Hanganyagok‎ > ‎

2003-2004
leiratok

 letöltések

 címszavak

 2003.09.16 Legépelve
 A hit elmélyítése a személyesség által - pozitív értékek (szabadság, boldogság, béke, szeretet, élet), negatív értékek (szenvedés, halál, öregség, betegség, áldozat).

 2003.09.23 Legépelve
 Érték-személy konfliktus. A személyes hit fejlesztése.

 2003.09.30 Legépelve
 A személyes hit fejlesztése folyt. Az életünk, hitünk személyessé tétele Carl Rogers gondolatai alapján.

 2003.10.07 Legépelve
 Az életünk, hitünk személyessé tétele Carl Rogers gondolatai alapján - folyt.

 2003.10.14 Legépelve
 Az életünk, hitünk személyessé tétele Carl Rogers gondolatai alapján - folyt.

 2003.10.21 Legépelve
 Carl Rogers eddigi gondolatainak összefoglalása és illusztrálása. Carl Rogers gondolatai a tanításról és a tanulásról.

 2003.10.28 Legépelve
 Carl Rogers gondolatai a tanításról és a tanulásról. A témacentrikus interakció szabályai Ruth Kohn alapján.

 2003.11.04 Legépelve
 A témacentrikus interakció szabályai Ruth Kohn alapján. Az empátia, a hitelesség, s az elfogadás hatásai Rogers nyomán.

 2003.11.11 Legépelve
 Az empátia, a hitelesség, s az elfogadás hatásai Rogers nyomán

 2003.11.18 Legépelve
 Az empátia, a hitelesség, s az elfogadás hatásai Rogers nyomán

 2003.11.25 Legépelve
 A személy elfogadása és tisztelete Rogers nyomán
 
 Szempontok, ahol a kijelentések megegyeznek a közgondolkozással. – Ismétlés.
    1. Vannak pillanatok, amikor jobb véleménnyel van rólam, mint máskor.
    2. Irántam való érdeklődése aszerint változik, hogy mit mondok, vagy teszek.
    3. Néhány dolgot kedvel bennem, másokat pedig nem.
 4. Azt szeretné, hogy bizonyos fajta személyiség legyek.
    Kislány az uszodában.
    44 év késés után…
    „Fölvetted azt a rohadt papucsot?”
    Klasszikus helyzetek. („Legyél drágám nőiesebb!” „Legyél határozottabb!” „Azt szeretném, hogyha végre optimista lennél!” „Jobban érdekelhetne a munkám!” „Azt szeretném, ha kevesebbet sírnál.” „Ha legalább egyszer sírna!” „Nem lehetne más a szagod?”)
    Szexualitásban.
    Feri és a Papnevelő Intézet – „Változz meg!”
 Sławomir Mrožek: Az oroszlán.
 5. Ha kimutatom, hogy mérges vagyok rá, ő is mérges lesz rám, és meg lesz sértve.
 6. Türelmetlen velem. (Feri sportsérülései.)
 7. Közömbös velem szemben.
 8. Unalmasnak, és érdektelennek talál.
 9. Néha lebecsülést, és megvetést érez irányomban.
 10. Nem azért kedvel, amilyen vagyok.
 A személy elfogadása nem jelenti a személy tetteinek az elfogadását.
 Sławomir Mrožek: Az őrangyal.

 2003.12.02 Legépelve
 A másik személy elfogadása és tisztelete. Az önelfogadás folyamata Victor Frankl alapján. Az alkoholbetegség és az önelfogadás ellentétpárjai.

 2003.12.09 Legépelve
 A személyesség és az énközpontúság megkülönböztetése. Az individualizmus zsákutcája. Rogers empátiával, hitelességgel, elfogadással/tisztelettel kapcsolatos kérdései a hit és a lemondás felőli megközelítésben.

 2003.12.16 Legépelve
 Rogers empátiával, hitelességgel, elfogadással/tisztelettel kapcsolatos kérdései a hit és a lemondás felőli megközelítésben. - folyt. A megtérés (látható, tudatos) és az újjászületés (belső folyamat, tudatalattit érintő) közti különbség.

 2004.01.06 Legépelve
 A megtérés leírása a személyiség felől nézve. A megtérés mozzanatai. A megtérés fajtái.

 2004.01.13 Legépelve
 A megtérés fajtái.

 2004.01.20 Legépelve
 A megtérést követő lelkiállapot. Emberképek: A tudományos emberkép. A rogersi és a biblikus teológiai emberkép összehasonlítása. A keresztény teológiai antropológia találkozási pontjai.

 2004.01.27 Legépelve
 A Pillanatképek Improvizációs Színház vendégjátéka. - A jelenlévők által megélt hangulatok és történetek visszajátszása playback technikával.

 Pillanatképek Improvizációs Színtársulat – bevezető, bemutatkozás.
 Helmut: „Ha a főnököm báb, akkor én ki vagyok?” – Folyékony szobor.
 Andris: „Jaj, de jó, esik a hó!” – Folyékony szobor.
 Teri: „A főnök levágta a hajamat.” – Kórus.
 Péter: „Lecseréltem a cipőfűzőm.” – Paletta.
 Meséljetek 3-3 percben egymásnak történetet magatokról!
 Erzsi: – A legjobb barátom az óvodában azt hitte, hogy fiú vagyok.
 Ellentétes érzések, ambivalencia.
 Levente: A Bartók Konziban – folyékony szobor, kórus.
 Csilla: újszülött babám pihen, háztartsak, vagy magamal foglalkozzak?
 Zoltán lázadása az egyházi középiskolában.

 2004.02.03 Legépelve
 A bibliai, teológiai emberkép sajátos vonásai: 1. Az ember teremtett lény. 2. Az ember megváltásra szorul.

 2004.02.10 Legépelve
 A bibliai, teológiai emberkép sajátos vonásai: 3/1. Az ember képes értelmes életet élni, a világot, önmagát és az Istent megismerni. 3/2. Az ember képes érzelmi, bizalmi viszony kialakítására, képes a hitre. 3/3. Az ember állandóan rászorul a Szentlélek jelenlétére és védelmére. A ma jellemző emberkép: Árucikk ember: 1. Tárgyakra alapozott értékek. 2. Dologszerű megismerés.

 2004.02.17 Legépelve
 Árucikk ember - folytatás: 3. Dologszerű szándék. 4. Dologszerű viselkedés. 5. Dologszerű érzésvilág. 6. Dologszerű élet. Az árucikk szemlélet hitre gyakorolt hatása.

 2004.02.24 Legépelve
 Az árucikk szemlélet hitre (bizalom és biztonság) gyakorolt hatása. A választás szabadsága és a bizalom kapcsolata

 2004.03.02 Legépelve
 A család és a bizalom kapcsolata Böszörményi Nagy Iván gondolatai alapján.

 2004.03.09 Legépelve
 A család és a bizalom kapcsolata: destruktív jogosultság

 2004.03.16 Legépelve
 A család és a bizalom kapcsolata: etikai dimenzió (Kékszakáll története és a tanulság)

 2004.03.30 Legépelve
 A méltányos igazságosság, s ezáltal a bizalom megvalósulásának elősegítése.

 2004.04.06 Legépelve
 A méltányos igazságosság, s ezáltal a bizalom megvalósulásának elősegítése - folytatás. A méltányos igazságosság teológiai megközelítésben.

 2004.04.13 Legépelve
 A nők nehézségei a párkapcsolatban. Férfi-nő közti szerződés, mint a bizalmi viszony eszköze. Tiltott eszközök a kapcsolatban.

 2004.04.20 Legépelve
 A férfi-nő közti kommunikáció alapszabályai. A "rossz" mondatok átfogalmazása. A szeretet kifejezésének 5 módja az Egymásra hangolva című könyv alapján.

 2004.04.27 Legépelve
 Az Isteni igazságosságra vonatkozó kérdések

 2004.05.04 Legépelve
 Az Isteni igazságosságra vonatkozó kérdések és ezek megválaszolhatósága/meg nem válaszolhatósága

 2004.05.11 Legépelve
 Az Isteni igazságosságra vonatkozó kérdések: "Istenem, Istenem miért hagytál el engem?" - a kérdések személyessé tétele, megválaszolhatósága.

 2004.05.18 Legépelve
 Az Isteni igazságosságra vonatkozó kérdések: az Istenhez intézett miért kérdések okai

 2004.05.25 Legépelve
 Az éves előadásokhoz kapcsolódó kérdések megválaszolása (buddhista-keresztény párbeszéd; veszteségek feldolgozása; menny és pokol kapcsolata; kellenek-e az Istenhez intézett "miért" kérdések; a beteghez intézett feltáró kérdések; depresszió; düh kifejezése; Krisztus eredetisége; gyónás szükségessége; kereszténység kizárólagossága; Isten létének kérdése stb.)