2018-2019. évad

Vasárnapi beszédek

Mk 9,38-43.45.47-48 - Évközi 26. vasárnap

„Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Olvasmány (Szám 11,25-29) Mózes az Úr parancsára kiválasztott hetven férfit, hogy a nép kormányzásában segítségére legyenek. Az Úr pedig alászállt a felhőben, szólt Mózeshez, elvett a rajta levő lélekből és a hetven vénnek adta. Mihelyt…

Jn 18,33b-37 - Évközi 34. vasárnap. Krisztus a Mindenség Királya

„Te vagy-e a zsidók királya?” Olvasmány (Dán 7,13-14) Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek őt kell szolgálnia. Hatalma örök hatalom, amely nem enyészik el, és királysága nem…

Jn 1,1-5.9-14 - Urunk születése: Karácsony

Isten meghívott bennünket, hogy menjünk az ismeretlenbe, hogy kockáztassunk, hogy kihívásoknak feszüljünk neki, és hogy ennek nyomán egyszer csak kinőjük magunkat, ahogyan ott állunk a fényben.

Mt 10,17-22 - - Szent István vértanú (Karácsony 2. napja)

„Ő azonban a Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre, látta az Isten dicsőségét, és Jézust az Isten jobbján.”

Lk 2,41-52 - Szent Család vasárnapja

Olvasmány (Sir 3,3-7.14-17a) Isten tekintélyt adott az apának a gyermekek előtt, és megszabta az anya jogát a gyermekekkel szemben. Aki tiszteli apját, bűneit engeszteli, megszabadul tőlük, és mindennapi imája meghallgatásra talál. Kincset gyűjt magának, aki megbecsüli anyját, aki pedig tiszteli apját, örömét leli gyermekeiben, s amikor imádkozik, meghallgatásra talál. Aki becsüli apját, hosszú életű lesz,…

Lk 2,16-21 - Szűz Mária, Isten anyja - Újév

Az istenkapcsolat az édesanyaság felől nézve. Olvasmány (Szám 6,22-27) Így szólt az Úr Mózeshez: „Mondd meg Áron főpapnak és fiainak, a papoknak: Így áldjátok meg Izrael fiait, ezekkel a szavakkal: Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget! Hívják…

Lk 4, 21-30 - Évközi 4. vasárnap

Olvasmány (Jer 1,4-5.17-19) Jozija király napjaiban így szólt hozzám az Úr: „Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt világra jöttél volna, megszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. Azért hát övezd fel derekad; kelj föl, és mondd el nekik mindazt, amit parancsolok neked. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg téged az ő szemük…

Lk 6,17.20-26 - Évközi 6. vasárnap

Milyen jó okom van arra, hogy emberként éljek? Mi az életem iránya? Úgy élek-e, ahogy akarok? Isten felnőtt gyermekeként, mi akarsz lenni, ha nagy leszel? Olvasmány (Jer 17,5-8) Ezt mondja az Úr: Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és akinek szíve elfordul az Úrtól. Olyan lesz, mint a cserje a pusztában:…

Lk 6,27-38 - Évközi 7. vasárnap

Olvasmány (1Sám 26,2.7-9.12-13.22-23) Saul féltette hatalmát Dávidtól. Ezért Saul háromezer férfival, Izrael legjavával elindult, hogy felkutassa Dávidot Szif pusztájában. Dávid tudomást szerzett Saul érkezéséről. Egy éjszaka Dávid és Abisáj megközelítették Saul táborát. Sault alva találták a táborban. Lándzsája a fejénél a földbe volt szúrva. Abner és a csapat körülötte aludt. Ekkor Abisáj azt mondta Dávidnak:…

Lk 9,28b-36 - Nagyböjt 2. vasárnap

Igazságtalanság, szenvedés, halál, és föltámadás. Olvasmány (Ter 15,5-12.17-18) Isten egy napon kivezette Ábrahámot sátrából a szabad ég alá, és ezt mondta neki: „Nézz föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod őket számolni.” Majd hozzáfűzte: „Ilyen lesz a te nemzetséged.” Ábrahám hitt az Úrnak, Isten pedig beszámította ezt az ő megigazulására. Majd…

Részletek, gondolatok Pálferi előadásaiból minden héten

Te is kéred? Hova küldhetjük őket?

Fő támogatónk:

További támogatóink