A család, mint élő rendszer 1.

1. A család pszichológiai egység 2. A család és a családhoz tartozás, az egyéni növekedés föltételeit teremti meg. (Az elején: áttekintés a családterápiáról) Létrejövő csoportok bemutatása.

A család, mint élő rendszer 2.

3. A családban, a családtagok kölcsönösen befolyásolják egymást. 4. A család nyílt, élő rendszer, önszabályozó (rendszerszemlélet).

A család, mint élő rendszer 3.

4. A család nyílt, élő rendszer, önszabályozó (ciklusok, változások, visszajelzés). 5. Dinamikus egyensúlyra törekszik (stabilitás, rugalmasság).

A család, mint élő rendszer 4.

6. Egységként működik, egységes működés jellemzi. 7. Az élő rendszer mindig több, mint az elemek összessége. 8. Egy jól működő család nyitott a szociokulturális környezete felé. 9. A család alrendszerekre bontható. 10. Határok jellemzik. (A jó határ világos, rugalmas, átjárható. A legtöbb konfliktus a határok mentén alakul ki.)

A család, mint élő rendszer 5. Zsiráfkommunikáció

11. A családon belüli, a családtagok közötti, a család és a környezete közti kommunikáció - pozitív példák. Zsiráfkommunikáció - az ítélet mögött vágyak vannak; - a "nem" mögött az, hogy mást tennék inkább; - a harag mögött a nem tudatosított szükséglet áll; - az agresszió mögött kimondatlan félelem; - fontos az "itt és most"-ban/témánál maradás; - ha változást szeretne teret ad a változásnak; - bűntudatkeltés helyett következményekről beszél; - a szükségletekre reagál.

Pozitív kommunikáció (zsiráf)

- Előző jellemzők ismétlése + érzelmek elismerése; - önfeltárás képessége; - negatív üzenetek hatástalanítása; - nincsenek tabu témák; - fel kell venni a társunk ritmusát-meghallgatni, feldolgozni, reagálni; - a közlés nagyobb hatású, mint a válasz; - probléma központúság helyett személyközpontúság; - kritika mellé megoldási javaslat, segítségkérés. Családi kommunikáció: - szabad áramlás; - visszacsatolás.

A család kialakulása 1.

1. Útban az anya felé - Spirituális mélysége: Élni jó. Az életem érték. Az élet tud jót adni nekem, amit el is fogadhatok. Van oltalom. - Az alapérzések mögötti spirituális mélység: 1. Öröm: Élni jó. 2. Harag: Van-e beteljesedés? 3. Félelem: Van-e gondviselés? 4. Szomorúság: A jó győz-e vagy a rossz? 2. Az anyánál - Spirituális mélysége: Amit kaptam az élettől, az maradandó, kimeríthetetlen erőforrás. A világban lehetek otthon. 3. Az anyától el - Spirituális…

A család kialakulása 2.

4. Az apa felé - Spirituális mélysége: Alkalmas vagyok az életre. Képes vagyok tenni másokért. 5. Az apánál - Spirituális mélysége: Most már tudom, hogy válhatok valakivé. Enyém az örökség. Áldott ember vagyok. 6. Az apától el. 7. A testvér felé - Spirituális mélysége: Az életet érdemes megosztani. Érdemes kapcsolatban lenni.)

A család kialakulása 3.

8. A testvérnél - Spirituális mélysége: Kaptam egy részt az élettől, amiért én vagyok a felelős. Egyedi és rendkívüli ember vagyok. 9. A testvértől el - Spirituális mélysége: Van annyi szabadságom, amennyi az élethez kell. Szabad a saját életemet élni. 10. Önmagam felé.

A család kialakulása 4.Miért nem élünk kapcsolatban 1.

10. Önmagam felé - Spirituális mélysége: Fontos vagyok, számítok. Az életemnek van értelme. 11. Önmagamnál - Spirituális mélysége: Annyira nem vagyok fontos, hogy érdemes legyen egy egész életet csak magamért leélni. 12. Önmagamtól el - Spirituális mélysége: Az életemnek van iránya, távlata és rendje, amit követhetek. Része vagyok Isten életének. Miért nem élünk kapcsolatban (14 pont) 1. Elszakíthatatlan és mást kizáró hűség a szülőkhöz, családhoz, vagy testvérekhez.

Miért nem élünk kapcsolatban 2.

2. Hűség az első szerelemhez. 3. Családi örökség: mit gondoljunk a világról? Az otthon az egyetlen biztos hely. 4. Negatív viszony az ellentétes nemű szülővel. 5. Ambivalens, távoli, töredezett a viszony az ellentétes nemű szülővel. 6. Tilalom az élet továbbadására. 7. Valaki bűnhődik, vezekel a családban.

Miért nem élünk kapcsolatban 3.

Ismétlés. 8. Idealizálás és az ideálok ereje. 9. Egy erős sebződés a bizalomban, közelségben, intimitásban. 10. Túlzott énközpontúság. 11. Rettenetes sebződések.

Miért nem élünk kapcsolatban 4.A párválasztás alapmotívumai 1.

12. Korszellem. 13. A veszteség elkerülése. 14. Az intimitástól való félelem. A párválasztás alapmotívumai

A párválasztás alapmotívumai 2.

1. Előszeretettel választunk nem tudatosan. 2. Vágy a hasonlóra. 3. Különbség, különbözőség. 4. Na, olyat nem! 5. Sebzettek vagyunk és hiányaink vannak.

ElvárásokVálasztás, döntés, elköteleződés 1.

Elvárások 1. Tudatos és nyílt elvárások. 2. Tudatos, de nem nyílt elvárások. 3. Nem tudatos, rejtett elvárások Választás, döntés, elköteleződés 1. Válaszd a legjobbat! 2. A nekem már megfelelő szint. 3. Közvetlen választási szituáció. 4. Közvetett versenyszituáció. 5. Számháború. 6. További kísérletek.

Választás, döntés, elköteleződés 2.

Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit! Jó látni benneteket. Igen, a szó szoros értelmében is. Nagyon, lehet, hogy valóban elérkezett az idő ahhoz, hogy helyet váltsunk. Csak mondom, hogy van rá nagy esélyünk most, nagy, nagy esélyünk van rá, és akkor az lenne a lehetőségünk, hogy április-májusban egy nagyobb térben tudnánk lenni, és akkor mindenki…

Választás, döntés, elköteleződés 3.A párválasztás hiánymotivált, illetve elégtelen okai 1.

Ismétlés - "Tudom mit tettél tavaly nyáron" A párválasztás hiánymotivált, illetve elégtelen okai 1. Menekülés otthonról, menekülés valakitől, vagy valamitől. 2. Félelemből. 3. Előző kapcsolat gyógyítása az előző kapcsolat felejtése céljából. 4. Mikor valaki a saját individuális önazonosságát egy kapcsolatban akarja megtalálni.

A párválasztás hiánymotivált, illetve elégtelen okai 3.

Ismétlés. 8. Valamivel, vagy valakivel szembeni döntés. 9. Hiányokat akarok bepótolni, megkapni, amit nem kaptam. 10. Súlyos veszteségre adott válasz.

A párválasztás hiánymotivált, illetve elégtelen okai 4.

Ismétlés. 11. Mert ő volt az első. 12. Amikor elsősorban nem valakit, hanem valamit keresünk, és valamit választunk. Parazita szükségletek, az erkölcs szerepe.

A párválasztás hiánymotivált, illetve elégtelen okai 5.Az érett szerelem 1.

Ismétlés. Az erkölcs szerepe. Az érett szerelem (A szeretet nem elég. A szerelem se elég.) 1. A szerelem kötődést is jelent. 2. Az érett szerelemben törődni kezdek azzal, akibe szerelmes vagyok. 3. A szerelem, az érett szerelem természetszerűen az intimitás irányába visz bennünket. 4. Egy érett szerelemnek része a szenvedély. 5. Az érett szerelem az elköteleződés irányába visz. 6. Az érett szerelem valamiképpen érinti az egész személyt. 7. Egymás iránti vonzalom és vágy. 8. Egymás…

Az érett szerelem 2.

Ismétlés. 10. Egy érett szerelemben csökken az én-központúság, az éretlenben meg nő. 11. Egy érett szerelemben kölcsönösen növekszik az önbecsülésünk. 12. Növekszik a boldogság. 13. Félek az elvesztésétől. 14. Egy érett szerelem a másik megismerésére motivál. 15. Egy érett szerelem közel hoz, megértővé és együtt érzővé tesz. 16. Az érett szerelemben örömtelivé lesz az együttlét. 17. Az érett szerelemben a különbségek lecsiszolódnak. 18. Egy érett szerelem a korábbi kapcsolatok átrendezésére motivál. 19. A csúcsélmény A…

Mire van szükség egy boldog házastársi kapcsolatban 1.

1. Érett szülőség föltételei. 2. Felelősségteljesség és megbízhatóság. 3. Reális igények és elvárások. 4. Önmagunk, magatartásunk, helyzetünk észlelése pontos. 5. Az érzelmek megfelelő kifejezésére való képesség. 6. Az új családdal való lojalitás erősebb, mint az eredeti családdal. 7. A legnehezebb helyzetekben is képes a pozitívumot meglátni. 8. Képes vagyok építő visszajelzéseket adni. 9. Nagyon nagy segítség, ha van bennünk legalább egy morzsányi humorérzék. 10. Stabil értékrend és erkölcsiség. 11. Spirituális érzékenység.

Mire van szükség egy boldog házastársi kapcsolatban 2. Kapcsolati tényezők (párkapcsolat) 1.

Ismétlés - negatív megközelítés, pozitív megközelítés. 11. Spirituális érzékenység Kapcsolati tényezők (párkapcsolat) 1. Elkötelezettség egymás és a kapcsolat iránt. 2. Döntöttek egymás támogatása mellett. 3. Létezik, kialakítjuk, megteremtjük egy családegységnek a tudatát.

Kapcsolati tényezők (párkapcsolat) 2.

Ismétlés. 4. Részei vagyunk egymás életének. 5. Szülői szövetségben tudunk lenni egymással. 6. Méltányosságra alapuló szülői feladatvállalás. 7. Családi szerepek. 8. Nyílt és világos kommunikáció.

Kapcsolati tényezők (párkapcsolat) 3.

8. Nyílt és világos kommunikáció (ismétlés) 9. Önfeltárás és nyíltság, egymás meghallgatása. 10. Tisztelik egymást és a különbözőségeiket.

Kapcsolati tényezők (párkapcsolat) 4.

Ismétlés. 10. ...különbözőségek. - A szenvedés nem kerülhető ki. - Egy életem, egy halálom. - Mese a szárnyas farkasról. - A származási család ars poeticája (Béke és harmónia szigete). - Érték kontra érték (Önkifejezés és karrier – szolidaritás és önzetlenség. Teljesen más vonatkoztatási rendszer.)

Kapcsolati tényezők (párkapcsolat) 5. A családi működés, kapcsolatrendszer adottságai, készségei 1.

Ismétlés. 10. ...különbözőségek. - Ars poetica a családban (példák) /A hagyomány. Biztonság. Siker, karrier./ Mese a vándorról, aki keresi a boldog párkapcsolat titkát. Halálfélelem, menekülés a társtól. Idealizálás, démonizálás. A nagy Ő. 11. Érdeklődnek egymás iránt, és gondoskodnak egymásról. 12. Egyensúly az együtt töltött időben és élvezik az együttlétet A családi működés, kapcsolatrendszer adottságai, készségei 1. Egyensúly az értékeink és a céljaink között. Mese a vándorról, akinek nem adtak, és mégis kapott.

A családi működés, kapcsolatrendszer adottságai, készségei 2.

Ismétlés. A kapcsolat fejlődésének az íve (5 pont) 1. Szimbiózis. 2. Távolodás, csalódás, leválás. 3. Krízis – védekező elhidegülés. 4. Küzdelem az erőforrásokért. 5. Egymásra találás Praktikus tapasztati bölcsességek az egymásra találásban

A családi működés, kapcsolatrendszer adottságai, készségei 3.

Ismétlés. Praktikus tapasztati bölcsességek az egymásra találásban (Kapcsolati egyensúly. Kölcsönös felelősség kontra felelősség magunkért. Teri – Feri. Szétfejlődés.)

A családi működés, kapcsolatrendszer adottságai, készségei 4. A mese bölcsessége a párkapcsolat titkáról 1.

Ismétlés. (Rendszerszemlélet. Nyílt és világok kommunkáció. Cirkuláris okság. Rendszerszintű változás. Rendszerszintű gondolkodás) A mese bölcsessége a párkapcsolat titkáról 1. A boldogságért tenni kell, de vannak még csodák. 2. A boldogság kegyelmi helyzet. 3. A házastársak titka, hogy hajlandóak elfogadni, megérteni és megbecsülni egymást|

A mese bölcsessége a párkapcsolat titkáról 2.

Ismétlés. 4. Nehézségeken keresztül vezet az út. 5. Beavatásra van szükség. 6. A nők és a férfiak útja a mesében. 7. A férfierények. 8. A királyfi megmenti a királykisasszonyt. Verena Kast: A kígyó három levele

A mese bölcsessége a párkapcsolat titkáról 3.

Verena Kast: A kígyó három levele – ismétlés. Honnan indul el a fiú? Kihívás, a férfivilág mintája. A nő, a királylány, a női világ. Életre-halálra. Elkötelezettség. A király – generativitás. Menjünk be a sírboltba!

A mese bölcsessége a párkapcsolat titkáról 4.

Verena Kast: A kígyó három levele – ismétlés. Meddőség. Alá-fölé rendelő helyzet. A veszekedés: a szorongástól való szabadulás. Alacsony önbecsülés. A férfi és a szolga. Mese-befejezések.

A mese bölcsessége a párkapcsolat titkáról 5. Év végi kérdések és válaszok

Verena Kast: A kígyó három levele - befejezés. A 2010-2011-es év lezárása Gyakorlat: Gyermekkori nehéz helyzetek és válaszok. Gyakorlat: Adjatok közös címet!Videók a keddi alkalmakról YouTube-on

Fő támogatónk:

További támogatóink