2017-2018. évad

Vasárnapi beszédek

Mt 21,28-32 - Évközi 26. vasárnap

„A vámosok és az utcanők hittek neki. És ti ezt láttátok, és hiába láttátok, nem tértetek jobb belátásra.”

Mt 22,1-14 - Évközi 28. vasárnap

„Íme, a lakomát elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre!”

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel.”

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel.” Olvasmány (Kiv 22,20-26) Ezt mondja az Úr: Az idegent ne használd ki és ne nyomd el, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptomban. Az özvegyet és árvát ne sanyargassátok. Ha sanyargatjátok őket, s ők hozzám kiáltanak, meghallom panaszukat, és fellobban haragom. Kard által…

Mt 25,31-46 - Évközi 34. vasárnap – Krisztus a Mindenség Királya

Az életnek van egy iránya a jövő, a mások, a rászorultság és Isten felé.

Mk 1,40-45 - Évközi 6. vasárnap

Olvasmány (Lev 13,1-2.44-46) Az Úr ezt mondta Mózesnek és Áronnak: „Ha egy embernek a bőrén duzzadás, kiütés vagy fénylő folt keletkezik, bőrleprára lehet gyanakodni. Vezessék Áron paphoz, vagy az ő fiai közül valamelyik paphoz. Az ilyen ember leprás és tisztátalan. A pap nyilvánítsa tisztátalannak, mivel leprája van. A leprás, akit a betegség megtámadott, szaggassa meg…

Azon dolgozunk, hogy embertársaink testi-lelki jóllétét elősegítsük. Hogy önmagukhoz és embertársaikhoz fűződő kapcsolataik pozitív irányban fejlődjenek. Személyiségük minél teljesebben kibontakozzon, életük kiteljesedjen. Legyél részese Te is ennek a munkának!

Támogasd a pálferis közösséget!