Jn 16,12-15 - Szentháromság vasárnap

„Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.” Olvasmány (Péld 8,22-31) Így beszél az isteni Bölcsesség: Alkotó munkája elején teremtett engem az Úr, ősidőtől fogva, mielőtt bármit is alkotott. Az idők előtt teremtett, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt. Amikor létrehozott, még ősvizek sem voltak, és a forrásokból még…

Lk 5,1-11 - Évközi 5. vasárnap

A csodálatos halfogás – Mi történt Péterrel? Olvasmány (Iz 6,1-2a.3-8) Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és uszálya betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte: mindegyiknek hat-hat szárnya volt. Így kiáltott egyik a másiknak: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet.” Hangjuktól…