abból a szempontból, hogy amit és ahogy beszélünk, azért az már sokkal izgalmasabb számomra, mint hogy negatív dolgokról essék szó folyton-folyvást. De annyi ismétlés mégiscsak, hogy tehát a sémákról beszélünk. Mi az, hogy séma? Gyerekkorban átélt tapasztalatok lenyomatot hagynak…

A negativizmus-pesszimizmus séma - befejezés Könyörtelen mérték – hiperkritikusság séma (KöHi) 1.

- Negatívizmus-pesszimizmus séma - ismétlés - A fordulatokhoz segítő történetek Könyörtelen mérték – hiperkritikusság séma (KöHi)

Könyörtelen mérték – hiperkritikusság séma (KöHi) 2.

Hogyan tudok jól lenni, miután valamit jól csináltam? 1. Akkor tudunk jól lenni a jó döntésünk után, ha tudunk azzal elégedettek lenni. 2. A döntéseim mellett elköteleződök. 3. Hála. Mi az, ami nekünk segíthet? 1. Az időnket elkezdjük tervezni. 2. A személyek fontossága a teljesítménnyel szemben. 3. Munka helyett kapcsolatokat tartani tudatosan. 4. Az élet élvezetének a megtanulása.

Könyörtelen mérték – hiperkritikusság séma (KöHi) 3.

KöHi jellemzői. Dupla vagy semmi. A tökéletlen az rossz, bűnös, megvetendő. Neurobiológiai motivációs rendszer – együttműködés. Martin Buber: Kezdetben van a kapcsolat. Belső önjutalmazó rendszer – jól esik adni. Goethe: 4 féle tisztelet. Jó-rossz, fehér-fekete, fiúk-lányok. Erős isten, irgalmas isten, gyönge isten. A sebzett gyógyító legendája. Kutatási eredmények a kiégésről - Statisztikák, kutatási eredmények.

Könyörtelen mérték – hiperkritikusság séma (KöHi) 4.

Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat! Húha, de sokan vagyunk! Tényleg! Két alkalom van még. A mai meg még egy, így jön ki a kettő. Látjátok, készültem. Azért mondom ezt így, mert a mai alkalommal hoznánk még a témánkat – könyörtelen mérték, hiperkritikusság, KöHi – ígéretet teszek arra, hogy nem fogjuk befejezni. Egész biztos, hogy ezt…

Évad végi kérdések

Utolsó alkalom az iskolaévben, mert hogy mégis csak ezt a logikát is követjük. Hű, hű, hű. Érkeztek a kérdések, nagyon köszönöm. Az lett most a benyomásom róluk, hogy egyre hosszabb kérdéseket tesztek föl. A körülmények, a belső változások, a folyamatok. Tulajdonképpen nekem ez tetszik, tetszik, hogy nem egyszerűen csak két mondat, hanem sok-sok mindent hozzáírtok.…Részletek, gondolatok Pálferi előadásaiból minden héten

Te is kéred? Hova küldhetjük őket?

Fő támogatónk:

További támogatóink