A család mentálhigiénés funkciói 2.

2010.04.27.

Megosztom
Elküldöm
Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit!

0013# Elnézést kérek a késésért. Nagyon sajnálom.
0022# Ott tartunk, hogy beszéltünk arról (ez a nagy összefüggésünk):
0029# Hogyha valaki nemcsak az egyediségében, az individualitásában látja és éli meg magát,
0037# és nemcsak onnan néz kifelé és értelmezi az életet, vagy az élet eseményeit,
0048# hanem valamiképpen képes az együttességek világában is létezni
0052# és valakikhez tartozni, vagy képes különböző csoportoknak, közösségeknek, intézményeknek
0061# a tagja lenni, tehát
0063# oda tudja adni magát valamilyen együttességnek, vagy közösségnek,
0067# akkor ez természetesen ki fog hatni
0070# az ő nemcsak a személyes élettörténetére vagy személyiségére,
0077# hanem az ő egyediségére is.
0079# És aztán így hozzuk egymás után a szempontokat, hogy
0081# ha nagyon sarkosan akarjuk mondani: miért éri meg az egyes embernek
0089# nemcsak individuálisnak lenni? Ha nagyon sarkosan akarjuk mondani.
0094# És így jutottunk el oda, hogy bármilyen csoportnak a tagjaként, akkor is,
0099# ha egyébként mi magunkat nem is annyira csoporttagként látjuk és határozzuk meg,
0103# de ha tetszik, ha nem, bizonyos csoportoknak a tagjai
0108# vagyunk, legföljebb mi önmagunkat nem így látjuk.
0117# De attól még, ha egy szobában dolgozik négy ember,
0123# ők azért ott valamiféle csoportot alkotnak, legföljebb
0126# Ezt ott senki sem tudatosítja magával és mindenki ott individuumként nem tudom én
0129# harapdálja a szendvicsét. De attól ők még persze egy nagyon sajátos csoportot is alkotnak
0133# és bármilyen történés zajlik köztük, az nem csak egyes embernek
0142# az egyes emberhez fűződő viszonya, hanem közben ott valami csoport-történés is zajlik,
0145# ha tetszik, ha nem, ha látják, ha nem. De ott valami ilyesmi is történik pusztán azáltal, hogy
0147# tény kérdés, hogy ők négyen vannak, és már két éve négyen vannak egy szobában.
0155# Az ott nem tud nem csoport-jelleget is ölteni.
0162# Így jutottunk el oda, hogy megnézzük,
0169# hogy a csoport tapasztalataink, ha elkezdünk rájuk reflektálni,
0170# megnézni, hogy tulajdonképpen
0173# milyen ismétlődő tapasztalataink is vannak?
0180# Milyen szerepbe szoktunk újból és
0186# újból kerülni?
0190# Mi az a szerep, amit ösztönösen is jól tudunk vinni? Mi az a szerep, amit rettenetesen utálunk?
0194# Vannak-e visszatérő konfliktusaink, stb. Ebbe nem akarok most részletesen belefutni.
0198# Akkor ez valamilyen összefüggésben van a családtörténetünkkel.
0200# A családdal, az eredeti családdal, ahonnan származunk és jöttünk.
0203# A múltkori alkalmat most tényleg
0205# nem szeretném végigismételni, mert annál sokkal több izgalmas mondanivalóm
0210# van a mai alkalomra is. Tehát ennyi mondjuk a keret:
0212# Hogy miért kezdtünk el most beszélni a családról?
0221# Nem egyszerűen csak a párkapcsolatokról, nemcsak a szülő-gyerek kapcsolatról,
0223# nemcsak a testvéri kapcsolatokról,nemcsak
0225# az egyes emberekről a családban, hanem A CSALÁDRÓL.
0233# És így lenne most 9 pontunk:
0239# A család mentálhigiénés funkciói.
0246# Az 1. pont az így szólt: hogy a világra vonatkozó információkat a család összegyűjti és továbbítja.
0249# És hogy ez alá rendeltünk 3 alpontot. Ezt csak gyorsan elismétlem, s aztán jöhet a következő, meg az új téma.
0254# a) az információkat a család szűri (jó esetben a családtagok védelmére),
0260# nem pusztán csak valamiféle cenzúra okán, hanem a családtagok védelmére. Főleg mondjuk a gyerekek védelmére.
0270# Hiszen egy gyerek, attól, hogy valamilyen információ birtokába jut,
0282# azért az az ő gyerek létezésébe ágyazódik bele,
0284# S ezért vagy tud kezdeni vele valamit, vagy nem. És ezért
0286# A felnőtteknek, nekünk, szokott itt egy
0289# tévképzetünk lenni: a gyerekek ma már sokkal többet tudnak, mint a mi időnkben mi?!? Ezt én így semmiképp se mondanám.
0306# Csak több információ áll rendelkezésükre!
0309# De hogy tudnak-e többet?
0310# Lehet, hogy éppen zavarodottabbak, mint mi voltunk a kevesebb információval.
0311# Lehet, hogy éppen kevésbé tudják magukat elhelyezni abban a sok információban, ami nekik van!
0321# És mi pedig a kevesebben jobban el tudtuk helyezni magunkat. Vagy legalábbis azt mondhatjuk, hogy
0323# az életünk növekedése szempontjából hasznunkra vált, hogy kevesebb információ állt rendelkezésre.
0331# Nyilván megvan a másik oldal, hogy tabutémák...
0334# Ezt ismerjük, ezt tudjuk. Nem akarom itt – nemtudomén hogy szokták ezt mondani. A bölcsőtől kezdeni?
0339# Vagy nem tudom. A tojástól? A kályhától! Jól van, akkor itt van valamiféle konszenzus közöttünk.
0341# Egyetértünk. Tehát a kályhától. Jó.
0346# Sok mindent azért ismertnek veszek.
0355# Már van egy kultúránk, nem!? Ide járunk már kilencedik-tizedik éve, már lökjük-vágjuk az alapokat, jó.
0360# Tehát az információk szűrése. Az első pont második alpontja:
0370# b) nemcsak szűri, hanem azokat rendezi, összefüggésbe, történelmi távlatba állítja a család.
0380# Ahogyan beszélgetünk, ahogy leülünk, ahogy kapcsolódunk egymással.
0386# Olyan érdekes nekem gimnazistákat tanítani. Tulajdonképpen elég fárasztó műfaj.
0399# Ha megkérdezik tőlem, hogy van-e kedved hozzá...Mi az hogy van? Az én nevemben!? Nem, kérem szépen!
0407# Tehát ha ez kedv kérdése lenne, én biztos nem csinálnám.
0415# Ezzel együtt nagyon tanulságos, én magam nagyon sokat tanulok belőle.
0418# Most például összejöttem a kisebb gimnazistákkal, ők 15-16 évesek.
0421# És kérdeztem tőlük, hogy most, hogy nagy választások voltak, hogy:
0432# Hogy látjátok ti egyáltalán ezt a kérdést? Milyen információitok vannak?
0433# Azok hogy ágyazódtak el bennetek? - Nem így mondtam, csak ez volt bennem. -Hogy van ez bennetek?
0435# És akkor megerősödtem abban a tapasztalatomban, hogy én magam is könnyen abba a csapdába
0448# esek, hogy egy csomó alapvető dolgot tudottnak, érthetőnek, stb.-nek tartok, s mikor
0452# körülbelül 58 perce beszélgettünk arról, hogy így-és-úgy,
0457# és a geopolitikai összefüggések,
0463# akkor egy lány jelentkezett és azt mondta: én most azt nem értem, hogy mi az, hogy jobboldal meg baloldal?
0475# S akkor a másik kihúzta magát és azt mondta: Hogyhogy nem tudod? Hát ahogy ülnek a parlamentben.
0486# Akkor körülbelül zárójelbe tettem az előző 57 percet.
0490# Tehát minden, amit elmondtam, az most hova ment neki? Hogy azzal ők most mit kezdenek?
0494# Szóval körülbelül így áll. S ők voltak 15-16 évesek.
0496# Én meg - nem tudom - milyen összefüggéseket mondtam nekik. Hát Feri!
0498# Tehát az információk rendezése, összefüggése, történelmi távlatba állítása.
0499# De azért ez azt is mutatja, hogy miközben többen azt mondták ebben a csoportban: nem is tudtunk
0516# nem foglalkozni vele, a családban állandóan erről volt szó!
0519# Ez volt a diákoknak a fele, aki ezt mondta, folytonosan erről volt szó.
0526# A tapasztalat meg az volt, hogy hiába van folyton erről szó, az nem biztos, hogy bennük
0529# valamivé össze tudott állni. Sőt az volt a tapasztalatom, hogy
0535# egyáltalán nem állt össze semmivé, hanem még csak ilyen kapaszkodó-keresés van.
0540# És akkor az elsőnek a harmadik alpontja:
0545# c) az önmagunkra vonatkozó információk megosztásának a helye.
0555# Hogy egyáltalán van kinek elmondani!
0560# Egy pszichológus ismerősöm mondja: tudod Feri, ha megyek autóval
0568# és valaki az autóba bekéredzkedik, hogy nem vinném-e el ide-oda vagy amoda.
0572# Vagy együtt megyünk valahova. Vagy egy konferenciáról haza, vagy egy előadás.
0574# Az teljesen biztos, hogy ő el fogja kezdeni mondani.
0582# Én még olyannal szinte nem találkoztam, - mondta a pszichológus ismerősöm, - hogy
0585# az illető ott ül, és azt mondja: te hogy vagy?
0588# Te pszichológus vagy, neked biztos nehéz? Hogy hogy vagy? Mesélnél magadról?
0589# Van kedved hozzá? Fáradt vagy? Mert hát énnekem is vannak problémáim, de neked is lehetnek.
0591# Hogy érzed magad? Akarsz-e valamiről beszélni?
0604# Én itt ülök az anyósülésen. Ne kelljen neked vezetni is, meg engem hallgatni is! De hogy!?
0609# Meghallom, hogy pszichológus, és már nyomom neki.
0622# Nem elgondolkodtató ez? Tehát hogy úgy cuppanunk rá emberekre,
0624# akikből kinézzük, hogy ő az a valaki, akinek az a dolga, hogy neki én mondjam.
0627# Hofi Gézának volt ebből a szempontból egy ilyen klasszikusa:
0632# Amikor kérdik: Na, és otthon is vicceskedik-vicceskedik?
0637# Ahogy ő tudott nézni és akkor szokta mondani: Miért, mit gondol, hogy a benzinkutas otthon is ezt csinálja?
0647# Nem, otthon nem vicceskedik, nem. Szóval...
0653# Vannak hasonló tapasztalataim. Főleg akkor, amikor...
0657# Az majdnem mindig megtörténik, hogy vidékre megyek, valamilyen oknál fogva,
0662# valami előadás van, vagy nem tudom mi van, az biztos, hogy valaki odajön és
0669# azt mondja: Feri, nem vinnél el Pestre? Ez annyira jó, akkor nem kell... Ez annyira jó!
0680# De...Mert a kérés sosem csak erről szól, hogy elvinném-e Pestre.
0682# És ami fáraszt, nem az, hogy őt elviszem Pestre. Hanem az összes többi, amiről nem kérdezett meg.
0685# Na jó, lehet, hogy ezt kéne csinálni. A kérdés nagyon pontos: Hogy:
0692# "Elvinnélek-e Pestre?" EL. Mást nem kapsz. Az összes többit pipáld ki.
0697# Tehát elvinnélek Pestre.
0708# Csomagtartó, ilyesmi.
0711# Tehát itt volt az önmagunkra vonatkozó információk megosztása.
0713# Emlékeztek a cserkész barátomra, aki lehorzsolta az egész mellkasát, meg minden. És akkor mutatta:
0727# Hogy így ne. De fontos információ.
0729# 2. Világnézetet és életfilozófiát ad.
0732# Miközben rögtön hozzá is tettem, hogy a manapság egyáltalán azt, hogy világnézet, meg világkép,
0735# ezeket a kifejezéseket ma már szinte nem is használják.
0738# A szakirodalom immár kerüli őket, mint valami olyasmit, amin már "túl vagyunk".
0743# No ez aztán külön elgondolkodtató. És miközben mondtam történeteket, rájöttem, hogy
0753# ezt szeretném egy kicsit jobban az életbe ágyazni. Hogy ez mit jelent.
0760# És akkor írtam ide hét alpontot, s ezeket most mondom.
0764# Mit jelent az, hogy tulajdonképpen a családból jőve mindenképpen valamiféle életfilozófiához jutunk?
0777# Pont úgy, mint hogyha négy ember egy éven keresztül dolgozik egy szobában, nem tud nem csoportként is működni.
0783# Legföljebb azt mondják, hogy ez nem. Mindenképpen ez megtörténik.
0794# Van egy kedves ismerősöm, aki állami nevelőintézetben nőtt fel.
0804# Ez ott is megtörténik! Ahol az ember fölnő, abból a közegből valamiféle világnézetet, életfilozófiát kap és hoz.
0810# És ez nem elsősorban a szavak által adódik át, hanem azáltal, ahogy a
0820# szülők, vagy a számára fontos személyek állnak az életben.
0823# És mondanám a példákat, énszerintem ezek nagyon érdekesek. Azért is, mert
0825# magatok felé akkor tehettek fel izgalmasnál izgalmasabb kérdéseket.
0827# Elnézést, akik vasárnap este ott voltatok a misén, mert több mindent fogok ismételni.
0830# (De épp körbenéztem, hogy nem is voltatok olyan sokan! Én meg... Tényleg, ezt most nem azért mondom!
0843# Szörnyű lenne, ha mind ott lennétek,... hogy férnénk el? De hát ez rettenetes lenne!
0859# Csak mindig annyira óvakodok, hogy nehogy ismételjem magam, aztán nem is vagytok ott,
0862# hát akkor mit óvlak titeket valamitől, ami nem is fenyeget.)
0864# Na most akkor az első ilyen létkérdés. Ezt így neveztem: mi az, hogy életfilozófiát ad, világnézetet.
0867# a) Valamiképp a létkérdésekre válaszol, anélkül, hogy ezeket a létkérdéseket
0872# esetleg bárki is bármikor feltette volna, és arra konkrét szavakban válasz érkezett volna. Anélkül megkapjuk a választ.
0885# Ezért nagyon izgalmas, hogy miközben van bennünk egy válasz, ahogy
0892# nem tudatosan érkezett a válasz, most azt lehetne tudatosítani magunkkal.
0895# Ezért izgalmas. Ugyanis van a 8 kérdésre, vagy 7 (? elveszett egy)
0903# Hét kérdésre biztosan van bennünk hét válasz!
0905# Most az az izgalmas, hogy egyáltalán tudjuk-e a válaszainkat, vagy nem. Ezért is érdekes.
0911# Az első kérdés így hangzik:
0915# Most a jó az erősebb, vagy a rossz?
0918# Ezt a családban megtanuljuk.
0925# A jó győz vagy a rossz?
0931# Neves színészünk volt az, aki egy interjúban, kérdezték tőle: mi az,
0933# amivel mostanában nagyon sokat foglalkozik, mi az, ami magának problémákat okoz most?
0939# És azt mondja: Az életem legnagyobb kérdése: Megszülettek a gyerekeim.
0946# Vannak már páran,
0949# és nem tudom eldönteni, hogy farkasnak vagy báránynak neveljem-e őket?
0959# Ez még a diktatúra alatt volt, amikor ez az interjú elhangzott.
0963# Nem tudom eldönteni, hogy farkas vagy bárány.
0966# Ez ennek a kérdésnek egy variánsa: most a jó győz vagy a rossz?
0969# De rögtön szeretném ezt a témát elmélyíteni.
0976# Ugyanis nyilvánvaló, hogy egy gyereknek és egy felnőttnek folyton folyvást
0979# ellentétes tapasztalatai vannak.
0991# Mert néha a jó győz, néha a rossz! Hát nem? De mindenkinek ilyen tapasztalatai vannak.
0993# Senkinek a Földön nincs olyan tapasztalata, hogy mindig a jó győz, vagy mindig a rossz győz!
0995# Ilyen tapasztalata senkinek sincs! Mindenkinek olyan tapasztalata van, hogy néha ez, néha az.
0996# Na itt jön az életfilozófia témája!
1005# Hogy milyen választ adok a jó és a rossz kérdésére akkor, ha az a tapasztalatom,
1010# hogy néha a jó győz, és néha a rossz! Hát ez az izgalmas!
1017# És van, aki azt mondja, hogy a kérdés mögött, a tapasztalat mögött, hogy
1021# néha a jó győz, néha a rossz győz, vagy akár sarkítsuk ki:
1028# Lehet, hogy az életem utolsó pillanatában a rossz győz.
1033# Lehet, hogy úgy halok meg, hogy a rossz győzött.
1040# Most nem akarnám Jézust idehozni, mint az emberi tapasztalásnak egy sajátos helyzetét.
1045# Mit gondolok a helyzet mögött?
1052# Ugye, mi a möge? Emlékeztek a teherfuvarozó kisiparos mentálhigiénés szakember barátunkra.
1060# Mi a möge? Ez a kérdés.
1065# Mert azt látjuk, hogy vannak emberek, akikkel az életükben nagyon sok rossz történt,
1070# és ha a tapasztalatukat kérdezzük, akkor azt mondják, hogy
1077# többségében volt az, ahogyan bántottak, megaláztak, kirekesztettek, ...hogy
1081# de én mégis azt gondolom, hogy a jó győz.
1088# És vannak emberek, akikkel nagyon sok jó történt, mégis azt mondják:
1099# végül – én azt gondolom - a rossz győz.
1103# Vagy pedig , van egy másik válasz, nem dönthető el. Most vagy a jó győz, vagy a rossz.
1107# Nem látok e mögött a kérdés mögött semmit. Néha ez, néha az. Akkor az élet azt adja, hogy állandóan el kell döntenem.
1110# Tisztességes legyek? Kiterítenek úgyis.
1118# Ne legyek? Kiterítenek. Most akkor hogy terítsenek ki?
1126# A költőnek ez a tapasztalata: hogy kiterítenek úgyis. De attól ő még hozhatta azt a döntést,
1129# hogy bár kiterítenek úgyis – most mondjuk így, a mi logikánk szerint a rossz győz -
1130# én e mögött azt állítom, hogy a jó erősebb a rossznál.
1141# Ezt a világlátást mindenki hozza magával: hogy végül is
1147# mit gondolsz te erről? Hogy mindenféle tapasztalatod mögött a jó vagy a rossz győz-e,
1150# egyáltalán ez eldönthető-e vagy nem.
1158# Ez döntően meghatározza az egész életünket, úgy, ahogy van.
1167# És közben nem is tudunk róla, hogy a családunkból akár egyetlen ide vonatkozó mondat
1180# nélkül is megtanultuk. Hogy akármelyik tapasztalatunk is van túlsúlyban, a jó győz, vagy a rossz.
1183# Hadd hozzak ide egy spirituális szálat. Ezt szeretném majd végigvinni. Ezért, mert roppant érdekes, hogy
1189# Jézus tud rengeteg példabeszédet mondani.
1199# Azt mondják a biblikusok, hogy a tanításának több, mint 60%-a példabeszéd. Ez olyan,
1211# mintha egy egyenes kérdésre, hogy most a jó győz-e vagy a rossz, ő egy sztorival válaszolna.
1213# Hogy történeteket mond, aztán mi süssük ki belőle a tanulságot. Azonban a jó és a rossz,
1215# és az összes életfilozófiai alapkérdés mögött.
1217# meghúzódó kérdésre Jézusnak döbbenetesen egyenes válaszai vannak. Na ott sosem hagy
1230# kétségben bennünket. Ez nagyon elgondolkodtató. Ugyanis azt mondja kerek-perec:
1233# Ez a pillanat most a sötétség órájáé. Ez a pillanat éppen.
1237# Ennek így kell most történnie azért, hogy beteljesedjen az írás.
1240# Láttam a Sátánt; mint a villám, zuhant le az égről. Sátán le van győzve.
1251# Jézusnak ez a válasza erre a dilemmára.
1255# Akármi is történhet velem, a Sátán le van győzve.
1265# Ez egy válasz a jó és a rossz dilemmájára.
1270# Idehoznám még azt a kérdést is, hogy egyáltalán
1272# mit gondolok arról: lehet-e az élettől valami jót várni? Várható-e az élettől valami jó?
1281# Vagy pedig ha valami jó érkezik, - ahogy szoktátok volt mondani nekem -
1285# mikor "hosszabb ideje" (1-2 napja) jól vagyok,(tehát 1-2 napja,) máris kezdek szorongani:
1300# "mikor üt be a mennykő?" Ezt szoktam tőletek hallani. Ez rettenetes.
1304# "Máris aggódom. Ez sokáig így nem mehet. Ezt pontosan tudom."
1309# Na, ez egy családi örökség. Tehát várhatsz-e te az élettől jót? Vagy – és a kérdés mögött egy mélyebb kérdés van -
1316# az élet adja-e a jót, vagy nem.
1320# Erre Jézus azt mondja: "Isten fölkelti a napját jókra, gonoszakra egyaránt."
1330# Olyan egyszerűséggel tud ezekre a kérdésekre válaszolni, hogy
1333# meglepődünk, hogy más kérdésekre meg miért nem hajlandó választ adni, ha ezeket ilyen gyorsan megválaszolja.
1343# Ez volt az első: a jó vagy a rossz erősebb-e.
1349# És a dilemma mögött van az igazi kérdés és az igazi válasz. Ez a nagyon fontos. Második:
1358# b) Oltalom vagy gondviselés alatt állunk-e, vagy nem. Úgy egyáltalán.
1370# Tehát belevettettünk ebbe a világba – ahogy a filozófus mondja, és itt aztán bárkivel bármikor bármi megtörténhet.
1380# Ugye ez így van? Bármikor bárkivel bármi. Én legalábbis így látom. Élezzük ki a helyzetet.
1382# Most a kérdés: ha bárkivel bármikor bármi megtörténhet, akkor is oltalom vagy gondviselés alatt áll-e az ember, vagy nem?
1399# A gondviselés egy keresztény kifejezés, az oltalom...
1404# Van-e egyáltalán biztonság, vagy nincsen. Ez a profán változata a kérdésnek-válasznak.
1408# Létezik-e egyáltalán ilyen, hogy az ember biztonságban van,
1416# vagy nem létezik ilyen?
1420# Elmondtam ezt a gondolatomat vasárnap.
1429# Hétfőn negyed tízkor egyszer csak csöngetnek. Két fiatal lány áll az ajtóban, s azt mondja:
1439# Feri atya, van egy perced ránk? Vasárnap azt mondtad, hogy az ember mindenképpen oltalom, gondviselés alatt áll.
1452# De mi történik akkor, ha valaki – mondjuk - éppen egy autóbalesetet szenved, és ott fekszik az aszfalton a törött autóban?
1457# Ezért jöttünk. Ezt légy szíves mond meg nekünk!
1462# Hogy értetted te ezt? Hogyha bárkivel bármikor bármi történhet, akkor is oltalom, gondviselés alatt állhat, ez lehetséges.
1468# Ezt most mondd meg, mert ezt nem értjük!
1473# Mit tettem? Hát nyilván... azt, amit tudtam. Azt mondtam:
1480# Figyeljetek! Erre a kérdésre én nem tudok neked válaszolni.
1488# Mi a te válaszod erre?
1493# Hát ha te minket kérdezel... Most eszembe jutottak az életemnek nagyon nehéz pillanatai.
1506# És amikor ott voltam ezekben a pillanatokban, és ahogy ment tovább az élet, rátaláltam egy gondolatra.
1514# Ez a gondolat így szól: "rosszabbul is történhettek volna a dolgok." Énnekem erről van tapasztalatom.
1524# Valami ilyesmire gondoltál?
1527# Jó nyomon vagy!
1530# Nyilván itt az az izgalmas, hogy a tapasztalatainkat hogyan tudtuk értelmezni
1540# a család segítségével.
1541# Hogy van-e egyáltalán oltalom, biztonság, gondviselés,
1543# vagy ezt teljességgel felejtsük el. Mondanám akkor a dilemmát, amiről magunk is sokat szoktunk beszélni.
1552# Nyögvenyelős ez? Most én annyira rácuppantam erre, olyan izgalmas, s nem biztos, hogy találkozik a ti...
1560# Szoktuk ezt mondani pl. egy párkapcsolat kapcsán vagy házasság
1568# kapcsán: az egyik oldalon van a bizalom, a másik oldalon a biztonság.
1572# És mindenki valamiképpen - a párválasztásában, egyáltalán abban a folyamatban
1577# áll valahol. Van, aki nagyon sok bizalmat szavaz kevesebb biztonságra is – kevesebb biztonságra van szüksége.
1591# Más meg azt mondja, előre megírt házassági szerződésem van itt öt példányban, már csak alá kell írni,
1600# és akkor jöhet a randi. Akkor ő inkább a biztonságra szavazott és a bizalomnak nem sok teret ad.
1604# Ezt mindenki – nyilván a maga élettörténete, tapasztalata alapján - eldönti,
1612# hogy általában a bizalom felé halad, vagy a biztonság felé. Mind a 2 komoly érték. Csakhogy amikor ezt mondjuk,
1619# tulajdonképpen becsapjuk magunkat. Valójában nem ez a két választási lehetőségünk van.
1622# Az egyik oldalon a bizalomnak a lelki állapota van, ahogy bízom valakiben.
1627# Most a kutatók már leírták, hogy ilyenkor milyen biokémiai változások történnek valakiben,
1635# mikor egy ilyen mély bizalom indul el valakiben. Nagyon érdekes! Az a fránya dopamin!
1640# Tehát amikor bízok valakiben, az leírható egy nagyon sajátos fiziológiai állapottal is, biokémiai dolgokkal. Ez a bizalom.
1652# A másik oldalon csak gondoljuk, hogy a biztonság van, de nem a biztonság van, hanem a biztonságérzet. Biztonságérzet van.
1663# Amikor én megyek az utcán, belekarolok a kedvesembe, és megyünk, s azt mondom:
1672# Annyira jó nekem, olyan biztonságban vagyok melletted... Brrrttyssssssspmmm
1689# Miről beszélt? Abban a pillanatban történhet vele 25 tragédia. Miközben azt mondja:
1692# De jó, hogy megtaláltalak! De jó! Erre vártam, hogy így lehessen élni! Végre biztonságban! Milyen biztonság?
1694# Bármikor bárkivel bárki.
1699# Tehát nem a biztonságról beszélünk, a biztonságérzetről. Ugye, hogy ez mekkora nagy különbség?
1710# És ezért lehet a biztonság-érzetünk reális és lehet irreális.
1717# Nyilván a biztonságérzet mögött van az igazi kérdés:
1725# Akárha bízom, akárha a biztonságérzetem felé haladok, a kérdés,
1730# hogy e mögött létezik-e biztonság egyáltalán a világban, vagy sem.
1740# Van-e ilyen, hogy az ember biztonságban vagy oltalom alatt van, vagy nem?
1743# Ez a nagy kérdés.
1746# Áltatni szoktuk magunkat, hogy nem a bizalom, hanem inkább a biztonságérzet felé megyünk.
1761# Ezért a dilemma mögött van az igazi kérdés. Ha van biztonságérzetem, ha nincs, biztonságban tudok-e lenni vagy nem.
1769# Erre hoztam nektek azt a képet, hogy...
1773# (Tudom, tudom...)
1784# Azt szokták mondani: van egy alapvető tapasztalatom arról, hogy "Isten tenyerén élek".
1801# Ez egy képi megfogalmazása annak, hogy bármi történik velem – néha tudok bízni, néha nem. Néha jó dolgok történnek velem, néha nem.
1811# Néha elvesztem a biztonságérzetem, néha nagyon kiszolgáltatottá válok,
1812# de ez az egész az Isten tenyerén játszódik-e le, vagy a nagy semmi közepén?
1820# Na ez a nem mindegy! És ezt mi a családunkból megtanultuk, hozzuk.
1826# Itt van a válasz bennünk,
1831# miközben lehet, hogy sosem tudatosítottuk még magunkkal. Hogy a nagy semmi közepén
1835# történik-e ez a játék a bizalom meg a biztonságérzet között, vagy az Isten tenyerén.
1842# Erre a kérdésre megint érdemes tudatosítani a válaszunkat.
1852# A vasárnapi evangéliumban: Jézus az ember elé áll és azt mondja:
1859# "Mennyei Atyám kezéből senki semmit nem ragadhat ki." Úgy ennyi.
1868# Ennyit a biztonságról. "Mennyei Atyám kezéből senki semmit..."
1872# "Minden szál hajatok számon van tartva."
1879# Mondanék még itt egy sajátos trükköt. Ez pedig, hogy
1888# amikor azt mondjuk: Ó, én bízom Istenben! Bízok abban, hogy ő majd megoltalmaz, megvédelmez.
1897# Hiszek abban, hogy ő segítségemre siet, és hogy ő nem hagy el.
1906# Nagyon nagy kérdőjeleket tennék ide, hogy tulajdonképpen az illetőben mi is játszódik le.
1917# Mondom a tapasztalatomnak a fonákját.
1920# A legtöbb esetben, mikor valaki azt mondja: "Én hiszek Istenben",
1930# majd csalódik benne, ezzel tulajdonképpen azt mondta szavak nélkül is, hogy nem hitt benne.
1937# Ugyanis ha valaki hisz Istenben, akkor nem csalódik benne akkor se,
1943# ha rossz dolog történik vele. Éppen azért, mert hisz benne.
1951# Ha becsöngetek a barátomhoz éjjel 3-kor és azt mondom: "Ide figyelj, Laci!
1953# Gyere velem, de hozzál magaddal bankkártyát, mert
1956# szükségem lesz 300000 Ft-ra még most éjjel.
1966# És az én barátom kikel a felesége mellől, hozza a bankkártyáját és megyünk,
1969# na az bizalom! És hogyha én elkérem tőle a 300000 Ft-ot és csinálok vele valamit, na az bizalom!
1973# Ha én csalódom, ha elkezdem mérlegelni: most becsap a barátom, vagy nem? - Akkor nem bízom.
1992# Tulajdonképpen maga a csalódás mutatja a bizalomnak a hiányát.
1999# De ezt szeretném még sarkosabbra hozni. Mikor általában mi azt mondjuk:
2004# "Én hiszek Istenben" valójában nem hit van mögötte, hanem a következő:
2014# "Én,- ezt nagyon hangsúlyozom - ÉN nagyon szeretnék valamit. ÉN nagyon-nagyon örülnék valaminek.
2022# ÉNNEKEM nagyon jól jönne valami. ÉN nekem, ÉNÉN." Sikerült azt hiszem ezt kihangsúlyozni.
2029# "Nagyon tudnék örülni, ha Isten besegítene. Azt meg várom tőle!"
2043# És legtöbben ezt nevezik hitnek. Drágáim, hát ebben mi a hit?
2053# Hogy ÉN nagyon szeretnék valamit, és azt várom (ad abszurdum: várom el) Istentől,
2069# hogy ő dolgozzon ebbe bele?! Ebben mi a hit? Ebben éppen Zéró hit van.
2076# Van benne vágy, van benne egy irányultság, vannak benne elvárások – finomabban is mondhatom - de hit,
2079# Istenbe vetett hit –így ennyiből, amit mondtam - éppen semmi nincs benne.
2084# És mert nincs benne,
2092# ennek jó tünete az, hogy amikor rosszra fordulnak a dolgok, akkor én meg elfordulok Istentől.
2100# Ha hiszek benne, akkor nem fordulok el tőle. Pont ez a lényege.
2106# Jön a fiam, megint összeverekedett az utcán valakivel.
2115# Most a kérdés, hogy én bízok-e benne vagy nem.
2121# Sandra Bullock. Elvitte az Arany Málna díjat – hallottátok? (az eredetit) Ez benne a poén!
2130# Az eredeti díjat, amit soha senkinek nem adtak oda.
2135# De az est rendezője úgy meglepődött, hogy valaki a legrosszabb filmért járó díjat felvette,
2145# hogy véletlenül nem a másolatot adta oda, hanem az eredetit. Mert ilyen még nem történt.
2153# S az interneten egy kedves levelet írtak Sandra Bullocknak, hogy "Küldje vissza az eredetit,
2158# legyen szíves..:" (beszédet is mondott)
2162# Igen, érdekes beszédet mondott. Igen.
2168# Ajánlotta a díjat neki odaajánlóknak, hogy nézzék is meg a filmjét.
2171# Azt szeretném mondani, hogy
2178# amikor én valóban bízok Istenben, annak éppen az a lényege: énvelem ezután történhet bármi (épp az ellenkezője
2195# is annak, amit egyébként szeretnék), de mert bízok Istenben, ezért tudom, hogy ez valamiképp
2206# a javamra fog válni. Mondjuk így nagyon egyszerűen. Hogy abból – az életem szempontjából - jó fog kijönni.
2210# Elképzelhetetlen, hogy valami jó ne tudna abból kijönni.
2220# Ez bizalom Istenben!
2223# Érzékelhető a kettő közti különbség?
2232# Száz emberből 99 Istenbe vetett hitnek mond olyasmit, ami a vágyaknak, várakozásoknak,
2238# elvárásoknak egy sajátos masszája. Kb. ennyi.
2243# Hogy legyek nagyon kritikus.
2246# Ezért nem mindegy, hogy azt gondolom-e, hogy van-e biztonság, és oltalom alatt vagyok-e.
2251# Hogy a nagy semmi közepén megy a dilemmám, vagy pedig Isten tenyerén – hogy ezt a két valamit hozzuk.
2257# Ugye azt nem kell különösebben ragozni, hogy a kettőből teljesen más élet jön ki? Egész másképp élek,
2270# ha így gondolom, meg ha úgy. Ha ez a meggyőződésem, vagy a másik.
2273# c) Harmadik alapvető létkérdés. Most az oltalom alatt – nézzétek el nekem, nem tudom befejezni. -
2291# Csak jó katolikusként 🙂 Én Én - Máriát hadd hozzam ide. Máriával kapcsolatban két kijelentést. Az egyik:
2302# "Áldottabb vagy te minden asszonynál." A másik:
2308# "Kegyelemmel vagy teljes."
2313# És akkor tegyük hozzá az élet-történetét.
2317# Hogy a kettő között milyen összefüggést látunk?
2324# Erre szokták azt mondani, na ha ez az áldottság, meg a kegyelemmel teljesség,
2330# hogy eltemethetem a fiam - akkor inkább kevesebb áldást kérek.
2337# Köszönöm, akkor ettől az Istentől szeretnék három lépés távolságot tartani.
2350# Az ilyen Istenben nem bízok, mert ilyeneket enged meg. Éppen itt van a kérdés. Harmadik:
2351# c) Szerethető vagyok-e egyáltalán?
2357# Ennek a kérdésnek egy verziója: kellek-e én egyáltalán valakinek, vagy nem?
2360# Még csúnyább verziója (mikor már nem is ezt kérdem, hanem azt):
2371# Egyáltalán bárkinek szüksége van-e bármire, amit én tudhatok adni?
2380# Egyáltalán: tudok-e bárkinek bármit adni,
2385# ami annak jó lehet?
2390# Ez egy rettenetesen kemény kérdés. Annyira kemény, hogy általában, amikor...
2396# megint a fonákját hadd mondjam, mert akkor jól látszik utána a színe.
2401# Mikor az a férfi egy év együtt járás után mélyen a nő szemébe néz,
2413# és azt mondja: szeretlek!
2417# E mögött pl. a következő mondat van: rohadtul szükségem van rád. Kellesz nekem,
2429# hogy az élet problémáimat ne kelljen egyedül megoldani.
2429# Azt mondta egy nyelvész: bizonyos szavakat néhány évtizedre pihentetni kéne.
2443# Szerintem a szeretet rögtön a tízes listámon van.
2446# Amit úgy tíz évre ki kellene vonni a forgalomból, hogy egy kicsit rendeződjön, hogy az miről szól.
2450# Ez a szeretlek téged – úgy látom, hogy a mi világunkban általában:
2454# Szükségem van rád,
2457# társfüggő vagyok, és nem tudok nélküled élni,
2466# marhára kényelmetlen lenne, ha nem főzne valaki,
2468# Sokkal könnyebb két fizetésből megélni, már elkezdtük a lakást építeni,
2470# van már három közös gyerekünk,
2474# körülbelül ilyen tartalmak vannak mögötte.
2477# Most rettenetesen gusztustalanul kisarkítottam - tudom, tudom.
2482# Mert hogy én pont nem így gondolom. Pont nem úgy gondolom,
2488# hogy a válasz pusztán csak ennyi lenne.
2493# De akkor nagyon izgalmas volna rákérdezni:
2496# miközben néha a családban normális vagyok, néha meg nem vagyok az.
2500# Néha jó fej vagyok, néha meg undok vagyok.
2505# Néha rendes dolgokat csinálok, néha meg nagyon nagy hülyeségeket.
2512# A családban elmélyül egy tapasztalatom:
2519# bár néha szeretetre méltó dolgokat teszek, néha utálatra méltókat teszek,
2533# e mögött szerethető vagyok-e vagy nem? Az igazi kérdés a dilemma mögött van.
2538# És ha erre valaki tud egy jó választ adni...
2544# Jézus a következő választ adja: az utolsó vacsora kapcsán írja az evangelista:
2548# Jézus szeretetének utolsó legnagyobb jelét adta tanítványainak, mert szerette övéit,
2551# akik a világban voltak,
2555# mindvégig szerette őket.
2559# Kész. Szeret - nem szeret – ez ott nem volt kérdés. Negyedik:
2563# d) Alkalmas vagyok-e?
2570# Sarkosan: alkalmas vagyok-e én egyáltalán bármire? Van-e valami, amire én egyáltalán alkalmas vagyok?
2583# Ha mondatba foglalom: Alkalmas vagyok-e az életre?
2588# Nem szoktuk ezt a kérdést föltenni. Talán sokszor a félelem miatt.
2598# Vagy mert néha kimondtuk magunkban este, sötétben néhány könnycseppel az arcunkon,
2601# hogy Semmire se vagyok jó! Hogy alkalmatlan vagyok, szerencsétlen és béna.
2605# És rettegünk, hogy ez a válasz egyszer csak elkezd bennünket kísérteni.
2610# Tehát hogy egyáltalán alkalmas vagyok-e az életre.
2616# Van, aki úgy éli le az életet, hogy tulajdonképpen a dilemma mögött,
2620# hogy most alkalmas vagyok-e vagy nem, most ezt a munkát meg tudtam csinálni,
2624# abba beletörött a bicskám. Ehhez van tehetségem és jól csinálom,
2628# arról az derült ki, hogy mindenki jobban megcsinálja, mint én.
2638# E mögött a dilemma mögött van egy kérdés, hogy alkalmas vagyok-e az életre vagy nem.
2645# Sajnálom ezt a spirituális szálat – ha valakit nagyon bosszant, hogy nem a család sztorikat hozom,
2648# de ez valahogy jobban izgatott meg még hoz egy pluszt. Ez pedig az, ahogyan:
2651# Emlékeztek, Péter nekiáll halászni és semmit sem fog.
2661# Ez az alkalmatlanságnak az élménye. Halász vagyok, egész éjszaka halásztam és semmit se fogtam.
2677# Erre jön az alkalmatlan ember: ő Jézus, aki nem halász – és ez látszik is rajta. -
2684# Azt mondja Péternek – aki a halászat összes tudományával rendelkezik, - hogy "Menj, és fogj most fényes nappal halat!"
2692# Az alkalmas embernek, aki magát alkalmatlannak látja vagy láthatja, az alkalmatlan ember azt mondja: próbáld meg most!
2702# Tudjátok, azért nem halásztak nappal, mert tűzött a nap hétágra.
2707# Ezért a víznek a felső része annyira átmelegedett, hogy jóval kevesebb volt az oxygén.
2712# Normális hal, (mondjuk a sziámi harcos halon kívül, amely 30 fokban szeret tenyészni)
2715# a rendes halak lementek a... (de sziámi harcos hal meg nincs a Genezáreti tóban) és különben is ekkora: ___ .
2723# Abból nehéz egy családot eltartani.
2731# Tartottatok halat annak idején? Az micsoda buli!
2742# Én Sziámi harcos halat tenyésztettem.
2743# Megfordult a trend, és én vittem a halasnak halat! Az a jó buli, nem? Mindig csak én megyek? Az nem jó üzlet!
2752# Az egy rettenetesen kényes hal. ÁÁÁlllandóan meg akar dögleni.
2765# Ne azzal kezdjétek. Guppival kezdjetek. Ugye jól mondom? Guppi.
2772# Esetlen Xiphophorus Helleri. Az is jó. Megvan mindennek a módja.
2779# Hogy jutottam a Guppiig? Ja, az alkalmas/alkalmatlan.
2790# És amikor kiderül, hogy a partvonalról jött Jézus, akinek gőze sincs a halászathoz,
2798# az alkalmas Péternek – aki azt gondolta eddig, hogy ő az - tud egy olyat mondani,
2807# ami teljesen felforgatja az addigi alkalmasság élményét. Erre Péter azt mondja:
2811# "Hát, Uram, azt hiszem, mi ne evezzünk egy csónakban!"
2817# Ezt mondja: Menj el tőlem Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mi nem vagyunk egy csónakba valók.
2824# Mert egy alkalmatlan béna alak vagyok."
2831# És erre Jézus nem áll neki ezt elkezdeni firtatni: Nézd, Péter!
2834# Végül is egy egyetem rád férne. Igaz, ami igaz.
2837# Örülök, hogy most egy önismereti lépést tettél; most átléptél a realitás határán:
2845# az önmagad idealizálásából a realitás felé.
2853# Azt gondolom, lenne egy hatéves egyetem, aztán egy PhD-t majd még meg kell pályáznod,-
2859# ezt már előre lehet látni – mert a nélkül nincs élet a földön,
2866# azután szeretném, ha bedolgoznád magadat, úgyhogy 10 év múlva találkozunk. Írjál majd!
2874# Jézus meg úgy ott a csónakban halastul, Péterestül, moszatostul, mindenestül
2882# azt mondja: ide figyelj Péter! Emberhalász leszel.
2887# Ez Jézus válasza erre a dilemmára, hogy
2893# vagy tudok halat fogni, vagy nem tudok halat fogni: halász vagyok.
2899# A kérésed mögött. Hogy el tudom-e dönteni:
2905# nem fogtam halat X ideje, halász vagyok.
2908# Olyan érdekes volt nekem néhány héttel ezelőtt
2912# egyszer csak egy beszélgetésben fölpattantam és azt mondtam – és magam is meglepődtem ezen:
2918# utálok már ülni, elegem van ebből az ülésből,
2925# végül is atléta vagyok! Tele vagyok mozgással, elegem van az ülésből!
2929# Homlokomra csaptam: Te jó ég, mikor mondtam ezt ki magamról, hogy atléta vagyok! Már régen nem atletizálok!
2935# Ezen morfondíroztam. De érdekes ez!
2941# attól, hogy nem ugrok magasat! Hmmm...hmmmm...
2947# Ez egy "kérdés mögötti téma".
2955# Ha fogok halat, ha nem, halász vagyok.
2958# Ha fogok halat, ha nem...A vallásos válasz így szól:
2961# Ha ügyetlen vagyok, ha ügyes -- az Isten országa általam is tud épülni. Ha ügyetlen vagyok, ha ügyes.
2976# Németországból jött egy fő-fő lelki pásztor,
2981# okos ember. Nagyon eredeti dolgokat mondott,
2983# és mindenki ment bele a székbe, hogy "Te jó ég, hát a20-adát sem tudjuk megcsinálni!
2985# Ha ezen múlik! Kxkh!" Ez az, amikor egy előadás után sokkal rosszabbul vagy, mint voltál.
2993# Addig még volt egy piciny önbecsülésed, és utána semmi.
3001# Keddek után szoktatok ilyet érezni?
3007# Eljöttetek hívőként, és elmentek úgy: "csak vágyaim vannak, semmi e...
3012# a maradék fényt is kioltották.
3019# Szóval elmondott zseniális dolgokat. Mi zsugorodtunk. Valaki kérdez:
3032# Kedves atya! Találkozott-e olyannal Ausztriában, hogy egy pap nem volt ilyen ügyes,
3040# mint amilyennek tetszett mondani,
3049# és mégiscsak volt körülötte élet?" Ez: nyomorult papnövendék még próbál életben maradni.
3055# A szemináriumban voltunk.
3059# Jaj, hát erről mondanék egy történetet.
3066# Volt az egyházmegyében egy "legsikeresebb" egyházközség. A siker szót értsük sokféle értelemben:
3070# Nagy élet volt, programok, virultak,
3074# kereszteltek/ nem kereszteltek. Szóval jó dolgok történtek. Azt mondja:
3081# Na ebben az egyházközségben volt a legszerencsétlenebb a pap.
3091# Annyira szerencsétlen volt, de annyira, hogy a világiak összefogtak.
3094# Azt mondták: Nálunk annyira szerencsétlen a pap, hogy ha mi itt nem csinálunk valamit,
3098# romba dől itt minden!
3103# És ettől az az egyházközség kivirult, az egész egyházmegye legvirágzóbb egyházközsége lett.
3109# A pap meg 🙂 S ő volta az egyházközség vezetője. Ott mindenki dolgozott.
3116# Ha leállnak, minden szanaszét esik. Tudjátok, ez milyen megnyugtató volt?
3131# Lehet rosszul is érteni. De minek értsem rosszul, ha jól is lehet érteni?
3137# Ez volt a negyedik.
3144# Ha a spirituális szálat hozom, akkor a kérdés így szól:
3150# nem az az igazi kérdés, hogy én alkalmasnak tartom-e magam,
3160# hanem hogy Isten alkalmasnak lát-e engem? Ez az igazi kérdés, ami a dilemma mögött van.
3175# Tudjátok, hogy ki a plébánosok védőszentje? Igen. Ki tudta?
3184# Ott hátul, nagyszerű! Jó, nincsen nyeremény. Én megiszom a kis kólámat
3194# Viennay Szent János.
3198# Most hallom, hogy a papok éve van? Jaj de jó! Mennyi idő van még belőle? Valamit be kell pótolnom.
3205# Úgy érzem, most erről valahogy lecsúsztam. De próbálok hajrázni. Köszönöm.
3212# A papok éve. Fontos. Na szóval...
3218# Nem is tudom, mi lenne, ha nem lenne néha papok éve. Most csak az okoz fájdalmat, ha vége lesz,
3229# mi lesz utána? Ez nagyon aggaszt. Most egy kicsit fellelkesültem, most van bennem egy kis életerő. De jövőre,
3232# ha lesz pl. házasok éve, majd megyek össze... Má megin nem törődik velem senki. Ez rettenetes lesz.
3238# Mi egy évet kaptunk – így-így. Ez nagyon szomorú, nem? Odavagyok.
3245# Azoknak szoktak ilyen évet csinálni, a kihaló fajoknak, nem? Nem úgy szokott lenni, ha valami baj van, akkor a
3260# Föld éve, meg gyújtsuk le a lámpákat, mert kifogy az olaj. Ez rettenetes! Mindig elkalandozok!
3272# (Bekiabálás: legyen 2011 Pál Feri éve!)
3283# Valaki azt mondta, ne legyen évem. Már egy se ezután? Ez nagyon kedves.
3292# Én biztos, hogy 2011-et úgy fogom megélni, mint az egyik évemet. Azért ennyire vagyok az életbe ágyazva!
3307# Ez nagyon...ez kedves volt...ez nagyon...Akárki mondta, ez kedves volt! 🙂
3314# Hol tartok?
3316# Ági, annyira jó, hogy itt vagy! Máskor is üljél elöl, mert ha valamit nem tudok...
3327# Azt tudjátok, a plébánosok védőszentje, az Ars-i plébános (Vianney Szent János) külön engedéllyel szentelték pappá,
3350# mert azt mondták, hogy alkalmatlan. Nagy herce-hurca után végülis felszentelték két kitétellel:
3358# Egyik az volt, hogy nem prédikálhat. Ez egy marginális kérdés egy pap életében.
3370# A másik: Nem gyóntathat. Így, ahogy mondom. Jól van, jól van, akkor is paphiány lehetett.
3373# Jól van, jól van, azért legyen ő is, betömünk vele egy lyukat. De ne misézzen! De misézzen, de ne beszéljen, de ne gyóntasson.
3385# Aztán – tudjátok - napi 16-18 órákat gyóntatott. A tengeren túlról jöttek hozzá gyónni. Érdemes a történetét...
3391# Ennyit arról, hogy most alkalmas-e vagy nem. Ötös: hasonlít ehhez, de ez egy más kérdés:
3398# e) Jó vagyok-e? Értékes vagyok-e? Jó vagyok-e?
3406# Egy ismerősöm keresztény ember volt és megtért. Ez egy szép életút.
3422# És a következőről számolt be az élettapasztalata nyomán: gyerekkoromban megtanultam egy kereszténységet.
3428# A gyerekkoromban megtanult kereszténység
3434# azt tanította meg, hogy Isten azért jött erre a földre, meg azt akarta elmondani
3444# nekünk, hogy hogyan legyünk jók. Hogyan váljunk jóvá.
3456# (Ha az embernek meg kell tanulnia jónak lenni, akkor nyilván előtte nem az.) Mikor megtértem,
3468# rájöttem valamire: Isten nem azért jött, hogy megtanítsa azt, hogy hogyan legyek jó,
3473# hanem azért jött, hogy elmondja, hogy jó vagyok, és hogyan tudna
3479# ez előjönni?
3481# Érzékelhető a különbség?
3483# Tehát a kereszténység nem arról szól, hogy hogyan legyünk jók, hanem, hogy jó vagyok, de ez a jó hogyan tudna előjönni.
3494# Ezért a keresztény ember, ha rosszat tesz, akkor nem válik rosszá, hanem meghasonlik.
3502# Abba megyünk tönkre, ha azzal az alapszemlélettel szemben élünk, amiről Isten azt mondja,
3510# a teremtés történetében: "és látta Isten, hogy jó".
3519# Nyilván most, ha egy kicsit bölcseleti szempontból közelítünk, akkor van itt egy kis csúsztatás,
3523# ez pedig az, hogy a szavak használatában
3528# összemossuk az ontológiai jót (a létezéshez kapcsolt értéktudatot, hogy "attól jó, hogy van", ettől már értékes)
3540# az erkölcsi Jóval.
3543# Nyilván ezt a kettőt így használjuk,
3546# ettől olyan mellbevágó.
3550# Az a kérdés, hogy bár néha jót teszek, néha rosszat,
3558# néha bűnöket követek el, néha nagyon nagy bűnöket is el tudok követni, néha kisebbeket, néha jó dolgokat teszek.
3574# E mögött mit gondolok magamról: hogy jó és értékes vagyok-e, vagy nem?
3577# Mert a dilemma mögött van az igazi kérdés: az életfilozófia és a világnézet témája:
3580# Amit egy családból megtanulunk.
3580# És sajnos sok családból azt hozzuk, hogy NEM VAGY JÓ. Törekedhetsz arra, hogy
3591# csinálsz egy sereg jó dolgot, de attól még nem leszel jó. Ez a rettenetes fordítottja annak, ahogy érdemes élni:
3600# Akármennyi jót teszel, végül úgyis az derül ki, hogy nem vagy az.
3608# Ez. 6-os. Lehet, hogy be tudom fejezni.
3611# f) A hatos kérdés így szól: tartunk-e valahova?
3624# Az emberi élet tart-e valahova, vagy csak úgy van? Egyáltalán van-e valamilyen iránya az emberi életnek?
3633# És az egyes életen túl a társadalomnak, az emberiségnek van-e valami iránya vagy nincs? Tehát tartunk-e valahova, vagy nem?
3649# Ez nyilván összefügg azzal a kérdéssel is, hogy van-e a halál után élet?
3655# Nyilván összefügg. Nyilván összefügg azzal a kérdéssel:
3662# Ha tartunk valahova, akkor a jövő felől is tudjuk látni a jelent,
3674# nemcsak a jelen felől tudjuk látni a jövőt!
3676# Akkor a "tartunk valahova" felől lehet látni a "mostot".
3679# De nagy dolog az, ha én azt mondom: Isten megváltott, üdvözíteni akar! Máris helyet készített nekem maga mellett.
3685# Ott van egy hely, rá van írva: Pál Feri. Ez jól hangzik, nem? Ez a minimum: ott egy szék – de remélem, nem kell sokat ülni rajta, s
3691# PálFerinek!
3702# De nem is ez a teljes nevem van ott, hanem ahogy Isten szólít engem.
3713# A becenevem van ráírva.
3715# Ott van ez a szék.
3717# Én most, ebben a pillanatban állok itt, s én e felől a szék felől, onnan ülve nézve nézek erre a pillanatra!
3724# És ez meghatározza, hogy ebben a pillanatban épp mit mondjak,
3730# vagy hogy lássalak benneteket, vagy mit gondoljak itt az emberről, beleértve magamat is.
3736# Ha az életnek van iránya és távlata, ha van valami felé való tartása, akkor a jövő felől is lehet látni a jelent.
3738# Nemcsak a jelenből próbálhatunk valami jövő felé aggódni, hogy "de jó lenne, ha".
3755# Amikor Jézus – tudjátok - megy el, az utolsó beszédiben azt mondja a tanítványainak:
3766# "Nézzetek, elmegyek helyet készíteni nektek, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok."
3782# Temetéseken nagyon gyakran olvasom ezt a mondatot. Nagyon. Milyen érdekes például valakit, aki meghal
3791# úgy látni: Előre ment, majd aztán mi is megyünk, és őneki most alkalma van
3798# helyet készíteni nekünk. Hogy amikor megyünk, már várjon ott minket valaki.
3805# Mit szóltok ehhez, hogy várni fognak odaát.
3810# Ráadásul olyanok fognak várni, akik már meg tudtak békélni mindazzal, amit mi tettünk velük.
3818# Ha ott jó agyonvernek bennünket, az nem egy szívderítő jövőkép?
3827# Emlékeztek arra az idős bácsira, akit emlegettem néhány hete?
3834# És valaki azt mondta nekem vasárnap – együtt voltunk egy közösségben – azt monta:
3842# Feri, az elmúlt évben ez a mondatod számított nekem a legtöbbet. Akkor most elismétlem.
3848# Amikor kérdezték azt az idős bácsit, aki a haldoklás felé menve,
3854# még mindig hihetetlenül önzetlenül, meg szeretettel beszélt mindenkivel. És az egyik unokája megkérdezte:
3870# Nagypapa, hogy tudsz ilyen rendes lenni?
3877# Tudod unokám, nekem nem mindegy, hogy a halálom után hogy fogtok rám gondolni! Nekem ez nem mindegy.
3885# Ez egy halálon túl mutató életcélnak a megfogalmazása az unoka felé.
3893# Tehát a kérdés így szól: miközben, gőzünk sincs róla, hogy mi lesz holnap, meg 5 év múlva, gőzünk sincs róla,
3908# aközben hogyan döntöm el azt a kérdést, hogy az életemnek
3921# van-e iránya, vagy nincs és az emberiségnek van-e iránya, vagy nincs?
3923# Az utolsó:7-es. Ezt már lerágtuk ezerszer, nem is kell mondani:
3925# g) Van-e egyáltalán az emberi életnek értelme? Ennek az egésznek itt van-e értelme vagy nincs?
3935# Erre mondja Frankl (http://hu.wikipedia.org/wiki/Viktor_Frankl) a nagyon egyszerű választ:
3939# ha az emberi életnek feltételekhez között értelme van, (csak akkor van értelme, ha egészséges, csak akkor van értelme,
3948# ha fiatal, csak akkor van értelme, ha megtalálta az igazit, csak akkor van értelme,
3955# ha van munkája), tehát ha az emberi élet értelme feltételhez kötött, ebből
3963# egy – nagyon egyszerű - következtetést lehet levonni: az emberi életnek önmagában nincsen értelme,
3975# csak ha valamit hozzáadunk. Különben nincs neki értelme.
3977# Erre Frankl 4 koncentrácós tábor után azt mondja:
3979# Én pedig azt állítom, hogy az emberi életnek feltétel NÉLKÜL van értelme.
3992# A kérdés nem az, hogy van-e az életemnek értelme, vagy van-e az idős kornak értelme,
3997# vagy van-e ennek a megpróbáltatásnak értelme. A jó kérdés így szól: mi az? Van értelme, az biztos, csak mi? A dilemma így szól:
4002# Ez most értelmes, vagy nem? Javamra tud-e lenni egyáltalán, vagy nem? Ebből valami jó tud-e kijönni vagy nem? És én azt tapasztalom,
4012# hogy rossz következmények vannak, néha, hogy jók. A dilemma mögött van az igazi kérdés: Van-e föltétel nélkül értelme,
4026# vagy nincs? Ezt akartam.
4029# Ez lett volna annak a megmutatása, vagy kimondása, hogy: mit jelent, hogy a család
4041# egy életfilozófiát, egy világnézetet közvetít. Anélkül, hogy a gyereket leültetnék
4049# és elmondanák: Ide figyelj édes fiam, volt egy nagyon okos bécsi pszichiáter
4054# bácsi: Viktor Emil Frankl. A logoterápia atyja. Ő márpedig azt mondta, hogy az életnek
4066# van értelme, még akkor is, ha eltörött a babád! Úgyhogy ezt most vedd tudomásul!
4074# Nem így! Nem így! Köszönöm a figyelmet!
4076# Akar-e valaki hirdetni?