Kérdések az előző évad végéről

Köszöntelek benneteket! Isten hozott mindannyiótokat!Kérdések és ezekkel kapcsolatos gondolatokHajj! Akárhányadik év is ez, azért mikor újra kezdjük, akkor van benn valami megszokhatatlan. Valami, valami, hej-haj, kicsit izgulok is, izgulok, izgulok. Tudjátok, hogy most akkor keddről-keddre megyünk, és hogy a múltkori alkalommal úgy fejeztük be, hogy miután majdnem 50 kérdés érkezett, ezért kb. 20-ra tudtam válaszolni,…

További kérdések az előző évadból

Köszöntlek benneteket! Isten hozott mindannyiótokat!Belekezdünk, mert rettenetesen nem jó, ha elkezdjük magunkat a későkhöz igazítani. Semmiképpen, hanem mondjuk, mondjuk...Szóval: a mai alkalom emberi számítás szerint azzal fog telni, legalábbis az én részemről, hogy valamit válaszoljak a kérdésekre. Még 2 és fél oldalnyi van… De úgy fogom rendezni reményem szerint, hogy ma be is fejezzük. S…

Elégtelen önkontroll, önfegyelem 1.

Magzati kortól kezdve néha valamiből túl sokat kaptunk, vagy túl keveset kaptunk, vagy nagyon egyedoldalúan; az is lehet, hogy elhanyagoltak bennünket, sőt, bántottak, bántalmaztak, visszaéltek velünk E négy dolog: túl sok, túl kevés, egyoldalúság, bántalmazás. Több-kevesebb realitásvesztéssel élünk. A sérüléseink a személyiségünk struktúráját is érinti. A szerkezetet is megváltoztatta, nemcsak bizonyos funkciókat, bizonyos készségeket és képességeket. Az alap változott meg.A sérülésünkre a cselekvésünkben megnyilatkozó háromféle választ tanulhattunk meg adni: 1 belemegyünk a séma által diktált…

Elégtelen önkontroll, önfegyelem 2.

Belső, károsodott világ, sebzett világ. Mindig inkább jól akarja érezni magát, mint hogy jó helyzetbe hozza magát. Martin Buber zseniális, ahogy azt mondja: „Kezdetben van a kapcsolat. ”Nincs önkontroll, nincs önfegyelem, csak „spontaneitás”. Akinek az önkontroll, önfegyelemben problémái vannak, ő nem képes mély, hosszú távú érzelmek szerint élni. Nagyszerű céljaik vannak! De nincsenek birtokunkban a cél eléréséhez szükséges erényeknek. Érdemes megkülönböztetni azt is, hogy most valami cél vagy vágy. Károsodott határ-sémák. Határtartási probléma. És tudok…

Elégtelen önkontroll, önfegyelem 3.

Elégtelen határtartás. „Kéjek kakajót!” – „Adj neki vizet.” Információ szűrése. információ rendezése, összefüggésbe állítása, történelmi távlatba helyezése. A család: önmagunkra vonatkozó információk megosztásának helye; világképet és életfilozófiát ad; eligazít és segít a problémák megoldásában; a pihenés és a regenerálódás helye. A családnak van egy határa. Referencia és kontrollcsoport. Kontrollálatlan szerelmi élet, a kontrollálatlan lelkiismeret, a kontrollálatlan istenképzetek... Kevesebb tárgy, ritmus, időrend és a felnőtt világ kiszűrése. Ma nem kivárunk, hanem elvárunk.

Elégtelen önkontroll, önfegyelem 4.

Belső világunk sebzettsége, fejletlensége. Időrend alatt nem azt értjük, hogy egyre… hanem azt, hogy legyen idő csak úgy lenni! „Csak egy dolgot kérek tőled, legyél boldog! És én ezt nem tudom neki megadni!” A ritmus. A ritmus tulajdonképpen ki is emel mindig valami fontosat; folyamatot teremt.

Elégtelen önkontroll, önfegyelem 5.

John Payne – Egyszerűbb gyermekkor. Miért jó, ha tudatosan formáljuk a gyerek körüli világot? Egyszerűsítési helyek a gyerek körül. Megfontolások a figyelemzavaros gyerekről. Miért is ne bántsuk se a gyereket, se a szülőt? Érzelmi biztonsággal teli kapcsolatok és háttér. Két ember síel. Mi történik a segítő kapcsolatban?

Elégtelen önkontroll, önfegyelem 6.

Matchbox-tologatás, körbejárás, elmélyítés. E sémában: nem tud a reményéből élni, nem tud a múltbéli pozitív tapasztalataiból élni, hanem csak a jelenből ( ≠ jelenben). Sérültség: minden rögtön beszippantódik a "tölcsérbe", amiről azt mondjuk, hogy a séma logikája. Úgy tudok valakire ráhangolódni, hogy én közben nem hangolódom el. Nagy dolog lenne, ha a terhek lerakásában tudnánk segíteni, kijutni a stressznyomás alól. Főfékhenger, motorblokk. A legnagyobb okosság is, ha szorongást kelt, az ellenkező hatást fogja kiváltani. A…

Elégtelen önkontroll, önfegyelem 7.

A cselekvésmódoknak megvannak az értékei is. A lélek nem tesz semmit cél nélkül. Batthyány-Strattmann László - a séma logikája szerint: hiperaktivitás, túlkompenzálás: erényes visszafogott élet. Anya: fél kimenni a közúti forgalomba - kezelhetetlen, kiszámíthatatlan világ (gyerekkorból) - túlkompenzálás (kézben tartja a dolgokat): túlkontrollálja, túlfegyelmezi a gyerekeket. Ha meglátom a zavaraim értelmét, segíti a reálisan pozitív önbecsülésem, a belső fejlődés elindul. A gyerek 100-szor áll föl egy tanórán - otthon nem foglalkoznak vele - az órán…

Elégtelen önkontroll, önfegyelem 8.

Lelassulni, kivonni magunkat a már megszokott tempóból. Nem érdemes kiabálni sem a gyerekkel, sem a szülővel, sem a pedagógussal. A zavarnak nemcsak célja és értelme van, merthogy a lélek hozza létre, hanem éppenséggel arra is utal, hogy valamikor olyan helyzetbe kerültünk, amikor ezt már érdemes volt csinálni. Ez sokkal megértőbbé tud bennünket tenni saját magunk felé. Adni egy év pihenést magunknak. (Jung). Pszeudo-autonómia: látszat-függetlenség és -szabadság. Kisgyerkőc/keménycsávó. Agyonalkalmazkodás története: gyerekként agyonalkalmazkodja magát – felnőttként mindent…

Elégtelen önkontroll, önfegyelem 9.

(Nem találtam a pizsamámat.) A gyerekek gyakran túlságosan bevonódnak, túlságosan sokat kapnak a mi felnőtt világunkból. Ami bennünket boldogtalanná, feszültté, szorongóvá, idegessé, agresszívvá, fölhecceltté stb. tesz, az a gyerekeket megsebzi, megbetegíti. Túl sok tárgy, túl sok választási lehetőség, túl sok információ, túl nagy gyorsasággal. Erik Erikson: „A gyerekünket ne keverjük össze a tüneteivel.” S a gyerek tüneteit ne keverjük össze a gyerekkel! A lélek semmit sem tesz cél nélkül. Nem a gyerekkel van a baj,…

Elégtelen önkontroll, önfegyelem 10.

Nem a gyerekkel van a baj, hanem a baj van a gyerekkel. „Hallod amit mondok?!” Saját önszabályozásunk gyöngesége. Papi történet – egymás kísérése. Ki veszti el a kontrollt az asztalnál? Ki nevel? A gyereknek olyan felnőttre van szüksége, aki érzelmi biztonságot ad. Lehet-e úgy fejlődni, hogy közben nem kell megváltoznunk? A nevelés, mint a szorongásunk enyhítésének formája. A gyerek felelősséget fog vállalni azért a szülőért, aki nem vállal felelősséget önmagáért. Elég jó anya/apa/pap vagyok. A…

Elégtelen önkontroll, önfegyelem 11.

A gyerekek: a társadalom kismegszakítói. Ahogy a szülő „nevel”, ugyanazt a gyereknél „neveletlenségnek” tekinti .A gyerek nem azt hallja, amit mondok, hanem azt, ahogy mondom. Az erőteljesebb üzenet abban van. A helyzetre és a kapcsolatra reagál. A lónál is úgy van, hogy először bizalom, szőre, bőre, izma, zsigere. A gyereknek arra lenne szüksége, hogy megvárjuk őt; hogy érzelmileg hozzánk tudjon érkezni. Szubjektív realitás, objektív realitás, egyetemes realitás. „Semmi mást nem kell csinálni – dőlj bele!”

Elégtelen önkontroll, önfegyelem 12.

Nem a gyerekkel van a baj, hanem a baj van a gyerekkel. Amit a szülő tesz, sokszor csak a saját érzelmi önszabályozása gyöngeségét tükrözi. Ne bűnbakokat ..., inkább a megerősödésükért tegyünk. Műfa, műhó. Fegyelem, önfegyelem. # Az önfegyelem kialakulásának gyökerei – Jelenvaló szülő. Leila hercegnő és a céltábla. Szabad hibázni, tévedni. A figyelem fegyelmezettsége. Keretek, struktúrák, szabályok, határok. Együttműködés. Szabadság és felelősség. Iskolai problémák gyökerei: 1. A család rendezetlensége. 2. Az iskola, amelyik nem figyel…

Elégtelen önkontroll, önfegyelem 13.

Máté Gábor: Szétszórt elmék. Násznagyi szövegek. Mit kezdjek az életemmel? "Úgy csinálni, hogy az mindenkinek jólessen?" Hiány- vagy növekedésmotiváltan élek? Ne büntesd magad tovább.

Elégtelen önkontroll, önfegyelem 15.

Emlékezzünk a jövőre! „Násznagy-szöveg”: a séma kialakulásakor meglévő állapotunk szavakkal való leírása. Edward de Bono: hat kalap modell. 1 Fehér: tények – információk – adatok. 2 Piros: érzések – érzelmek. 3 Fekete: a megfontoltság. 4 Sárga: értékek – jelentőség – fontosság. 5 Zöld: a teremtő, kreatív gondolkozás. 6 Kék: összefüggéseket – folyamatokat – rendszereket látó gondolkodásmód.

Elégtelen önkontroll, önfegyelem 16.

Ismétlés: A de Bono-féle 6 kalap modell - kiindulópont: az életnek feltétel nélkül van értelme - ha nem találjuk az életünk értelmét, elmegy belőlünk az életerő, életkedv - az élet értelme személyes, kihívás és felszólítás jellegű (nagyon esetleges, kinél mennyire talál célba egy segítségnek szánt mondat) - az élet értelmét különböző módokon találhatjuk meg: 1. Megtalálom egy életesemény okát. DE: nem feltétlenül történik így (Feri színházi élménye) Van, hogy csak jóval az esemény után áll…

Életem értelme 2.

Az életünk értelme föltárulhat: 1. egy esemény okában 2. megnevezünk egy célt 3. meglátjuk a lényeget 4. összefüggésében tudunk látni valamit 5. mi magunk is adhatunk értelmet neki például döntés, cselekvés, elköteleződés révén 6. egy élmény nyomán 7. kapcsolatokban - fölismerjük, hogy nem vagyunk egyedül (DE: egy ember nem lehet egy másik ember életének az értelme, mert akkor ez azt jelentené, hogy az élet értelme nem feltétel nélküli.) Az, hogy az élet értelmét miben tudjuk…

Életem értelme 3.

Lehet keresni, találni és megadni az élet értelmét. Célok. Lényegkiemelés, összefüggés, döntés, cselekvés, kapcsolatok, szociális környezet. Az élet értelmének van egy társas, szociális jellege. A 3. generáció gyakran abban találja meg az élete értelmét, amiben az első egyáltalán nem (amiből elmenekül). Mégis, az előző nemzedékek hozzájárulnak a mi értelemkeresésünkhöz, -találásunkhoz és -adásunkhoz. A kultúra, egy társadalom az értelem megtalálásának bizonyos területeit nagyon föl tudja erősíteni, más területek viszont az árnyékba kerülnek vagy tudattalanná válnak. „Kulturális…

Életem értelme 4.

Az élet értelme felfedezhető azáltal, hogy a belső érték-konfliktusainkat elrendezzük; az értékek közti párbeszéd problémás, akadályozott lehet bennünk, s ez káoszt okoz. A káosz elrendezésének különböző módjai: - felismerem, hogy a két érték nem mond ellent egymásnak, hanem valami más, mélyebb téma húzódik meg mögötte (pl. nem tudok bánni a veszteséggel, nehéz választani) - az egyik hangot értékesnek ismerem föl, a másikat nem, de ha meghallgatom, rájövök, az is értéket képvisel - így harmóniára juthatok…

Életem értelme 5.

a lényeg kiemelése (te fontosabb vagy, mint hogy igazam legyen). Időperspektíva bővítése/szűkítése.értékek elrendezése Kitérő: gyónáskor gyónjunk. Mikor gyónsz, akkor mondd, hogy tükk, tükk, tükk, ennyi. (Az elégtételre pedig: úgy lesz.) Ez azért szokott a legtöbb embernek nehéz lenni, mert a belső késztetéseit és hangjait nem különbözteti meg egymástól. A gyónás nem pszicho-szék, nem lelkigondozás és nem lelkivezetés. Belső dialógusaink elemzése. Van bennem egy gyerek; ezzel a gyerekkel szóba kéne állni. Mondhatod, ami benned van!

Életem értelme 6.

Ismétlés: ... a gondolkodás fajtái... hogyan gondolkodhatunk az élet értelméről.. az élet értelmetlenségének gyakori oka: a belső hangok káosza. Belső hangok egymással való kommunikációjának segítése. Gyerekkortól elnyomott belső hangok szóhoz engedése. Példa: „Nem megfelelő a belső ima életem”. Nem tud mit kezdeni azzal a kérdéssel, hogy „Mihez van kedved?”. Tipikusan valamilyen szégyenen keresztül kell előhoznunk az eddig eltakart értékeket. Három gyermekes édesanya története, aki szégyelli kimondani, hogy alkotott, teremtett valamit. Értékkonfliktus, egymással versengő belső hangok…

Behódolás séma 1.

Érzések, érzelmek, szükségletek és vágyak: se megélni, se kifejezni nem tudom/merem őket megfelelően. Majd pedig megtanulom azt, hogy nem egyszerűen csak nem vagyok képes ezeket kifejezni, hanem nem is szabad őket kifejezni. – A kiabálás képessége – Férfierő – Pinkola Estés a női erőről.

Behódolás séma 2. – lényege, okai

A sebzettség 3 területen jelenik meg: 1, az érzések, érzelmek gátoltak, különösen a harag; 2, a vágyak tilalma; 3, a szükségletek nem jelennek meg, nem kerülhetnek kifejezésre. Az ilyen sémában érintett ember gyakran belső, morális meghasonlást él át, így hoz döntéseket (Továbbá: hogyan teremthetünk olyan közeget, amelyben morálisan helyes döntések születhetnek (több gyerekes sportos biciklis hölgy története); Süle Ferenc kutatása: különböző világvallások emblematikus képviselőinek milyen közös személyiségjegyei vannak - figyelem fegyelmezettsége, fokozódó tudatosság, életbölcsesség, pozitív…

Behódolás séma 3.

(A hanganyag nagyon zajos, igyekeztem belőle kihozni amit lehetett. – szerk.) Behódolás-séma Köszöntelek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat! Remélem hamarosan találtok jó kis helyet magatoknak, ezen a csodás napon. Hát ez… Jajj… Milyen szép lesz ez, az előadás után, akkor lesz csak igazán szép! Oh, de jó! Ismétlés Nem teszem, amit szeretnék, mert akkor meg fogsz…

Behódolás séma 4.

Ennél a sémánál az ember a saját belső hangjai, lelkiismerete, meggyőződése ellenére is behódol valaki más akaratának, szükségletének, vágyának, kérésének, mert fél a negatív következményektől; attól, hogy megbüntetik, elhagyják, nem szeretik tovább. A spiritualitás segíthet bennünket ahhoz, hogy a középpontunkban tudjunk lenni, a meggyőződéseink alapján éljünk. Belső hangunk jellemzői: a lelkiismeretnél mélyebb, mély és alapvető meggyőződés, ami a normát, a törvényt és szabályt megalapozza bennünk, s esetenként felül is írhatja. Nem énszerű, fölszólító, sőt parancsoló…

Behódolás séma 5.

Köszöntelek Benneteket, Isten hozott Mindannyiótokat!   Milyen sok minden tud történni egy hét alatt – most a Húsvétra gondolok, – minden szépségével, mindennel együtt. Mindenesetre még azzal kapcsolatban beszélgetünk, hogy mi lehet a morális intelligenciánk alapja, mi az, amiből az erkölcsiségünk táplálkozik, és forrásozik? Tulajdonképpen erről szeretnék beszélni, mégpedig a ”behódolás séma” világával kapcsolatban, azzal…

Behódolás séma 6.

A "Ne hazudj"-hoz: Fogadd el az élet realitását, a valóságot – az egészet. (Pierre abbé) Számold föl a léthazugságaidat. Dönts magadról. Szüntesd meg az önmagaddal való meghasonlásod. Mondd el mindazt, amit el kell mondanod. Tanúskodj. Vedd magadra valóság rád eső, neked szánt részét: az igazságot. Élj úgy, hogy szabadon bárki szemébe nézhess, és bárki a te szemedben nézhessen. Becsüld meg és gondozd a bizalom szövetét. Egy életet élj. Házastársadat kívánd.

Behódolás séma 7.

Köszöntlek Benneteket, Isten hozott Mindannyiótokat! Egy kicsit kevesebb fényt kérek magamra… köszönöm, köszönöm! Na… most, a  behódolás  belső világánál járunk, emlékeztek a sémák közül, de tulajdonképpen ez a szó sem különösen érdekes, hogy séma, nem az az izgalmas, hogy hogy hívnak valamit, hanem számunkra az, hogy ez mit is fejez ki. Hogy egy olyan sebzett…

Önfeláldozás séma 1.

"Sajtkukac", melyik hang? Segítők érzékenysége. Mancsot oltárra ne. A keresztelés mint feladat-ígéret a szülőknek. "Ha úgy dönt Tihamér?" Öt vagy egy pohár tört el?

Önfeláldozás séma 2.

Köszöntlek benneteket! Isten hozott mindannyiótokat! Belecsapunk, hiszen az idő nagyon értékes, és a szó szoros értelmében mindjárt itt a vége, hiszen már kettő alkalom csak, amivel gazdálkodhatunk, és szokásunk szerint, tudjátok, az utolsó alkalom mindig a kérdésekre ad lehetőséget vagy teret. Ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen most a nagy összefüggésben, a nagy témánkra ez…

Évad végi kérdések

Köszöntlek benneteket! Isten hozott mindannyiótokat! Utolsó alkalom ebben a – mondjuk így, hogy – iskolaévben, hiszen legalábbis ennek a logikája alapján vagyunk. És más most mondom, mert a végén mindig el szoktam felejteni, hogy nagyon szép nyarat! Háááá! Ez milyen jó dolog! Ahogy ma készültem, hirtelen megrohantak ezek a fantáziák, hogy tényleg, most már nemsokára…Kövess minket Facebook-on a legújabb bejegyzésekért!

Fő támogatónk:

További támogatóink