2012-2013. évad

Vasárnapi beszédek

Lk 21,25-28.34-36 - Advent 1. Vasárnapja (C év)

"...Vigyázzatok hát magatokra, hogy el ne nehezedjen szívetek a tobzódásban és részegségben, s az élet gondjai között..."

Lk 3,10-18 - Advent 3. Vasárnapja (C év)

"...Akinek két köntöse van, ossza meg azzal, akinek nincsen; és akinek ennivalója van, hasonlóképpen tegyen..."

Lk 2,1-20 - Éjféli mise (C év)

"...Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában...."

Jn 1,1-18 - Karácsony, Jézus Krisztus születése (C év)

"...Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél..."

Lk 13,1-9 - Nagyböjt 3. vasárnapja (C év)

"Uram! Hagyd meg még ebben az évben, amíg körülásom és megtrágyázom, hátha gyümölcsöt hoz jövőre..."

Lk 15,1-3.11-32 - Nagyböjt 4. vasárnapja (C év)

Apám! Vétkeztem az ég ellen és teellened; már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz..."

Mt 28,8-15 - Húsvéthétfő (C év)

"Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül a testvéreimnek, hogy menjenek el Galileába. Ott majd meglátnak engem."

Jn 14,15-26 - Pünkösd Vasárnap (C év)

"S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek."

Lk 9,18-24 - Évközi 12. vasárnap (C év)

"...aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti életét énértem, megmenti azt"

Részletek, gondolatok Pálferi előadásaiból minden héten

Te is kéred? Hova küldhetjük őket?