Hanganyagok‎ > ‎

2014-2015

leiratok  letöltések   címszavak
 2014.09.16 Legépelve  Kérdések az előző évad végéről.
 2014.09.23 Legépelve  További kérdések az előző évad végéről.
 2014.09.30 Legépelve Önfeláldozás séma.
1. csoport: amikor a séma diktál. 2. Mikor érzem azt, hogy ha már emberek között vagyok, már állandóan segíthetnékem van. 3. Amikor túlkompenzáljuk a séma belülről minket indító logikáját.
A segítő. A segítő szerepei (Az egyenrangú. A nagyszerű segítő. A szakértő.)
Papok az önfeláldozás sémában.
 2014.10.07 Legépelve Önfeláldozás séma – Egy elég jó segítő jellegzetességei
1. Az elég jó segítő jól viseli a kritikát, meg a dicséretet is. 2. Képes nemet mondani. 3. Eredményességét segítő mértékben fél a kudarctól, leégéstől, sikertelenségtől. A kudarcait és a vereségeit képes megélni. 4. Tudatában van saját szükségleteinek, vágyainak, hiányainak.
 2014.10.14 Legépelve Önfeláldozás séma – az elég jó segítő jellegzetességei (folyt.)
5. Nem akar minden elvárásnak megfelelni  6. Mer konfrontálódni   7. Képes az érzéseit, érzelmeit – többek között a haragját - megélni, megfelelő formában kifejezni  8. Otthonos a meghittségben 9. Mer közel és távol lenni valakitől
 2014.10.21 Legépelve Önfeláldozás séma – az elég jó segítő jellegzetességei (folyt.)
10. Képes egy rászoruló igényeit, szükségleteit nem kielégíteni (a segítői viszony öt fajtája) 11. Mer szemkontaktusban lenni 12. Elismeri és fölismeri gyöngeségeit, korlátait, felelőssége határait 13. Képes magára is figyelni a kapcsolatban 14. Mer segítséget kérni 15. Fölismeri neurotikus bűntudatát
 2014.10.28 Lejegyezve Önfeláldozás séma – ... (folyt.)
16. Képes kezdeményezni, kapcsolatokat teremteni. 17. Képes non-konform módon cselekedni, reagálni. 18. Képes az agresszióját irányítani és használni. 19. Gazdag kapcsolatrendszerben él, mellérendelő viszonyokkal. 20. Rendelkezik önbecsüléssel, önbizalommal és bátorsággal.
 2014.11.04 Lejegyezve Önfeláldozás séma – ... (folyt.)
21. Testét értékesnek tartja, kapcsolatban van vele    22. Cselekvőképességét, kreativitását tekintélyszemélyekkel való kapcsolatában is megőrzi    23. Természetességgel viseli, ha valaki nem szereti, valakinek nem szimpatikus.   24. Mer személyes lenni   25. Tudatában van a sebzettségének, sebezhetőségének    26. Ösztönkésztetéseit bűntudat nélkül éli meg, természetesnek tartja azokat   27. Képes magával együttérzőnek lenni    28. Ismeri a saját teherbíró képességét
 2014.11.11 Lejegyezve Önfeláldozás séma – ... (folyt.)
30. Hivatását képes az élete részének tekinteni. 31. Életét jól szervezi, szervezett. 32. Szeret élni, örömét leli a világban. 33. Ismeri a szenvedés értelmét és értékét. Tud szenvedni is, de túl is lát rajta. 34. Az elég jó segítő tud elfogadni, kérni, kapni, elvenni. 35. Természetes a pénzhez való viszonya.
 2014.11.18 Lejegyezve Önfeláldozás séma – ... (folyt.)
35. Természetes a pénzhez való viszonya. Kérdőív. 36. Az elég jó segítő meri megélni, elhordozni az élet drámai mélységét és nehézségét (Milyen módjai vannak az élet mélységének vagy drámaiságának az elkerülésére segítőként, és nem segítőként? Mindig csak az akaratig jutni, sosem a döntésig. Érzés és hiteles érzés. Vágy és a legmélyebb vágy.)
 2014.11.25 Lejegyezve Önfeláldozás séma – ... (folyt.)
Milyen módjai vannak az élet mélységének vagy drámaiságának az elkerülésére segítőként, és nem segítőként? – Folytatás: veszteségek, halálfélelem, bűntudat, jóllét, szükségletek, sebzettségeink, hiányaink, problémáink, időhiány, alkalmazkodás, kommunikáció - mi a felszín, és mi van a mélyben?
Kölcsönös neurotikus allergia – megjelenési formája, gyökerei, konfliktuskezelő stratégiák, a hat gondolkozásmód (6 kalap) megjelenítése a témával összefüggésben
 2014.12.02 Lejegyezve Ismétlés: a neurotikus allergia, együttműködés. Összefüggések az önfeláldozás sémával kapcsolatban. Konfliktuskezelő stratégiák.
Elismerés-hajszolás séma 1.
 2014.12.09 Lejegyezve Elismerés-hajszolás séma 2.
 2014.12.16 Lejegyezve Elismerés-hajszolás séma 3.
 2015.01.06 Lejegyezve Elismerés-hajszolás séma 4.
 2015.01.13 Lejegyezve Elismerés-hajszolás séma 5.
1. Fölfedezhetnénk azt a jót, illetve fölfedezhetnénk azt, hogy az, amit rossznak tartunk, az lehet valami nagyobb jónak a része. Tehát amit rossznak tartok, az egy nagyobb jó része lehet. 2. Fölismerem azt, amit eddig csak rossznak tudtam tartani, hogy ez a rossz valami jónak a föltétele. 3. Személyes döntésen alapuló jó. Az általunk megvalósuló jó. 4. Az a jó, ami több, mint mi, és ami átjár minket, és mi részesülünk belőle. 5. Az a jó, ami a jóval szemben van. 6. Fölismerem a máshogy jót, a másképp jót, a másért jót vagy a másra jót. 7. Fölismerem azt a jót, ami valami rosszra adott válasz. 8. Az a jó, ami fölülmúlja a jó és a rossz ellentétét.
 2015.01.20 Lejegyezve Elismerés-hajszolás séma 6.
Carl Rogers – Valakivé válni (1. Átéli az érzelmeit. 2. Benne van a tetteiben. 3. Pontosan használja az érzékszerveit. 4. Az információkat a teljes szervezetével fölfogja, nem csak a tudatával. 5. A helyzet összetettségét figyelembe véve cselekszik az adott pillanatban, ott az adott pillanatnak megfelelő módon, de nem csak az adott pillanatra vonatkozóan. 6. Megbízik a szervezetében, és alkalmasnak tartja és látja és tudja magát a változásra.)
 2015.01.27 Lejegyezve Elismerés-hajszolás séma 7.
Carl Rogers (7. Nem fél az érzéseitől, bármi érzés legyen is az. 8. Bárhonnan képes meríteni. 9. A hatékony személy társas lény. 10. Tudatosan tanul a tapasztalataiból.)
A hatékony személy képes a jelenben lenni – hiedelmek
Feri atya keresztel
 2015.02.03 Lejegyezve Elismerés-hajszolás séma 8.
 2015.02.10 Lejegyezve Elismerés-hajszolás séma 9.
 2015.02.17 Lejegyezve

Mit jelent önmagunkra találni, a bennünk megjelenő jó irányok – 11 pont Rogers nyomán

1.  távolodok a látszattól, és közeledek valami belsőbb tartalomig  2. távolodok a muszájtól, és közeledek a belső szabadságomhoz  3. távolodok az elvárásoknak való megfeleléstől és közeledek a belsőbb értékeimhez, az általuk való élethez  4. távolodok a félelmeimtől, és közeledek önmagam vállalásának az élményéhez  5. távolodok az önalávetéstől, és közeledek a cselekvőképességhez  6. távolodok a negatív önértékelésemtől, és közeledek a pozitív önbecsülésemhez  7. távolodok a megrögzött, hiányolt, számomra megfelelő állapottól  8. távolodok a görcsös cél-eléréstől, és közeledek a helyes irányok megbecsüléséhez  9. távolodok a megrögzöttől és közeledek az átéléshez, a nyitottságból fakadó befogadáshoz  10. távolodok mások elítélésétől, és közeledek mások elfogadásához  11. távolodok attól, hogy a másik más, mint én, és közeledek ahhoz, hogy egymással összetartozunk

 2015.02.24 Lejegyezve A negativizmus-pesszimizmus séma 1.
 2015.03.03 Lejegyezve A negativizmus-pesszimizmus séma 2.
 2015.03.10 Lejegyezve A negativizmus-pesszimizmus séma 3.
 2015.03.17 Szerkesztés alatt A negativizmus-pesszimizmus séma 4.
 2015.03.24 Lejegyezve A negativizmus-pesszimizmus séma 5.

Mi segít engem abban, hogy ne a romboló jogosultságok révén állítsam helyre az igazságosság rendjét? - Jézus az áldozat - föláldozza magát. - Én vagyok a jó, te vagy a rossz.

Lehetőségek a pozitív jogosultságokra (23 pont)
1. Ha valaki bízik bennünk, megbízhatóak leszünk.
2. Ha én magam megbízhatatlannak bizonyulok, akkor azt elismerem.
3. A romboló és negatív jogosultságokat a környezetemben hajlandó vagyok elismerni, azoknak az igazságtartalmát elfogadni.
4. Amikor a saját romboló jogosultságaimat fölismerem, azokra rálátok és elkezdek ezekért felelősséget vállalni.
5. A szüleinktől kapott negatív örökségre rálátok, és a szüleimnek fölmentést adok.
6. Szülőként nem várom a gyerekeimtől, hogy ők adják meg nekem azt, amit a szüleimtől nem kaptam meg.
7. Megengedem a gyerekeimnek azt, hogy amit tőlem kapnak, azt ne visszaadják, hanem a következő nemzedéknek továbbadják.
8. Megengedem, hogy mások hozzájáruljanak az én életemhez.
 2015.03.31 Lejegyezve A negativizmus-pesszimizmus séma 6.

Romboló jogosultságok. Beszélgetés Törőcsik Marival.

Milyen lehetőségeink vannak a pozitív jogosultságok szerzésére? (további pontok)
9. Méltányos igazságosságra törekedve pozitív jogosultságokat szerezhetünk.
10. A gyerekeink másik szülőhöz, testvérhez, nagyszülőhöz való lojalitását elfogadjuk és támogatjuk.
11. Bosszú általi igazságosságról lemondani.
12. Mások bizalmával nem visszaélni, hanem azt megbecsülni.
13. Pozitív jogosultságokat szerezhetünk, ha hozzájárulunk mások jólétéhez, jóllétéhez.
14. A jövő nemzedék jogosultságainak elsőbbséget adunk.
15. Elismerni mások pozitív jogosultságait.
16. Bizalmat adok másoknak.
17. Elérhető szülői célokat támasztani a gyerekeink felé.
 2015.04.07 Lejegyezve Az 500. alkalom
 2015.04.14 Lejegyezve A negativizmus-pesszimizmus séma 7 .
Romboló jogosultságok feloldása Böszörményi-Nagy Iván nyomán, pozitív jogosultságok szerzése által (folytatás)
18. Bízzunk a gyerekeinkben. 19. Az élettől kapott értékeinket fölismerjük, elismerjük és élünk azokkal.
20. Delegálás jelenségét ismerjem el, fel, és állítsam meg.
21. Gyerekeink kiszolgáltatottságát ha nem használjuk ki szülőként.

Fordulat a romboló jogosultságokból a pozitív jogosultságok felé. A fordulatok világa.
1. Ha az igazság el is hagy, az ő dolga. Én el nem hagyom az igazságot, mert az meg az én dolgom.
2. Nem az a fontosabb, vagy igazán fontos, hogy mit várok az élettől, hanem hogy az élet mit vár tőlem.
3. Nem az a lényeges, hogy mit tettek velem, hanem hogy én mit teszek másokkal.
4. Kicsiként mutassuk meg a nagyoknak, hogy mi kicsik jóval nagyobb dolgokat tudunk tenni.
 2015.04.21 Szerkesztés alatt A negativizmus-pesszimizmus séma 8.
 2015.04.28 Lejegyezve A negativizmus-pesszimizmus séma - befejezés.
Könyörtelen mérték – hiperkritikusság séma (KöHi) 1.
 2015.05.05 Lejegyezve Könyörtelen mérték – hiperkritikusság séma (KöHi) 2.
Hogyan tudok jól lenni, miután valamit jól csináltam?
1. Akkor tudunk jól lenni a jó döntésünk után, ha tudunk azzal elégedettek lenni.
2. A döntéseim mellett elköteleződök.
3. Hála.
Mi az, ami nekünk segíthet?
1. Az időnket elkezdjük tervezni.
2. A személyek fontossága a teljesítménnyel szemben.
3. Munka helyett kapcsolatokat tartani tudatosan.
4. Az élet élvezetének a megtanulása.
 2015.05.12 Lejegyezve Fair Play Életmű – díjátadó - felvételről. Fair Play Életmű – díjátadó – élőben az alkalmon.

Könyörtelen mérték – hiperkritikusság séma (KöHi) 3.
KöHi jellemzői. Dupla vagy semmi. A tökéletlen az rossz, bűnös, megvetendő. Neurobiológiai motivációs rendszer – együttműködés. Martin Buber: Kezdetben van a kapcsolat. Belső önjutalmazó rendszer – jól esik adni. Goethe: 4 féle tisztelet. Jó-rossz, fehér-fekete, fiúk-lányok. Erős isten, irgalmas isten, gyönge isten. A sebzett gyógyító legendája. Kutatási eredmények a kiégésről - Statisztikák, kutatási eredmények.
 2015.05.19 Szerkesztés alatt Könyörtelen mérték – hiperkritikusság séma (KöHi) 4.
 2015.05.26 Szerkesztés alatt Évad végi kérdések